20.4.09

Premi Medi Ambient 2009

El Departament de Medi Ambient convoca el Premi Medi Ambient 2009 de la Generalitat de Catalunya, que enguany té les modalitats següents:

1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació - Tríptic informatiu
2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient - Tríptic informatiu


Poden optar al Premi els projectes i les iniciatives en els àmbits temàtics de la millora de la qualitat de l’aire i la sostenibilitat en l’edificació que s'hagin desenvolupat totalment o parcial a Catalunya.

La data límit de presentació de candidatures serà el 12 de maig de 2009 i els premis es lliuraran en l'acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que tindrà lloc el 4 de juny de 2009.

1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Objecte i àmbit
Poden optar a aquesta modalitat els projectes de recerca, desenvolupament i innovació, així com la millora de processos, l’activitat, resultat o benefici dels quals es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcial a Catalunya.

Presentació de candidatures
Les candidatures s'hauran de presentar a proposta de tercers, mitjançant un escrit adreçat al conseller de Medi Ambient i Habitatge, acompanyat d'una memòria on constin, per a cada candidatura:

- les dades identificatives de la persona o l'organisme proposant i de la persona o entitat que hi opta
- una descripció sintètica de l'actuació i dels mèrits que justifiquen la candidatura

> Model de memòria descriptiva 

Dotació
El Premi Medi Ambient 2009 de la Generalitat de Catalunya en aquesta modalitat consisteix en un import econòmic de 36.000 euros i un diploma acreditatiu. En el cas que hi hagi dues o més candidatures premiades, l’import destinat inicialment es repartirà a parts iguals entre les premiades.
Podeu adreçar les postres consultes a: sea.dmah@gencat.cat

2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient

Objecte i àmbit
Poden optar a aquesta modalitat iniciatives de protecció i millora del medi ambient, el benefici de les quals es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcial a Catalunya. La modalitat té dues categories, que reconeixen una actuació singular i una trajectòria.

Presentació de candidatures
Les candidatures s'hauran de presentar a proposta de tercers, mitjançant un escrit adreçat al conseller de Medi Ambient i Habitatge, acompanyat d'una memòria on constin, per a cada candidatura:

- les dades identificatives de la persona o l'organisme proposant i de la persona o entitat que hi opta
- una descripció sintètica de l'actuació i dels mèrits que justifiquen la candidatura

> Model de memòria descriptiva

Dotació
El Premi Medi Ambient 2009 de la Generalitat de Catalunya en aquesta modalitat consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 20.000 euros per a cada categoria.
Podeu adreçar les vostres consultes a: sea.dmah@gencat.cat