28.2.06

Newsletters sobre RSO

La Responsabilitat Social és un enfocament de gestió adequat per a totes les organitzacions, ja siguin mercantils, no lucratives o públiques. Vegeu els darrers newsletters de Responsabilitat Global en referència a l'RSO, és a dir la responsabilitat social de les organitzacions no lucratives:

[ca] Feb’06 RSE + RSO. Primer Curs d’RSO

[ca] Nov’05 Els reptes de l’RS: de l’RSE a l’RSO
[es] Nov’05 Los retos de la RS: de la RSE a la RSO

[ca] Oct’05 RSO: L’RS i les organitzacions no lucratives.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

20.2.06

En defensa de l'expressió 'Responsabilitat Social'

Fa uns pocs dies vam tenir l'oportunitat d'assistir a un debat d'alt interès i oportunitat sobre l'RSE, organitzat per AEDME en el Cercle d'Economia. En certa manera es pretenia aprofitar el darrer període de reflexió abans que la Subcomissió que el Congrés va crear ad hoc finalitzi els seus treballs per mirar de llançar missatges i opinions i exercir influència davant els diputats.

Molt interessant. Però novament es va posar damunt la taula la incomoditat de l'expressió Responsabilitat Social Corporativa, i la conveniència de cercar l'expressió més adequada. És positiva aquesta preocupació en la mesura que indica una voluntat de trobar un encaix on les Pimes i les altres organitzacions s'hi trobin còmodes i aquest model de gestió no es plategi unívocament per a les grans companyies. La 'broma' de tot plegat és que finalment es van acabar referint a... el nom de la COSA!!

Podeu llegir l'article sencer a www.ub.edu/empresarials/ec/pdfs/7982-CAT-expressio_JMC.pdf
O al bloc: http://responsabilitatglobal.blogspot.com/2006/01/en-defensa-de-lexpressio.html

Creada la Comissió d'Intangibles dins de l'ACCID. S'hi abordarà la Responsabilitat Social

Recentment s'ha constituït la Comissió d'Intangibles dins de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), ubicada a l'IDEC de la Universitat Pompeu Fabra.

La Comissió integra col·laborativament l'estructura del Fòrum de Gestió Integral, un ens presidit per Salvador Guasch i del qual Josep Maria Canyelles és vicepresident de Responsabilitat Social.

Entre els àmbits de treball de la Comissió hi haurà diferents disciplines que tenen en comú la seva immaterialitat i la seva aportació a la creació de valor en les estratègies de les empreses actuals. La Responsabilitat Social precisament serà una d'aquestes línies de treball tot establint sinèrgies amb les altres dimensions.

Salvador Guasch, presidència i Legalitat
Jordi Solé, secretaria
Gérard D. Pincas i Ramon Sallés, Recursos Humans i Capital Humà
Josep Maria Canyelles, Responsabilitat Social
Dr. Josep M. Viedma, Capital Intel·lectual
Jordi Martí, Innovació
Dr. Josep M. Viñas, Ocupabilitat
Dr. Andri Stahel, Globalitat
Francesc Güell i Francesc Reguant, Gestió Intangibles

L'ACCID (www.accid.org) és una associació promoguda pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, que neix amb l'ànim de convertir-se en un nexe d'unió pels professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en l'àmbit de la comptabilitat. L'ACCID té l'objectiu de complementar les tasques realitzades per altres col·legis i associacions, mitjançant la publicació d'articles, la resolució de consultes i les trobades periòdiques.

15.2.06

El rol canviant del govern en la responsabilitat de l'empresa

Workshop per al proper 24 de març, organitzat per ESADE Business School, Bocconi University-SDA Bocconi School of Management, Norwegian School of Management and EABIS (European Academy of Business in Society).

Aquestes tres escoles de negocis, en el marc d'un projecte de recerca amb el suport d'EABiS, han treballat conjuntament el darrer any en el projecte 'El rol canviant del govern en la responsabilitat de l'empresa' (The Changing Role of Government in Corporate Responsibility) i ara us inviten a participar en un workshop en el qual presentaran les seves conclusions i fomentaran un debat entre els líders, representants del govern i ONG. El workshop té la finalitat de promoure el debat entre els stakeholders per tal d'ajudar a dissenyar i a reconsiderar les polítiques públiques sobre responsabilitat de l'empresa.

