7.3.05

Els municipis i la RSC en el marc dels Objectius del Mil·lenni

Dijous 10 de març tindrà lloc la Jornada MUNICIPIS DINAMITZADORS DELS OBJECTIUS DEL MIL·LENNI, organitzada per l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya i la Diputació de Barcelona, en la qual es tractarà sobre com la RSC esdevé un repte a nivell municipal per a afrontar aspectes vinculats a la governança global.

L'any 2000, la Declaració del Mil·lenni de l'ONU va comprometre els països rics i pobres a fer tot el possible per eradicar la pobresa, promoure la dignitat humana i la igualtat i assolir la pau, la democràcia i la sostenibilitat ambiental. Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), són la concreció d'aquests esforços i tenen la fita del 2015 per al seu compliment. Els Objectius del Mil·lenni només s'aconseguiran si tenen sentit per als milers de milions de persones pels quals s'han pensat. Els objectius han de ser una realitat nacional, adoptats pels principals interlocutors: les persones i els governs. Són compromisos dels dirigents, que han d'assumir la responsabilitat de complir-los davant dels seus electors.

En un context mundial en què el concepte de governança ha anat guanyant rellevància, no solament els governs dels estats han d'exercir la defensa i promoció dels drets humans. També les empreses hi tenen un paper central que s'ha anat desenvolupant a partir de l'exercici de llur pròpia responsabilitat social i que NU ha volgut promoure a partir del Pacte Mundial. Avui la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ja no és un patrimoni de les grans corporacions multinacionals, sinó que totes les organitzacions, des de les pimes, a les ongs, passant per la mateixa administració local, estan cridades a esdevenir 'organitzacions ciutadanes' que actuen amb una conducta socialment responsable que alhora accentua la seva legitimitat.

Per a l'Administració Pública, parlar de RSC vol dir facilitar i promoure aquesta pràctica per part del teixit empresarial i organitzatiu del territori i, alhora, aplicar criteris similars en el context de les polítiques públiques, és a dir, a la pròpia administració. Un model de RSC que integra molts dels compromisos que els ajuntaments ja han anat emprenent en els darrers anys (entre els quals, els compromisos ambientals, els nous models de control social sobre l'Administració Pública, els impulsos a la governança i a la participació ciutadana, les polítiques que conciliació, i molts altres) i els dóna un marc de referència, basat en el compromís i la transparència.

En el programa destaquen:
- Conferencia inaugural 'Les Nacions Unides i els Objectius del Mil·lenni'. Stefano Petinatto, Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD). Nova York
- L'Aliança Mundial de Ciutats contra la Pobresa. Mohand Cherifi, coordinador. Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD). Ginebra
- La responsabilitat social corporativa. Josep Maria Canyelles. ANUE. Promotor de Responsabilitatglobal.com