31.8.08

El passat de les empreses... i dels països... importa!

Fa un any publicàvem un article sobre el passat de les empreses:

El passat de les empreses importa?
El passat de les empreses importa? Segurament no és un dels aspectes més rellevants en la gestió de la responsabilitat social, bàsicament per l'obvietat de no poder-se gestionar! Però tampoc no es pot passar ratlla de manera immediata.

Veient ara la notícia segons la qual Itàlia intenta saldar els deutes del passat amb Líbia, pensem que és un acte de Responsabilitat Social de les nacions i del sector públic procurar posar remei a aquelles accions fetes en el passat que encara minen les relacions d'avui dia. Un Territori Socialment Responsable hauria de mirar de corregir col·lectivament aquests deutes històrics.

Itàlia salda un deute històric amb Líbia pel seu passat colonial
• Berlusconi firma un acord amb Gaddafi que preveu més de 3.400 milions d'euros de compensació
• El cap del Govern italià demana perdó pels abusos comesos durant l'ocupació i la guerra


Més de 3.400 milions d'euros i la devolució d'una magnífica estàtua de Venus del segle II dC Aquesta és la compensació que el primer ministre italià, Silvio Berlusconi, va posar ahir damunt de la taula per tancar 40 anys de contenciosos oberts sobre el passat bèl.lic i colonial d'Itàlia a Líbia. Una etapa que va deixar un llast de més de 100.000 morts, l'ús del gas tòxic contra la població, la col.locació de mines que encara segueixen provocant danys i expulsions recíproques de ciutadans.


PD: sobre el passat i el perdó, suggerim un breu article de Francesc Torralba titulat "Demanar perdó".

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

Carta a Cobralia

En data de 31 d'agost de 2007 vaig enviar la carta certificada que adjunto a sota a l'empresa Cobralia, Servicios Integrales de Recuperación. Mai vaig rebre'n resposta. La manca de resposta suposava que d'alguna manera la meva situació era incerta ja que en qualsevol cas podia rebre la consideració de morós.

COBRALIA, Servicios Integrales de Recuperación


Benvolguts senyors,

He rebut el seu REQUERIMENT amb número de referència 52212364H (COBRALIA.-TE2007023291), en referència a un suposat deute amb la companyia Telefònica de 80,18€.

Els informo que es tracta d’un error ja que no existeix cap deute per la meva part ni cap servei prestat per la companyia telefònica. Per a més informació els detallo que:

  1. En data 18-08-05, vaig enviar un fax a TERRA NETWORKS, seguint les instruccions donades per telèfon per personal de la pròpia companyia, sol·licitant la BAIXA del servei.

  1. Al mes de setembre vaig rebre dues trucades. Malauradament sembla que els tècnics no van poder entendre les meves explicacions ja que incomprensiblement la trucada, feta amb destinació a Catalunya, la feien persones que no tenien cap domini de la llengua catalana. A més, tampoc cap sensibilitat ja que una senyora senzillament ens va penjar el telèfon essent impossible cap altra argumentació ni passar-nos a cap altre tècnic.

  1. Al mes de setembre també vaig rebre un correu electrònic de la companyia. En data 08-09-2005 m’informen que “De no hacer efectivo el pago en los próximos 10 (diez) días, nos veremos obligados a suspenderle el servicio”. En data 14-09-2005 i veient que potser no ha quedat clara la sol·licitud (?): “En resposta al seu correu, els comunico que efectivament el compte de correu JMCMTG@teleline.es s'ha de donar de baixa”. Cal fer notar que l’intercanvi d’informacions era sobre si s’havia de donar de baixa o no i no se’m va indicar que hi havia la intenció de facturar-me tot l’any següent.

  1. No s’ha fet cap ús del servei i aquest en tot cas va deixar de prestar-se a 01-10-05. En data 01-09-05 vaig notificar a tota la meva base de dades (clients, contactes) que el correu jmcanyelles@teleline.es havia deixat d’existir. De fet, des del 01-08-05 no vaig fer servir aquesta adreça per enviar cap correu (excepte els dirigits al servei de Teleline amb l’únic objectiu de facilitar la identificació). Per tant, aquest és un servei que no va arribar a prestar-se pròpiament. És sorprenent que les advertències de la Companyia anessin totes en la línia de “donar de baixa el servei” quan això és el que efectivament estava jo demanant.

