22.4.09

Codorniu estudia reduir el pes de les ampolles de cava


Cada sector té la possibilitat d'anar trobant quins són els seus àmbits preferents en els quals pot anar avançant en la seva responsabilitat social. Pel que fa al sector vitivinícola, sempre hem cregut que, pel que fa a la matèria ambiental, hi havia diversos elements referits al conreu.

Però sorprèn veure com va avançant la consciència i la preocupació ambiental, sobretot evidentment quan aquesta s'estableix en relació amb l'impacte econòmic.

Fa un temps saltava la notícia que les grans empreses del cava estaven començant a plantejar-se la compra de terrenys en zones de muntanya més alta, tot preveient que l'escalfament del planeta podia fer que muntanya amunt, en zones avui massa fredes, fos possible el conreu de la vinya.

Ara, salta la notícia que Codorniu ha anunciat un projecte que reduirà el pes de les ampolles de cava amb la intenció d'estalviar vidre i, reduir alhora, les emissions de diòxid de carboni. Així, es preveu que en pocs mesos es faci el llançament de diversos models d'ampolles de pes reduït. Però encara cal experimentar més ja que l'ampolla de cava tradicionalment ha de tenir més gruix que la de vi per a assegurar no esclati.

Aquest projecte de responsabilitat ambiental ve a reforçar el paquet de mesures que encaminen l'empresa a una producció més neta: la gestió d'aigües residuals, la minimització de l'ús de pesticides i la reducció de la despesa energètica són d'altres actuacions que l'empresa gestiona seguint aquesta línia.

És positiu, a més, des d'un punt de vista de país, que els sectors que donen més identitat i marca de país a la nostra economia puguin ser capdavanteres en aquesta sensibilitat per avançar en models de negoci més sostenibles. Per al Penedès i per a tot Catalunya és una bona notícia que esperem veure com es materialitza ben aviat.

Si gràcies a l'invent català del tap de suro, els francesos van poder millorar el seu xampany, ara també podria ser l'invent català de l'ampolla 'lleugera' de cava el que permetés un cava més respectuós amb el medi.

Aprofitant que estem en l'Any Europeu de la Innovació i la Creativitat, volem donar l'enhorabona a aquesta iniciativa que va en la línia d'una innovació per a una millor sostenibilitat.