30.10.08

Clickair, primera companyia aèria que s'adhereix a l'arbitratge de consum

Nathan Wind as Cochese at flickr
Segons publica Jornal.cat, ahir va tenir lloc el primer arbitratge de consum entre una companyia aèria i una consumidora. Una reclamació contra Clickair per un retard d’onze hores en un vol Granada-Barcelona ha estat el primer laude que afronta el sector aeri. El director de l’Agència Catalana del Consum, Jordi Anguera, ha valorat que “aquest és un dia històric pels consumidors catalans ja que el transport aeri és el segon sector més reclamat i, fins ara, cap companyia aèria havia acceptat l’arbitratge de consum”.

Anguera, ha fet una crida a les companyies aèries per tal que s’adhereixin a l’arbitratge ja el seu és un sector de molta competència i l'adhesió a l'arbitratge és una garantia que ha de tenir en compte el client.

Aquest sistema de resolució de conflictes es caracteritza perquè és voluntari, gratuït, ràpid i segur per ambdues parts i ha anat creixent fins als prop de 4.300 establiments adherits de sectors tant diversos com: telefonia, tallers de vehicles, establiments comercials, mobles, electrodomèstics, tintoreries, habitatge, serveis i subministraments,...

Recordem que l’arbitratge de consum és un procediment extrajudicial de solució de reclamacions en consum que neix quan les parts enfrontades, en no posar-se d’acord en la solució més adequada a través de la mediació, decideixen posar en mans d’un tribunal arbitral, i es comprometen a complir la resolució que aquest dicti. La resolució que emet aquest col·legi arbitral s’anomena laude i té valor de cosa jutjada, és a dir, té els mateixos efectes que una sentència judicial i, per tant, és executable.

L’adhesió es fa per escrit i suposa un veritable sistema de garantia per als consumidors i usuaris, a més d’un distintiu de qualitat de l’empresa i de la seva voluntat de liderar l’atenció al client.

A la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum es pot consultar el llistat de totes les empreses adherides a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

29.10.08

Pimes que innoven en sostenibilitat


la innovació és sens dubte una de les principals dimensions de la Responsabilitat Social d'una empresa. I ho és en un doble sentit.

Per una banda, la inversió en Recerca, Desenvolupament i Innovació permet que l'empresa tingui més garanties de supervivència, de desenvolupament i, per tant, de ser sostenible econòmicament i garantir els llocs de treball i la generació de riquesa. Aquesta és una gran responsabilitat de l'empresa i, segons el plantejament europeu de l'RSE, també forma part claríssimament d'aquest enfocament de gestió.

Però per altra banda, la innovació és una oportunitat de desenvolupar productes que millorin el seu rendiment ambiental o que millorin els impactes socials, laborals, etc. Atenent a la preocupació actual per la sostenibilitat del Planeta, tots els esforços en innovació ambiental han de ser especialment incentivats, ben valorats, reconeguts pels mercats i situats en una política d'RSE.

Lligant aquest doble sentit de la innovació socialment responsable, hi ha moltes pimes que tenen aquesta visió del negoci clarament situada en el que seran els mercats del futur, cada cop més sensibles a les necessitats i requeriments de la societat.

En la meva feina com a assessor d'empreses, tinc l'oportunitat de parlar amb força directors i presidents de pimes. La setmana passada vaig conèixer el director general de Technofont, una pime ubicada a Reus que fabriquen radiadors, i m'avançava una notícia que apareix ara a la premsa:


TECHNOFONT desenvolupa un sistema intel·ligent de control domòtic de la calefacció

TECHNOFONT, empresa que reinverteix una parte important de la seva facturación per a investigar, disenyar i oferir al mercat solucions diferents, eficients i rendibles en calefacció, acaba de desenvolupar un producte d'innovació mundial, el DOMHOTIC HOT.

TECHNOFONT demostra així, que està a l'avantguarda de la tecnologia i presenta un revolucionari i únic sistema de calefacció centralitzada que alhora permet domotizar l'habitatge a partir del comandament de la calefacció, tot això amb una instal·lació ràpida i senzilla, sense haver de fer modificacions en la instal·lació elèctrica de l'habitatge, amb un servei tècnic permanent i una garantia d'ús de 10 anys.

DOMHOTIC HOT permet a l'usuari controlar el consum elèctric i de calefacció de casa seva i gestiona la potència disponible i necessària per al perfecte funcionament de la calefacció, i a més aporta grans beneficis com un considerable estalvi, ja que aquest sistema de calefacció consumeix menys que un sistema de calefacció de gas, com així ho demostra l'estudi avalat per GREA (Grup de Recerca en Energia Aplicada) i per l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Amb aquest sistema, TECHNOFONT pot controlar a distància i des de la seva central, si hi ha algun tipus d'incidència, i davant qualsevol eventualitat, comprova l'estat de la instal·lació i actua sobre el sistema sense haver de fer cap tipus de desplaçament.

L'RSE afecta les empreses i aquestes han de mirar l'impacte al llarg de la cadena de proveïment. Riu amunt en les compres. Però també riu avall, observant l'impacte que no genera l'empresa però que sí que genera l'usuari final amb els seus productes. Per això, una solució en calefacció que tingui un alt rendiment energètic, que disminueixi els consums, és una línia de treball encertada que mereix que la destaquem.

A més, el fet de minimitzar els desplaçaments del personal tècnic ja que moltes reparacions es podran solucionar telemàticament també és una excel·lent notícia ja que es disminueixen emissions de CO2, augment de la mobilitat, i fins i tot té un impacte social en poder atendre amb major rapidesa persones grans o impedides que requereixin una atenció urgent en la seva calefacció.

Per a les persones que no comprenen el sentit de l'RSE i com les pimes s'hi poden posar, aquest n'és un bon exemple aplicat al producte.

El temps de la responsabilitat social al sector públic

Dues matèries rellevants en l'RSA (la responsabilitat social de l'Administració Pública) són sens dubte el pagament en temps correcte i el lapse de temps per a crear empreses. Curiosament totes dues relacionades amb el pas del temps: la lentitud com a irresponsabilitat, la lentitud com a destrucció de valor.

En temps de dificultats econòmiques encara pren més importància ja que moltes empreses, i especialment les més modestes, es veuen molt afectades per la morositat i per l'endarreriment en els pagaments.

Ara, afirmen, el segon aspecte deixara de formar part de l'RS i passarà a ser norma, és a dir una pràctica regulada per la llei, cosa de la qual ens alegrem perquè les coses mal fetes i que poden causar un mal important no es poden deixar en mans de la voluntarietat de l'RS sinó que s'han de regular per tal de millorar els drets dels grups d'interès.


Les administracions derogaran 7.000 traves per obrir empreses
• La llei de lliure establiment suprimirà l'actual autorització prèvia per a negocis de serveis
• Estat, autonomies i ajuntaments només podran exigir requisits justificats per l'interès general

No sembla lògic que obrir una empresa de lampisteria trigui 15 dies en un municipi i 240 dies en un altre, ni que costi 100 euros obtenir els permisos en una localitat i 2.700 en una altra. Tampoc ho és que obtenir una llicència per obrir una autoescola serveixi únicament per a una província.

No sembla que tingui gaire sentit que a una autoescola se li exigeixi una aula de 20 metres quadrats per impartir classes teòriques per al carnet de conduir turismes i que aquesta mateixa aula hagi de tenir 30 metres si és per al carnet de camions. I no és comprensible que alguns col.legis professionals exigeixin un certificat de bona conducta als titulats per ser-hi inscrits.

Són tan sols exemples de requisits injustificats, alguns sense sentit, que s'han de complir en l'actualitat per poder exercir un negoci de prestació de serveis. Es calculen que són 7.000 els que han de desaparèixer. El Consell de Ministres va estudiar ahir l'avantprojecte de llei de transposició de la Directiva Europea de Serveis, que a Espanya ha estat batejada com a "llei sobre el lliure accés i exercici de les activitats de serveis", perquè incideix a facilitar els tràmits per accedir a un servei o exercir un negoci. "Es tracta d'una de les lleis més importants de la legislatura", va dir el vicepresident Pedro Solbes, ja que suposa una autèntica "revolució mental" per fer més competitiu el principal sector de l'economia.