Finalment, els vull fer notar que tinc molt d’interès en aquest judici, en el qual allò que caldrà aclarir no és si s’ha de pagar per un servei efectivament no prestat i del qual, a més, em vaig donar de baixa d’acord amb les especificacions indicades, sinó que del que haurem de parlar és de la capacitat de la Companyia Telefònica i les seves filials de complir amb el marc legal vigent i especialment el que l’obliga a estar en condicions de prestar el seus serveis en llengua catalana.


Una última indicació, en aquest cas respecte a COBRALIA. Enviar una carta d’aquest tipus sense certificar ho considero d’una baixa professionalitat. En tot cas, els volem demanar que d’acord amb la legislació vigent, en endavant, se’ns adrecin en llengua catalana, ja que la relació que COBRALIA manté amb el sotasignant és només en virtut del fet de ser una empresa subcontractada per Telefònica, amb la qual vaig demanar de ser atès en català. Com que vostès són una empresa subcontractada, no essent de la meva incumbència el país on tinguin la seva seu o oficines, han de mantenir amb aquest client les mateixes condicions, ja que altrament no estan complint el marc legal vigent, de la qual cosa els informo.
Josep Maria Canyelles i Pastó
Responsabilitat Global  www.responsabilitatglobal.com
Document d’Identitat ...
Carrer ...
08800 Vilanova i la Geltrú
Catalunya


Vilanova i la Geltrú, 31 d’agost de 2007

30.8.08

Jornades sobre la gestió integrada de zones costaneres

La Fundació Mar i Nereo han organitzat les XI Jornades sobre Medi Ambient i Ecologia entorn la Gestió Integrada de Zones Costaneres i la seva aplicació dins el Projecte MARIAGE 2008 al litoral de Barcelona.

L'equip d'experts que estan treballant en el Projecte MARIAGE 2008 - Barcelona des del gener d'aquest any presentaran els primers resultats i conclusions a què han arribat.

L'acte tindrà lloc el proper dissabte 6 de setembre a l'Hotel El Convent de Begur. Cal confirmar assistència trucant al 972.62.41.46 abans de dilluns al migdia.

www.fundaciomar.org

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

28.8.08

Premi Josep Parera 2008

L'Obra Social de Caixa Penedès convoca en la seva quarta edició el Premi Josep Parera amb l'objectiu de reconèixer públicament la trajectòria de persones i organitzacions socials que hagin excel·lit en la sev vocació i dedicació al servei del desenvolupament comunitari en les dimensions social, humanitària i/o solidària.

Les candidatures han d'estar proposades per terceres parts, entitats o persones, que aportin la justificació raonada de la seva sol·licitud.

El Premi té una dotació econòmica de 100.000 euros que s'atorguen a raó de 50.000 euros per a cada una de les modalitats, per a la persona premiada i per a l'entitat premiada.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 5 de setembre de 2008.

Més informació

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

27.8.08

Caldria fer boicot a Citibank?


Per a qui encara no conegui la informació, us fem saber que el banc Citibank, filial de Citigroup, ha estat enganyant i robant de manera conscient a la seva pròpia clientela per un import de 14 milions de dòlars entre els anys 1992 i 2003.

La manera de fer possible el frau va ser un programa informàtic dissenyat per la companyia que permetia apropiar-se de diners procedents de les targetes de crèdit de la seva clientela i els transferia al banc (per exemple, es quedava els diners quan un client pagava dues vegades un rebut o també quan es produïa el retorn d’una compra anul·lada).

Ara Citibank haurà de tornar catorze milions de dòlars (amb un 10% d'interessos) a 53.000 clients per haver-se’n apropiat il·legalment. A més, haurà de pagar 3,5 milions en multes, segons ha anunciat la Fiscalia de Califòrnia.

Primer comentari: una nota personal sobre la confiança

La meva esposa té per costum revisar estrictament els moviments bancaris, mentre que un servidor ho fa amb una major lleugeresa o inconstància, a mode de comprovacions aleatòries. Sempre que cregut que puc confiar en la meva entitat financera i que l'esforç de fer una comprovació estricta no compensa la dedicació, especialment tenint en compte que un error d'una certa magnitud l'acabaríem detectant de manera immediata. El cert és que mai he tingut cap problema ni la sensació de què pugui passar.

