30.6.06

L'RSE a debat en el TribunaOberta Vilafranca

Ha tingut lloc en el marc del "TribunaOberta Vilafranca" un dinar-debat sobre "La responsabilitat social: un nou repte per a les empreses", a càrrec d'Iñaki Urdangarin i Diego Torres.

Resum:
En els últims temps, el concepte de responsabilitat social de les empreses s’ha popularitzat. Cada vegada més, les empreses decideixen voluntàriament contribuir en la construcció d’una societat millor i d’un mediambient més ben conservat, anant més enllà del simple compliment de les obligacions jurídiques.

El fenomen no només afecta les grans multinacionals, sinó que també moltes petites i mitjanes empreses ja aporten accions de contribució social significatives –potser, de vegades, sense anomenar-les activitats de responsabilitat social.

No totes les empreses s’hi involucren amb les mateixes motivacions: algunes només compleixen amb la normativa, d’altres actuen de bona fe, les més oportunistes busquen millorar la imatge pública i d’altres integren la responsabilitat social a l’estratègia de l’empresa. La forma més recomanable d’actuar seria la formada per aquelles activitats voluntàries que són alhora bones per a la societat i beneficioses per a l’empresa.

Podeu accedir a les intervencions en el aquest pdf o també hi trobareu la intervenció que hi vam fer i que reproduïm tot seguit:

Torn de paraules

Josep M. Canyelles (Promotor de Responsabilitat Global)
Felicito els ponents i els organitzadors de l’acte. Jo sóc de Vilanova i la Geltrú i, per venir a actes tan interessants, pujo a Vilafranca; per tant, felicitats per la qualitat d’aquest acte.

Únicament m’agradaria fer una petita aportació: a vegades, la petita i mitjana empresa –segurament la gran majoria dels que estan aquí en forma part–, quan sent parlar de responsabilitat, com ja han dit els ponents, s’ho mira amb els ulls de dir: «A vegades això és molt de la gran empresa, no? Molt de la internacional que ha incorregut en grans problemes i qüestions complicades i fraudulentes internacionalment.» I és important dir que el petit i mitjà empresari ha estat sempre altament responsable i que moltes vegades ja fa accions de responsabilitat; el que passa és que no se’n diu així.

Ho dic perquè, moltes vegades, la petita i mitjana empresa exerceix la seva responsabilitat social quan agafa gent de pràctiques; aquestes són accions que semblen de poca volada, però són molt importants i també cal saber-les valorar.

La meva aportació anava en la línia de dir que, per a la petita i mitjana empresa, és bo entendre que de vegades fins i tot es pot sentir que no és tan necessari entrar en una política de comunicació tan agressiva i que hi ha aspectes més vinculats a la pròpia cadena de proveïment que són altament rellevants.

Moltes vegades hi ha empreses petites que s’ho troben en la pròpia cadena. Cada vegada més, et trobes amb una cadena de proveïment més internacionalitzada: des d’Anglaterra o des d’altres llocs, et comencen a demanar criteris de responsabilitat. I la petita empresa valora molt com això t’afecta, no tant respecte als clients sinó respecte als propis treballadors. I no em refereixo només als temes de conciliació de la vida professional sinó de quina manera els mateixos treballadors es poden sentir molt més a gust i tenir la sensació que estan aportant un valor més important a la societat.

Hi ha estudis europeus i de l’IESE que demostren que, cada vegada més, el professional que surt d’una universitat o d’una escola de negocis valora no només el sou, que per descomptat és el més important, sinó el prestigi i altres elements que obtindrà de l’empresa. Hi ha una certa tendència a equilibrar els dos aspectes. És a dir, com que sap que farà una carrera professional complicada, té en compte que la reputació personal va molt vinculada a la reputació de l’empresa on estigui. Per tant, cada vegada més, pot haver-hi un professional que prefereixi estar en una mitjana empresa cobrant menys que en una multinacional en la qual la seva reputació pot quedar complicada i on pot ser que l’autorealització no sigui tan gran. És important que la pime reflexioni sobre aquests temes perquè són maneres a través de les quals la pime pot captar talents avui dia, per exemple.

