22.4.09

Col·laboreu a identificar comerços socialment responsables

Us demanem la vostra col·laboració per a identificar bones (o males) pràctiques en el camp de la Responsabilitat Social en el sector del comerç detallista (botigues, cadenes comercials, mercats, zones urbanes comercials...).

Normalment quan es parla de Responsabilitat Social de les Empreses, se sol pensar immediatament en grans empreses multinacionals. Però no podem oblidar que el concepte d'RS pot ser assumit per qualsevol organització, gran, petita, mercantil o no lucrativa... Així mateix, no importa que l'empresa en qüestió no tingui grans impactes a la societat. Fantàstic perquè això implica que té la possibilitat de fer de l'RS una oportunitat de millora.

Si ens referim a petits establiments, difícilment parlarem de models sistemàtics de gestió de l'RS però sempre serà possible trobrar-hi bones pràctiques en multitud d'aspectes: accessibilitat , laborals, formació, conciliació, integració de col·lectius, consum responsable, la selecció i la informació sobre productes, el comerç just, ambientals, mobilitat, recollida selectiva, repartiment , estalvi energètic, salut i seguretat, cadena de proveïment , valors publicitaris, associacionisme, relacions amb el veïnat i amb la competència, resolució de conflictes, acció social i comunitària, la cultura, la llengua i la disponibilitat lingüística, model comercial, model gestió RS, respecte clientela, acolliment persones grans o col·lectius amb dificultats, compliment legal, protecció dades, distintius, impactes econòmics, impactes agregats entre establiments zona...

Les dades que puguem obtenir seran per a proveir l'Observatori del Comerç i dels Serveis de Catalunya amb casos d'interès que permetin conèixer millor la implantació de l'RS en el sector detallista i poder fomentar l'RS en aquest sector a partir de la divulgació de casos.

Us agrairem molt la vostra participació, ja que sense la col·laboració de persones sensibles a l'RS seria difícil aconseguir aquest tipus d'informació sobre establiments de petita dimensió.

Tot i que l'estudi es limita a Catalunya, també agrairem les aportacions de casos de qualsevol altre país que permetin valorar tendències i altres realitats.

Disposeu d'un formulari per a indicar les referències: www.collaboratio.net/forms/enquestadetallista

Com a darrera reflexió, ens agradarà transmetre la importància que té l'RSE en el comerç detallista, ja que aquest enfocament de gestió troba precisament en la distribució la baula trencada de la seva cadena de valor: es troba just entre les empreses que ja comencen a gestionar la seva RSE i la ciutadania que va incorporant una major sensibilitat, però en canvi sovint l'RSE no és un atribut que formi part del procés de venda. D'altra banda, la responsabilitat social en el comerç pot afavorir el desenvolupament de territoris socialment responsables.

Hem dedicat a aquest tema el newsletter d'abril 2009


Enllaç català: www.collaboratio.net/newsletter/2009/04/22/01
Enlace castellano: www.collaboratio.net/newsletter/2009/04/22/02