Alertat i escamat per notícies d'aquestes potser hauria de posar en marxa un sistema de major control i de seguiment sistemàtic. Però no ho faré. Si haguéssim de desconfiar de tot i entrar a controlar-ho tot en la vida, focalitzaríem una activitat poc productiva, entraríem en un col·lapse i abordaríem uns valors vitals i professionals basats en la desconfiança.

Treballar envoltat d'empreses no solament de la teva confiança personal (perquè coneguis el director de l'oficina, etc.) sinó perquè gestionen la seva responsabilitat social corporativa i mantenen un nivell d'exigència ètica i de compromís social permet en primer lloc un estalvi de temps fruit de la disminució dels costos de transacció derivats de la manca de confiança; però permet sobretot anar endavant: treballar amb empreses i organitzacions en les que pots confiar et dóna una seguretat i et permet orientar els teus valors i actituds de manera més positiva i creativa. Permet abordar el desenvolupament i no el control.

Segon comentari: què hem de fer-ne, d'un banc com Citibank?

No sóc client d'aquest banc ni hi tinc cap relació ni conegut. Podria procedir oblidant completament la informació -com la de tantes altres notícies- i potser en tot cas augmentant en unes dècimes de manera inconscient el meu nivell de desconfiança global envers el món financer. Però no seria bo ni l'oblit ni la penalització d'altres entitats, que malgrat que cap està lliure de pecat, no ens consta que hagin fet una malifeta intencionada i conscient d'aquest calibre.

Jo penso mantenir-ho en record i penso que una empresa o com aquesta no hauria de tenir "llicència social" per a actuar. La justícia ja ha fet la seva feina i el banc assumirà la seva pena. Però ara ha de parlar la societat. No cal una manifestació ni potser la formulació d'un boicot o campanya. Senzillament, fer com si no existís, negar-li la ciutadania corporativa.

Si em truquen per a fer-me client, dir-los explícitament que no vull saber res d'aquest banc perquè considero que haver robat deliberadament la seva clientela és motiu suficient perquè desaparegui del mercat i de la societat. I també hauria de mantenir aquest capteniment si es presten a oferir diners per a finançar una acció social! No existeixen en la meva idea de societat i de mercat.

Darrer comentari: un avís per a navegants!

D'entrada, som reticients als boicots si no és per casos puntuals o greus. De la mateixa manera que considerem que no és convenient l'enfonsada d'una empresa. Però quan s'ha arribat a aquest grau de putrefacció directiva sí que cal desitjar la desaparició de la marca i que es desfaci la propietat. Desitjaria que s'ho haguessin de vendre a un preu baix forçats per un càstig moral de la societat. Seria la manera de mostrar els límits del que no es pot fer. Un avís per a navegants.

És difícil que el nostre desig es faci realitat perquè la ciutadania encara no té prou capacitat de conèixer, analitzar, actuar en conseqüencia, d'acord amb uns valors ètics... de manera que això quedarà en l'oblit i se'n refaran.

Però és una llàstima que sigui així perquè un càstig social per un tal delicte també permetria donar una visió de camp amb major profunditat a aquelles empreses que no sols aspiren a portar-se mínimament bé sinó que es plantegen marcar-se la fita de ser exemplars en la seva responsabilitat social.

Finalment, com actuaran les empreses clients de Citibank? Situem-ho en el camp propi: hi ha empreses catalanes que hi operin? Hi ha empreses que es diguin "socialment responsables" que hi treballin? Una empresa socialment responsable hauria de sortir dels negocis amb Citibank tot fent-los saber molt clarament els motius:


Per raons ètiques i de responsabilitat envers la societat, la nostra empresa no pot treballar amb altres empreses que hagin tingut actituds manifestament irresponsables o mancades de la ètica mínima que cal esperar de qualsevol organització que vulgui romandre en el mercat

Notícia a Vilaweb.cat
Notícia a la Vanguardia


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

22.8.08

Som el que sembrem

Jordi Pàmies és dels pocs agricultors catalans que encara poden presumir de tenir cultius ecològics, lliures de transgènics i químics. És membre de la campanya "Som el que sembrem", que acaba de recollir més de 100.000 signatures per a una Catalunya lliure de transgènics.

Vam parlar de Jordi Pàmies en un escrit de fa uns mesos (L'Administració Pública necessita una injecció urgent de Responsabilitat Social).