FI DE L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA
L'avantprojecte de llei vol garantir, d'ara endavant, la lliure prestació i accés a serveis a Espanya. Com a principi general, l'exercici d'una activitat de serveis no estarà subjecte a autorització prèvia, sinó a un control a posteriori, de manera que es pretén reduir els tràmits, el temps i el cost d'iniciar un negoci. Un exemple: per obrir una perruqueria, no caldrà esperar que un funcionari certifiqui que l'aire condicionat està instal·lat; n'hi haurà prou de notificar-ne l'obertura, però més tard es podrà rebre una inspecció.

En tot cas, només es podran exigir requisits quan estiguin degudament justificats per raons d'interès general i si són proporcionats i no discriminatoris per raó de nacionalitat o domicili social. Juntament amb la supressió de l'autorització prèvia, la segona arma de la llei és la finestreta única, per aconseguir simplificar els tràmits.

La llei es tramitarà al llarg del 2009 i ha d'estar en vigor abans del 31 de desembre. Obligarà totes les normes d'Estat, autonomies i ajuntaments i per això ha estat batejada com a llei paraigua.

En paral·lel, s'haurà de corregir tota la normativa vigent fins ara. Això serà molt més complex i polèmic. Dels 7.000 procediments o normes que hauran de ser revisats o derogats, en l'àmbit de l'Estat, s'han identificat 80 lleis i 370 reials decrets. La reforma de la majoria d'aquests s'incorporarà en una segona llei, batejada com a llei òmnibus que es tramitarà, en paral.lel, el 2009. Altres aspectes --comerç interior i col.legis professionals-- es regularan a part.

Font: el Periódico [
ca] [es]
Aquest principi general segons el qual l'exercici d'una activitat de serveis no estarà subjecte a autorització prèvia, sinó a un control a posteriori, ens fa venir al cap en quants altres àmbits es podria aplicar per a guanyar més efectivitat. Per exemple, moltes entitats sense ànim de lucre que presten serveis d'alt valor a la societat pels quals reben algun suport públic en forma de subvenció, no poden rebre els diners fins que aquests no han estat realment gastats i justificats.

Aquesta norma es basa en una gran desconfiança -que no té gaire sentit perquè moltes entitats tenen una trajectòria d'anys i una relació constant amb l'administració- i provoca grans problemes a les ONL ja que han de gastar diners al llarg de tot un any natural avançant-los per tal que a final d'any puguin justificar-los i rebre la subvenció. En aquells casos en què hi ha una continuïtat any rere any, es podria aplicar el mateix criteri, disminuint costos de finançament i preocupacions, i aplicar les mesures de fiscalització al final. Per un cas entre cent en què pugui haver situacions mal gestionades no es pot causar mal a la resta.

28.10.08

I Jornada de Relacions Laborals del Tercer Sector

L'AEISC organitza la I Jornada de Relacions Laborals del Tercer Sector

L’AEISC, Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya, organitza una Jornada de Relacions Laborals del Tercer Sector gratuïta, que tindrà lloc el dimecres 10 de desembre de 9 a 17 hores a la Sala d’Actes de la Secretaria General de Joventut, i que anirà a càrrec de l’Hble. Sra. Carme Capdevila, Consellera d’Acció Social i Ciutadania, i del Sr. Xavier Puig, President de l’AEISC.


És la primera vegada que es celebra a Catalunya aquest tipus de jornada, que té per objectiu reflexionar plegats al voltant de les relacions laborals del Tercer Sector i aprofundir en el paper que desenvoluparan els diversos agents en el futur del nostre sector i en el disseny de les seves relacions laborals.

A l’acte hi haurà representants de les Patronals del Tercer Sector, Sindicats i Administracions Públiques, la qual cosa permetrà gaudir d’una visió plural, en un context socioeconòmic particularment delicat i normativament molt influenciat per la publicació del I Convenio Estatal de Intervención Social.

Aquest és un tema clau per al futur del sector.

27.10.08

Com ens movem a Catalunya?

L'estudi 'Mobilitats 2008' fa un balanç exhaustiu sobre com ens movem a Catalunya. Millorar el transport públic, rebaixar la contaminació i revisar el model de mobilitat són alguns dels reptes que planteja l'informe.

Redacció de Canal Solidari (27/10/2008)
La primera conclusió de l'informe 'Mobilitats 2008', editat per la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, és que la manera de moure'ns d'un lloc a l'altre té implicacions territorials, energètiques, urbanístiques, econòmiques, fiscals, ambientals, de salut pública i, fins i tot, socioculturals.

Una recent enquesta sobre la mobilitat en dies feiners elaborada per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona indica un augment de l'ús del transport públic respecte el cotxe privat. Però tot i amb això els autors de l'estudi segueixen reclamant més espai i seguretat tant pel transport públic, com pels vianants i els ciclistes a Catalunya.

L'expert en planificació ambiental i territorial Antonio Estevan explica, per exemple, que els límits ambientals del transport han estat depassats àmpliament al territori català i denuncia que només una crisi econòmica global podria frenar l'actual "carrera desbocada del transport".

Canvi profund del model

El director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, Salvador Rueda, de la seva banda també critica el pes que exerceix el trànsit motoritzat en l'espai públic català, i proposa un canvi profund del model de mobilitat, en el qual l'automòbil perdi la posició hegemònica. Rueda també proposa una iniciativa compartida amb Transports Metropolitans de Barcelona per a crear una xarxa ortogonal de busos per a Barcelona.

El transport, principal focus de contaminació

El llibre també recull el testimoni de Josep Enric LLebot, professor del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assenyala l'actual sistema de mobilitat català com el principal focus difús de contaminació del territori.

Natàlia Valero, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, va inclús més enllà, i adverteix que la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit pot augmentar el risc de morir, sobretot per malalties cardiorespiratòries. "Aquest fet és molt preocupant en alguns municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, on s'han superat els valors límit establerts per la legislació europea", explica.

L'informe també assenyala que per aconseguir més usuaris el transport públic català hauria de ser més eficient. Així, per exemple, Manel Ferri, responsable del Departament de Mobilitat de Comissions Obreres de Catalunya, posa de manifest que la segregació i l'allunyament de les activitats econòmiques sobre el territori i la bona disponibilitat d'aparcament als llocs de treball han fonamentat que s'hagi optat pel cotxe per anar a la feina i en Salvador Fuentes, de la Diputació de Barcelona, parla dels pactes de mobilitat com una figura participativa que els ajuntaments utilitzen per reunir la societat civil i debatre aspectes que tenen a veure amb la via pública.

Menys accident a la carretera i a la ciutat

Quant a les dades d'accidentalitat viària, en els darrers quatre han experimentat una disminució d'un 31% en carretera, i d'un 19% en zona urbana, segons la Dirección General de Tráfico, que assenyala com a principal repte lluitar contra els accidents de moto o ciclomotor a la ciutat.

Haritz Ferrando i Diana González, responsables del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), també participen en l'estudi fent èmfasi en els canvis experimentats a les ciutats catalanes en relació a la bicicleta, amb exemples com la consolidació del Bicing a Barcelona. Segons Ferrando i González, cal seguir promovent la bicicleta com a mitjà de transport, a partir d'eines com el Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya.

Revisar el model ferroviari català i donar més preferència als mitjans de transport alternatiu a la carretera, com el ferrocarril i el marítim, són d'altres de les idees que presenta el llibre.

Font: Canal Solidari

Les empreses familiarment responsables són més valorades en temps de crisi

Les empreses que tenen més èxit són també les que compten amb un personal "més compromès" gràcies al "salari emocional" que suposen les polítiques de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

En les jornades celebrades a Barcelona sobre “la diversitat i la conciliació, una necessitat personal i empresarial”, a les quals van assistir més de 70 empresaris, es va concloure que les millors empreses, aquelles que assoleixen millors quotes d'excel·lència, són les que compten amb un capital humà més compromès. En aquest sentit, la conciliació és un valor estratègic en alça, ja que cada vegada hi ha més empreses que aposten pel desenvolupament d'aquest tipus de polítiques com una necessitat vital per a la companyia.

Font: Barcelona Activa
Expansión: Las empresas familiarmente responsables son más valoradas en tiempos de crisis

Jornada Setmana Ciència 08: 'Un planeta sense fronteres?' - Universitat Ramon Llull

'Un planeta sense fronteres? Una reflexió sobre les barreres visibles i invisibles’ és una jornada de divulgació de la recerca adreçada al públic general on s’analitzarà, des del punt de vista de la investigació, com conviuen la lliure circulació de persones, capitals i coneixement amb les fronteres ètiques, econòmiques i socials que hi ha en l’actualitat, i quines orientacions de futur suggereix la investigació científica.

La jornada se celebrarà el proper 20 de novembre (de 09:00 a 13:15 hores) a les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social (EUTSES) Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull (C/Santaló, 37). Durant l’activitat, tres investigadors i investigadores de les EUTSES Pere Tarrés, de l’Institut d’Estudis Laborals d’ESADE i l’Institut Borja de Bioètica explicaran diferents estudis sobre la immigració, els límits de la responsabilitat social corporativa i les barreres ètiques de la recerca.

A més, en aquesta jornada volem que la relació entre la recerca i la societat vagi encara més enllà. Per això, plantegem l’oportunitat de tractar directament amb els científics i científiques. En primer lloc, amb un debat entre el personal investigador i el públic, on preguntar sobre les qüestions de la jornada. I, en segon lloc, al final de la jornada amb un espai per a intercanviar inquietuds i preguntes amb els investigadors i investigadores sobre altres aspectes de la recerca, la vida científica i la divulgació. ‘Connecta amb la recerca’, serà un àgora on compartir idees i on podreu aportar els vostres interessos sobre la recerca.

Programa:

9:00 – 9:15 Benvinguda i presentació de la jornada
Josep Maria Garrell i Guiu, Vicerector de Recerca i Innovació Universitat Ramon LlullFrancisco José López Jiménez, director de les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social (EUTSES) Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull

9:15 – 10:30 Els nous límits a la lliure circulació de persones, capital i coneixement: La visió de la investigació
- 'Darrera la frontera: Els menors migrants no acompanyats'Violeta Quiroga i Raimundez, investigadora del grup de recerca Infants i Família en Ambients Multiculturals (IFAM) de EUTSES Pere Tarrés-URL

- 'Les barreres ètiques de la recerca'Pau Ferrer Salvans, investigador de l’Institut Borja de Bioètica-URL

- 'La RSE com espai d’auto-regulació interna: De l’auto-regulació a la co-regulació. Sistemes de gestió'Laura Albareda, investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE-URL

10:30 – 10:45 Descans

10:45 – 12:30 Reptes i tendències a un món global: La societat col•labora amb la recerca Cafè-Debat amb tots els ponents
Modera: Jaume Vilalta, director del programa QUÈQUICOM (Canal 33).

12:30 – 12:45 Conclusions

12:45 – 13:15 Connecta amb la recerca: Un àgora on compartir idees i inquietuds amb els investigadors i investigadores

Programa en PDF
Més informació en aquest enllaç
Cal confirmar l’assistència a divulgacio@url.edu - 93 602 22 38

24.10.08

La nova versió de la norma AA1000AS "clarifica" els requisits mínims per a certificar una memòria de RSE

Europa Press. 24 oct 08

La segona edició de la norma AA1000 Assurance Standard, presentada avui a Londres, estableix "de manera clara" els "requisits mínims" que l'informe de Responsabilitat Social d'una empresa ha de complir quan és sotmès a una auditoria per un organisme independent.

A diferència de la primera versió de la norma, l'AA1000AS de 2008 distingeix en dos llibres diferents les recomanacions a empreses per a elaborar els informes, d'acord amb els principis de l'Institut Accountability, i els requisits mínims que un informe ha de complir per a obtenir el certificat quan sigui revisat per una consultora o una auditora.

A més, la norma inclou un tercer llibre on es troben les recomanacions dels 'stakeholder' consultats durant el procés d'elaboració de la norma per a millorar la informació donada per les empreses en les seves memòries. A diferència del llibre de criteris mínims, aquest tercer llibre només inclou suggeriments de compliment voluntari.

La norma, que és obra de l'Institut Accountability, ha estat desenvolupada per "més de 4.500 experts de tot el món". A més, els principals creadors de la segona edició de l'AA1000 AS van disposar de la col·laboració de diferents 'stakeholders' que van opinar sobre els punts a millorar de forma online.

Segons l'Institut Accountability, "el resultat és una revisió significativa de l'edició de 2003" que s'aproxima als nivells d'objectivitat dels estàndards que s'apliquen per als informes financers de les companyies, sense renunciar a "una visió més global sobre els riscos corporatius, l'oportunitat i el seu impacte en l'economia i la societat".

Per a l'institut, "la proliferació de memòries de sostenibilitat és un símptoma de la importància creixent del desenvolupament sostenible". Segons un estudi de 'CorporateRegister.com', només el 25 per cent de les companyies que realitzen memòries d'RSC fan algun tipus d'auditoria externa.

Avancen els Territoris Socialment Responsables a l'Amèrica Llatina

Llatinoamèrica està experimentant per aquests dies una oportunitat única per al seu desenvolupament: es comencen a desenvolupar en les seves ciutats, visions estratègiques al voltant de la sostenibilitat dels seus territoris. Els casos de les ciutats bonaerenses de Tigre i La Plata, a l'Argentina, es van sumar a altres iniciatives que es comencen a conèixer des de Colòmbia (on es parla de Regions Socialment Responsables), com la de Boyacá, una regió que en els primers dies de novembre donarà a conèixer el seu projecte territorial orientat a la sostenibilitat.

Juntament amb el Brasil, un altre ferm impulsor dels TSR, Argentina i Colòmbia comencen a transitar el camí de transformar la responsabilitat de cada actor social en un indicador del rumb que les societats actuals reclamen i necessiten.

Continuar llegint la notícia que ens aporta Fernando Legrand des de RSEonline: Avanzan los Territorios Socialmente Responsables

Catalunya Voluntària a l'Amèrica Llatina


Catalunya Voluntària, la fundació que rep el suport de Responsabilitat Global per mitjà del seu voluntariat corporatiu, accentua la seva presència internacional amb intervencions en diferents congressos i esdeveniments. Properament Lluc Martí, director de l'Oficina del Voluntariat Juvenil de la IAVE-Fundació Catalunya Voluntària, farà una conferència a la Universidad del Rosario en una jornada sobre voluntariat juvenil i responsabilitat social universitària (RSU): www.forovoluntariadoyrsu.com

Alan Greenspan assumeix responsabilitats per la crisi


Alan Greenspan admet ara que va cometre només "un error"

És difícil que hom assumeixi els seus errors. Ho és bastant en la vida quotidiana i ho és molt en la vida política. Quan una persona ha tingut importants responsabilitats públiques no és habitual que reconegui que ha fet les coses malament.

I l'expresident de la Reserva Federal, Alan Greeenspan, ha fet aquest pas, encara que sigui de manera discreta i limitada, en reconèixer que va haver-hi un defecte en la seva actuació: va permetre la creació de la bombolla immobiliària i la seva multiplicació gràcies a tolerar la desregulació del mercat.

En les seves excuses, Greenspan afirma que la situació de crisi que ha arrossegat els mercats és deguda a un Tsunami que passa només un cop cada cent anys, explicació que li permet disculpar-se i atribuir una part de les responsabilitats a l'atzar. També quan el planeta faci un pet ambiental, sortiran veus que excusaran les seves responsabilitats indicant que era molt improbable que els esdeveniments haguessin arribat a aquell extrem. Diran que la ciència no ho havia pogut preveure.

Els casos com el de Greenspan, tot que sols reconegui errors parcials, han de servir per no permetre que es puguin produir errors per mitjà de persones que disposen d'un excés de poder i amb capacitat de causar grans mals a la humanitat. Ara ens diu que la crisi li ha suposat un gran impacte pel fet que ha estat afavorida per les seves decisions ja que no havia tingut en compte les veus que li reclamaven més regulació.