I, per tant, tots hi hem de reflexionar. També el sector públic, quan afronta el tema de la responsabilitat de les empreses, encara ho fa molt des de l’òptica de com promoure-la i crec que és important, cada vegada més, que plantegem estratègies perquè la mateixa administració i les ONG també integrin criteris de responsabilitat.

Crec que és un tema que afecta tota la societat i, per tant, començant pels mateixos professionals. És un tema que acaba afectant les persones. I a vegades tens la sensació que, a l’administració, quan afronta aquest tema, li preocupi més de quina manera condicionar els recursos de les empreses per aplicar-los a necessitats que té l’administració, que no de quina l’empresa ha de destinar recursos estratègics a generar sostenibilitat per a la mateixa empresa, que, en definitiva, vol dir per a la societat.

Per tant, crec que hi ha algun aspecte sobre el qual és important reflexionar en actes com aquests perquè tothom entengui el sentit correcte de la responsabilitat social; en definitiva, és per a generar cohesió social, per a fer una societat que sigui més sostenible des de tots els punts de vista, no només l’ambiental, també, per descomptat, sinó l’empresarial. Gràcies.

20.6.06

Responsabilitat Global promou l'RS de les Administracions

A mesura que la Responsabilitat Social de les Empreses en poc temps ha esdevingut una pràctica reconeguda dins el món empresarial, s'han destapat noves preguntes:

  • Quin ha de ser el paper de l'Administració Pública? Observar? Regular? Incentivar? Desenvolupar polítiques per a la pròpia Administració? Com es concreta en les Administracions Locals?
  • Què vol dir Territoris socialment Responsables? Ha de ser aquest el repte de la RSA? Qui els lidera?
  • Com afecta els treballadors del sector públic? Estem parlant d'Ètica? Què hi diuen els sindicats?

Per reflexionar a l'entorn d'aquests interrogants i en la mesura del possible poder donar-hi resposta, Responsabilitat Global i l'Associació Catalana de Municipis organitzen una jornada per al matí del 12 de juliol, sobre un fenomen que cada vegada és més present a les administracions públiques. Alguna cosa es mou i l'Administració local no pot restar-ne al marge!

PROGRAMA
9'00h. Inauguració
Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya i president del Centre
d'Estudis Jordi Pujol.
Joan M. Roig, president de l'ACM.

9'45h. Responsabilitat Social d'Empreses i Administracions cap als
Territoris Responsables.
Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global

10'30h. Descans

11'00h. Conclusions de la Subcomissió del Congrés.
Carles Campuzano, diputat promotor i portaveu de la Subcom. del Congrés.

11'45h. Presentacions i debat
Ètica pública i treballadors públics
Josep Montoya, secretari de coordinació sectorial UGT
Juan Manuel Tapia, secretari d'acció sindical CCOO

Procediments responsables
Nicolàs Viso, alcalde de Bagà i Carme Arolas, direcció de rel. inter., Diputació de Barcelona: La Compra Pública Ètica
Àngels Mataró, directora de l'Asc.per a les Nacions Unides: Drets Humans i
ciutat
José-Carlos Eiriz, president de Sinergrup: Inserció sociolaboral de col·lectius
vulnerables
Juan-Ignacio Soto, president del Col·legi de Sec., Interv. i Tresorers de
Barcelona
Xavier Pastor, Grec · Resolució de Conflictes: El conflicte públic
Modera: Josep M. Matas, secretari general de l'ACM

13'30h. Cloenda
Ferran Termes, president de l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i
Direcció) i autor del llibre Codi d'Ètica.
Josep M. Matas, secretari general de l'ACM.

Es lliurarà gratuïtament a tots els inscrits el llibre "Codi d'Ètica" de Ferran Termes, per gentilesa de l'ACCID, a més d'altres materials. Inscripció gratuïta.

Més informació i inscripcions17.6.06

RSE i nous lideratges empresarials

Hores d'ara, si més no en el discurs, ja és força assumit que la RSE no és un enfocament de gestió únicament per a les grans empreses, sinó que també afecta les Pimes i fins i tot qualsevol altre organització ja sigui pública o social.

Tanmateix, no n'hi ha prou amb la generalització d'una certa consciència o d'algunes bones pràctiques entre les empreses i organitzacions, sinó que cal garantir-ne la plena vinculació estratègica i l'alineació de les persones.

Difícilment trobarem una empresa socialment responsable que només ho sigui per la via de l'anàlisi de mercat. Estaríem davant d'opcions difícilment creïbles. I tindrien poques garanties de sostenibilitat si hi manca per complet una vocacionalitat o una convicció personal, és a dir, si les decisions són sobretot formals però no hi trobem de manera subjacent l'interès per la descoberta de nous models de negoci i de relació que satisfaci de manera creixent totes les parts i la sostenibilitat del propi entorn.

És per això que la formació dels líders empresarials s'ha de constituir com un dels eixos més rellevants per al triomf de l'RSE i en aquest sentit són benvingudes les iniciatives per part de moltes escoles de negoci que han tingut la visió de comprendre que l'RSE forma part de l'excel·lència de les empreses de futur. També les universitats i els altres espais formatius dels professionals de demà hi haurien d'incidir d'una manera fonamental.

Felicitem en aquest sentit la tasca de la Jove Cambra que, tant a Catalunya com arreu del món, promou l'esperit emprenedor entre els joves i els valors socials que els han d'acompanyar en les seves carreres i projectes professionals.

Els propers dies 7 a 9 de juliol tindrà lloc a Vilafranca del Penedès el 9è Fòrum de Joves Emprenedors, una acadèmia de formació directiva promoguda per aquesta federació mundial de joves líders i emprenedors. Divendres 7 tindrà lloc la Conferència Inaugural, "RSE, de guanyar diners a generar riquesa", a càrrec de Josep Maria Canyelles.

Més informació: www.jcivilafranca.org/forum
Nota "La universitat i el repte de formar futurs professionals responsables"

Nota posterior: JCI Members Train at Catalonian Academy The Ninth Catalonian Academy opened on Friday, July 7, at the Domo Hotel in Vilafranca. Its objective was to help participants develop managerial skills and enhance their leadership and teamwork abilities. JCI World President Lars Hajslund, from Denmark, took part in this event, which was organized by JCI Vilafranca del Penedès and promoted by JCI Catalonia. At the Opening Ceremony, Academy participants had the opportunity to listen to JCI President Hajslund, who spoke about motivating young people. Josep María Canyelles, an expert on Corporate Social Responsibility (CSR), was another keynote speaker. The general public was invited to attend the opening ceremony and the lectures on Friday.

15.6.06

Els Territoris Responsables faciliten la comprensió i integració per part de les petites empreses i els diversos agents, segons Canyelles

En la primera sessió de la Trobada Europea d'RSE celebrat els dies 6 i 7 de juny en Alcázar de San Juan, el ponent, Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, va proposar aprofundir en el concepte de Territoris socialment Responsables, amb motiu del marc de reforç i anticipació del retorn de la Responsabilitat Social de cada organització i per la seva major facilitat de comprensió i integració per part de Pimes i els diferents actors del territori.

Canyelles va argumentar l'interès pels Territoris Responsables, després de defensar un enfocament estratègic i no conjuntural de l'RSE, així com la validesa d'aquest enfocament de gestió per a totes les organitzacions, no solament les mercantils sinó també les públiques, les socials, les mutuals, o les universitàries.

En la seva descripció va formular que el fruit de la suma de les interaccions entre organitzacions creixentment responsables en un territori dóna lloc als Territoris Responsables, uns espais on la gestió de l'RS de cada organització es va optimitzant fruit de la pròpia interrelació i identificació de bones pràctiques. En un TR es maximitzen les sinergies orientades a un model de desenvolupament sostenible (econòmic, social, mediambiental, cultural...) atenent les inquietuds de les diferents parts interessades i a partir de la Responsabilitat Social de cadascun dels seus agents.

Va afirmar que cap empresa no pot exercir plenament la seva RSE si no ho fa en un context, un territori, on prevalgui aquest sentit de la responsabilitat de les empreses davant la societat, tant al llarg de la cadena de proveïment o en la compra pública, com en la comprensió per part dels propis ciutadans que són alhora consumidors, votants, usuaris, treballadors, inversors, etc.

Va alertar del fet que el concepte de Territoris Responsables requereix un lideratge compartit entre diferents agents, públics, privats i socials, per a reforçar la capacitat relacional i promoure sinergies globals. La visió d'un Territori Responsable no pot ser una decisió unilateral del sector públic, encara que és bàsica la capacitat d'aquest sector per a integrar l'RSE en la gestió del territori per mitjà dels plans estratègics o altres eines basades en la concertació i l'interès general del territori.

La intervenció de Canyelles, sota el títol de La Responsabilitat Social Empresarial a Europa. Territoris Responsables, va tenir lloc després de la presentació a càrrec de l'alcalde d'Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La Trobada Europea sobre l'RSE en el marc de la II Trobada Transnacional del Projecte FAIRWAY i amb la participació de projectes Equal d'Itàlia i Polònia dintre del Equal IN ITINERE, pretenia especialment conscienciar les pimes de la necessitat d'implicar-se per a aconseguir un desenvolupament sostenible i una societat més justa.

L'Ajuntament d'Alcázar de San Juan ha adoptat un clar compromís per a impulsar la incorporació de la responsabilitat social en l'empreses i pimes de la ciutat, compromís aquest que compta amb el suport de les quatre organitzacions empresarials de la localitat que, a través, del projecte Equal IN ITINERE estan cooperant amb l'administració local en el desenvolupament actuacions que permetin en, en primer lloc, difondre el concepte d'RSE en el teixit empresarial de la ciutat, sensibilitzar l'empresariat creant un clima favorable per al seu desenvolupament i, posteriorment, proporcionar-li instruments de suport i assistència tècnica per a la implantació de sistemes integrals de gestió de l'RSE.

10.6.06

El curs online inclourà un fòrum amb un diputat i un empresari

El curs online ofert per la UOC i Responsabilitat Global disposa de materials elaborats específicament i d'una metodologia participativa i interactiva i, també en format virtual. Però la notícia és que s'hi faran dos fòrums de debat amb dues persones significatives en la Responsabilitat Social a casa nostra: l'un des de la perspectiva de les polítiques públiques i l'altre des de la pràctica reconeguda i reeixida.

Precisament quan el curs tingui lloc farà pocs dies que s'haurà fet públic el contingut de les conclusions de la Subcomissió del Congrés dels Diputats, que marcarà la línia de quin ha de ser el paper que l'Administració Pública ha de tenir en el desenvolupament de l'RSE. Amb aquest motiu el curs acollirà un fòrum de debat virtual amb el diputat Carles Campuzano, que va promoure la creació d'aquesta Subcomissió.

Cap a final del curs, el segon fòrum tindrà com a protagonista Xavier Martínez, director general de Tecnol. Si hi ha una PIME que els darrers anys s'ha caracteritzat pel reconeixement rebut per mitjà de diversos premis, aquesta és TECNOL, una empresa química ubicada a Reus amb una curta història però densa en èxits empresarials, els quals en gran mesura tenen el suport d'una política de responsabilitat promoguda amb gran convicció pel seu director. La millor manera d'explicar un enfocament de gestió responsable és per mitjà de coneixement de bones pràctiques integrades estratègicament com és el cas.

9.6.06

Llançament del Curs online de RSE per a PIMES

La UOC, per mitjà del programa Universitat Oberta d'Estiu, ofereix un curs virtual, amb l'autoria i docència de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, pensat per a facilitar que la direcció de les PIMES pugui accedir a un marc formatiu, de reflexió i d'accés a informació assequible als seus interessos i inquietuds.

La Responsabilitat Social és un repte assumible per a la petita i mitjana empresa, la qual sovint ja desenvolupa pràctiques d'excel·lència social en la seva dimensió interna. Per això, avui les pimes estan comprenent l'avantatge competitiu de gestionar de manera integrada i estratègica la seva pròpia Responsabilitat davant la societat i davant les parts interessades començant per les més directament relacionades, els treballadors, els clients i la cadena de proveïment, sense desatendre el marc de relació amb l'exterior amb el qual és possible treballar per un creixement de la confiança i un desenvolupament mutu.

Accés al newsletter Accés a més informació i matrícula

6.6.06

Hacia una sociedad responsable: reflexiones desde las éticas aplicadas

[ca] L'Institut Ethos (Universitat Ramon Llull) ha publicat el llibre "Hacia una sociedad responsable: reflexiones desde las éticas aplicadas" que recull les ponències elaborades per diferents experts en ètica i responsabilitat social i presentades a les Jornades sobre Ètica Aplicada que van tenir lloc els dies 14 i 15 de desembre de 2005 a la Facultat de Filosofia de la URL. Entre les ponències està present la que va presentar Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) titulada "Organitzacions responsables, RSO!"

· Edita: Institut Ethos (Universitat Ramon Llull)
· Data: 2006

[es] El Instituto Ethos (Universitat Ramon Llull) ha publicado el libro "Hacia una sociedad responsable: reflexiones desde las Éticas aplicadas" que recoge las ponencias elaboradas por diferentes expertos en ética y responsabilidad social y presentadas en las Jornadas sobre Ética Aplicada que tuvieron lugar los días 14 y 15de diciembre de 2005 en la Facultad de Filosofía de la URL. Entre las ponencias está presente la que presentó Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) titulada "Organizaciones responsables, RSO!"

· Edita: Instituto Ethos (Universitat Ramon Llull)
· Fecha: 2006

4.6.06

Trobada Europea sobre RSE

Com un exemple de RSE aplicada en el territori, trobem l'Ajuntament d'Alcázar de San Juan, Ciudad Real, que ha adoptat compromís clar d'impuls a la incorporació de la RSE a les pimes de la ciutat, amb el suport de les organitzacions empresarials locals. El projecte es fa per mitjà de l'Equal IN ITINERE i permet difondre el concepte d'RSE en el teixit empresarial de la ciutat, sensibilitzar l'empresariat en la creació d'un clima favorable per al seu desenvolupament i, posteriorment proporcionar-los eines de suport i assistència tècnica per a la implantació de sistemes integrals de gestió de l'RSE.

En aquest context, els dies 6 i 7 de juny se celebra el Encuentro Europeo sobre la RSE, on abordaran la situació actual i regulació de l'RSE, la implantació de l'RSE en les pimes, i la inserció laboral dels col·lectius especialment desafavorits.

La ponència inicial serà a càrrec de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, que situarà l'RSE a Europa i aportarà la seva visió sobre els Territoris socialment Responsables. El programa de l'inici de la Trobada és el següent:

9.15 h. Presentación del Encuentro
10.15 h. La Responsabilidad Social Empresarial en Europa. Territorios Responsables
D. Josep M. Canyelles. Promotor de Responsabilidad Global

11.30 h. La Responsabilidad Social Empresarial en España
Sr. D. Ramón Jáuregui, Pres. Subcomisión RSE Congreso de los Diputados
Sr. D. Orencio Vázquez, Coord. Observatorio de RSE de España
Sr. D. Jesús Bárcenas, Pres. Confederación Española Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

12.30 h. La Responsabilidad Social Empresarial en otros países de la Unión Europea
La RSE en Italia. Sr. D. Francesco de Luca. Università 'G. D?Annunzio' de Pescara.
La RSE en Polonia. Sr. D. Marek Jarzab y Sra. Dª. Zuzanna Wojaczyska.

1.6.06

La UOC i Responsabilitat Global promouen un Curs on line de RSE per a Pimes

La Universitat Oberta de Catalunya ofereix enguany, en la seva programació d'estiu, un curs on line adreçat a les Pimes amb una durada de 30 hores (2 crèdits), amb el títol de Responsabilitat social de l'empresa. Una aposta per la creació de valor en les pimes.

El curs serà impartit per Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, i es durà a terme entre el 3 i el 28 de juliol de 2006.

El curs pretén donar a conèixer el sentit, l'aplicació estratègica i la gestió de la Responsabilitat Social per a les Pimes, en un moment en què el debat sobre la RSE és viu i que les Pimes van trobant les seves bones pràctiques per a desenvolupar un model de desenvolupament empresarial sostenible i responsable.

Podeu accedir al programa i a la matriculació aquí.