3.6.24

Josep Maria Canyelles reflexionarà sobre els efectes de la IA en l'RSE, en sessió online del foro de Antioquia

El nostre convidat a la Tertúlia Ètica Civil Empresarial, el proper dimecres 5 de juny a les 16 hores de Colòmbia (les 23, hora catalana): Dr. Josep Maria Canyelles.  

Dimecres 5 de juny a les 4 de la tarda, hora de Colòmbia, el Dr. Canyelles ens parlarà de la Intel·ligència Artificial (IA) i els seus efectes a la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).  

Josep Maria Canyelles i Pastó és un reconegut promotor al camp de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Coordinador de l'Associació empresarial Respon.cat, nascuda de les Cambres de Comerç catalanes. Soci - Consultor a Vector5 · Excel·lència i Sostenibilitat. És professor de l'EMBA a la Universitat de Barcelona Business School. Ha treballat extensament al desenvolupament de la responsabilitat social corporativa. És el promotor del think tank www.ResponsabilitatGlobal.com. A la seva obra 'El nou ambient de responsabilitat social del negoci' argumenta que l'entorn actual exigeix ​​un replantejament de l'activitat econòmica cap a models que integrin l'impacte social com a pilar fonamental. I forma part del Consell Social de CivicAI, organització de la societat civil per abordar lús ètic i responsable de la IA.  

La intervenció tindrà lloc a "Tertúlia ètica civil - Amics de Carlos Upegui", fòrum d'Antioquia liderat per Hernán Saldarriaga, sociòleg i periodista, que fa molts anys que impulsa la reflexió ètica des de www.iletica.org.co. Es tracta d'un grup de professionals conformat per líders empresarials, socials i acadèmics que es reuneixen mensualment des de fa quinze anys per abordar qüestions importants per a Antioquia, Colòmbia i el món.

Josep Maria Canyelles reflexionará sobre los efectos de la IA en la RSE, en sesión online del foro de Antioquia

Nuestro invitado a la Tertulia Etica Civil Empresarial, el próximo miércoles 5 de junio a las 16 horas de Colombia (las 23, hora catalana): Dr. Josep Maria Canyelles.

El miércoles 5 de junio a las 4 de la tarde, hora de Colombia, el Dr. Canyelles nos hablará de la Inteligencia Artificial (IA) y sus efectos en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Josep Maria Canyelles i Pastó es un reconocido promotor en el campo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Coordinador de la Asociación empresarial Respon.cat, nacida de las Cámaras de Comercio catalanas. Socio - Consultor en Vector5 · Excel·lencia i Sostenibilitat. Es profesor del EMBA en la Universitat de Barcelona Business School. Ha trabajado extensamente en el desarrollo de la responsabilidad social corporativa. Es el promotor del think tank www.ResponsabilitatGlobal.com. En su obra ‘El nuevo ambiente de responsabilidad social del negocio’ argumenta que el entorno actual exige un replanteamiento de la actividad económica hacia modelos que integren el impacto social como un pilar fundamental. Y forma part del Consejo social de CivicAI, organización de la sociedad civil para abordar el uso ético y responsable de la IA.

La intervención tendrá lugar en "Tertulia ética civil - Amigos de Carlos Upegui",  foro de Antioquia liderado por Hernán Saldarriaga, sociólogo y periodista, que lleva muchos años impulsando la reflexión ética desde www.iletica.org.co. Se trata de un grupo de profesionales conformado por líderes empresariales, sociales y académicos que se reúnen mensualmente desde hace quince años para abordar cuestiones de importancia para Antioquia, Colombia y el mundo.