Massa tard Greenspan ha reconegut la necessitat que les empreses i els mercats financers "haurien d'estar molt més regulats per impedir el pitjor tsunami creditici de l'últim segle".

JORNADA: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

FECHA Y HORA: 
 Vie, 24/10/2008 - 00:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 
 Pamplona
Programa de la Jornada
"POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Organiza: FORO RSE NAVARRA
Día: 24 de octubre de 2008
Horario: 9:30 a 14:30 horas
Lugar: Salón del Departamento de Medio Ambiente en Avda. del Ejército nº 2
OBJETIVO:
Promover un espacio de encuentro del tejido social y económico con experiencias y
expertos en el campo de la Responsabilidad Social.
Presentar el programa de impulso de la RSE por parte del Gobierno de Navarra.
PROGRAMA:
09:30 h.: Apertura de la Jornada
 • Don José María Roig. Consejero del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra

 • Don Carlos Rey. Representante del FORO RSE NAVARRA

 • 10:00 h.: Que está impulsando o frenando la implantaciónde la RSE en España
  • Don Germán Granda. Director General de Forética
  • Don José María Canyelles. Promotor de Responsabilidad Global
  11:45 h.: Descanso y aperitivo
  12:00 h.: Experiencias con éxito en la implantación de la RSE en el estado español
  • Don José Pérez Plano. Director de Desarrollo Institucional de Fundación Ecología y Desarrollo
  • Doña Eva Armesto. Xertatu. Responsable del Servicio de Estrategia Empresarial, Departamento de Innovación y Promoción Económica. Diputación Foral de Vizcaya.
  13:00 h.: Políticas públicas en el impulso de la RSE
  Políticas europeas en RSE:
  • Don Carlos García De Cortazar. Consejero Coordinador de Trabajo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea
  Políticas estatales en RSE:
  • Don Juan José Barrera. Director General de la Economía Social, del trabajo autónomo y del FSE.
  Presentación programa RSE del Gobierno de Navarra:
  • Doña Imelda Lorea. Directora General de Trabajo del Gobierno de Navarra
  14:30 h.: Fin de la jornada
  Más información e inscripción a la jornada AQUÍ

  22.10.08

  Sabadell i València opten a ser 'Capital Europea Verda'

  Sabadell i València estan entre les 31 ciutats europees que opten al premi "Capital Europea Verda" que la Comissió Europea concedirà el 2010 i el 2011 a aquella que destaqui més per la seva qualitat ecològica de vida. Qualsevol ciutat europea amb més de 200.000 habitants va poder presentar la seva candidatura i un jurat les elegirà abans que acabi l'any.

  Entre les pretensions del programa hi ha la de donar un al·licient als urbanistes, ja que mantenir un medi ambient urbà verd i saludable és avui més que mai una necessitat, més si tenim en compte que quatre de cada cinc europeus viuen en ciutats.

  El premi es concedirà a una ciutat que hagi donat proves constants de compliment de les normes ambientals, que mostri un compromís permanent per a realitzar mesures ambicioses, que aposti per la millora del medi ambient i el desenvolupament sostenible i que pugui servir de model i promoure millors pràctiques a totes les altres ciutats europees.

  El Jurat està format per representants de la Comissió Europea, l'Agència Europea de Medi Ambient, l'ICLEI (Governs locals a favor de la sostenibilitat), la Federació Europea per al Transport i el Medi Ambient, la Unió de Capitals de la Unió Europea i el Comitè de les Regions.

  Continuïtat del programa RSE.COOP

  Entre 2005 i 2007 la Confederació de Cooperatives de Catalunya, conjuntament amb les sis Federacions de Cooperatives de Catalunya, vam impulsar el programa RSE.COOP, de responsabilitat social de les empreses en l’economia cooperativa, en col·laboració amb l’Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives. l’Institut Català de les Dones, les Àrees de Promoció Econòmica i la de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

  RSE.COOP ha estat un programa pilot d’adaptació de l’Economia cooperativa als canvis econòmics i estructurals a partir de la posada en valor de la Responsabilitat Social intrínseca a la cultura empresarial d’aquestes organitzacions.

  El projecte ha finalitzat l’any 2008 amb una molt bona valoració per part de tots els participants, assolint que 39 cooperatives integrin els valors de la RSE i que la metodologia esdevingui model de cara a totes les organitzacions de l’economia social del món gràcies a la col·laboració amb el Global Reporting Initiative (GRI).

  Des de la Confederació volen donar continuïtat a aquest procés facilitant i recolzant que més cooperatives s’animin a implantar polítiques de responsabilitat social a les seves organitzacions. Altrament, consideren important també, la formació de tècnics en la metodologia d’implantació RSE.COOP.

  En aquest sentit, fan una invitació a la jornada Economia cooperativa – competitivitat responsable i sostenible que tindrà lloc el proper dia 5 de novembre a la Sala d’Actes del Museu Picasso de Barcelona per tal de donar a conèixer el programa, formar a tècnics i resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir a les cooperatives interessades.

  Opuscle

  El Premi Nacional d’Internet per a Google.cat

  Seguint en la línia marcada de treballar en aquest Any Internacional de les Llengües (2008) per la incorporació dels aspectes lingüístics a la materialitat de l'RSE, aportem aquesta notícia del premi rebut per Google.cat, empresa que ha fet una aposta per la llengua catala des d'una comprensió de com aquest respecte cultural i identificació amb l'usuari pot reportar-li una major proximitat i reputació.

  Google, a més, és una empresa que disposa en paral·lel de la fundació google i que disposa d'una política de recursos humans molt potent encarada a situar al màxim nivell el compromís dels seus col·laboradors amb l'empresa i la satisfacció interna, en un context d'alt rendiment. Vegem la notícia que ens arriba:

  Des d’aquesta modesta crònica que, setmana rere setmana, ha tractat, tracta i tractarà -esperem que així sia!- d’informar i reflexionar, en clau nacional, al voltant de les notícies i els esdeveniments més rellevants del sector tecnològic, hem parlat i hem comentat les apostes fermes i decidides que Google ha anat realitzant a favor de la nostra llengua i cultura, en especial els darrers anys. La multinacional nord-americana s’ha destacat, en la majoria dels seus projectes, per la seva sensibilitat envers la llengua de Ramon Llull.

  En són exemples clars: el domini “.cat”, la publicació de bona part del fons de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i del de cinc de les més importants biblioteques catalanes, així com la traducció de les seves eines més destacades al català: el seu cercador, el seu famós servei de correu -el Gmail- i el seu servei de GPS –el Google Maps-. Una actitud que ha permès la millora de la salut de la nostra llengua a la xarxa i que ha significat, indubtablement, un pas endavant.
  Aquesta setmana, novament, Google torna a ésser notícia. Però, aquest cop, el motiu no és cap acció, iniciativa o projecte concret dut a terme per la companyia, sinó que és per haver estat la guanyadora d’un premi, el més important que el país atorga en l’àmbit d’Internet i les noves tecnologies –i que va rebre ahir-: el Premi Nacional d’Internet. Les raons principals adduïdes pel jurat han estat que la multinacional ha apostat per la llengua catalana com a llengua d’ús en una vintena dels seus productes (Google, Gmail, Blogger, Google Maps...), utilitza el domini “.cat” als serveis que tenen un domini diferent del “.com”, ofereix la nostra llengua al seu servei de traducció i, hores d’ara, està desenvolupant un projecte de digitalització de gairebé quatre-cents mil llibres de cinc biblioteques catalanes i dos mil més del fons de l'Institut d'Estudis Catalans, que es podran consultar mitjançant el seu cercador. D’aquí que el jurat hagi dictaminat que: “afavoreix la presència del català a Internet de la mà d'una de les empreses més importants d'aquest entorn tecnològic d'àmbit mundial. És un exemple de respecte i de reconeixement a la llengua catalana i als 13 milions de persones que l'entenen i la viuen com a pròpia “.

  Una actitud, un comportament, que cal reconèixer i agrair pel que significa d’avenç en aquest àmbit per la llengua, la cultura i, en definitiva, per al país. I que, de ben segur, també ha servit, serveix i servirà com a força tractora, d’arrossegament, per tal que altres empreses del sector tecnològic i d’altres camps facin i actuïn de la mateixa manera. La xarxa, les noves tecnologies, el món tecnològic és un àmbit cabdal car representa la modernor i el progrés. Ser-hi present, formar-ne part, és fonamental per projectar-se cap al futur. I aquesta afirmació aplica per a tot, llengües i cultures incloses. Gran part del seu futur es juga a Internet. D’aquí que és encertat que es reconegui l’aportació de Google a través d’aquest premi.

  Font: Tribuna Catalana

  Concurs “Per la diversitat, contra la discriminació”

  · El concurs s’organitza en les 23 llengües oficials de la UE i per primer cop també en català.
  · El premi especial està dedicat al poble romaní.


  La Comissió Europea convoca la cinquena edició del seu concurs “Per la diversitat, contra la discriminació” per a periodistes de premsa escrita i de premsa electrònica per tal de guardonar el talent de tots aquells que amb la seva tasca fan palesos els beneficis de la diversitat i ajuden a lluitar contra la discriminació per raó de religió, creences, discapacitat, edat, orientació sexual, raça o origen ètnic. El concurs és en les 23 llengües oficials de la UE i, per primer cop, en aquesta edició també en català. S’hi poden presentar articles publicats enguany en paper o en mitjans digitals. La data és el 31 d’octubre.

  Segons Vladimír Špidla, comissari europeu d’Igualtat d’Oportunitats, “encara hi ha massa europeus que són objecte de discriminació tant a casa, com a la feina. Amb aquest premi de periodisme volem reconèixer el paper crucial que tenen els mitjans de comunicació a l’hora de d’atreure l’atenció pública sobre aquesta mena de problemes. És part d’una campanya per fer que la gent sigui més conscient dels seus drets, de la igualtat d’oportunitats i dels beneficis que comporta la diversitat”.

  S’hi poden presentar articles publicats a la UE entre l’1 de gener i el 31 d’octubre del 2008 en paper o format electrònic. Els treballs poden estar escrits en qualsevol de les 23 llengües oficials de la UE i també en català. Un cop tancada la convocatòria, es reunirà un jurat a cadascun dels 27 Estats membres de la UE per triar un article per país. Entre aquests vint-i-set articles s’escolliran els tres més bons i un de guanyador del premi europeu de periodisme. Els guardonats rebran un premi per un valor màxim de 4.500 euros.

  Tal com ha fet en edicions anteriors, la Comissió Europea atorga un premi especial a un tema concret. Enguany el premi especial anirà a parar a un article que tracti de les discriminacions que pateix el poble romaní. A molts països europeus el poble romaní –que conforma la més gran minoria ètnica de la UE dels vint-i-set– és objecte de violència racial, intimidacions i discriminació a l’hora d’accedir a una feina, a l’ensenyament, a l’atenció sanitària i als serveis públics i serveis socials. Segons unes recents estadístiques de l’Eurobaròmetre, el 77% dels europeus considera que ser gitano a la nostra societat és un desavantatge.

  L’edició d’enguany compta amb el suport de diverses associacions de periodistes, incloses la European Youth Press (Premsa Jove Europea) i l’Associació de Periodistes Europeus. La Comissió Europea està ben decidida a eradicar qualsevol mena de discriminació a Europa. El premi de periodisme és una més de les diverses iniciatives de la UE per promoure un canvi d’actitud entre la gent; forma part de la campanya d’informació quinquennal La presentació dels treballs al concurs es fa per via web. Només cal entrar al web del premi http://journalistaward.stop-discrimination.info/352.0.html i des d’allà introduir les dades i enviar l’article a concurs. La pàgina té una versió lingüística per cadascuna de les 23 llengües oficials. Els treballs en català es poden enviar des de la versió espanyola del web.

  Més informació:
  Web del premi de periodisme:
  http://journalistaward.stop-discrimination.info/352.0.html
  Eurobaròmetre: enquesta especial nº 296 sobre la discriminació a la EU
  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf

  Flaix Eurobaròmetre nº 232
  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf
  Web de la Comissió Europea sobre el poble romaní
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en

  21.10.08

  Salmond: “L’era de la irresponsabilitat s’ha acabat“

  Salmond: “Els esdeveniments de les darreres setmanes han enfortit la causa escocesa que reclama més control de la seva economia”
  Barcelona - Dimarts, 21 d'octubre de 2008 17:36
  Font: Tribuna Catalana

  Alex Salmond, primer ministre d’Escòcia, defensa que la independència no només és a prop i perfectament viable, sinó que a més la crisi financera ha fet evident la necessitat d’aquesta. Salmond, en un article al The Times, explica que: “Els esdeveniments de les darreres setmanes han enfortit la causa escocesa que reclama més control de la seva economia per protegir els llocs de treball, la inversió i l’estabilitat” i, d’altra banda, subratlla que “les nacions petites d’Europa són entre les que es preveu que travessaran de millor manera la crisi”.

  Salmond explica que “El Fons Monetari Internacional ha pronosticat per Noruega que continuarà creixent econòmicament aquest any i el següent. Igualment ho faran Dinamarca, Finlàndia i Suècia –tot nacions europees petites”, a més el primer ministre també destaca l’alt nivell de vida que aquestes nacions tenen.

  D’altra banda, “Fixant-nos en els problemes particulars d’Irlanda, els arguments han caigut des de la por i la difamació a la rotunda calumnia” (...) “és el punt més baix on ha arribat la diplomàcia Laborista”, diu Salmond que afegeix: “Quan mirem cap a Irlanda és increïble que els ministres britànics no tradueixin els èxits del país que ha esdevingut model energètic i econòmic. Irlanda entrarà en recessió –però només després de molts anys de creixement fantàstic”.

  Al respecte, Salmond continua: “Les accions de Dublín han estat una clara demostració de com d’efectives les nacions independents petites poden ser quan les coses van maldades”, i en aquest sentit diu que: “això també ens mostra que davant els desastres de polítiques alienes com la guerra d’Iraq –amb un cost econòmic i humà incalculable- i la crisi, els nostres petits veïns independents són l’exemple a seguir”.

  I Salmond conclou: “L’era de la irresponsabilitat s’ha acabat. En la nova era de responsabilitat, Escòcia es tornarà a sumar a la comunitat internacional com a nació independent”.

  230 empreses opten al Premi Catalunya Empresa Flexible 2008 que reconeixerà les seves polítiques de conciliació

  Gairebé 2.000 empreses opten al Premi Empresa Flexible 2008 que reconeixerà les seves polítiques de conciliació.

  Un total de 1.793 empreses han participat en l'última edició del Premi Empresa Flexible, fet que suposa un augment del 9% de les candidatures respecte a l'edició anterior. 230 d'aquestes opten al Premi Catalunya Empresa Flexible i 910 al Premi Madrid Empresa Flexible.

  L'objectiu d'aquests premis és reconèixer la tasca de l'empresa més flexible existent a nivell estatal en la categoria de petita, mitjana i gran empresa.

  Font

  Al "Valor Afegit" d'avui

  El programa Valor Afegit d'avui dimarts al Canal 33 de Televisió de Catalunya (23:00 aprox) hi tractaran, entre d'altres els següents temes d'interès:

  PSICOLOGIA DE LA CRISI

  Com afecta la crisi també a aquells a qui no els ha canviat la situació econòmica? Com es viu al carrer l'allau informativa sobre la crisi financera? Com repercuteix en l'estat d'ànim de la gent i en la psicologia col·lectiva?

  ENTREVISTA ORIOL AMAT

  Parlarem de com es poden organitzar les famílies davant la crisi amb el catedràtic d'Economia i Finances de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.

  20.10.08

  TV3 estrena un concurs per a 'Emprenedors'

  Si de vegades critiquem el paper dels mitjans de comunicació, també ens tocar donar l'enhorabona quan fan una proposta de gran interès. I aquest és el cas, segons el nostre parer, de programa que Televisió de Catalunya posa avui a la graella.

  Es tracta d'un programa per a fer visible la gran quantitat d'emprenedors que hi ha en la societat catalana, tal com l'ha definit Lluís Caelles, el seu director.

  El format de concurs i l'horari d'abans del telenotícies semblen una aposta interessant per a fer arribar el missatge al gran públic. I el missatge que necessita el país és que hi ha molts emprenedors però que en calen molts més; que no ens en podem sortir si no hi ha un esforç d'emprenedoria per part de tota la societat. Per això, donat el repte que aquest factor suposa, entenem que el fet que una cadena de televisió ho abordi forma part d'una acció de responsabilitat envers la comunitat.

  ...Així, des d'avui i al llarg de tota la setmana, Emprenedors oferirà un resum del procés de selecció de candidats. Serà a partir del dimecres 29 d'octubre que començarà el concurs en si mateix (amb una emissió de periodicitat setmanal). A cada entrega, els participants superaran diverses proves en què hauran de demostrar que el tàndem format per l'emprenedor i el seu projecte és el que es mereix el premi final: 100.000 euros per posar en marxa el negoci i una gira per diferents mercats emergents.

  Llegir tota la notícia al Periódico [ca][es]

  17.10.08

  Esportista generós

  Us reproduïm una notícia sobre jugadors de futbol, però que curiosament va en sentit contrari a la immensa quantitat de notícies que es publiquen. En aquest cas, es mereixen que en parlem aquí:

  Si non è vero è ben trovato

  Fa uns dies la directiva de l’Athletic Club, probablement el club més singular de la lliga de l’estat espanyol, va anunciar una continuïtat insòlita. Joseba Etxeberria, al club des dels 17 anys després de pagar un traspàs multimilionari a l’època -500 milions a la Reial Societat el 1995-, seguirà la temporada que ve al club d’Ibaigane sense cobrar ni un euro de fitxa. Etxeberria regalarà una temporada a l’Athletic com a “agraïment a l’afecte que ha rebut durant gairebé 15 anys”. És un gest insòlit al futbol professional, gairebé únic. Des d’aquesta Tribuna n’hem buscat algun precedent.

  Damiano Tomassi, migcampista italià de 34 anys, ofereix les seves últimes puntades a la pilota i als turmells dels rivals a un club que reuneix alguns aspectes prou singulars; el Queen’s Park Rangers anglès. Amb 126 anys d’història, el club londinenc actualment és propietat de personatges com Flavio Briatore, Bernie Ecclestone o Alejandro Agag, entre d’altres. Però el que ens ocupa és la història del barbut i treballador migcampista italià. Tommasi no compleix amb el tradicional estereotip del futbolista modern, encapritxat a mostrar i viure dels luxes amb el quals es banyen gràcies a les fitxes multimilionàries.

  Nascut prop de Verona, en un poble de muntanya, Tommasi va viure una infància tranquil·la, humil i feliç: escola al matí i futbol amb els germans i amics a la tarda. Els primers passos seriosos en un club de futbol els va viure a l’Hellas Verona, un club històricament relacionat amb el feixisme. Aquest tret però, no va captivar en excés l’ànima de Tommasi. Al cap d’un parell de temporades, fa el gran salt i fitxa per un dels grans; la Roma –tradicionalment vinculat a les esquerres. Amb l’ànima encara impol·luta de les temptacions luxoses que regala el futbol professional, Tommasi comença a destacar fora dels terrenys de joc amb una descripció senzilla i concisa: veronès, catòlic i antimilitarista.

  El primer gran exemple de la seva personalitat: es nega a complir el servei militar i en comptes de passejar el fusell opta per treballar a Telepace, una televisió marcadament catòlica, un altaveu per a presos i malalts. L’experiència a Telepace reforça els valors socials de Tommasi que durant els anys en que juga a la Roma -10 temporades, un títol de lliga i internacional amb Itàlia-, aprofita per visitar presons, col·laborar en una revista humanitària i participar en l’ajuda a nens abandonats. Va encapçalar la iniciativa de donar part dels sous dels jugadors de la Roma a les víctimes de Kosovo i al final, amb certa dosis de raó, l’speaker de la Roma el va batejar com a “ànima càndida”.

  [contiuar llegint a Tribuna Catalana]

  16.10.08

  Jornada sobre bones pràctiques en conciliació i usos del temps a les administracions públiques


  Barcelona, 22 d'octubre de 2008

  El debat dels usos del temps i de la seva gestió per tal de conciliar la vida personal, laboral i familiar, de plena actualitat, ha de fer reflexionar les administracions públiques en un doble vessant: garantir els drets del seu personal però sense oblidar la qualitat de la prestació dels serveis. Aquest és el repte que se’ns planteja: cercar fórmules flexibles de racionalització del temps de treball que permetin garantir la qualitat dels serveis públics.

  Programa
  Inscripció:
  Administració Generalitat: EPOCA
  Administració local: en línia

  Dates i horari:
  Dimecres 22 d’octubre de 2008, de 9 a 17.30 h

  Lloc:
  Escola d'Administració Pública de Catalunya
  C. de Girona, 20 - 08010 Barcelona

  I Fòrum Humà Europeu

  El I Fòrum Humà Europeu tindrà lloc properament a Barcelona.

  Podeu entrar a www.anheurope.org i us n'adjuntem el vídeo promocional.


  15.10.08

  Pobresa, crisi i ONL (col·laboració en el Blog Action Day 2008)


  Som en temps de dificultats i, com passa sempre, aquesta crisi afectarà en gran mesura les persones més vulnerables. De fet, els causants de tots els mals que ens assoten estan sortint de les empreses amb les butxaques ben plenes! (vegeu l'escrit Almenys, mostreu una certa humilitat!)

  En aquests darrers anys hem anat referint-nos sovint al canvi de paradigma que suposava la substitució dels pobres pels exclosos. Si dècades enrere a la nostra societat hi havia pobres, ara tenim exclosos. En el primer cas, es tractava de persones sense recursos i que podien sortir de la pobresa per mitjà dels diners. En aquest sentit, era una realitat més senzilla i on acabar amb la pobresa depenia de la transferència econòmica.

  Actualment ja no tenim aquest problema sinó un de més complex, l'exclusió, el qual implica que una persona de la posició que sigui pot caure en un moment determinat en un punt d'exclusió social perquè s'han encadenat un seguit de fets com perdre la feina, caure en l'alcoholisme, abandó de la família, etc. Davant d'aquesta major complexitat no n'hi ha prou amb transferències econòmiques sinó que cal disposar d'altres xarxes socials, d'acompanyament, d'abordar dificultats complexes, etc. Per això, el paper de les entitats socials era molt necessari, no com a caritatives sinó com a agents socials que tenen capacitat per abordar amb agilitat i immediatesa aquestes realitats socials.

  Avui, a les portes del que segurament serà una crisi econòmica de gran abast, podem tornar a recuperar la centralitat del concepte de pobresa. De gent normal, sense cap altre problema que la manca de recursos per a subsistir. I amb la dificultat que els poders públics tenen retallades pressupostàries importants (Acció Social congelarà les ajudes a entitats socials el 2009) i que el sector social està patint la triple retallada dels poders públics, de les empreses i de la ciutadania (Les organitzacions benèfiques dels EUA pateixen un important descens de les donacions).

  Pot semblar normal que la retallada arribi a tothom: ens hem d'estrènyer el cinturó! Però no és gens raonable que en moments de crisi les organitzacions socials se'n vegin afectades fins a tal punt que hagin de deixar de fer alguns programes o que la pròpia continuïtat estigui en risc.

  Pot semblar un acte de responsabilitat que les ONL focalitzin les accions que ara per ara són prioritàries i que ajornin aquelles accions que tenen un caràcter més complementari, però la retallada no hauria d'afectar les polítiques socials en un moment en què la demanda augmenta.