Ens sembla digna de mèrit la seva campanya, a la qual ens vam adherir de bon començament. Ara li han fet una entrevista a la Vanguardia (també és de lloar que gosin divulgar opinions contra certes multinacionals) la qual podeu llegir "A las multinacionales farmacéuticas les interesa mantener la sociedad medio enferma".

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

Retallada de costos i qualitat en les companyies aèries

Quan van aparèixer les companyies de baix cost, va córrer el rumor que aquestes solament podien construir la seva oferta de valor a partir d'un estricte estalvi de despeses el qual comportaria una minva en la seguretat dels aparells.

No sabem si el vaticini s'ha complert, com tampoc si l'actual crisi econòmica o recessió està comportant una retallada general en totes les companyies respecte als procediments habituals de seguretat aeronàutica. Però la crisi general afecta el preu dels carburants i el nombre de viatgers, entre altres factors que suposen un greu risc de viabilitat en el curt termini per a algunes companyies.

No volem fer suposicions de fets que desconeixem. No pretenem insinuar que l'accident de l'avió de Spanair sigui provocat per una deixadesa o per una irresponsabilitat. Ja se sabrà en el seu moment.

Però sí que volem cridar l'atenció sobre les declaracions d'una experta sobre la disminució de certes mesures de seguretat que s'estan produint en els darrers temps com a conseqüència de l'ajustament econòmic.

Els problemes apareixen a mesura que se solquen els aires i es dispara l'amenaça d'arribar o sortir amb retard del següent aeroport. "Durant cada trajecte, el pilot està obligat a anotar al llibre d'informes de vol totes les avaries o incidències, però moltes vegades no es fa", assegura l'experta. La raó d'aquesta irregularitat és clara: "Molts pilots reben una pressió molt forta per part de les companyies perquè no apuntin danys suposadament menors que podrien suposar una revisió més afinada i, amb aquesta, una demora del següent vol amb el mateix aparell". Per un comandant, diversos endarreriments signifiquen no només perdre un sobresou, sinó posar en perill la seva feina.

¿Què es fa llavors quan salta una llum vermella al quadre de comandaments? "Si l'avaria és lleu, el que fan molts pilots és anotar-la en el trajecte de tornada; llavors ja no hi ha tanta pressa perquè l'avió es queda en aquell aeroport", explica l'especialista. "En altres casos, com quan l'aparell pateix un reescalfament, alguns comandants opten per parar el motor una estona per refredar-lo. I si al tornar a encendre'l s'ha apagat el testimoni d'avisos, consideren que ja està solucionat i decideixen enlairar-se sense haver efectuat un bon control".
Notícia sencera al Periódico


Les companyies aèries tenen la vida dels passatgers a les seves mans i haurien de ser no solament escrupoloses en els seus procediments de seguretat sinó que també haurien de ser molt transparents i poder explicar el perquè d'aquests suposats canvis i les conseqüències que poden tenir.

Vegeu també el PDF del Periódico amb els exàmens que es fan als avions

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

21.8.08

Gestió aeroportuària i competència entre territoris

No podem començar l'escrit d'avui, i encara més si parlem d'aeroports, sense mostrar el nostre dolor per les pèrdues humanes de l'accident del vol de Spanair que pretenia ahir anar des de Barajas a les Canàries.

Fa uns dies que està a l'aire una notícia que serà efectiva a partir de l'any que ve i que fa referència a la quasi segura possibilitat que Ferrovial es vegi obligada a vendre tres aeroports, ja que les autoritats britàniques de la Competència exigeixen que el grup BAA es desprengui de tres de les seves set instal·lacions en el país per a encoratjar la rivalitat en el sector. D'aquesta manera es podrà liberalitzar el sector i millorar el servei als passatgers, que en els darrers ànics.

Malgrat que el grup espanyol té previst presentar al·legacions, aquesta és una decisió madura, conscient i estudiada de les autoritats d'un país que valora la necessària competitivitat entre empreses i entres aeroports.

Quanta enveja que sentim de la Gran Bretanya davant desicions d'aquest tipus, i quina diferència amb la situació que patim més al sud... on resulta que no podem discutir de si hi ha més o menys competència sinó que tot està directament en mans d'una única agència, AENA, que en té el monopoli complet.

La conseqüència -i, no siguem ingenus, la causa- és que aixío no és possible la competència i les decisions de l'autoritat van totes encaminades amb un úic objectiu: fer de l'aeroport de Madrid el hub internacional de la macro zona europea i fer esdevenir l'aeroport de Barcelona un alimentador de vols de Barajas.

