24.4.09

Debat sobre el bicing

Us aportem dos articles amb referències creuades que debaten sobre l'aposta per la bicicleta amb el sistema del bicing. Des d'una òptica de Responsabilitat Social de l'Administració Pública, trobem fonamental aportar transparència sobre l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques públiques. Valorem, doncs, les idees que es posen damunt la taula en aquests dos articles.


El Bicing no és tan bona idea. GUILLEM López Casasnovas

...ANEM ara a les qüestions que tenen a veure amb el cost. Que jo sàpiga, encara no s'han publicat els comptes del Bicing per saber quina part financen els usuaris respecte del seu cost complet. És a dir, amb totes les despeses incloses: de manipulació, conservació, reposició, atenció al client, pòlissa d'assegurança, pèrdua per robatori, trasllats i similars. Caldria a més sumar-hi el cost del seu dipòsit i d'ocupació de la via pública, que ben segur que qualsevol particular hauria de pagar. ¿Algú s'estranyaria si ens deien que la xifra supera els 3.000 euros a l'any per unitat? ¿No hi ha altres necessitats més prioritàries en una ciutat com la nostra? Valdria la pena també saber per què el Bicing encara no comporta ingressos per publicitat, cosa que alleugeriria el cost que suporta el contribuent. Ja se sap que la diferència entre costos i ingressos l'està pagant sempre algú. No es poden ignorar els efectes sobre l'equitat fiscal d'aquesta combinació de fonts de finançament. D'altra banda, ¿tots els usuaris del Bicing són contribuents locals? ¿Han vist els treballadors de granota blava utilitzar el Bicing amb la mateixa freqüència que la resta de la gent? ¿És homogeni l'accés a l'ús del Bicing als diferents barris de la ciutat? [continuar llegint]


El Bicing, una excel·lent idea. PAU Noy

El Bicing ha irromput a Barcelona amb una força inusitada. Les dades, mirades fredament, són: 190.000 abonats que fan una mitjana d'uns 40.000 viatges diaris, 13 milions de viatges a l'any, amb un parc de 6.000 bicicletes situades en 400 estacions en zones on el pendent no supera el 4%. Hi ha qui pensa que el Bicing li surt molt car a la ciutat i que la promoció de la bicicleta no s'hauria de pagar amb els recursos públics. ¿De debò li costa tant al nostre erari això del Bicing? Vegem-ne els números. El sistema públic de bicicleta costa a la ciutat uns 18 milions d'euros a l'any i obté per ingressos de tarifes uns 6 milions. El dèficit és, per tant, de 12 milions, cosa que significa que aproximadament cada viatge que es fa en Bicing costa a la ciutat 1 euro, la mateixa subvenció que reben els autobusos de Transports de Barcelona per viatger transportat sobre una distància que també és molt similar: uns 3 km. [continuar llegint]