  Molts pressupostos socials d'empreses privades i obres socials experimentaran descensos del 30% com a mínim. I el sector públic parla de mantenir, fet que implica rebaixar perquè els sous sí que s'apugen i les despeses pressionen. Les administracions públiques, en virtut de la seva posició en la societat i en l'economia, han de servir per a fer polítiques anticícliques i per a promoure polítiques socials quan més calen. Si la seva situació econòmica és bona disposem d'un bon punt de partida per a poder endeutar-nos com a país, sabent que fent-ho en la dosi adequada, ens permetrà no deixar perdre en els propers mesos molts actius socials i humans molt preuats i potser difícils de reconstruir en en futur.

  Per a més inri, l'actual crisi també posa en una situació pitjor els milions de pobres dels països en desenvolupament. L'actual campanya feta per ONGs prova d'explicar que la crisi financera i alimentària té el seu origen en el fracàs de l'actual model de desenvolupament. Darrere d'aquesta mala gestió alimentària hi ha, en part, la pujada del preu dels aliments, que va registrar una mitjana d'un 52% entre el 2007 i el 2008, en un període en què el preu de l'arròs, per exemple, va tenir un augment d'un 200%. Les ONG recomanen que es vegi aquesta crisi com una oportunitat per examinar la situació alimentària mundial i establir un full de ruta que inclogui les dimensió social, política, ambiental i nutricional de l'alimentació (vegeu notícia al Periódico: Més de 900 milions de persones passen fam en un món amb aliments per al doble dels seus habitants). Precisament demà dijous se celebra el Dia de l'Alimentació.

  Aquest escrit s'inscriu en la campanya Blog Action Day 2008, a la qual Responsabilitat Global s'hi afegeix. Bloggers contra la pobresa!

  Cerca altres escrits sobre pobresa a Responsabilitat Global.

  Canyelles parlarà sobre l'RSE en el món de la cultura i la relació amb l'empresa


  Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, intervindrà en la jornada per abordar l'RSE del sector cultural i les relacions amb el món de l'empresa.
  El Centre UNESCO de Catalunya i el Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO impulsen les Terceres Jornades Interprofessionals, tenint com a precedents les experiències de les jornades realitzades a Salt (2002) sobre inclusió social i a Calafell (2005) sobre el llibre i la lectura. En aquesta ocasió es vol reflexionar sobre les potencialitats de la biblioteca com a agent educador.

  Considerem que cal plantejar-se contínuament la col·laboració que la biblioteca estableix amb altres agents per crear un escenari de comunitat d'aprenentatge, de ciutat educadora, on a través dels serveis d'informació i les possibilitats lectores s'ofereixen recursos per a l'aprenentatge al llarg de la vida, l'educació en valors i l'estímul del teixit social. Pensem que els nous reptes ciutadans ens porten a reflexionar sobre els rols dels professionals i de la biblioteca pública, i a replantejar les relacions amb el territori per esdevenir biblioteques socialment responsables.

  Proposem tres eixos: el paper que pot jugar la biblioteca com a espai d’aprenentatge permanent, quins rols han de desenvolupar els professionals i amb quins altres agents es pot cooperar per desenvolupar un teixit educatiu que arribi a tota la ciutadania.

  Premis ÆDME 2008 al patrocini i la responsabilitat social corporativa

  PREMIS ÆDME 2008: ÚLTIMES TRES SETMANES PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

  Els guardons, que celebren aquest any la seva XVIII edició, tenen com objectiu reconèixer iniciatives destacades de patrocini i responsabilitat social corporativa.

  El termini per a la recepció de candidatures tanca el dia 7 de novembre.

  Els Premis ÆDME al Patrocini i Mecenatge Empresarial s'han convertit en aquests 18 anys en uns dels guardons més influents dels àmbits de la filantropia i la Responsabilitat Social Corporativa a l'estat espanyol. L'edició 2008 premiarà iniciatives relacionades amb els següents camps: cultura i innovació, patrimoni històric, medi ambient i voluntariat corporatiu.

  Santiago Fisas, Conseller de Cultura i Turisme de la Comunitat de Madrid, presidirà per segon any consecutiu el jurat dels Premis ÆDME 2008. Aquesta vegada estarà també integrat per destacats representants de la vida empresarial i cultural com Alfredo Sáenz, Vicepresident i Conseller Delegat Banc Santander; Milagros del Corral, Directora de la Biblioteca Nacional; Miquel Roca, President de Fundació Abertis; Rafael Spottorno, Director de la Fundació Caixa Madrid; Diego del Alcázar, President de l'Institut d'Empresa i del Grup Vocento; i Salvador Gabarró, President de Gas Natural, entre altres.

  Els impresos de candidatura i les bases dels premis es poden descarregar en la pàgina web de ÆDME (www.aedme.org), o bé sol·licitar-se en el correu electrònic esther@aedme.org.

  ELS PREMIS ÆDME

  L'Associació Espanyola per al Desenvolupament del Mecenatge Empresarial (ÆDME) lliura des de 1991 els seus populars Premis, que distingeixen a les iniciatives més punteres de patrocini i mecenatge de l'àmbit estatal. Si en la seva arrencada els guardons es van contagiar de l'esperit optimista i emprenedor de la Barcelona dels Jocs Olímpics, en els últims anys han incrementat la seva notorietat gràcies a l'auge de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), posicionant-se com una de les distincions més reconegudes d'aquest àmbit a Espanya.

  En la passada convocatòria van ser premiats el Grup Siro, Mango, la Fundació Abertis i l'organització no governamental Aldees Infantils. Com en aquella ocasió, al 2008 tornen a brindar el seu suport als Premis la Comunitat de Madrid i el Grup Santander en qualitat de patrocinadors. Per a més informació: ÆDME – Associació Espanyola per al Desenvolupament del Mecenatge Empresarial Tel. 932 372 682 | Email aedme@aedme.org

  L’acolliment lingüístic en el món del treball

  L’acolliment lingüístic en el món del treball: Quarta jornada de presentació de materials i experiències. Girona, 24 d’octubre de 2008

  Organitzada per la Secretaria de Política Lingüística i el Grup d’Immigració de la Comissió d’Organismes i Serveis per a la Normalització Lingüística de Girona. La jornada tindrà lloc a la Casa de Cultura de Girona (plaça de l’Hospital, 6, 17001 Girona).

  Podeu consultar el programa complet de la jornada a:
  L’acolliment lingüístic en el món del treball: Quarta jornada de presentació de materials i experiències. Girona, 24 d’octubre de 2008 [PDF, 506 KB.]

  14.10.08

  Articles recents sobre la crisi

  Recomanem la lectura d'alguns articles sobre la crisi:

  Crisis (1): qué ha pasado - Xavier Sala-i-Martín (pdf) La Vanguardia.
  Crisis (2): 1929 - Xavier Sala-i-Martín (pdf) La Vanguardia.

  ¿Capitalismo ético? - Màrius Serra (pdf) La Vanguardia.

  Rellegint Schumacher - Pere Torres

  13.10.08

  Neix el 1r Premi de Territori


  La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) es va fundar l’any 1979 com a societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) en un moment històric en que el país requeria de referents en l’àmbit del planejament territorial i urbanístic. En el moment actual gran part del planejament ja s’ha desenvolupat, generalment amb èxit, però mai la gestió i ordenació del territori s’havia convertit en un assumpte tan complex i de tant d’interès social. És per això que enguany la SCOT promou la primera edició del Premi Territori, que guardonarà el millor pla, projecte, iniciativa o estudi d’anàlisi, ordenació o gestió del territori finalitzat en els dos darrers anys en l’àmbit territorial de Catalunya.

  El premi té per objectiu reconèixer i estimular els esforços de tècnics, administracions i altres entitats en la innovació dels instruments i processos d’anàlisi, ordenació i gestió del territori, i particularment la introducció en aquests dels criteris de sostenibilitat ambiental, cohesió social, concertació interinstitucional, participació ciutadana i interdisciplinarietat.

  El Premi Territori complementa el Premi Catalunya d’Urbanisme, instituït per la SCOT l’any 1998 i que s’atorga al millor planejament territorial o urbanístic. Els darrers guardonats amb aquest premi han estat el Pla Director Urbanístic del Pla del Bages (2007) i el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (2005), referents indiscutibles del planejament urbanístic a Catalunya.