El que es viu aquí és una situació allunyada de lliure mercat que impera a la resta del món occidental (queden molts pocs casos i molt excepcionals de gestió unificada d'aeroports).

Però també és una situació herència del franquisme que no ha passat encara per l'oxigen de la democràcia. Fins i tot en una situació de gestió centralitzada no té cap sentit que les autoritats i l'empresariat local no estigui present i no intervingui en la presa de decisions.

Avui dia la gestió dels aeroports i dels ports, i la seva competència i aliances amb altres és una clau no solament per a la seva eficiència i rendibilitat sinó sobretot per a una altra finalitat que té una doble clau, econòmica i política. Es tracta del desenvolupaments dels territoris i la seva capacitat de projectar-se a l'economia global o captar el talent del món i els negocis globals.

L'autèntica competència és avui entre macroregions. Com certifiquen ja els experts, Barcelona n'encapçala una que va des de València a Lió, mentre que Madrid té la seva pròpia en la seva metròpoli. La competència és gran i no té res a veure als temes polítics sobre el poder dins l'estat espanyol sinó sobre com competeìxen les 25 principals macroregions econòmiques del món, dues de les quals són les citades.

I la competència no és en termes igualitaris perquè el poder dels organismes de l'Estat espanyol és molt gran i juga amb la complicitat i connivència de certes empreses (les desnacionalitzades especialment) tot fent ús de recursos que haurien d'aricular-se amb neutralitat.

No és estrany que ara fa un any, en un gest insòlit dins la manera de fer discreta de l'empresariat català, el poder econòmic i productiu català es reunís en un acte a l'Escola de Negocis IESE per a reclamar un canvi fonamental en la gestió de l'aeroport del Prat. Saben el que s'hi juguen. Sabem el que ens hi juguem. I abans que nosaltres, encara ho saben molt millor els polítics, alts funcionaris i poders fàctics amb seu i interessos a la capital espanyola.

És un tema complex on es barregen moltes àrees: l'economia, la producció, la distribució, el talent, el turisme, els vols barats, la política, el nacionalisme espanyol i el nacionalisme català... és el gran tema i és el tema que marcarà els propers lustres.

I és un tema en el qual intervé la Responsabilitat Social de manera fonamental. No és acceptable que certes empreses parlin dels arbres mentre juguen a fer política de sota mà i juguen contra els interessos del nostre territori. La transparència es fa necessària i les diferents parts han de poder dir-hi la seva. Alhora, l'RS de l'Administració Pública i de la classe política en general també reclama elements de tranparència entre territoris i maneres de clarificar les decisions que es prenen.

L'impacte econòmic de certes administracions i de certes empreses respecte els territoris és enorme i pot ser letal a anys vista ja que la seva opció és nítida i partidària. Urgeix desenvolupar el model de rendició de comptes en la dimensió econòmica per a evitar que algunes grans empreses continuïn fent una tranposició dels seus informes financers.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

Linguapax


L’objectiu principal de Linguapax, recollit en el seu nom, és aplegar les diferents comunitats lingüístiques al voltant de la convicció que les llengües, com a vehicles essencials de les expressions culturals i identitàries, que poden i han de ser un factor de pau i de comprensió intercultural.
D’aquesta manera Linguapax, sorgida en una reunió d’experts impulsada per la Unesco l’any 1987, vetlla per la preservació i la promoció lingüística mundial a partir de tres àmbits: l’assessorament als governs estatals o subestatals, la participació en projectes de revitalització i normalització dirigits a les comunitats lingüístiques minoritàries i l’elaboració de materials didàctics.
Des de l’any 2006 disposa d’una extensa xarxa de delegacions regionals, una de les quals és al centre UnescoCat de Catalunya. Cada any atorga un premi a persones de la societat civil que han destacat pel seu treball a favor de la promoció de la diversitat lingüística i l’educació multilingüe.


17.8.08

Neix la Cambra de Comerç Gai i Lesbiana

Abans de cap d'any s'engegarà una cambra de comerç ibèrica per a defensar els interessos econòmics del segment de la població corresponent a gais i lesbianes i per a afavorir l'aparició de noves empreses relacionades amb el col·lectiu. Tindrà delegacions a Madrid, Barcelona i Lisboa. Les xifres ens indiquen que els tres milions de gais i lesbianes a l'Estat espanyol suposen 60.000 milions d'euros de renda anual.

Veure entrevista al promotor de la iniciativa, Jaume Urgell, al Cinco Días
Podeu visualitzar també els reportatges que es van veure a TV3 i a TVE1

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

SETEM llança la seva campanya 'Exigeix responsabilitat al BBVA i al Santander'


SETEM a través de la seva línia de treball en Finances Ètiques i amb el suport de la xarxa internacional BankTrack, formada per 27 organitzacions incloent a la mateixa SETEM, llança la campanya “Exigeix responsabilitat al BBVA i al Santander”. Amb aquesta iniciativa, SETEM denuncia que el BBVA i el Santander estan incomplint els acords sobre Responsabilitat Social Corporativa-RSC que tenen subscrits i estan finançant en regions amazòniques de Perú i Brasil projectes que danyen el medi ambient i que posen en perill la subsistència de 182.400 persones, en la seva majoria indígenes.

A través de la recollida de signatures en postals i d'una campanya on-line en espanyol i anglès, SETEM ofereix a la ciutadania i especialment als clients d'aquests dos bancs, la possibilitat d'enviar-los cartes a les dues entitatsbancàries manifestant la preocupació per aquests fets i exigint-los que deixin de finançar aquests projectes.

El BBVA està adherit a diverses iniciatives voluntàries de Responsabilitat Social Corporativa, entre elles, els Principis d'Equador, la Política Mediambiental de BBVA i els estàndards d'RSE del Global Compact de l'ONU així com a la Iniciativa del PNUMA (Programa de Nacions Unides per al Medi ambient ) del Sector Financer i no obstant això finança a Tecpetrol, empresa que promou l'ampliació del projecte de construcció del gasoducte Camisea, situat a la Conca del baix Urubamba (Perú). Des del seu inici al 2004, aquest projecte ha rebut dures crítiques per destruir a les comunitats indígenes i incomplir normes nacionals i internacionals de Drets Humans. Aquests fets seran denunciats per SETEM a la propera junta d'accionistes del banc, el pròxim 14 de març de 2008 a Bilbao.

El banc Santander està adherit a diverses iniciatives voluntàries de Responsabilitat Social Corporativa, entre elles, el Pacte Mundial i la Iniciativa del PNUMA del Sector Financer i no obstant això és el banc agent i principal assessor financer del consorci del projecte Riu Madeira (Brasil) per a la construcció de dues preses hidroelèctriques que perjudicaran tant les comunitats locals com el futur de tota l'Amazonia. Ja s'ha intensificat la desforestació il·legal de la zona pròxima al Riu Madeira i si es desenvolupa aquest projecte 5.000 famílies es veuran obligades a deixar la seva terra sense que estigui prevista la seva reubicació i/o compensació; la potabilitat de l'aigua a Porto Velho quedarà afectada i la pèrdua de l'ecosistema i la interrupció de la migració del dourada (peix gat) transformarà i perjudicarà la vida tradicional de la zona.

En les investigacions i informes previs realitzats per SETEM des del 2007 per a poder engegar aquesta campanya, s'ha detectat el finançament directe i indirecte del BBVA a 11 projectes més i del Santander 9 projectes més de similars característiques contràries a les seves polítiques d'RSC.

Font: xarxanet.org


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

Les penes de la Renfe


La penosa web de Renfe en la qual és molt complicat cercar els horaris dels trens té una competència en una web alemanya, en la qual es diu que és possible fer-ho amb més facilitat. Una bona lliçó per a la companyia que ha demostrat major incapacitat de gestió en els darrers temps.


Informa xarxanet.org que últimament, han estat moltes les queixes sobre el web de Renfe. Una d'aquestes és que no es poden consultar horaris d'estacions petites. Alguns internautes han descobert que els trens alemanys sí que recullen aquesta informació.


Algun internauta que havia tingut problemes per trobar els horaris dels trens de Renfe d'algun poble petit ha descobert que la companyia alemanya de trens, DB Bahn, sí que disposa d'aquesta informació. Només cal anar al seu web i cercar l'estació. A més a més, es pot canviar la llengua d'alemany a castellà. Renfe, per la seva banda, ha renovat el seu web fa poc i ha intentat solucionar aquest problema.Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS