30.4.08

RSE i model competitiu a les pimes catalanes

Amb motiu de la presentació del llibre "Quinze casos de RSE en petites i mitjanes empreses", elaborat per l’Institut d’Innovació Social d’ESADE amb el suport de la Xarxa Marc català de la RSE a les pimes.

El projecte recull la iniciativa i el compromís d’un conjunt d’entitats acadèmiques, empresarials, sindicals i de l’Administració per tal de crear i promoure eines específiques per acostar l'RSE a les petites i mitjanes empreses de Catalunya. Amb aquesta finalitat, el Marc català de la RSE a les pimes presenta el seu darrer treball desenvolupat conjuntament amb el suport de quinze empreses.

Es lliurarà un exemplar del llibre als assistents una vegada finalitzat l'acte.

Inauguració a càrrec de: Hble. Sr. Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

Presenta i modera:

Josep M. Lozano, professor i investigador sènior en RSE de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE

Hi intervenen:

David Murillo, investigador de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE i coordinador del projecte Marc català de la RSE a les pimes

Josep Novell Pujadas, director general de Cafès Novell, SA
Xavier Carruesco, director de l’Àrea de Sistema Integrat de Gestió i Recursos Humans de KH Lloreda

En finalitzar l’acte s’oferirà un refrigeri

Dimecres 14 de maig de 2008, de 9.00 a 10.30h

ESADEFORUM - Av. Pedralbes, 60-62

Per a més informació:
Servei de Relacions Públiques · Anna Muñoz
Tel. 934 952 064 · 932 806 162, ext. 3604
A/e: anna.munoz@esade.edu

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

RSE y modelo competitivo en las pymes catalanas

Con motivo de la presentación del libro "Quince casos de RSE en pequeñas y medianas empresas" elaborado por el Instituto de Innovación Social de ESADE con el apoyo de la Red Marco catalán de la RSE en las pymes.

El proyecto es el resultado de la iniciativa y el compromiso de un conjunto de entidades, representantes académicos y empresariales, de la Administración y de los sindicatos, para crear y promover herramientas concretas con el fin de acercar la responsabilidad social de la empresa (RSE) a las pequeñas y medianas empresas del territorio. A tal efecto, el Marco catalán de la RSE en las pymes presenta su último trabajo desarrollado conjuntamente con el apoyo de quince empreses.

Se entregará un ejemplar del libro a los asistentes cuando haya finalizado el acto

Preside el acto: Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

Intervienen:

Josep M. Lozano, profesor e investigador senior en RSE del Instituto de Innovación Social de ESADE

David Murillo, investigador del Instituto de Innovación Social de ESADE y coordinador del proyecto Marco catalán de la RSE en las pymes

Josep Novell Pujadas, director general de Cafès Novell, S.A.
Xavier Carruesco, director del Área de Sistema Integrado de Gestión y Recursos Humanos de KH Lloreda

Al finalizar el acto se ofrecerá un refrigerio

Miércoles 14 de mayo de 2008, de 9.00 a 10.30h.

ESADEFORUM - Av. Pedralbes, 60-62

Para más información:
Servicio de Relaciones Públicas · Anna Muñoz
Tel. 934 952 064 · 932 806 162, ext. 3604
A/e: anna.munoz@esade.edu

29.4.08

Newsletter d'abril: Gestió estratègica i responsable d'ONL amb Quadre de Comandament Integral

[ca] Ja podeu llegir el butlletí d'abril. Aquest mes hem elaborat dos butlletins, l'un d'anunci de l'acte (Tercer sector i Estratègia) i ara aquest d'explicació del que s'hi va presentar.

Newsletter d'abril: Gestió estratègica i responsable d'ONL amb Quadre de Comandament Integral

Entreu ara al butlletí en català

[es] Ya pueden leer el boletín de Abril. Este mes hemos elaborado dos boletines, uno de anuncio del acto (Tercer sector y Estrategia) y ahora este de explicación de lo que se presentó.

Newsletter de Abril: Gestión estratégica y responsable de ONL con Cuadro de Mando Integral
Entrar ahora al boletín en castellano

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

28.4.08

Curs de gestió de la qualitat per a ONL


En certs moments hem parlat de com la responsabilitat social de les Organitzacions No Lucratives (ONL) passa per una opció per una gestió excel·lent.

