25.1.11

Un poble canvia de nom / Un pueblo cambia de nombre

[ca] Els habitants de Speed canvien el nom del seu poble

Speed cambia su nombre24 GENER, 2011.  Speed és el nom d'una petita ciutat d'Austràlia, propera a Melbourne, els habitants han decidit canviar el nom del seu poble perquè pensaven que anomenar-se com una de les principals causes d'accidents de trànsit no feia justícia a la seva localitat. Per això, en lloc de buscar un altre nom decidir modificar el que ja tenien, afegint a la paraula 'Speed' (velocitat) la conseqüència que aquesta pot comportar a la carretera: 'Kills' (mata).

Per a ratificar aquesta decisió, els habitants de Speed van decidir consultar la seva iniciativa amb algú extern al poble que pogués tenir una percepció més objectiva del tema. Per a això van recórrer al Facebook (www.facebook.com/speedkills) i hi van plantejar la qüestió. Prèviament, els habitants de Speed van acordar que només portarien a terme el canvi si aconseguien el suport de 10.000 persones. A hores d'ara, la pàgina ha doblat el seu primer objectiu per la qual cosa Speed ja és conegut oficialment com Speedkills.

Aquesta campanya s'ha dut a terme en col·laboració amb l'organisme oficial Transport Accident Comission, a la web del qual s'informa que s'està pendent de l'elecció d'una data per celebrar el rebateig de la ciutat.

Més informació: www.youtube.com/watch?v=UNSXF0xiGEE&feature=player_embedded
Article relacionat: Dir-se Matamoros

[es] Los habitantes de Speed cambian el nombre de su pueblo

Speed cambia su nombre
24 ENERO, 2011.  Speed es el nombre de una pequeña ciudad de Australia, próxima a Melbourne, cuyos habitantes han decidido cambiar el nombre de su pueblo porque pensaban que llamarse igual que una de las principales causas de accidentes de tráfico no hacía justicia a su localidad. Por eso, en lugar de buscar otro nombre decidieron modificar el que ya tenían, añadiendo a la palabra ‘Speed’ (velocidad) la consecuencia que ésta puede acarrear en la carretera: ‘Kills’ (mata).


Para refrendar esta decisión, los habitantes de Speed decidieron consultar su iniciativa con alguien externo al pueblo que pudiera tener una percepción más objetiva del tema. Para ello recurrieron al Facebook (www.facebook.com/speedkills) y plantearon allí la cuestión. Previamente, los habitantes de Speed acordaron que solo llevarían a cabo el cambio si conseguían el apoyo de 10.000 personas. A estas alturas, la página ha doblado su primer objetivo por lo que Speed ya es conocido oficialmente como Speedkills.

Esta campaña se ha llevado a cabo en colaboración con el organismo oficial Transport Accident Comission, en cuya web se informa que se está pendiente de la elección de una fecha para celebrar el rebautizo de la ciudad.

Más información en: www.youtube.com/watch?v=UNSXF0xiGEE&feature=player_embedded
Artículo relacionado: Llamarse Matamoros

0 comentaris: