18.1.05

Presentació del monogràfic sobre RSC de l'Informe de Conjuntura 2004 de l'Ajuntament de Sabadell

El passat dimecres dia 13 es va presentar a Sabadell l'Informe de Conjuntura elaborat
per l'Observatori de l'Economia Local i editat per l'Ajuntament de Sabadell. A l'acte va intervenir Antoni Gutiérrez-Rubí autor del monogràfic especial que sobre RSC: factor de canvi i innovació estratègica a l'empresa conté l'informe.

Gutiérrez-Rubí va plantejar l'RSC en el marc d'un profund canvi de model empresarial. L'empresa en el segle XXI es troba en un procés de canvi, un canvi que va més enllà d'aspectes simplement estructurals i que se situa en la seva mateixa essència i sentit d' ésser.L'autor va identificar cinc grans grups de canvis que han de permetre passar de l'empresa ancorada en el mercat a un nou model d'empresa del s. XXI ancorada a la societat:la nova importància dels intangibles, el canvi en els models relacionals,el canvi en el compte de resultats: més enllà dels beneficis econòmics, els canvis en la governabilitat empresarial, el canvi d'escala: de local a global.