28.12.12

L'aigua d'aixeta ajuda a estalviar i també ajuda el medi ambient

Fa un any i mig que disposo de filtre domèstic de carboni per a poder beure aigua d'aixeta i no haver de consumir aigua embotellada, o disminuir-ne dràsticament el consum. Ara que tinc la certesa que ho puc dir amb satisfacció i seguretat, em plau de compartir-ho amb tothom i convidar-vos a deixar de consumir garrafes i ampolles.

A banda dels beneficis econòmics i ambientals, cal tenir present també el criteri de compra local. Sens dubte, també es pot practicar amb les garrafes, i sempre havia mirat de fer-ho així, però encara és habitual trobar als supermercats aigua embotellada que ha hagut de recórrer 500 kms o més.

Per descomptat, aquest missatge ha d'anar acompanyat d'una declaració a favor de no malbaratar l'aigua de l'aixeta, i també a favor de retenir la gestió de l'aigua (com la de l'energia) en empreses locals, vinculades estretament a la comunitat, i amb una regulació pública exigent i transparent.

Aprofito per aportar aquests gràfics que m'ha passat el Jordi PlanasÍndia: Escoles en lloc de Tallers de Treball Esclau

El Parlament de l'Índia està a punt de tancar l'any sense aprovar la llei contra el treball infantil més ambiciosa de tota la seva història. El pitjor del cas és que la llei té el suport de la majoria dels parlamentaris, però ha estat congelada durant setmanes perquè segons ells "no és prioritària".


Índia és el centre neuràlgic mundial del treball infantil. Nens de tan sols cinc anys són venuts als traficants i després forçats a treballar com esclaus, subjectes a múltiples abusos i maltractaments físics. Aquesta històrica llei prohibiria qualsevol forma de treball infantil per a menors de catorze anys i oferiria ajudes perquè les famílies més pobres poguessin mantenir els seus fills a l'escola. Però els parlamentaris han deixat que aquesta llei se'ls s'escorri de l'agenda, mentre els grups defensors dels drets dels nens de l'Índia diuen que necessiten la nostra ajuda per augmentar la pressió pública ara.


Si des de la comunitat d'Avaaz ens unim, podrem crear una onada d'atenció sobre aquest projecte de llei i pressionar els legisladors perquè l'aprovin. Signatura aquesta urgent petició i reenvíala a tothom. Quan siguem un milió, lliurarem el nostre missatge al Parlament juntament amb nens que al seu dia van viure aquestes terribles experiències:


http://www.avaaz.org/es/india_child_labour_g1/?bLmobab&v=20551

 És aterridor: 215 milions de nens i nenes treballen en mines, pedreres i fàbriques arreu del món. Tots els països han signat un acord per eradicar el treball infantil com a eix central de les seves polítiques nacionals d'educació. No obstant això, Índia és el país amb una major mà d'obra infantil del planeta. Si el projecte de llei s'aprova, prohibiria el treball infantil per a menors de 14 anys i tot treball perillós per a menors de 18. Aquesta iniciativa a més inclou solucions perquè la llei no afecti les famílies més pobres i assegurar el dret a l'educació gratuïta i proposant beques per compensar les pèrdues econòmiques d'aquestes famílies.

Els crítics de la llei diuen que el problema real no són les lleis, sinó la seva falta d'aplicació. I és cert que en els últims tres anys només el 10% de 450.000 denúncies contra el treball infantil van ser tramitades sota la feble legislació actual. Però la nova llei vindria a pressionar més del problema. La Policia ja no estaria supeditada a l'ordre d'un jutge per poder actuar. Qualsevol forma d'explotació comercial del treball de menors de 14 anys seria penalitzada, i en comptes de sancionar amb multes o amb curtes condemnes carceràries, els culpables s'enfrontarien amb prou feines.


Tot i que la majoria dels parlamentaris indis diuen que donen suport a la llei, no senten que hi hagi una urgència política per sotmetre-la a votació. Però amb cada dia que passa, més nenes i nens són forçats a una vida miserable dins inhumans tallers i fàbriques. Està a les nostres mans donar-los aquest impuls que necessiten per actuar. Signa la petició per als legisladors de l'Índia ara, i comparteix amb tots els teus coneguts:

http://www.avaaz.org/es/india_child_labour_g1/?bLmobab&v=20551

 Una i altra vegada, la comunitat d'Avaaz ha impulsat diferents campanyes per protegir els nens i els grups més vulnerables. Fa unes poques setmanes, ens unim en una petició de 1.2 milions de persones i ajudem a passar el pla d'educació infantil més exhaustiu del Pakistan. La manera com tractem als nostres nens i nenes és com un termòmetre dels nostres principis ètics. Ha arribat l'hora de prendre accions fermes per aturar aquests abusos. Unim-nos en defensa del futur dels nens que pateixen a l'Índia.

Amb esperança i determinació,Jamie, Alice, Alex, Alaphia, Lisa, Jeremy, Ricken, Dalia, Rewan, Michelle i tot l'equip de Avaaz


La llei contra el treball infantil més dura de la història de l'Índia està encallada ... perquè els polítics diuen que no és la seva "prioritat"! Però la majoria dels parlamentaris li donen suport i només necessiten una enorme empenta ciutadana per aprovar-la ara. Alcem les nostres veus pels nens de l'Índia. Firma ara


Més Informació:

La India propone la prohibición del empleo de niños menores de 14 años de edad (OIT):
http://www.ilo.org/ipec/WCMS_189568/lang--es/index.htm

"Preparant-nos per a la nova legislació contra el treball infantil -- en anglès (The Hindu)
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/article3878212.ece

Niños esclavos: 400 millones de niños sin infancia (Público):
http://www.canalsolidario.org/noticia/ninos-esclavos-400-millones-de-ninos-sin-infancia/29133

Trabajo esclavo en la India: empresas españolas en la 'lista negra' (El Confidencial):
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/23/trabajo-esclavo-en-la-india-tres-empresas-espanolas-estan-incluidas-en-la-lista-negra-94749// 


Nota: ens hem adherit a la campanya

India: Escuelas en vez de Talleres de Trabajo Esclavo

El Parlamento de India está a punto de cerrar el año sin aprobar la ley contra el trabajo infantil más ambiciosa de toda su historia. Lo peor del caso es que la ley tiene el respaldo de la mayoría de los parlamentarios, pero ha estado congelada durante semanas porque según ellos "no es prioritaria".

India es el centro neurálgico mundial del trabajo infantil. Niños de tan solo cinco años son vendidos a los traficantes y luego forzados a trabajar como esclavos, sujetos a multiples abusos y maltratos físicos. Esta histórica ley prohibiría cualquier forma de trabajo infantil para menores de catorce años y ofrecería ayudas para que las familias más pobres pudiesen mantener a sus hijos en la escuela. Pero los parlamentarios han dejado que esta ley se les escurra de la agenda, mientras los grupos defensores de los derechos de los niños de India dicen que necesitan nuestra ayuda para aumentar la presión pública ahora.

Si desde la comunidad de Avaaz nos unimos, podremos crear una ola de atención sobre este proyecto de ley y presionar a los legisladores para que la aprueben. Firma esta urgente petición y reenvíala a todo el mundo. Cuando seamos un millón, entregaremos nuestro mensaje al Parlamento junto con niños que en su día vivieron estas terribles experiencias:

http://www.avaaz.org/es/india_child_labour_g1/?bLmobab&v=20551

Es aterrador: 215 millones de niños y niñas trabajan en minas, canteras y fábricas por todo el mundo. Todos los países han firmado un acuerdo para erradicar el trabajo infantil como eje central de sus políticas nacionales de educación. Sin embargo, India es el país con una mayor mano de obra infantil del planeta. Si el proyecto de ley se aprueba, prohibiría el trabajo infantil para menores de 14 años y todo trabajo peligroso para menores de 18. Esta iniciativa además incluye soluciones para que la ley no afecte a las familias más pobres, asegurando el derecho a la educación gratuita y proponiendo becas para compensar las pérdidas económicas de estas familias.

Los críticos de la ley dicen que el problema real no son las leyes, sino su falta de aplicación. Y es cierto que en los últimos tres años solo el 10% de 450.000 denuncias contra el trabajo infantil fueron tramitadas bajo la débil legislación actual. Pero la nueva ley vendría a apretar las tuercas del problema. La Policía ya no estaría supeditada a la orden de un juez para poder actuar. Cualquier forma de explotación comercial del trabajo de menores de 14 años sería penalizada, y en vez de sancionarlos con multas o con cortas condenas carcelarias, los culpables se enfrentarían a duras penas.

A pesar de que la mayoría de los parlamentarios indios dicen que apoyan la ley, no sienten que haya una urgencia política para someterla a votación. Pero con cada día que pasa, más niñas y niños son forzados a una vida miserable dentro de inhumanos talleres y fábricas. Está en nuestras manos darles ese impulso que necesitan para actuar. Firma la petición para los legisladores de India ahora, y compártela con todos tus conocidos:

http://www.avaaz.org/es/india_child_labour_g1/?bLmobab&v=20551

Una y otra vez, la comunidad de Avaaz ha impulsado diferentes campañas para proteger a los niños y a los grupos más vulnerables. Hace unas pocas semanas, nos unimos en una petición de 1.2 millones de personas y ayudamos a pasar el plan de educación infantil más exhaustivo de Paquistán. La manera en la que tratamos a nuestros niños y niñas es como un termómetro de nuestros principios éticos. Ha llegado la hora de tomar acciones firmes para detener estos abusos. Unámonos en defensa del futuro de los niños que sufren en India.

Con esperanza y determinación,

Jamie, Alice, Alex, Alaphia, Lisa, Jeremy, Ricken, Dalia, Rewan, Michelle y todo el equipo de Avaaz


La ley contra el trabajo infantil más dura de la historia de la India está atrancada… ¡porque los políticos dicen que no es su "prioridad"! Pero la mayoría de los parlamentarios la apoyan y solo necesitan un enorme empujón ciudadano para aprobarla ahora. Alcemos nuestras voces por los niños de India. Firma ahora.

Más Información:

La India propone la prohibición del empleo de niños menores de 14 años de edad (OIT):
http://www.ilo.org/ipec/WCMS_189568/lang--es/index.htm

"Preparándonos para la nueva legislación contra el trabajo infantil -- en inglés (The Hindu)
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/article3878212.ece

Niños esclavos: 400 millones de niños sin infancia (Público):
http://www.canalsolidario.org/noticia/ninos-esclavos-400-millones-de-ninos-sin-infancia/29133

Trabajo esclavo en la India: empresas españolas en la 'lista negra' (El Confidencial):
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/23/trabajo-esclavo-en-la-india-tres-empresas-espanolas-estan-incluidas-en-la-lista-negra-94749//

Nota: nos hemos adherido a la campaña

Reconeixement a Josep Lluís Cleries

Sumant-me a les mostres de reconeixement a Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar i Família (2010-2012), i lamentant que per raons alienes a la qualitat de la seva tasca no hagi tingut l'oportunitat de continuar amb tan alta responsabilitat política, reprodueixo la carta de la presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social.

