28.11.05

El Microcrèdit: nous conceptes i noves eines en la lluita contra la pobresa en el marc dels Objectius del Mil·lenni i del foment de la Responsabilitat

En l'inici de les Jornades sobre Microcrèdit, divendres 25 de novembre, organitzades per FETS, Josep Maria Canyelles va fer-hi la primera ponència, en què va situar les pràctiques de microcrèdit com una pràctica innovadora de Responsabilitat Social, alhora que ho va relacionar amb l'oportunitat d'operar en la Base de la Pirámide.

La inauguració de la Jornada va anar a càrrec d'Arcadi Oliveres, president de FETS (Finançament Ètic i Solidari), David Minoves, director de l'Agència Catalana de la Cooperació de la Generalitat i Anna Gual, directora de Cooperació de la Diputació de Barcelona.

El desenvolupament de la Responsabilitat Social de les Empreses no és un fenomen aliè a la constatació i a la presa de consciència que el sector privat és una part de la solució dels problemes que afecten el món, una part absolutament imprescindible.

Ja sigui des d'una aproximació centrada en la governança mundial (Nacions Unides, Objectius del Mil·lenni, Pacte Mundial...) com la que es pugui fer basada en el model de desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu (Unió Europea, Cimera de Lisboa, RSE...), les estratègies col·laboratives es van configurant com la línia a seguir per fomentar un progrés mundial més basat en la justícia social i el respecte als Drets Humans.

Per fortuna, avui hi ha aspectes en què l'interès social i l'interès privat poden solapar-se i trobar una gran capacitat sinèrgica. Per polèmic que pugui resultar l?afirmació, avui la responsabilitat es pot arribar a desenvolupar molt bé mercès a una alineació de necessitats, interessos i conveniències que no a una consciència ètica pura... Tanmateix aquesta és una gran oportunitat en què els tres sectors, públic, social i privat, poden avançar en models en què tothom hi surti guanyant.

Els microcrèdits, com la focalització en les oportunitats de la Base de la Piràmide, són una aposta precisament per fer compatibles una línia de negoci amb una necessitat social, la qual cosa, no deixa de ser una opció d?alta responsabilitat envers la societat.

La Base de la Piràmide (vg. C.K. Prahalad, i a casa nostra M.A.Rodríguez, IESE) fa referència a les grans necessitats insatisfetes de les dues terceres parts de la humanitat, les persones amb menys ingressos, però que suposen una gran oportunitat per a les empreses que siguin capaces de:

- Evitar els prejudicis
- Salvar la distància psicològica
- Apropar-se amb respecte per a conèixer i entendre la població de la BdP
- Cercar fórmules imaginatives

Aquesta és una realitat encara desconeguda per a moltes empreses, però és una força emergent davant la qual ja hi ha qui opinia que el mercat del futur no està en la classe mitja sinó en els pobres.

La Responsabilitat Social més bàsica que té una empresa està en la seva pròpia operativa, en el seu propi negoci. Per això, l'empresa que descobreix models de negoci que alhora brinden oportunitats de desenvolupament a col·lectius que es troben en situacions de necessitat, actua amb un magnífic sentit de la seva responsabilitat davant la societat.