11.4.09

Irlanda també està per la fi de la voluntarietat

Fa uns dies dèiem en un escrit que La crisi pot provocar una major exigència de responsabilitat social a les empreses.

Hi anunciàvem que s'està obrint un debat sobre si la manca de transparència empresarial, en tant que causa directa de la crisi econòmica global, ha de ser combatuda amb mesures de major obligatorietat. És a dir, la responsabilitat social de les empreses ha d'esdevenir obligatòria?

Un altre país s'apunta al carro de la major obligatorietat: els irlandesos també estan per la fi de la voluntarietat. Més de la meitat de la població irlandesa, el 61% segons una enquesta realitzada per Business in the Community Ireland, creu que el govern ha de regular sobre l'elaboració dels informes socials i ambientals de les empreses.

Llegim a Servimedia que, segons aquest informe recent, 
les empreses han de comunicar les seves activitats de responsabilitat social als consumidors per poder tenir un major avantatge competitiu.

D'acord amb els resultats de l'enquesta realitzada per l'entitat irlandesa, "existeix una gran oportunitat per a les empreses que uneixen responsabilitat social i pràctiques empresarials".

Encara que vuit de cada deu consumidors irlandesos afirmen que tenen en compte aspectes de sostenibilitat i responsabilitat social, el 80 per cent d'aquests no van ser capaços de nomenar una empreses que es destaqui per aquests temes.

El servei d'atenció al client és l'aspecte relacionat amb la responsabilitat social que més és tingut en compte per als consumidors, ja que el 81 per cent té una imatge de la companyia a través d'aquest tipus de canal de comunicació.

Per últim, el 22 per cent dels enquestats han decidit deixar de comprar productes d'alguna companyia per raons ètiques, el que significa una cinquena part de la població.


Responsabilitat Global creu que ens trobem en un moment clau, el que en podríem dir una finestra estratègica, que ens permetrà crear un nou escenari. En parlem més a l'article Finestra estratègica o capsa de Pandora?. El que sembla clar hores d'ara és que l’estratègia de tracció és insuficient i que l'economia mundial no pot permetre’s d’estar sotmesa a riscos tan desmesurats per culpa de la irresponsabilitat manifesta d’uns pocs però poderosos líders corporatius.