Són moltes les entitats que al llarg d'aquestes vint-i-quatre hores li han mostrat el seu suport, fet que reflecteix que malgrat les limitacions del pressupost que ha hagut de gestionar com a conseqüència dels ajustaments pressupostaris, ha sabut mantenir un espai de diàleg i col·laboració amb el sector social, per al qual portava molts anys treballant amb plena dedicació. Trio la declaració de la FCVS per la implicació que he tingut professionalment en els esdeveniments que citen:

Reconeixement a Josep Lluís Cleries

Com a Presidenta de la FCVS (www.voluntaris.cat) , vull agrair la tasca realitzada per la Conselleria de Benestar Social i Família, en el curt període de temps al capdavant de la qual hi ha hagut el Conseller Josep Lluís Cleries.

Com a persona implicada i sensible en el camp social, i especialment en el del voluntariat, només arribar a la Conselleria va voler portar a terme el 2on Congrés Europeu del Voluntariat, on hi va incloure, en una decisió política que l’honora, el 1er Marketplace social de Catalunya, a petició de la FCVS, la qual havia ideat el projecte. Fer l’encaix de les dues voluntatats va ser àgil i dialogat.

Quan les entitats del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) li varem proposar l’elaboració d’una llei per a preservar el model català de voluntariat, ho va acollir posant tots els mitjans del Departament a l’abast de les entitats per a tirar-la endavant, de la manera més ràpida i senzilla. Per qüestions lligades a l’aturada d’agenda que l’avançament de les eleccions va suposar, el procés d’elaboració de la Llei encara no s’ha enllestit, però confiem a poder reprendre'l el més aviat possible.

Per tot el que dic, la meva conclusió és que Josep Lluís Cleries en el terreny de l’associacionisme i el voluntariat ha fet una molt bona feina. D’altra banda, ens deixa dues tasques endegades de cara el 2013 que poden ser tot un revulsiu: la Llei del Voluntariat i la segona edició del Marketplace 2013. Tots dos projectes, ben segur, aportaran valor afegit a l’associacionisme i el voluntariat. Justament el que ell volia: construir país a través de la justícia social i de la cohesió.

Moltes gràcies Conseller, per fer costat i creure en les entitats socials i en els seus voluntaris i voluntàries.

Francina Alsina i Canudas
Federació Catalana de Voluntariat Social
Presidenta

Parla d'en Dídac / Habla de Dídac

Publico aquest vídeo per ajudar a divulgar-lo.

24.12.12

Responsabilitat Global: Bon Nadal / Feliz Navidad / Merry Christmas

[ca] Responsabilitat Global us desitja Bon Nadal
[es] Responsabilitat Global les desea Feliz Navidad
[en] Responsabilitat Global wishes you Merry Christmas

[ca] Enguany us desitgem un Bon Nadal amb la versió "Mai caminaràs sol" per a La Marató 2012:
[es] Este año os deseamos una Feliz Navidad con la versión "Mai caminaràs sol" (Nunca caminarás solo) para La Marató 2012:
[en] This year we wish you a Merry Christmas with the version "You'll never walk alone" for La Marató 2012:

Selecció d'últimes entrades publicades a Responsabilitat Global

Esdeveniments
Economia
Solidaritat, acció social i voluntariat
Sostenibilitat i innovació
Laboral
Llengua i cultura

RSA
Governança

Últimes entrades publicades a Responsabilitat Global sobre Governança

Governança

Selección de las últimas entradas publicadas en Responsabilitat Global

Eventos
Economía
Solidaridad, acción social y voluntariado
Sostenibilidad e innovación
Laboral
Lengua y cultura
RSA
Gobernanza

L'enllumenat públic de Mataró, el més eficient!

L’enllumenat públic de Mataró és el més eficient segons un estudi de la Diputació de Barcelona que compara 18 municipis

Font: Ajuntament de Mataró

L'enllumenat públic de Mataró és el més eficient segons un estudi de la Diputació que compara 18 municipis, entre ells alguns dels més grans de la província de Barcelona com Badalona, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallès, Manresa o Granollers, i d'altres també importants com Reus (Tarragona).

La Diputació de Barcelona organitza anualment els Cercles de comparació intermunicipal, punt de trobada entre tècnics de l'administració que pretén ser una eina de suport a la gestió dels serveis que presten els municipis, mitjançant la comparació de resultats obtinguts en un conjunt d'indicadors a les diferents ciutats participants. Un dels àmbits que es treballen és l'enllumenat públic, i en l'edició d'aquest any destaquen especialment els valors dels indicadors de la ciutat de Mataró.

Per segon any consecutiu, Mataró és la ciutat que disposa d'una millor puntuació en quant a la tecnologia i gestió eficient de les instal·lacions. La ciutat disposa de sistemes de regulació en un 96,94 % de les bombetes de la ciutat, molt per sobre de la mitjana dels municipis participants, que és del 62%. Els sistemes de regulació permeten adequar el consum i la intensitat de llum a les hores de menys ús de la via pública. Mataró té també el percentatge de làmpades amb tecnologia LED més alt, un 8'28%, quan la mitjana dels 18 municipis és tan sols del 1,84 %.

