30.6.08

La Universitat de Lleida tindrà guarderies a cada campus

En algunes ocasions ens hem anat referint a l'RSU, és a dir l'RSE de les Universitats. Una curiositat, si es vol, o no! De fet, les universitats i les escoles de negoci són un entorn excel·lent de cara a la promoció de les bones pràctiques de Responsabilitat Social ja que els futurs i futures professionals ho poden veure i viure com una realitat normal i integrada.

La Universitat de Lleida (UL) oferirà, a partir del curs acadèmic que ve, un nou servei de guarderia per als fills dels seus treballadors, amb la possibilitat d'atendre també els nens d'estudiants que ja siguin pares, segons ha acordat el consell de govern de l'entitat universitària que dirigeix el rector Joan Viñas. La intenció és obrir escoles infantils, per a alumnes de 0 a 3 anys, als principals campus de la UL, com són ara Agrònoms, Rectorat i Cappont.

Aquesta iniciativa forma part d'un paquet de 100 mesures previstes al Pla d'igualtat 2008-2010 de la UL, amb què es busca equiparar les condicions laborals dels homes i dones que formen la comunitat universitària. El programa, que va ser aprovat per una àmplia majoria, també preveu posar en marxa campanyes de sensibilització encaminades a prevenir situacions de discriminació, l'adequació dels plans de riscos laborals a les necessitats de les dones i la inclusió d'elements no sexistes en la comunicació institucional.

A més a més, la universitat lleidatana es compromet a incentivar projectes d'investigació i tesis doctorals que inclouen la perspectiva de gènere.

Font: El Periódico


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

Criteris diferents respecte al diàleg amb la comunitat

L’empresa CEMEX, cimentera d’origen mexicà, té una planta a Vilanova i la Geltrú, ubicada a pocs metres de les cases habitades del barri del Tacó, el veïnat del qual fa anys que expressa les seves queixes per les emissions de pols que embruten la roba estesa, taquen els cotxes i suposen un risc per a la salut.

En altres plantes de CEMEX han creat comissions amb la població de la comunitat, com veiem en aquesta notícia:

La fábrica de Cemex en Buñol ha constituido la Comisión de Sostenibilidad que pretende servir de "foro de debate y de intercambio de información" entre todos aquellos colectivos y personas físicas interesadas en promover que la actividad de la fábrica de cemento sea lo más compatible posible con el desarrollo sostenible y social de la zona, según informaron fuentes de la compañía. (accedir a la font: www.fundacionentorno.org/noticias/index.asp?cid=17193&mode=default)


En canvi, a la planta de Vilanova, aquesta estratègia basada en la transparència i el diàleg i que és pròpia de les empreses amb polítiques de Responsabilitat Social no s’hi ha produït.

Empreses com BASF tenen consells assessors comunitaris a totes les plantes d’arreu del món (també a Tarragona). Empreses com Alcoa tenen programes de col•laboració amb la comunitat a totes les seves plantes (també a l’Alt Penedès). No s’entén que una multinacional faci ús de mecanismes de diàleg o que afronti els problemes amb la comunitat de manera diferenciada en cada cas, com si cada fàbrica tingués el seu criteri, lluny de la política corporativa.

Finalment, en el cas d’aquesta fàbrica han estat els mateixos treballadors els que, com una part interessada més, han sortit en defensa de l’empresa (dels llocs de treball). Seria desitjable un model de gestió de l’RSE vàlid per a tota la corporació!

Veure article treballadors

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

29.6.08

Canyelles postula les relacions win-win-win en un article

Josep Maria Canyelles ha publicat un article titulat "Beneficis diferits. De quid pro quo a do ut des", en el qual afirma que "L’empresa ciutadana avui necessita construir la confiança amb els seus públics, inclosos els interns!". Canyelles continua l'article tot afirmant que


La gestió de les relacions empresarials en l’actual context de la societat del coneixement no pot fonamentar-se de manera exclusiva en una base de l’intercanvi comercial. Ha d’incorporar elements com la confiança i la satisfacció d’expectatives, necessitats i inquietuds que van més enllà de la immanència i immediatesa de les relacions merament mercantils.