Us recomanem aquest curs que organitza la Fundació Universitat de Girona amb la col·laboració docent d’INTRESS i presenta la gestió de la qualitat com a un coneixement vital i global per a les institucions i organitzacions amb projectes socials i respecte els principis bàsics que han de guiar el seu treball i la seva orientació, els processos i procediments, el diagnòstic i l’anàlisi, l’establiment d’estratègies, el lideratge i les responsabilitats, la resolució dels conflictes, la implicació de les persones de l'organització, la presa de decisions, les aliances, etc.


CURS D'ESPECIALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT EN ENTITATS I PROJECTES SOCIALS
Del 7 de maig al 25 de juny

Hores: 40
Crèdits: 4
Dies de les sessions: 9 dimecres i 4 dissabtes.
Horari: de 17.30 a 21.00 hores
Lloc: Universitat de Girona-Campus Montilivi
Preu: 360 €


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

22.4.08

Pere Clotas presenta un magnífic llibre sobre mecenatge

Fa uns dies es va presentar el llibre "El patrocini empresarial", en un acte organitzat per AEDME a la seu del Cercle d'Economia. Aquest fet té un doble protagonista: el llibre i l'autor. El llibre suposa un magnífic recull de totes les dades i informacions rellevants en la matèria, exposades amb gran precisió, fins al punt que molts experts el consideren veritablement com el Llibre Blanc de Mecenatge a Catalunya. Però l'altre protagonista és l'autor, Pere Clotas, un apassionat i un professional del mecenatge. Solament una persona que ha conegut amb profunditat aquesta matèria i que hi ha tingut una relació professional i vocacional alhora pot haver donat forma a aquest compendi.

Saludem des d'aquí l'amic Pere Clotas i recomanem ferventment la lectura del llibre. L'acte en certa manera fou una mena d'homenatge a la persona i molts dels presents així ho vam sentir. Entre els parlaments hi va haver persones que han tingut l'oportunitat de conèixer la seva trajectòria amb proximitat:

Joaquim Triadú, ex-Conseller de Presidència de la Generalitat, va definir Clotas menjo un corredor de fons, un home de cultura, un gran viatger i una persona meticulosa i amb una gran capacitat d'empatia, factors tots que han contribuït a la seva privilegiada visió de l'àmbit del mecenatge. Triadú va aprofitar a més el seu discurs per a llançar un repte singular a la ÆDME i al Cercle d'Economia, emplaçant a ambdues institucions a respondre a preguntes fonamentals en el debat sobre el patrocini i la RSC i a construir a partir d'aquestes respostes unes regles del joc o un codi ètic del mecenatge a Catalunya.

El tancament de la sessió, de to distès, va córrer a càrrec de Güell de Sentmenat, President de ÆDME, qui, per al·lusions, va començar la seva al·locució recordant la figura del seu besavi, mecenes d'Antoni Gaudí, en el meridià entre els segles XIX i XX. A continuació, va glossar la seva llarga relació d'amistat amb Clotas, i va definir a l'autor de Patrocini empresarial com «un talent singular per a trobar al millor mecenes per a cada projecte, i per a aconseguir a més que la implicació del mateix sigui intensa i personal, assegurant el seu èxit i la seva durada».

Sobre les dades del patrocini a Catalunya, val a dir que sorprenen pel seu volum. Xavier Bru de Sala, en un article a la Vanguardia, ho remarca:


Un dato a retener. Catalunya es líder en patrocinio y mecenazgo empresarial. Contra lo que puede parecer, por la ubicación en Madrid de la sedes de casi setenta entre las cien mayores empresas por menos de veinte en Catalunya; contra la lógica de la administración central como gran orientadora, en beneficio o ahorro propio, de las donaciones de las grandes empresas; contra la percepción –durante años cierta– de que, aprovechando la recuperación de la Generalitat, se había secado para no volver a manar el manantial de los mecenas catalanistas de la resistencia cultural; contra el escasísimo e injusto eco en los medios de esta importante fuente de financiación de la cultura y el humanitarismo, que no contribuyen como podrían y debieran a la formación de un estado de ánimo propicio; contra todo pronóstico pues, Catalunya lidera el mecenazgo en España.


Enllaços recomanats:
Nota de premsa de l'AEDME
El patrocinio empresarial mueve 1.000 millones al año en España

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

Pere Clotas presenta un magnífico libro sobre mecenazgo

Hace unos días se presentó el libro "El patrocini empresarial", en un acto organizado por AEDME en la sede del Círculo de Economía. Este acto tuvo un doble protagonista: el libro y el autor. El libro supone una magnífica recopilación de todos los datos e informaciones relevantes en la materia, expuestas con gran precisión, hasta el punto que muchos expertos lo consideran verdaderamente como el Libro Blanco de Mecenazgo en Cataluña. Pero el otro protagonista es el autor, Pere Clotas, un apasionado y un profesional del mecenazgo. Solamente una persona que ha conocido con profundidad esta materia y que ha tenido una relación profesional y vocacional al mismo tiempo puede haber dado forma a este compendio.

Saludamos desde aquí al amigo Pere Clotas y recomendamos fervientemente la lectura del libro. El acto en cierta manera fue una especie de homenaje a la persona y muchos de los presente así lo sentimos. Entre los parlamentos hubo personas que han tenido la oportunidad de conocer su trayectoria con proximidad:

Joaquim Triadú, ex-consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, definió Clotas como un corredor de fondo, un hombre de cultura, un gran viajero y una persona meticulosa y con una gran capacidad de empatía, factores todos que han contribuido a su privilegiada visión del ámbito del mecenazgo. Triadú aprovechó además su discurso para lanzar un reto singular a ÆDME y al Círculo de Economía, emplazando a ambas instituciones a responder a preguntas fundamentales en el debate sobre el patrocinio y la RSC y a construir a partir de estas respuestas unas reglas del juego o un código ético del mecenazgo en Cataluña.

El cierre de la sesión, de tono distendido, corrió a cargo de Güell de Sentmenat, Presidente de ÆDME, quien, por alusiones, empezó su alocución recordando la figura de su bisabuelo, mecenas de Antoni Gaudí, en el meridiano entre los siglos XIX y XX. A continuación, glosó su larga relación de amistad con Clotas, y definió al autor de 'Patrocini empresarial' como «un talento singular para encontrar al mejor mecenas para cada proyecto, y para conseguir además que la implicación de lo mismo sea intensa y personal, asegurando su éxito y su duración.»

Sobre los datos del patrocinio en Cataluña, cae destacar que sorprenden por su volumen. Xavier Bru de Sala, en un artículo en la Vanguardia, lo remarca:

Un dato a retener. Catalunya es líder en patrocinio y mecenazgo empresarial. Contra lo que puede parecer, por la ubicación en Madrid de la sedes de casi setenta entre las cien mayores empresas por menos de veinte en Catalunya; contra la lógica de la administración central como gran orientadora, en beneficio o ahorro propio, de las donaciones de las grandes empresas; contra la percepción –durante años cierta– de que, aprovechando la recuperación de la Generalitat, se había secado para no volver a manar el manantial de los mecenas catalanistas de la resistencia cultural; contra el escasísimo e injusto eco en los medios de esta importante fuente de financiación de la cultura y el humanitarismo, que no contribuyen como podrían y debieran a la formación de un estado de ánimo propicio; contra todo pronóstico pues, Catalunya lidera el mecenazgo en España.


Enlaces recomendados:
Nota de prensa de AEDME
El patrocinio empresarial mueve 1.000 millones al año en España

No ens hem de refiar dels tècnics i tècniques a cegues!

A Catalunya s'ha produït una gran desconfiança envers la 'classe tècnica', ja siguin enginyers, arquitectes, etc., amb motiu de les crisis i temences amb motiu de l'enfonsament del Carmel, el desori de l'entrada a Barcelona del TGV (Tren de Gran Velocitat), el túnel que ha de travessar la ciutat pel costat de la Pedrera i de la Sagrada Família... Hi ha por o desconfiança i és justificada.

En paral·lel han sortit veus que han intentat introduir dosis de serenitat, al·legant que les circumstàncies concretes no ens poden fer dubtar de les capacitats tècniques. Entre les persones que defensaven aquest retorn a la normalitat hi havia certament individus de gran vàlua i que no podem menystenir.

Però la realitat és tossuda, i creure a cegues en les preteses certeses 'tècniques' avui no es correspon amb una actitud assenyada ni científica. En primer lloc perquè l'error zero no existeix i algú ha de decidir quin és el llindar de tolerància a l'error que estem disposats a prendre en cada cas. Si l'estadística i les probabilitats són 'tècniques', situar el llindar és una decisió política.

En segon lloc perquè la ciència i la tècnica avancen molt ràpidament i demostren que el que uns anys enrere es considerava suficient ara ja no ho és, de manera que és lògic que considerem l'estat dels coneixements actuals com a subjectes a una evolució. Seria bo que, des dels posicionaments 'tècnics' no es fessin certes afirmacions categòriques que al cap d'uns anys poden sonar ridícules. Per exemple, encara hi ha metges de la medicina tradicional que ras i curt se'n burlen de la medicina homeopàtica.

I en tercer lloc, perquè malgrat els codis deontològics, no tots els i les professionals tenen un marc d'actuació marcat per la Responsabilitat Social. És dir, les persones en poden saber molt, però si l'empresa no avantposa criteris per a tenir un comportament ètic i ser socialment responsable, del coneixement se'n poden fer usos molt diversos.

Fa uns dies es va detectar una fuita de partícules radiactives a la central d'Ascó. No van informar-ne sinó al cap de dies, malgrat tenir visites infantils, i la contaminació finalment va ser 100 cops més alta que la que havien indicat. Avui surt una nova notícia (Detectada nueva contaminación radiactiva en un camión con chatarra procedente de Ascó) que diu que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha informat que ahir es van detectar més partícules radiactives, ara en un camió que transportava ferralla des de la central nuclear d'Ascó a un ferroveller de Reus. La manca d'informació transparent ens ha de fer confiar en la 'classe tècnica'? Segurament van callar per interès empresarial, per tant la manca de Responsabilitat Social per part de l'empresa fa inviable tota confiança en les persones.

Anàlogament, si aquests/aquestes professionals es mouen en l'entorn d'una empresa amb compromisos clars d'RSE, començarem a confiar en la seva paraula, entenent que solament estarà limitada per on arribin avui els coneixements.

Per posar un altre exemple, fa dos dies hi ha haver un congrés de metges on van parlar de l'augment de resistència dels polls i van donar alguns consells. Hi ha algun motiu per a creure el que diuen unes persones que de manera prou generalitzada han estat condicionades pels interessos de les farmacèutiques? Òbviament no van parlar de productes naturals molt efectius però que no donen marges econòmics... Poso aquest exemple per a no parlar del tema més profund i aquí inabastable de certs usos de les vacunes...

Acabem la reflexió parlant de nou del cas de les centrals nuclears. Com que és un tema molt complex he demanat l'opinió a experts de dins, ja que es veu que des de dins ho veuen molt clar. Durant molt temps han disposat de tots els protocols corresponents a la ISO 14001, però no s'han pogut certificar. El motiu és que, amb les reduccions de personal que va imposar Endesa des del moment que van anar quedant-se amb Fecsa i les altres companyies territorials, es fa impossible materialment complir amb els protocols.

Algú ens vol fer creure que ens n'hem de refiar d'una 'classe tècnica' sotmesa als interessos d'unes empreses mancades d'RSE???

PS: veure l'editorial del Periódico: Desconfiança nuclear

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

La principal responsabilitat social de les organitzacions del tercer sector és crear valor per a la societat, segons Josep Maria Canyelles

Aquest dimecres 16 d'abril va tenir lloc al Cosmocaixa de Barcelona un acte de transferència de coneixement vinculat a un projecte desenvolupat col·laborativament per tres entitats del tercer sector: la Fundació Pere Tarrés, l’Institut de Treball Social (Intress) i l‘Institut de Reinserció Social (IReS).

El projecte de QCI per a les organitzacions no lucratives ha estat dirigit per Josep Maria Canyelles, expert en Quadres de Comandament Integral i promotor de Responsabilitat Global.

Els canvis fonamentals i accelerats que s’estan produint en el món obliguen a recuperar un cert sentit estratègic, fins al punt que per a una ONL ja no n’hi ha prou a dir que es disposa d’una missió noble o que no es té ànim de lucre, sinó que cal mostrar en el dia a dia com es crea valor i com es vol crear en el futur. Canyelles ha remarcat la validesa del QCI amb aquesta finalitat.

Malauradament, quan es parla de la responsabilitat social de les ONL, encara es focalitza limitadament la transparència, aspecte que sense deixar de ser rellevant és una fase dins el procés de gestionar un sentit estratègic de la responsabilitat. Per a Canyelles, la principal responsabilitat social de les ONL és crear valor per a la societat i el QCI és la manera de garantir-ho i poder-ho comunicar de manera que alhora generem confiança.

Llegir nota sencera sobre RSE
Veure el reportatge sobre l'acte amb el resum de les intervencions
Sol·licitar la publicació "Gestió Estràtègica per a ONL"

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

Reportatge sobre la Jornada de Gestió Estratègica amb QCI per a Organitzacions No Lucratives

Un dels grans reptes de les entitats del tercer sector és la millora de la seva capacitat estratègica. Aquest model està concebut especialment per a la gestió estratègica de les organitzacions en el nou context de Societat del Coneixement i es basa en la importància que actualment ha adquirit l’estratègia en els processos de desenvolupament organitzatiu encarats a generar un major impacte social i la sostenibilitat d’aquest.

L’acció ha estat patrocinada per l’Obra Social de la Caixa i per l’ICASS de la Generalitat de Catalunya. Tant Carlos Vidal-Quadras, per l’Obra Social, com Isabel Montraveta, de l’ICASS, s’han manifestat per la millora de la gestió de les entitats del sector social.

Rafael Ruiz: “mentre les empreses es fusionen, les ONL anem elucubrant”.

Jaume Garau: “si no aportes dades a l’Administració tens una feblesa important

Montse Tohà: "caldria una bateria d’indicadors compartits del tercer sector"

Llegir nota sencera sobre RSE
Veure el reportatge sobre l'acte amb el resum de les intervencions
Sol·licitar la publicació "Gestió Estràtègica per a ONL"

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

21.4.08

Reflexionem sobre TSR a la revista Sinergia
La revista Sinergia, especialitzada en Responsabilitat Social de les Empreses, ha publicat un número especial dedicat a les "Aliances entre el sector públic i el privat", en el qual Josep Maria Canyelles dedica un article als Territoris Socialment Responsables: "Partenariados y RSE: un camino hacia los Territorios Socialmente Responsables".

Aquesta publicació s'edita des d'Argentina i té caràcter virtual. L'accés és gratuït, tot i que cal donar-s'hi d'alta.

Articles:

- Editorial: Etapa de Crecimiento
- La promoción desde la administración pública de la RSE - La compra pública Cristina Almirall
- Alianza Público-Privada, prácticas en Francia y evoluciones Matthiew Desiderio
- “Un reto fundamentalmente político” , Carles Campuzano i Canadés
- Dimensión Interna de la Responsabilidad Social. Alternativa para el gobierno de México , Jorge de la Torre Rosas
- Partenariados público privados: bodas para territorios socialmente responsables , F. Xavier Agulló i Garcia
- Partenariados y RSE: un camino hacia los Territorios Socialmente Responsables , Josep Maria Canyelles
- Estándares RSE - Social Venture Network ,

Reflexionamos sobre TSR en la revista Sinergia
La revista Sinergia, especializada en Responsabilidad Social de las Empresas, ha publicado un número especial dedicado a las "Alianzas entre el sector público y el privado", en el que Josep Maria Canyelles dedica un artículo a los Territorios Socialmente Responsables: "Partenariados y RSE: un camino hacia los Territorios Socialmente Responsables".

Esta publicación se edita desde Argentina y tiene carácter virtual. El acceso es gratuito, aunque se deben dar de alta.

Artículos:

- Editorial: Etapa de Crecimiento
- La promoción desde la administración pública de la RSE - La compra pública Cristina Almirall
- Alianza Público-Privada, prácticas en Francia y evoluciones Matthiew Desiderio
- “Un reto fundamentalmente político” , Carles Campuzano i Canadés
- Dimensión Interna de la Responsabilidad Social. Alternativa para el gobierno de México , Jorge de la Torre Rosas
- Partenariados público privados: bodas para territorios socialmente responsables , F. Xavier Agulló i Garcia
- Partenariados y RSE: un camino hacia los Territorios Socialmente Responsables , Josep Maria Canyelles
- Estándares RSE - Social Venture Network ,