Gestió eficient = millor servei i menys costos

La gestió eficient dels serveis bàsics que han de prestar les administracions públiques esdevé, en uns moments de crisi com els actuals, un element essencial per a la disminució del deute públic i la recuperació econòmica.

En aquest sentit, una tecnologia i una gestió eficient es tradueixen en un millor servei i una disminució del cost. L'Ajuntament de Mataró només destina a l'enllumenat públic l'1'9% de la seva despesa corrent, i el cost anual per ciutadà és de 13'8 €. Aquests valors són dels més petits entre totes les ciutats participants a l'estudi comparatiu, només superats per Santa Coloma de Gramenet, ciutat que, per la seva configuració demogràfica, té una densitat d'habitants superior al doble que Mataró i, per tant, menys de la meitat de bombetes a l'enllumenat públic per ciutadà.

Finalment també és significatiu a l'estudi l'indicador del cost del manteniment per fanal, que a Mataró està un 15% per sota de la mitjana, només superat per municipis petits o amb nivells de servei molt inferiors.

Pionera en implantar tecnologia, com la telegestió

En els darrers anys, la ciutat ha estat pionera en la implantació de millores tecnològiques, com la telegestió, la instal·lació de làmpades amb tecnologia LED, el desenvolupament d'aparells per detectar i evitar robatori de cable i el control del consum energètic. La telegestió permet modificar a distància l'horari d'encesa i apagada dels punts de llum i altres paràmetres de control evitant desplaçaments; detecta i transmet al servei de manteniment funcionaments anormals i avaries reduint el temps de reparació, i possibilita un seguiment del consum i d'altres paràmetres elèctrics de cada quadre per controlar la despesa elèctrica i augmentar la seguretat de les instal·lacions. Mataró va començar a implantar-la al 2006 i al 2007 tot l'enllumenat públic estava telegestionat.

Durant el 2012, aprofitant les actuacions pròpies de manteniment de l'enllumenat, s'han fet actuacions de millora de les instal·lacions per fer-les més eficients. El cost d'aquestes actuacions (254.642 €) ha estat àmpliament superat per l'estalvi que produeixen les millores, de manera que al 2012 s'estalviaran aproximadament 263.000 € de consum elèctric que, si s'afegeixen als prop de 14.000 € d'estalvi per la reducció de la potencia a contractar i als 37.511,49 € rebuts de subvencions d'altres administracions donen un saldo positiu net per l'Ajuntament de prop de 60.000 €.

21.12.12

El rei espanyol va caure ferit pel cas Nóos, segons un llibre

L'escriptor i advocat Josep Maria Loperena ha presentat el seu últim llibre, El poder desnudo, en el qual insinua que Iñaki Urdangarin no és més que un "testaferro del rei", que seria, per tant, el responsable últim dels casos de corrupció en què s'ha vist involucrat el seu gendre.

Així, el suposat accident domèstic que va tenir el monarca a finals de l'any passat i que li va provocar ferides a l'ull esquerre va ser, en realitat, una baralla amb Urdangarin de resultes de la tensió pel cas Nóos.

El llibre és la primera part d'una obra en dos volums en què l'autor s'ha proposat explicar sense cap mena d'autocensura tot el que la història oficial ha amagat o deixat de banda a l'hora de parlar sobre el poder.

El poder desnudo revela la cara més fosca de Joan Carles I i dedica també uns quants capítols als trepes, entre els quals Loperena situa personatges com Jaime de Marichalar, Carme Chacón o María Dolores de Cospedal.

ARA. Un llibre revela la cara més fosca de Joan Carles I

La lengua Maya sobrevive al fin del mundo y prevalece gracias a la tecnología

En el marco del fin del Katún Maya, Microsoft, el Gobierno de Quintana Roo y la Universidad Intercultural Maya del estado presentan Microsoft Translator HUB-Maya

En el marco de la celebración del fin del Katún, que simboliza el cierre del periodo sagrado de los mayas, Microsoft Research y Microsoft México en conjunto con la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo dan a conocer los primeros avances del proyecto Microsoft Translator HUB-Maya, el primer traductor contextual que luego de casi 4 meses de trabajo ha logrado incluir enunciados paralelos en Maya y Español con el objetivo de ayudar a la preservación y personalización de la lengua y cultura Maya, a la vez que permitirá conectar a esta cultura con el mundo gracias a la tecnología.

De acuerdo con el último reporte del INEGI 2010, el Maya es la tercera lengua más hablada en México con un total de 800 mil 291 personas, lo que representa un número importante de mexicanos que hablan esta lengua ancestral.

Carlos Allende, Director de Sector Público de Microsoft, destacó que “con el Microsoft Translator HUB-Maya estamos celebrando el Katún ayudando a mantener viva la lengua rescatando sus significados para que las próximas generaciones conozcan sus códigos y sigan utilizándola. Es así como en Microsoft contribuimos a la inclusión digital y social, reduciendo la brecha de oportunidades a favor de los mayas y de su cultura conectándolos con el mundo y generando un Impacto Real”.
Desde mayo de este año comenzaron los trabajos para desarrollar el traductor gracias a la firma de los convenios general y específico “Elevemos México” entre Microsoft, el Gobierno de Quintana Roo y la Universidad Intercultural Maya del mismo estado, con los cuales se comprometieron a poner en funcionamiento el primer traductor Microsoft Translator HUB-Maya.

“Con este traductor estamos apoyando a nuestros mayas a mantener viva nuestra lengua y nuestra cultura en beneficio de las siguientes generaciones. Sin duda esto nos permite despedir el fin del ciclo Katún y dar la bienvenida al comienzo de una nueva etapa en la que la tecnología se pone al alcance de nuestras lenguas milenarias y a favor de nuestra cultura mexicana”, señaló el Rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, el Doctor Francisco J. Rosado May.

El Microsoft Translator HUB-Maya emplea la tecnología en la nube, Azure, lo que permite acceder a traducciones cuya ventaja en comparación con otros traductores radica en su calidad y fiabilidad contextual, ya que incorpora una clasificación de acuerdo a un tema específico generando un proceso de aprendizaje artificial y acumulativo en el traductor. Además, la herramienta implementa un modelo de autoservicio para la construcción de una plataforma de traducción automática directa entre dos lenguas cualesquiera, ayudando a las comunidades, proveedores de servicios y empresas a crear sistemas de traducción automáticos lo que permite que las personas que hablan diferentes lenguas puedan compartir y acceder a la información. Esto permite que personas que hablan incluso lenguas nativas que no son aún manejadas por los proveedores de traducción más importantes, se mantengan en contacto con el uso de las herramientas de tecnología más avanzadas como las que ofrece Microsoft.

“Queremos decirle al mundo que los mayas están abiertos a enfrentar los cambios, es por ello que la tecnología es vista como un elemento clave para preservar su lengua y su cultura porque de esa manera conservan su identidad”, añadió Rosado May.

Como parte de las celebraciones por el Katún Maya, mañana viernes 21 de diciembre el Gobernador de Quintana Roo, el Licenciado Roberto Borge Angulo, y el Secretario de Desarrollo Económico del estado, el Ingeniero Francisco Javier Díaz Carvajal, estarán presentes en el evento en el que se mostrarán los avances del Microsoft Translator HUB-Maya. Asimismo, asistirán el Presidente Municipal de Solidaridad, el Licenciado Filiberto Martínez Méndez; el Rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, el Doctor Francisco J. Rosado May; la Directora de Microsoft Research, la Doctora Kristin M. Tolle; el Director de Sector Público de Microsoft, Carlos Allende Macías y el Director Nacional de Tecnología de Microsoft México, Erick Stephens.

El equipo técnico que participa en este proyecto incluye al Doctor Martin Esquivel Pat de la Universidad Intercultural Maya como parte de los expertos lingüistas que desarrollan el modelo de traducción; Adrián Hernández, Program Manager de Microsoft Research Connections Latinoamérica, como responsable de la vinculación tecnológica con Microsoft Research en esta iniciativa y Javier Chavarri del Microsoft Innovation Center dando asistencia tecnológica al gobierno de Quintana Roo para las aplicaciones a desarrollar en este contexto de traducción.

Estas acciones forman parte de la iniciativa nacional de Microsoft “Elevemos México” a través de la cual muestra su compromiso por contribuir a preservar la tradición lingüística de nuestro país al poner al alcance de la gente los beneficios de la tecnología y generando un Impacto Real en las comunidades más vulnerables de México.

Comunicado de Prensa

L'economia del bé comú

Daniel Ortiz Llargués, Professor associat del Departament de Ciències Socials
Cada vegada hi ha un major consens sobre el fet que la crisi actual no és com les anteriors, sinó que ens trobem a les acaballes d’un model basat en el creixement econòmic il·limitat. Tot i haver superat àmpliament els objectius inicials del Gran Recapte, el president del Banc dels Aliments de Barcelona afirmava recentment: “el nostre èxit és la constatació del fracàs social i econòmic (del sistema)".

Malgrat viure en una economia molt més potent que la nostra i gaudir d’un estat del benestar molt més generós, entre el 80 i el 90% dels ciutadans alemanys i austríacs es declaren partidaris d’un nou ordre econòmic. Quin sentit té continuar fomentant un model socioeconòmic que depreda el medi ambient, és insensible a les necessitats de la ciutadania i amenaça greument el futur del planeta?

Christian Felber ha estudiat a fons la qüestió i ha formulat una proposta alternativa que encara es troba en procés de construcció: l’Economia del Bé Comú. Es tracta de situar la “dignitat humana" en el centre del nou ordre econòmic. Com? Corregint les greus contradiccions i desequilibris actuals (l’opulència conviu amb la misèria, la biodiversitat està en perill, etc…) i impedint que es perpetuin en el futur. Es tracta de canviar les regles de joc de l’economia, especialment aquelles que produeixen efectes clarament indesitjables des d’un punt de vista democràtic. Els manuals d’economia afirmen que la seva finalitat és produir i distribuir eficientment béns i serveis per tal de satisfer les necessitats humanes, però a la pràctica observem una obsessió desaforada pel creixement i l’acumulació financera que no té res a veure amb l’enunciat inicial. El diner no és un fi en si mateix, sinó tan sols un mitjà, però sembla que ho hem oblidat. L’economia actual es basa en un greu error metodològic: és l’única disciplina que mesura el seu èxit en base als mitjans, enlloc dels fins. I aquesta confusió té unes conseqüències nefastes des d’un punt de vista social i ambiental.

Cal substituir l’afany de lucre, com a motor de l’activitat empresarial, per la contribució al Bé Comú. Cal substituir les relacions basades en la competència per la cooperació. A nivell macro, el Producte Interior Brut (PIB) ha de ser reemplaçat pel Producte del Bé Comú (PBC). I a nivell micro, el benefici financer ha de ser tan sols un indicador auxiliar, supeditat al balanç del Bé Comú. Tots els productes i serveis haurien d’anar acompanyats d’un codi de fàcil lectura (per exemple, una escala d’1 a 5) per mesurar el seu valor total en termes econòmics, socials i ambientals. Els productes amb els índexs més elevats haurien de gaudir de beneficis en forma d’IVA reduït, aranzels més baixos, compra pública preferent, etc… Això suposaria un autèntic canvi de paradigma, en tant que permetria substituir la lògica del creixement empresarial il·limitat per la del tamany òptim, i la maximització del benefici financer per la contribució al Bé Comú. Utòpic? En tal cas, la pregunta és fins quan podrem continuar vivint (o simplement sobrevivint) en un sistema econòmic embogit, que rescata els bancs i s’oblida de les persones, que malmet irreversiblement el planeta i que ignora la democràcia, és a dir: l’interès col·lectiu, en nom del lliure mercat i l’especulació financera.

20.12.12

L’Associació per les Nacions Unides, en defensa de la justícia

L’ANUE es vol sumar a les peticions incloses a la “Carta Abierta al Presidente del Gobierno: compromiso con la Justicia” que les associacions de jutges i fiscals (els signataris de la carta els trobareu a la darrera pàgina) van enviar dilluns al Sr. Rajoy.

Des de l’ANUE donem suport als signataris de la carta tot entenent que les seves preocupacions i peticions al govern espanyol es vinculen clarament amb el “Projecte final dels Principis Rectors sobre l’extrema pobresa i els drets humans”, presentat per la Relatora Especial Magdalena Sepúlveda Carmona. Aquests “Principis Rectors” han estat aprovats pel Consell de Drets Humans en la resolució A/HRC/RES/21/11, comptant amb el vot favorable d’Espanya. Siusplau, pareu atenció a la pàgina 14 (epígrafs 67-68 de l’apartat C) on es parla concretament del “Dret a igual protecció davant la llei, igual accés a la justícia i mitjans de reparació efectius”.

L’ANUE, tenint en compte aquests “Principis Rectors”, es fa partícip de la preocupació exposada pels signataris de la carta, amb els quals reclamem “solucions per a que el nostre sistema judicial pugui seguir garantint els drets fonamentals en el marc del nostre Estat Constitucional”.

Podeu llegir els documents aquí:

www.anue.org/docs/117164039-Asociaciones-de-Jueces-y-Fiscales-Carta-Abierta-Del-17-de-Diciembre-de-2012-Al-Presidente-Del-Gobierno.pdf

www.anue.org/docs/principios-rectores-pobreza-y-derechos-humanos.pdf

Principis Rectors sobre les empreses i els drets humans

El 16 de juny de 2011, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va donar suport unànimement els Principis Rectors sobre les empreses i els drets humans en la resolució 17/4 (A/HRC/17/31). Poc temps després, vaig tenir l'oportunitat de parlar-ne al Seminari "La Responsabilitat Social de les Empreses en el marc de les Nacions Unides" (8.11.11).

Els Principis Rectors van ser elaborats pel Representant Especial del Secretari General de Nacions Unides per a la qüestió dels drets humans i les empreses transnacionals i altres empreses i es basen en una investigació exhaustiva i en consultes realitzades amb representants de governs, empreses, organitzacions de la societat civil, i experts de tots els continents.


Aquests Principis Rectors estableixen un estàndard global autoritzat sobre els rols respectius de les empreses i dels governs amb l'objectiu que contribueixin a assegurar que aquestes respecten els drets humans en les seves pròpies operacions i a través de les seves relacions comercials.

Els Principis Rectors aclareixen i aporten major concreció als tres pilars del Marc de Nacions Unides: Protegir, Respectar i Reparar, que havien estat aprovats l'any 2008 pel Consell de Drets Humans de les Nacions Unides:
 1. L'obligació de l'Estat de protegir d'abusos als drets humans per part de tercers, incloses les empreses;
 2. La responsabilitat empresarial de respectar els drets humans; i
 3. Un major accés a la reparació, judicial i extrajudicial, per part de les víctimes.
Cal dir que aquests Principis Rectors són d'aplicació a tots els estats i a totes les empreses, tant transnacionals com d'un altre tipus, amb independència de la seva grandària, sector, ubicació (interior o exterior), propietaris i estructura.

Els Principis Rectors són un marc de referència obligat, i que ja situar al costat o com a base d'algunes de les iniciatives de referència com ara:
 • Línies Directrius per a multinacionals de l'OCDE
 • ISO 26000
 • Marc de Sostenibilitat i Estàndards d'Acompliment de la Corporació Financera Internacional (Banc Mundial)

19.12.12

Reportatge sobre les cooperatives a L'Econòmic


El diari L'Econòmic ha publicat un reportatge sobre les cooperatives, amb motiu de la finalització de l'Any Internacional de les Cooperatives.

El director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, Xavier López, ens en parla al seu bloc: http://xlopezgarcia.wordpress.com:
El setmanari l’Econòmic ha publicat en el seu número d’aquesta setmana, un especial sobre cooperatives impulsat per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. Podeu accedir a l’especial a través d’aquest enllaç. Per accedir al contingut cal ser usuari registrat (el registre és gratuït). En aquesta publicació s’ofereix una panoràmica sobre el què representa l’economia social i cooperativa actualment a Catalunya, tant en l’aspecte quantitatiu com en el qualitatiu.
Quant a les xifres, cal destacar que estem a punt de tancar el millor any en creació de cooperatives en almenys 5 anys. Fins el mes de novembre s’han creat 135 cooperatives, havent-se superat ja les xifres dels anys 2006 ençà i mostrant un creixement continu des del mínim històric de 97 cooperatives creades l’any 2008.
En l’aspecte qualitatiu es destaquen les característiques que fan del model cooperatiu un model empresarial per al segle XXI per la seva capacitat d’adaptació als canvis, les condicions per assolir majors cotes de competitivitat i també pel seu arrelament territorial i el seu compromís social. Així mateix es fa referència als instruments de finançament disponibles per a les empreses cooperatives, tant els que tenen suport públic, com SiCoop, com els que el propi sector organitza, com per exemple la xarxa FinanCoop.
Finalment, també es destaquen casos d’èxit tant de cooperatives com societats laborals, amb experiències que donen una idea de la diversitat del model cooperatiu: Unió Corporació Alimentària, la fusió de CIFEC i COFAC, Uni.Co, Som Energia, AKO o Fent País.
Estic molt satisfet d’haver pogut impulsar aquest monogràfic en profunditat del model d’empresa cooperatiu, ja que, com he repetit moltes vegades, cal donar a conèixer les potencialitats del model cooperatiu a través de tots els mitjans possibles. Confio que, després de l’impuls que ha significat l’Any Internacional de les Cooperatives que ara acaba, aprofitem l’embranzida per situar aquesta forma de fer empresa en el lloc que li correspon.
Reportatge Cooperatives
1
Les cooperatives responen als nous paradigmes del segle XXI, que atorguen protagonisme al mètode cooperatiu per bastir una economia de forta implicació social, alhora que s'assoleixen els reptes de la innovació i la internacionalització
15/12/12 02:00 - Barcelona - Redacció
 
abacus. Foto:EL GRUP COOPERATIU HA RECORREGUT A LES EINES FINANCERES PER CRÉIXER
La fórmula de cooperativa és una fórmula cada vegada més utilitzada pels nous emprenedors. El nombre de cooperatives creades ha augmentat en els últims cinc anys, i ha passat de les 97 empreses noves...
15/12/12 02:00 - barcelona - redacció
 
1 Foto:LLUÍS ROMERO
Quan parlem d'economia social i cooperativa sovint caiem en estereotips. N'hi ha de positius, com per exemple que són empreses socialment responsables o resistents a la crisi, però malauradament també...
15/12/12 02:00 - Director general d'Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom - Xavier López
 
1 Foto:LLUÍS ROMERO
El nou paradigma social a què ens està abocant la gestió de l'economia europea en els últims anys, recomana un fort desenvolupament de les organitzacions cooperatives per aconseguir els nivells de...
15/12/12 02:00 - President de la Confederació de Cooperatives de Catalunya - Joan Segura
 
xarxa. Foto:EL COOPERATIVISME HA CONTRIBUÏT A ENFORTIR EL SECTOR VITIVINÍCOLA CATALÀ. A LA IMATGE, ELS CELLERS DE LA COOPERATIVA DE FALSET-MARÇÀ
El 2012 ha estat declarat per les Nacions Unides l'Any Internacional de les Cooperatives i aquest reconeixement ha suposat una oportunitat per impulsar aquesta fórmula com a model d'empresa resistent...
15/12/12 02:00 - barcelona - redacció
 
MARc llovera. Foto:EL DIRECTOR DE SICOOP, A LA SEU BARCELONINA D'AQUESTA ENTITAT
Marc Lloveras dirigeix l'entitat a través de la qual el govern català vehicula el suport financer al món cooperatiu, Sicoop. Quan neix SICOOP, i quina és la seva estructura?El projecte es va gestar...
15/12/12 02:00 - barcelona - redacció
 
Miquel miró. Foto:EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ SEIRA, A LA SEU DE L'ENTITAT
Miquel Miró és al capdavant de la Fundació Seira, de la Xarxa Financoop, des d'on es presta suport financer als projectes cooperatius. Com funciona la xarxa Financoop?En aquest moment, la xarxa és...
15/12/12 02:00 - barcelona - redacció
 
El treball en equip, tant entre persones com entre empreses, és l'element en comú que distingeix aquests sis casos de cooperatives. Afortunadament no són un cas excepcional en el teixit empresarial cooperatiu 2 3 4e
15/12/12 02:00 - Barcelona - Redacció
 

17.12.12

Manifest per una Europa eficient en l'ús de recursos

La Plataforma europea d'eficiència en l’ús dels recursos, formada per alts representants europeus, entre altres, fa public el seu manifest per millorar l'ús que es fa dels recursos.

En un món amb creixents pressions sobre els recursos i el medi ambient, la UE no té més remei que fer una transició cap a una economia eficaç en l’ús dels recursos i regenerativa, en última instància. Els nostres llocs de feina futurs i la competitivitat, com a importadors importants de recursos, depenen de la nostra capacitat d'obtenir més valor afegit i aconseguir la desvinculació total, a través d'un canvi sistèmic en l'ús i recuperació de recursos en l'economia. Segons l'OCDE, això podria conduir a un creixement econòmic sostingut amb oportunitats de negoci a través de tota l'economia.

Europa està prenent decisions importants per a l'enfortiment de la unió econòmica i monetària, el futur pressupost de la UE i per comprometre’s amb la comunitat internacional en el seguiment de la Cimera Rio +20. En aquest context, la Plataforma europea d'eficiència en l’ús dels recursos fa una crida als líders empresarials, sindicals i la societat civil per donar suport a la eficiència en l'ús de recursos i a la transformació cap a una economia circular, perquè això ofereix un camí per sortir de la crisi cap a una reindustrialització de l'economia europea sobre la base del creixement eficient en que serà sostenible. Una economia circular, utilitzi eficaçment els recursos i la capacitat de recuperació s'ha d'aconseguir de manera socialment inclusiva i responsable mitjançant:
 1. El foment de la innovació i l’acceleració de la inversió pública i privada en tecnologies, sistemes i capacitats eficients, també a les pimes, a través d'un marc polític, econòmic i legislatiu dinàmic i previsible, un sistema financer de suport, i un creixement sostenible, prioritzant la despesa i les adquisicions del sector públic.

 2. L’aplicació, l’ús i l’adopció de legislació intel·ligent, les normes i els codis de conducta que creïn igualtat de condicions, recompensin els principals candidats, accelerin la transició, i tenguin en compte les implicacions socials i internacionals de les nostres accions.

 3. La supressió de les subvencions i exempcions fiscals a les pràctiques obsoletes i perjudicials per al medi ambient que tuden doblers públics. Desplaçar la càrrega fiscal de la feina per fomentar l'eficiència en l’ús dels recursos, i l'ús d'impostos i taxes per estimular la innovació i el desenvolupament d'una economia amb un coeficient alt d'ocupació, cohesió social, eficient en recursos i resilient al canvi climàtic.

 4. La creació de millors condicions de mercat per als productes i serveis que tenguin un impacte menor a través del seu cicle de vida, i que són duradors, reparables i reciclables, assumint progressivament les pitjors productes que realitzen fora del mercat; inspiradors estils de vida sostenibles, informant i incentivant els consumidors, mitjançant el últims avenços en l'economia del comportament i de la tecnologia de la informació, i el foment sostenible d'abastament, nous models de negoci i l'ús dels residus com a matèries primeres.

 5. La integració de l'escassetat de recursos actuals i futurs i les vulnerabilitats en tots els àmbits polítics, a escala nacional, europea i mundial.

 6. La identificació de fites per a tots els actors econòmics mitjançant l'adopció de metes polítiques per aconseguir una economia eficient dels recursos i de la societat per al 2020, l'establiment d'objectius que dirigeixin la ruta i uns indicadors per mesurar el progrés en relació amb l'ús del sòl, les matèries primeres, l'aigua i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com la biodiversitat. Aquests indicadors han d'anar més enllà de les mesures convencionals de l'activitat econòmica, ajudar a guiar les decisions de tots els actors, i de les autoritats públiques.
La Plataforma europea d'eficiència en l’ús dels recursos emetrà un conjunt més detallat de recomanacions de política a curt termini per abordar aquestes qüestions al juny de 2013.

Membres:

Mr John Bruton [Chair]
Former Irish Prime Minister and EU Ambassador to the US

Mr. Janez Potočnik [Vice-Chair]
EU Commissioner for Environment  

Mr Olli Rehn Vice-President of the European Commission, EU Commissioner for Economic and Monetary Affairs and the Euro

Mr Antonio Tajani Vice-President of the European Commission, EU Commissioner for Industry and Entrepreneurship

Mr Algirdas Semeta EU Commissioner for Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Mrs Connie Hedegaard EU Commissioner for Climate Action

Mrs Sirpa Pietikäinen MEPEuropean People's Party (EPP), FIN

Mr Jo Leinen MEPGroup of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats (S&D), DE

Mr Gerben-Jan Gerbrandy MEPAlliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE), NL  

Mr Philippe Lamberts MEPEuropean Green Party (EGP), BE

Mrs Ida Auken Minister for the Environment, Denmark

Mr Peter Altmaier Federal Minister for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany

Mr Corrado Clini Minister for Environment, Italy 

Mrs Keit Pentus Minister for Environment , Estonia

Mr Pier Carlo PadoanDeputy Secretary-General and Chief Economist of the OECD

Mr Achim SteinerExecutive Director, United Nations Environment Programme

Dr. Kandeh Yumkella Director General, United Nations Industrial Development Organisation

Mrs Mercedes Bresso
President of the Committee of the Regions of the European Union

Mr Peter BakkerPresident World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Mr Jean-Michel Herrewyn CEO Veolia Water

Mr Ian Cheshire CEO Kingfisher, UK

Mr Paul PolmanCEO Unilever, Vice Chairman WBCSD

Mr Michiel Soeting Global Chairman Energy and Natural Resources Industry Sector KPMG

Ms Barbara Kux Member of the Managing Board and Chief Sustainability Officer Siemens AG

Mr Giorgio Squinzi CEO of Mapei

Mr Peter BlomCEO Triodos Bank

Mr Mikael Karlsson European Environmental Bureau (EEB)

Ms Magda Stoczkiewicz Director Friends of the Earth Europe (FoEE)

Mrs Bernadette Ségol European Trade Union Confederation (ETUC)

Mrs Monique Goyens
Director-General European Consumer Organisation (BEUC)

Mr Paul Ekins University College London Energy Institute

Mr Johan Rockström Stockholm University, Executive Director of the Stockholm Environment Institute and the Stockholm Resilience Centre

Mr Gunter Pauli Entrepreneur, author, founder of the Zero Emissions Research and Initiatives