11.4.09

Demanda contra l'Estat espanyol al Tribunal de Drets Humans per "opacitat" amb la Casa Reial

Des d'aquest bloc hem demanat sovint la necessitat que el sector públic sigui exemplar amb la seva responsabilitat social, ja que altrament perd legitimitat per a demanar a les empreses que portin a terme la seva RSE i fins i tot perd legitimitat davant la ciutadania en l'exercici de les seves funcions i autoritat.

Així mateix, i en aquesta mateixa línia, també hem defensat que quan la pertinença a una organització no revesteix caràcter voluntari sinó que és obligada o quan una organització, en virtut d'un especial estatus promogut per la norma pública, exerceix uns drets davant altres persones físiques o jurídiques, ha de ser molt estricte tant en el compliment de la llei com en les formes. Vegeu l'escrit Les organitzacions d'afiliació obligatòria haurien de ser exemplars en la seva responsabilitat social.

Així, no ha d'estranyar que també considerem que la gestió de la Responsabilitat Social hauria de ser una caracterísitica molt desenvolupada en les Cases Reials. En el cas de l'espanyola, per les circumstàncies del seu accés al tron, tant per part de l'actual regent com per part de la dinastia, aquesta consideració encara pren més rellevància. 

Ara un diputat del Congrés presentarà una demanda contra l’Estat Espanyol davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, per la vulneració del dret a un procés equitatiu, tal com preveu l’article 6 del Conveni Europeu per a la protecció dels Drets Humans i les llibertats fonamentals.
En la demanda s’explica que Tardà, en la seva condició de Diputat, va presentar, el mes d’abril de 2007, 100 preguntes adreçades al govern sobre diversos àmbits relacionats amb el Rei i la Casa Reial (fiscalitat, ús del patrimoni públic, ingressos atípics, competència lingüística, etc...) i un proposició no de llei per a ser debatuda en el Ple del Congrés que instava el govern a presentar en el primer trimestre de cada any natural la liquidació pressupostària de totes les partides que directament o de forma indirecta tenen relació amb la Casa Reial contingudes en el l’exercici pressupostari anterior. [Accés a la notícia sencera Esquerra demandarà Espanya]
La Proposició no de Llei no van ser admesa a tràmit per la Mesa del Congrés dels Diputats tot emparant-se en l’argumentació que la Constitució Espanyola fixa que la persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat.

No ens correspon en aquest bloc entrar en matèries de caràcter polític, en el sentit de partidistes, o disquisicions legals. Sens dubte deu ser correcta l'argumentació al cas, però amb més motiu és important defensar que més enllà de les responsabilitats legals (o absència d'aquestes) hi ha unes responsabilitats davant la societat i davant els stakeholders de la institució que haurien de satisfer-se raonablement. 


Notícia relacionada: El Tresor britànic ha denegat a Isabel II els diners que han sol·licitat en secret els que s'ocupen de les seves finances per evitar que aquesta monarquia entri en crisi econòmica l'any 2011. El ministeri de Cultura, Mitjans de Comunicació i Esports, que decideix el finançament de les despeses de la Monarquia, va veure pujar la factura l'any passat fins als 40 milions de lliures (50,4 milions d'euros). En certs cercles s'ha criticat últimament els diners gastats pels membres de la família reial en viatges, i alguns diputats d'esquerra han demanat una auditoria pública dels comptes. Llegir notícia al Periódico.