Estem passant de les relacions win-win (jo hi guanyo i tu hi guanyes) a les relacions triple guany, un win-win-win en el qual no solament els dos agents interactuants en surten beneficiats sinó que també els altres agents, l’entorn i les parts interessades.

Per això diem que avui l’empresa no sols ha de conèixer el mercat, sinó també la societat.


Aquest article es troba disponible a:
[ca] www.collaboratio.net/mm/File/ca/Art.jmcanyelles_beneficis_diferits.pdf
[es] www.collaboratio.net/mm/File/es/Art.jmcanyelles_beneficios_diferidos.pdf

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

El Poema als Voluntaris de Miquel Martí i Pol es va internacionalitzant

Fa uns dies us informàvem que el Poema als Voluntaris, de Miquel Martí i Pol, havia estat traduït a l'anglès per Matthew Tree, i posteriorment, una altra escriptora, Patricia Gabancho, l'ha traduït al castellà. (vegeu A Poem for the Volunteers i Poema para los Voluntarios)

En tots dos casos, estem davant de persones vingudes d'altres països i que avui són 'nous catalans i catalanes'. Vinguts en diferents edats, i en diferents èpoques, avui molts escriptors i escriptores s'han integrat plenament al país i ja escriuen les seves obres en llengua catalana, la seva llengua d'acollida. Per això, vam creure oportú aprofitar tota aquesta riquesa humana i cultural per a demanar-los que poguessin fer la traducció del poema de Miquel Martí i Pol, i fer-lo accessible als voluntaris i voluntàries d'arreu del món per mitjà de les persones que ens fan de pont cultural.

La globalització ha comportat que alguns territoris hagin esdevingut veritables espais de confluència de persones vingudes del tot el món, amb la riquesa cultural i lingüística que això comporta. Les darreres estadístiques han mostrat que entre la gent que viu a Catalunya es parlen més de 200 llengües diferents. S'han trobat llengües que van des de l'aimarà fins al zapoteca, passant per llengües tan conegudes com el xinès, l'anglès o l'italià. Voleu saber quines llengües es parlen a Catalunya?

Esperem poder continuar treballant amb la traducció del Poema a d'altres llengües per tal de fer possible la seva internacionalització. Aquest és un poema que val la pena de divulgar tant per la seva qualitat literària com humana. El seu autor, desaparegut fa cinc anys, va ser molt sensible sempre al compromís voluntari. Bona prova és que anys després d'elaborar aquest poema, també va realitzar un llibre, titulat ABCdari, una joia solidària, el qual fou promogut per l'Institut Català del Voluntariat amb motiu del 2001 Any Internacional del Voluntariat i lliurat a diverses entitats precisament el dia 5 de desembre del 2001 coincidint l'Any i el Dia Internacional del Voluntariat.Foto 1: Josep Maria Canyelles, patró de la Fundació Catalunya Voluntària, llegint el poema en anglès per al Dr. Lee, president del voluntariat mundial (IAVE). Anteriorment, una patrona de la Fundació havia llegit el poema en català del del Braile.
Foto 2: Matthew Tree
Foto 3: Patricia Gabancho
Foto 4: Montserrat Sanz, vídua del poeta, lliura el poema emmarcat al Dr. Lee.
Foto 3: Miquel Martí i Pol i Josep Maria Canyelles durant la celebració del Dia i l’Any Internacional del Voluntariat (2001) on es donà a conèixer el llibre "ABCdari una joia solidària" que l'autor va escriure dedicat al voluntariat.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

El Poema a los Voluntarios de Miquel Martí i Pol se va internacionalizando

Hace unos días os informábamos que el Poema als Voluntaris, de Miquel Martí i Pol había sido traducido al inglés por Matthew Tree, y posteriormente, otra escritora, Patricia Gabancho, lo ha traducido al castellano. Pueden ver A Poem for the Volunteers y Poema para los Voluntarios.

En ambos casos, estamos delante de personas venidas de otros países y que hoy son 'nuevos catalanes y catalanas'. Llegados en diferentes edades, y en diferentes épocas, hoy muchos escritores y escritoras se han integrado plenamente al país y ya escriben sus obras en lengua catalana, su lengua de acogida. Por ello, creímos oportuno aprovechar toda esta riqueza humana y cultural para pedirles que pudieran hacer la traducción del poema de Miquel Martí i Pol, y hacerlo accesible a los voluntarios y voluntarias de todas partes del mundo por la vía de las personas que nos hacen de puente cultural.

La globalización ha comportado que algunos territorios hayan pasado a ser verdaderos espacios de confluencia de personas llegadas del todo el mundo, con la riqueza cultural y lingüística que esto conlleva. Las últimas estadísticas han mostrado que entre la gente que vive en Cataluña se hablan más de 200 lenguas diferentes. Se han encontrado lenguas que van desde el aymara hasta el zapoteca, pasando por lenguas tan conocidas como el chino, el inglés o el italiano. Entren en el enlace si por curiosidad quieren saber que lenguas se hablan en Cataluña.

Esperamos poder continuar trabajando con la traducción del Poema a otras lenguas para hacer posible su internacionalización. Este es un poema que vale la pena de divulgar tanto por su calidad literaria como humana. Su autor, desaparecido hace cinco años, fue muy sensible siempre al compromiso voluntario. Buena prueba es que años después de elaborar este poema, también realizó un libro, titulado ABCdari, una joia solidària, que fue promovido por el Instituto Catalán del Voluntariado con motivo del 2001 Año Internacional del Voluntariado y entregado a varias entidades precisamente el día 5 de diciembre del 2001 coincidiendo el Año y el Día Internacional del Voluntariado.


Foto 1: Josep Maria Canyelles, patrón de la Fundación Catalunya Voluntaria, leyendo el poema en inglés para el Dr. Lee, presidente del voluntariado mundial (IAVE). Anteriormente, una patrona de la Fundación había leído el poema en catalán des del código Braile para invidentes.
Foto 2: Matthew Tree
Foto 3: Patricia Gabancho
Foto 4: Montserrat Sanz, viuda del poeta, entrega el poema enmarcado al Dr. Lee.
Foto 5: El poeta Miquel Martí i Pol y Josep Maria Canyelles durante la celebración del Día y del Año Internacional del Voluntariado (2001) donde se dio a conocer el libro "ABCdari una joia solidària" que el autor escribió dedicado al voluntariado.

28.6.08

A l'Estat espanyol li arriba l'hora de complir les seves promeses en matèria de drets humans

Amnistia Internacional presenta de la mà d'Irene Khan la seva agenda de drets humans al president Rodríguez Zapatero per als pròxims quatre anys.

Redacció Canal Solidari (23/06/2008)

Amnistia Internacional (AI) va presentar divendres passat la seva agenda de drets humans per a la segona legislatura del Govern espanyol que ja ha lliurat al president Rodríguez Zapatero. L'agenda analitza els avanços assolits i preocupacions de l'organització fins a la data, i inclou diverses recomanacions concretes d'acció per al futur.

“Acollim amb satisfacció les garanties que el president Zapatero ens ha donat d'adoptar un Pla Nacional de Drets Humans abans de finals del 2008”, va manifestar Irene Khan, secretària general d'AI. Però l'informe ‘Espanya: Un compromís més ferm, una acció més eficaç. Agenda de drets humans per a la legislatura 2008–2012’, a més d'analitzar els avanços realitzats pel govern durant l'anterior legislatura, defineix una sèrie de desafiaments clau de drets humans als quals s'enfronta l'Estat espanyol i marca un camí cap al canvi que inclou un llistat de 17 indicadors per comprovar l'actuació del Govern pel que fa a les promeses realitzades.

Continuar llegint


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

26.6.08

Newsletter de juny: reflexions sobre l'RSE


[ca] Ja podeu llegir el newsletter de juny. En aquesta ocasió us presentem algunes reflexions sobre la Responsabilitat Social de les Empreses. Butlletí en català

[es] Ya pueden leer el newsletter de Junio. En esta ocasión les presentamos algunas reflexiones sobre la Responsabilidad Social de las Empresas. Boletín en castellano

25.6.08

El Congrés impulsa un pla per acabar amb les bombetes incandescents en un termini de tres anys

• La iniciativa permetria estalviar unes 6,5 tones de diòxid de carboni anuals

Notícia extreta del Periódico

La Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha acordat avui per unanimitat instar el Govern a aprovar un pla abans que acabi l'any per a la substitució progressiva i definitiva, en el termini de tres anys, de les bombetes incandescents per altres de baix consum.

Tots els grups han recolzat una proposició no de llei de CiU, a la qual s'han incorporat dues esmenes, una del PSOE i una altra del PP, que sol·licita a l'Executiu l'aprovació d'aquest pla, d'acord amb les comunitats autònomes, que permetria estalviar unes 6,5 tones de diòxid de carboni a l'any.

El pla de substitució de bombetes de filament incandescent, així com altres de baixa eficiència, es realitzarà establint mesures de caràcter social per a ús domèstic que tingui com a destinataris les famílies amb menys recursos econòmics.

Pal·liar el canvi climàtic

Segons el portaveu de CiU a la Comissió, Pere Macias, el 90% de l'energia que consumeix una bombeta clàssica s'emet en forma de calor, un mecanisme que "no exemplifica l'estalvi energètic i que no resulta adequat en un moment en què és urgent impulsar actuacions contra el canvi climàtic".

Ha destacat que, d'acord amb un informe de l'Agència Internacional de l'Energia, si la meitat de les bombetes del món fossin substituïdes per llums de baix consum el 2030, s'estalviaria cada any cinc vegades el consum anual d'Austràlia.

Segons dades del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, a Espanya hi ha uns 350 milions de bombetes, unes 25 per llar. El 20% de la factura domèstica d'electricitat la consumeixen les bombetes, de manera que substituint-les totes, s'estalviarien uns 10.000 gigawatts-hora cada any, un 3% de l'electricitat que es produeix a Espanya a l'any.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

24.6.08

Fugir per a trobar mà d'obra més barata

La fugida d'empreses industrials estrangeres a països en els quals els costos són més barats ha suposat la pèrdua de 60.000 llocs de treball a l'estat espanyol i la desaparició de 340 companyies entre els anys 2003 i 2007, segons un estudi realitzat per la Fundació Ortega i Gasset.

De les 60.000 ocupacions perdudes per la deslocalització, prop de la meitat corresponen a Catalunya:

25.954 corresponen a Catalunya
5.466 al País Valencià
3.967 a Madrid
3.202 al País Basc

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

23.6.08

Compensem el foc de la revetlla de Sant Joan!

Avui és la revetlla de Sant Joan. Sota noms i tradicions diverses, al voltant d'aquesta data hi ha celebracions i vivències en totes les cultures d'arreu del planeta pel fet de produir-se al voltant del solstici d'estiu (o d'hivern a l'hemisferi Sud).

En la cultura catalana aquesta és una festa molt arrelada, tant que fins i tot és coneguda popularment com la festa nacional dels països catalans (per a qui ens llegeixi de fora, ens referim als països de parla catalana, amb prop de 15 milions d'habitants). La seva màxima expressió ve donada pel foc. Les fogueres emplenen el païsatge nocturn de tota aquesta part de les terres mediterrànies occidentals.

En els darrers mesos hem fet alguna reflexió sobre la necessitat d'incorporar l'RSE també a la cultura popular i tradicional. Ho justificàvem dient que la nostra condicio de think tank o laboratori d'idees ens fa mirar d'abordar visions innovadores en el camp de la Responsabilitat Social, tot fomentant el debat i la confrontació creativa d'idees.

Ho sostenim ja que la introducció de l'RSE aplicada a les festes populars promoguda des dels diferents agents que hi tenen algun paper rellevant pot ajudar a millorar-ne la sostenibilitat i sobretot pot facilitar la comprensió de mecanismes bàsics d'RSE que la societat ha d'anar entenent.

Vegeu butlletí sobre RSE i Cultura Popular:
Entrar al butlletí en català
Entrar al butlletí en castellà
I també un article sobre aquesta matèria: RSE i cultura popular i tradicional
Sant Jordi, allibera la princesa... de les roses!

Proposta

Per Sant Joan es cremen materials en les fogueres, bàsicament fustes velles i altres restes combustibles. I a més es llencen unes 2.000 tones de petards diversos (xifra recollida de la premsa però sense fonts fiables).

En un context de preocupació generalitzada per les emissions de CO2 a l'atmosfera, seria oportú plantejar alguna mena de compensació, en el benentès que tampoc no seria correcte un canvi en la manera d'expressar-se en aquesta festa. Es pot reduir el nombre de despesa en petards, sens dubte però tampoc es tracta de limitar una festa que forma part de l'expressió popular.

Per això la nostra proposta, en aquesta ocasió, va orientada a les compensacions per les emissions de CO2. La manera d'implantar-ho per tal de vincular-ho a la Responsabilitat Social d'Empreses podria ser promovent que en l'acte de la compra dels petards i coets l'establiment comercial proposés una taxa voluntària (amb la corresponent garantia de la destinació) que anés destinada a compensar el CO2 emès. Com que l'import seria ínfim, no tindria perquè suposar un obstacle econòmic i facilitaria la presa de consciència sobre l'estat del planeta i com cadascuna de les nostres accions més insignificants són part d'un problema global.

Desconeixem la quantitat de CO2 que es consumeix com a conseqüència de pertards i fogueres, i no sabem si és o no molt rellevant. En tot cas, ho plantegem com una mesura de caràcter pedagògic, que implica els establiments i facilita la conscienciació de la comunitat.

Aprofitem aquest escrit per a donar a conèixer com arriba el foc a les fogueres d'arreu dels països catalans des del cim de la muntanya del Canigó, a la Catalunya Nord, situada en terres administratives de la república francesa:


La Flama del Canigó és el foc amb el que s'encenen bona part de les fogueres de la nit de Sant Joan d'arreu del país. La flama és tot l'any a la cuina del Museu de la Casa Pairal o Castellet de Perpinyà. Cada any el 22 de juny el foc surt del Castellet per encendre una foguera que es fa al cim de la muntanya del Canigó i des d'allà repartir-lo per totes les terres catalanes. La idea va néixer a la Catalunya Nord, l’any 1955, de la mà de Francesc Pujades, un vilatà d'Artés de Tec (el Vallespir) que inspirat pel poema de Verdaguer "Canigó" va tenir la iniciativa d'encendre el primer foc des del cim del Canigó (2.784 metres). [Continuar llegint]
En tot cas, per la nostra part, mirarem d'esbrinar per al proper Sant Joan com es pot compensar i com podem treballar-ho adequadament. Entenem que atendre aquestes qüestions també forma part de la gestió d'un territori socialment responsable.

Notícies relacionades:
Vilaweb: La flama del Canigó s'escampa pel país
Vilaweb: Envia una flama virtual
El Periódico: Fogueres, pólvora i música omplen la màgica nit de Sant Joan

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS