20.4.09

Campanya global "Per una transparència responsable dels governs i dels bancs"

Amb motiu de la crisi econòmica global, s'han desenvolupat diferents campanyes que reclamen transparència tant del sector bancari com del sector públic. El mateix nom d'aquesta campanya global que us presentem ho diu prou clar: www.transparents.org

Per una transparència responsable dels governs i dels bancs

La principal crisi de confiança és de la ciutadania amb els governants i necessitem recuperar la confiança en els representants polítics, en les institucions i en les polítiques públiques -al servei del poble.

Els governs han de ser transparents i responsables amb els seus ciutadans

- Els bancs han de ser transparents i responsables amb els seus clients

Proposem aconseguir, abans del dia 30 de març de 2009, dos compromisos simples i concrets, com a mostra de bona voluntat dels governs i dels bancs.

1. Els governs explicaran d’on surten els diners de la “injecció de recursos al sistema financer”, a qui beneficien i quin cost tenen. Publicaran per internet -en una pàgina accessible i comprensible- totes les operacions.

2. Els governs i els bancs publicaran per internet una declaració jurada dels ingressos que reben anualment provinents dels interessos del deute extern dels països del Sud i de que no operen en paradisos fiscals.

En el cas que aquests dos compromisos de transparència amb la ciutadania no es duguin a terme en la data proposada -donem 5 mesos-, els sotasignants ens comprometem, i convidem tota la ciutadania activa a fer el mateix, a aplicar alguna de les següents mesures noviolentes:

1.Declarar-nos objectors fiscals i deduir una quantitat voluntària en la declaració de la renda per dedicar-la a campanyes cíviques a favor de la transparència i de la rendició de comptes públics, a favor de l’aplicació dels Objectius del Mil·lenni…

2.Votar només els partits que promoguin i apliquin la transparència responsabilitzadora que plantegem, d’una manera concreta i efectiva.

3.Retirar els nostres dipòsits d’aquells bancs i caixes que no hagin publicat les declaracions jurades dels ingressos provinents del cobrament d’interessos del deute extern i no hagin declarat que no operen en paradisos fiscals. Així mateix, transferirem els nostres dipòsits a aquelles entitats amb compromisos de gestió ètica i transparent dels diners.

Necessitem una transformació no traumàtica, però necessitem una profunda transformació responsable sense la qual no podem recuperar la confiança ni en els nostres governs ni en els nostres bancs.

Sense transparència, no podem cooperar.

Ciutadania activa. Col·lectiu obert a les persones i entitats que volen implicar-se en aquesta transformació responsable basada en la transparència.

Per a les entitats que vulguin recolzar la campanya i per a les persones que vulguin signar el compromís adreceu-vos a:

info@transparents.org - www.transparents.org 

Barcelona, 1 de novembre de 2008