6.4.09

Quina és la comarca més competitiva de Catalunya?

El rànquing de competitivitat econòmica per a les 41 comarques catalanes mereix tots els anys un major interès. També és molt rellevant el fet que l'estudi es presenti dins del primer quadrimestre de l'any perquè exigeix la destil·lació de dades estadístiques i indicadors provinents tot just de l'exercici precedent.

El treball d'Actíva Prospect analitza els principals canvis en els factors de competitivitat del conjunt de Catalunya i de les seves comarques. A partir d'aquests factors i dels indicadors que en formen part, realitza un rànquing de competitivitat territorial.

A banda, les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf són objecte d'una anàlisi més detallada en la què es sotmeten a estudi cadascun dels factors implícits, com ara infraestructures, equipaments públics, docents i assistencials, dinàmiques del mercat de treball, creació d'empreses, perfils acadèmics i ocupacions dels ciutadans, contextos educatius i recursos tecnològics, indicadors de producció i de residus domèstics i industrials...

En l'anterior estudi, l'any passat, el rànquing de Catalunya l'encapçalaven -per aquest mateix ordre- les comarques del Vallès Occidental, el Tarragonès, el Gironès, el Baix Llobregat i el Segrià. Pel que fa a la vegueria penedesenca, l'Alt Penedès ocupava el lloc 10è, el Garraf es situava en el 18è i el Baix Penedès trontollava en el 24è. Ho podeu consultar a: http://www.adeg.cat/cat/indicadors_pdf/index07.pdf

Com es mesura la competitivitat?

Hi ha diverses definicions de competitivitat, la qual cosa indica que és un concepte multifactorial i que hi ha diferents aproximacions possibles. Existeixen aproximacions al concepte de competitivitat des del punt de vista territorial, sectorial i empresarial.

Aquestes s’han desenvolupat des dels inicis de l’anàlisi econòmica, on els economistes clàssics identificaven quatre grans factors: el sòl, el capital, els recursos naturals i el treball. A llarg dels anys s’han anat introduint diversos aspectes de la competitivitat esdevenint un concepte més complex tal i com s’entén en l’actualitat.

El present treball representa una experiència pionera a Catalunya pel que fa al desenvolupament del concepte de competitivitat i l’establiment de models operatius d’anàlisi quantitativa dels factors que composen la competitivitat territorial.

El model plantejat introdueix la perspectiva de la sostenibilitat social i ambiental que d’altres models centrats exclusivament en els factors econòmics no contemplen (vegeu Porter), en línia amb el que planteja l’Estratègia Europea de Lisboa i l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

El model plantejat es basa en el fet que les economies són cada dia més obertes. En conseqüència, les comarques que apareixen com a més competitives, segons aquest model, són les que operen en un entorn més globalitzat. És a dir, són les que estan més obertes a la competència. Mentre que les comarques que tenen sistemes productius més locals (no obertes a la competència) se situen en la part inferior del rànquing.

Acte de presentació

La presentació tindrà lloc dimecres 8 d'abril, a les 10h, a la seu social de l'ADEG a Vilafranca del Penedès, i dues hores més tard, a les 12h, a la seu de l'ADEG a Vilanova i la Geltrú.

L'acte és obert a tothom però es demana la confirmació prèvia d'assistència, al tel. 902 106 700.