Serveis/Servicios

Serveis per a empreses, administracions públiques i ONLs
 • Acompanyament: serveis i consultoria
 • Formació: in company, programes directius i per a la plantilla
 • Innovació, models, propostes


 • Think tank: assessorament en estratègia
 • Jornades, cursos o seminaris de formació
 • Disseny d'estratègies i pràctiques RSE
 • Accions que visibilitzin el compromís RSE (Codi ètic, decàleg, adhesions a iniciatives i estàndards)
 • Auditoria i diagnòstic
 • Identificar projectes en relació a les comunitats locals
 • Implementació de projectes, gestió o assistència tècnica
 • Monitoratge de processos
 • Suport tècnic en l'elaboració de Memòries d'RSE
 • Disseny d'estratègies i polítiques de comunicació RSE
També us podem atendre des de . Aquests són els serveis que oferim des de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat

Servicios para empresas, administraciones públicas y ONLs

 • Acompañamiento: servicios y consultoría
 • Formación: in company, programas directivos y para la plantilla
 • Innovación, modelos, propuestas

 • Think tank: asesoramiento en estrategia
 • Plan de formación interna de directivos
 • Modelos y propuestas
 • Jornadas, cursos o seminarios de formación
 • Diseño de estrategias y prácticas RSE
 • Acciones que visibilizan el compromiso RSE (Código ético, decálogo, adhesiones a iniciativas y estándares)
 • Auditoría y diagnóstico
 • Identificar proyectos en relación a las comunidades locales
 • Implementación de proyectos, gestión o asistencia técnica
 • Monitorización de procesos
 • Apoyo técnico en la elaboración de Memorias de RSE
 • Diseño de estrategias y políticas de comunicación RSE
También les podemos atender desde . Estos son los servicios que ofrecemos desde Vector 5 · Excelencia y Sostenibilidad