La recerca ha analitzat les polítiques públiques en matèria de responsabilitat de l'empresa a Noruega, Itàlia i el Regne Unit sobre el rol canviant del govern com a promotor de la responsabilitat de l'empresa i mediador en el marc multi-stakeholder que hagin generat.

Entre els ponents que participaran en el workshop, hi destaquen representants de la Comissió Europea, del Ministeri italià de Treball i Afers Socials, de Microsoft i del Centre Italià de Responsabilitat Social, entre altres.

Tots els membres d'EABiS, acadèmics, líders empresarials, dissenyadors de les polítiques i ONG són cordialment invitats a participar en aquest acte.

Accés al web

14.2.06

Intangibles tangibles. Salvador Guasch

Títol: Intangibles tangibles
Autor: Salvador Guasch
Data: 14 de febrero de 2006
ISSN: 1885-1738
Font: Management & Empresa

INTANGIBLES TANGIBLES

La creciente importancia de los vectores que mueven la actividad económico-social de empresas y organizaciones ha hecho que los sectores académicos de los principales países y universidades se hayan interesado en los mapas causales de valor, su visualización y su cuantificación económica y funcional. La contabilidad clásica ha evolucionado para poder captar en su integridad los valores globales de la empresa: tangibles e intangibles.

Existe en Cataluña una organización que agrupa a todos los profesionales de la Contabilidad y de la Dirección provenientes de los Colegios de Economistas, Titulares Mercantiles, Censores Jurados de Cuentas y de Interventores Públicos que tratan de aunar esfuerzos frente a las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las exigencias de la nueva Contabilidad de Dirección. Se trata de la ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ, miembro también del Instituto de Análisis de Intangibles.

Simultáneamente nació el Forum de Gestión Integral, preocupado por la gestión integral e integrada del patrimonio tangible e intangible de la Empresa. Fueron los miembros de ACCID de este Forum que dentro de la Asociación crearon la Comisión de Intangibles para trabajar uno a uno los diversos valores intangibles que configuran una contabilidad global en la que se contemplan en matriz global las interferencias e inferencias de valor. El objetivo principal de la Comisión es el de potenciar la búsqueda y desarrollo de los intangibles a través de sesiones de trabajo, conferencias, así como la publicación y presentación de documentos sobre el tema.

Forman parte de esta Comisión del Accid especialistas en los diversos valores intangibles de la empresa que están trabajando en la constatación, valoración y control de los mismos. Preside la Comisión Salvador Guasch, especialista en Contabilidad Global y Valoración Funcional, Gerard Pincas Vicepresidente de la Comisión, especialista en Percepción y Valoración de los Recursos Humanos de la empresa Josep Maria Canyelles i el Dr. Jordi Morrós especialistas en Responsabilidad Social, Francesc Guell especialista en Gestión e Infraestructura Organizacional,. Jordi Martí especialista en Innovación, Francesc Reguant especialista en Gestión Integrada, Ramon Sallés especialista en Formación, el Dr. Andri Stahel especialista en Globalidad y Sostenibilidad, el Dr. Jose Maria Viedma especialista en Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual y el Dr. José Maria Viñas especialista en temas de Empleabilidad. Cada vocalía abre la posibilidad de agrupar a otros miembros de la Asociación que también estén interesados en los intangibles a fin de facilitar su investigación, posterior difusión y optativa aplicación

Para más detalles de la comisión: info@accid.org

12.2.06

Curs RSO: El repte de la Responsabilitat Social per a les ONL

En un newsletter recent, defensàvem la necessitat que les Organitzacions No Lucratives (ONL) també incorporin polítiques de Responsabilitat. La RSO, la RS de les ONL!

· Per a entendre millor cap on van les empreses més avançades, per saber com ens hem de relacionar amb l'empresa del futur.
· Perquè les legítimes expectatives de les empreses responsables requereix un reconeixement per part dels clients i la societat.
· Perquè la no lucrativitat de les organitzacions socials no és condició suficient per a garantir-ne la legitimitat.
· Perquè la combinació de RSE + RSO, entesa com a sinèrgies, parteneriats, aliances estratègiques, pot donar lloc a sumes d'èxit i a un desenvolupament de Territoris Responsables.
· I fins i tot perquè les empreses responsables requereixen, com els ciutadans, organitzacions socials responsables!

Per això us presentem un curs destinat a les ONL desenvolupat per mitjà de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull). El curs té una durada de 10 hores i es farà els dies 23 i 24 de març. Per més informació podeu entrar a www.peretarres.org/formacio/gestio/responsabilitat.html

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS