28.9.21

La Cambra de Barcelona elabora un manual de comunicació no sexista per a l’àmbit laboral

  • En el manual hi ha recomanacions pràctiques per evitar el sexisme en documents d’ús habitual a les empreses.
  • Es tracta del primer volum d’una col·lecció que abastarà diferents espais on la dona és discriminada en l’entorn laboral.

La comunicació i l’ús que en fem d’ella defineix allò que som i, sovint, traspua visions sexistes que cal evitar. Històricament els hàbits lingüístics adquirits han invisibilitzat a les dones, especialment en el llenguatge econòmic i empresarial. És per això es vol fer una transformació profunda per aconseguir la igualtat en tots els àmbits. Amb aquest objectiu i per iniciativa de dues empreses de la Cambra de Barcelona, Tema i Litoclean, amb el suport de l’ODEE (Observatori Dona, Empresa i Economia) s’ha creat una col·lecció de manuals de comunicació no sexista pensada per a la seva aplicació pràctica en qualsevol companyia.

El primer volum és el Manual de documentació bàsica, en el qual es troben recursos lingüístics per evitar el sexisme en aquells documents d’ús més habitual, des de contractes i pressupostos a nòmines i fulls de registre. L’orientació pràctica d’aquest manual és un dels seus trets característics i té molt a veure amb la seva metodologia d’elaboració en el si de les empreses Tema i Litoclean, on es va crear una comissió formada per professionals de diferents departaments que van recopilar i revisar amb perspectiva de gènere els escrits habituals amb què treballaven, trobant un biaix sexista en la majoria d’ells. Amb aquest treball de base i el suport d’especialistes en la matèria, s’ha confeccionat aquest recull de recomanacions que aquestes dues companyies han estat les primeres a aplicar.

“No es tracta només de canviar paraules i expressions d’alguns documents, és una transformació de la manera de pensar i de fer de l’empresa”, argumenta Begoña Mundó, CEO del grup Tema Litoclean i impulsora del projecte. Anna Mercadé, directora de l’ODEE, destaca la importància que la iniciativa la prenguin des del món empresarial: “Existeixen moltes guies creades per l’administració pública o des de l’àmbit intel·lectual, però això costa que s’implanti a les empreses. Ara són les companyies les que s’aixequen i fan una cosa pensada per a elles i d’aplicació àgil i senzilla, és un gran pas”.

La Cambra posarà a disposició de totes les empreses la descàrrega dels manuals a través del web de l’ODEE (donaempresaeconomia.org). De moment, hi podran trobar el primer volum, Manual de documentació bàsica, i més endavant estarà disponible el segon, Manual d’actes i reunions, enfocat no només a l’ús del llenguatge, sinó a la presència i els rols de les dones en esdeveniments corporatius de qualsevol classe i a les relacions entre professionals.

Trobareu tota la informació (els manuals en català, castellà, els vídeos promocionals, nota de premsa, etc.) clicant aquí.

25.9.21

Avui faig 15 anys... de canal a Youtube!

Avui 25 de setembre fa quinze anys que tinc un canal a Youtube. Si bé els primers anys la meva contribució amb vídeos va ser mínima, aquests darrers tres anys he iniciat la publicació de microvídeos sobre etimologia d'algunes paraules que em resulten interessants, i especialment les relacionades amb la responsabilitat social. Ja hi he publicat 100 vídeos.

De fet, vaig tractant alguns mots que es poden correlacionar amb cadascun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com altres mots sobre l'entorn animal, vegetal, cultural o humà en general.

Alguns dels vídeos publicats sobre responsabilitat social empresarial o corporativa:

Podeu trobar els microvídeos de [mots responsables] agrupats en aquesta entrada. Alguns enllacen a Instagram perquè encara no estan publicats al canal de Youtube.

A banda, estic en altres vídeos de Youtube, que estan publicats en altres canals, com per exemple:

17.9.21

Finalment el jutjat ha condemnat Securitas Direct! @SecuritasDirect @CABK_Respon @SDresponde

Fa sis anys vaig retratar Securitas Direct, una companyia absolutament irresponsable promoguda per CaixaBank. Aquí a sota poder veure els correus que vaig publicar.

M'alegra -i no em sorprèn gens- que ara hagi estat condemnada a indemnitzar un client per negar-se a complir la llei enviant-li el contracte en català. El client va enviar tres correus per demanar la documentació en català i l'empresa va respondre que només l'atendrien si els escrivia en castellà o en anglès. És el primer cop que un jutjat avala l'obligació de les empreses de facilitar la informació contractual en català, tal com estableix el Codi de consum de Catalunya.

Aporto els enllaços a les interaccions que vaig tenir en el seu moment. A la primera reflexió s'expliquen els fets; a la segona com se'm demana que m'hi posi en contacte; al cap d'un any reprenc el tema per manca de resposta i rebo una trucada d'un comercial; i a la quarta faig una anàlisi de situació a partir de la trucada de disculpes d'un responsable. A partir d'aquí, resto com a ciutadà a l'espera d'observar les millores que permetin com a mínim complir les obligacions legals. 

No té gaire sentit parlar de responsabilitat social amb una empresa que incompleix el marc legal. Però l'RSE suposa no solament complir les lleis sinó una capacitat de satisfer allò que la societat espera d'una empresa, cosa per la qual el diàleg, la sensibilitat, la capacitat de resposta, la voluntat de millora i la sostenibilitat són factors clau.

I aquesta reflexió afecta lògicament CaixaBank. Tal com els vaig indicar, com es pot parlar de Responsabilitat Social quan es promou una empresa com aquesta? (entre altres consideracions, però ara en tot cas toca aquesta).


18.9.14 [ca] [REFLEXIÓ] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa
18.9.14 [es] [REFLEXIÓN] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa

19.9.14 [ca] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa (i II)
19.9.14 [es] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa (y II)

28.8.15 [ca] Segons la incomplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial" 
28.8.15 [es] Según la incumplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial"

30.8.15 [ca] [ANÀLISI] Bones notícies de Securitas Direct. Restem a l'espera
30.8.15 [es] [ANÁLISIS] Buenas noticias de Securitas Direct. Quedamos a la espera 
 
24.9.15 [ca][es] Securitas Direct: mala pràctica, conversar, esperar.

¡Finalmente el juzgado ha condenado Securitas Direct! @SecuritasDirect @CABK_Respon @SDresponde

Hace seis años retraté a Securitas Direct, una compañía absolutamente irresponsable promovida por CaixaBank. Aquí debajo se pueden ver los correos que publiqué.

Me alegra -y no me sorprende nada- que ahora haya sido condenada a indemnizar a un cliente por negarse a cumplir la ley enviándole el contrato en catalán. El cliente envió tres correos para solicitar la documentación en catalán y la empresa respondió que sólo la atenderían si los escribía en castellano o en inglés. Es la primera vez que un juzgado avala la obligación de las empresas de facilitar la información contractual en catalán, tal como establece el Código de consumo de Cataluña.

Aporto los enlaces a las interacciones que tuve en su momento. En la primera reflexión se explican los hechos; en la segunda como se me pide que me ponga en contacto; al cabo de un año retomo el tema por falta de respuesta y recibo una llamada de un comercial; y en la cuarta hago un análisis de situación a partir de la llamada de disculpas de un responsable. A partir de aquí, quedo como ciudadano a la espera de observar las mejoras que permitan como mínimo cumplir las obligaciones legales. 

No tiene mucho sentido hablar de responsabilidad social con una empresa que incumple el marco legal. Además la RSE supone no sólo cumplir las leyes sino una capacidad de satisfacer lo que la sociedad espera de una empresa, por lo que el diálogo, la sensibilidad, la capacidad de respuesta, la voluntad de mejora y la sostenibilidad son factores clave.

Y esta reflexión afecta lógicamente amCaixaBank. Tal como les indiqué, ¿cómo se puede hablar de Responsabilidad Social cuando se promueve una empresa como ésta? (Entre otras consideraciones, pero ahora en todo caso toca ésta).

18.9.14 [ca] [REFLEXIÓ] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa
18.9.14 [es] [REFLEXIÓN] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa

19.9.14 [ca] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa (i II)
19.9.14 [es] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa (y II)

28.8.15 [ca] Segons la incomplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial" 
28.8.15 [es] Según la incumplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial"

30.8.15 [ca] [ANÀLISI] Bones notícies de Securitas Direct. Restem a l'espera
30.8.15 [es] [ANÁLISIS] Buenas noticias de Securitas Direct. Quedamos a la espera  

24.9.15 [ca][es] Securitas Direct: mala pràctica, conversar, esperar.