  La SCOT, a més, és coneguda per la publicació de l’Anuari Territorial de Catalunya, ja presentat en cròniques anteriors, el qual recopila i classifica temàticament les notícies sobre territori i ofereix una visió panoràmica de l’evolució dels casos i els temes en el temps; incorporant el punt de vista dels diferents agents implicats (administracions, institucions, partits polítics, entitats ecologistes, professionals, associacions ciutadanes…) i facilitant la visualització d’aquests temes oferint eines per a l’anàlisi i la reflexió.

  També en l’àmbit digital la SCOT empara la Blogsofera Territorial, que té per objecte donar a conèixer les reflexions presents a la xarxa a l’entorn del territori i dels seus processos i transformacions.

  Amb la iniciativa de promoure el Premi Territori sota l’aixopluc dels premis de l’IEC, la SCOT es referma en la seva condició de referent en l’àmbit del Territori i la ciència regional. Caldrà doncs, estar molt atents a la resolució que el jurat del premi farà pública el proper 22 d’abril de 2009, ja que pot marcar les línies marc dels futurs projectes sobre Territori que es desenvolupin als Països Catalans.


  Destruir l'Amazones per 5 dies de petroli

  DIPLOMA DE POSTGRAU EN RESOLUCIÓ DE CONFLICTES PÚBLICS I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

  La conferència d'inauguració de la 4a edició del Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i mediació comunitària que tindrà lloc demà dimarts 14 d'octubre a les 19.30 hores a la sala d'actes de la Fundació UdG (Plaça Jordi de Sant Jordi, 1). Responsabilitat Global col·labora en aquest Postgrau.

  La conferència porta per títol: Destruir l'Amazones per 5 dies de petroli

  La Conferència va a càrrec de la Sra. Anita Ribas, l'alcaldesa de Francisco de Orellana de l'Ecuador que ens explicarà en directe el trascendental el conflicte que actualment contraposa la defensa de les comunitats humanes no contactades del Yasuní a l'Amazonia amb els interesos de les petrolieres. Concretament s'ha detectat que a sota d'aquesta zona de l'Amazones hi ha petroli per proveir a tot el món només durant 5 dies i malgrat això les petrolieres estan disposades a explotar-lo amb les catastròfiques conseqüències de la intervenció.

  Pots veure mes informació a:
  www.yasunigreengold.org/es/
  www.iwith.org/news/es_ES/1/2008/09/29/0002/

  Per assistir és indispensable confirmar l'assistència per correu electrònic a: xpastor@resoluciodeconflictes.org

  Crisi? Quina crisi?  Entre les moltes maneres d'explicar i descriure la crisi que ens està caient al damunt també hi ha la humorística. I de vegades, és la que s'explica de manera més gràfica. Vegem-ho si no amb aquest humor anglès.

  12.10.08

  Les polítiques econòmiques han de ser consistents amb els valors ètics, afirma Bernardo Kliksberg

  L'expert argentí Bernardo Kliksberg, assessor de l'ONU per al desenvolupament a l'Amèrica Llatina, ha estat a Barcelona i va aprofitar la seva visita per a assistir a un seminari del Cidob i presentar el seu llibre Primero la gente, coescrit amb el premi Nobel d'economia Amartya Sen. Podeu llegir l'entrevista que surt avui publicada:

  --¿Com és l'ètica del desenvolupament que proposa en el seu llibre?
  --El progrés dels pobles ha de mesurar-se pel seu compliment de valors ètics concrets: que els infants puguin estudiar, que no hi hagi treball infantil, que els joves tinguin oportunitats d'aconseguir una feina. Les polítiques econòmiques han de ser consistents amb els valors ètics, com respectar el medi ambient. S'ha de demanar ètica als empresaris. Tots els actors socials han d'assumir responsabilitats ètiques: els mitjans, els líders de la societat civil.

  --¿Com es pot aconseguir?
  --S'ha de pensar en un món més solidari, enfortir la representació democràtica i elevar l'ètica de les persones. Que l'ètica imperi en el mercat d'aliments. Es diu que en cap democràcia activa hi ha fam. Si la premsa és independent i si els ciutadans estan mobilitzats, les elits no poden abusar del seu càrrec. Els ciutadans en els últims anys han reformat els sistemes. Han canviat Xile, l'Uruguai, l'Argentina, l'Equador. Està canviant Bolívia. Als EUA hi ha una gran lluita entre les elits i el fet que, per primera vegada, un negre és un candidat ferm a la presidència. És un èxit molt important.

  Llegir entrevista sencera al Periódico [ca][es]

  11.10.08

  Parlarem intensament de crisi i RSE durant els propers anys

  Part de la portada de EL PERIÓDICO (11/10/2008)
  La crisi, la sensació de crisi i la por a la crisi avancen en caiguda lliure com una bola de neu. Tant se val si tècnicament hem de parlar de recessió, desacceleració o creixement negatiu... Això és una crisi i la prova més evident és l'ensulsiada del factor confiança, un dels actius intangibles més importants en l'economia del coneixement.

  Donat que moltes de les reflexions que haurem de fer des d'aquest bloc en els propers dos anys focalitzaran aquesta circumstància, hem creat una etiqueta nova per a poder-hi accedir: clicant a 'crisi' els podreu filtrar.

  Aquesta crisi es deu a causes molt diverses, però en el nucli d'aquestes trobem una gran manca de responsabilitat social per part d'entitats financeres. Amb una major transparència, compromisos ètics, i enfocament d'RSE, aquesta crisi no s'hauria produït, almenys amb aquesta virulència. Hi ha altres factors estructurals afegits, però l'esclat ve donat per unes maneres de fer que, forçant les escletxes legals, han actuat de manera irresponsable.

  D'altra banda, aquí teniu alguns articles i reflexions sobre la crisi i l'RSE:

  Almenys, mostreu una certa humilitat!

  Sabem que no són les formes el que ens farà sortir de la crisi, però un cert acte de contricció i una mostra de voluntat de fer les coses millor no anirien pas malament!

  Fa un dies denunciàvem a Mals camins per a sortir de la crisi que malament sortirem de la crisi si no tenim capacitat de gestionar-la amb una mínima dignitat i ens referíem a la notícia Els executius que han enfonsat la banca reben 364 milions.

  Doncs ara ens toca referir-nos a aquesta altra notícia:

  Fortis fa un dinar de luxe després de rebre ajut públic
  En plena tempesta financera i després que l'Estat belga hagi hagut d'intervenir per impedir la fallida de Fortis, el grup bancari i assegurador va invitar ahir unes 50 persones a un dinar gastronòmic al restaurant Lluís XV de Mònaco, el més luxós del principat i amb tres estrelles de la Guia Michelín, amb un cost estimat de 150.000 euros."És un insult als estalviadors i a l'Estat", van declarar després de conèixer la notícia els dirigents del Partit Socialista francòfon, que és membre de la coalició governamental. L'esdeveniment també va contribuir a accentuar el malestar dels petits accionistes belgues de Fortis que han vist reduït el valor dels seus títols a gairebé no-res en un any i que reclamen sancions per als directius del grup.

  Veure notícia sencera al Periódico [ca] [es]
  PS: també volem mostrar una notícia sobre la dignitat d'un directiu: El director del Deutsche Bank renuncia a cobrar este año un bonus que en 2007 ascendió a 14 millones de euros

  Internet lliure!

  El risc que els poders públics i privats vulguin controlar internet continua essent present. La llibertat que permet la xarxa en aquest moment no és garantia que continuï essent així en el futur.

  A diferència del que passa en estats totalitaris com a la Xina, òbviament el tancament no es faria de manera impositiva i coercitiva, sinó des de la lògica del mercat, cosa que ho faria inapreciable i de difícil oposició.

  Segur que en els propers anys veurem intents per part de les grans companyies de telecomunicacions de formular entrades a una internet selecta, de major qualitat i amb continguts més garantits. Serà una alternativa de baix cost però que anirà tancant les portes a la llibertat i deixat en una posició marginal les pàgines lliures. Si això succeeix, la realitat actual d'internet podria haver estat el somni d'uns anys...

  En aquest sentit, ens esperonen les paraules de Tim Berners-Lee, el creador de la web, en un acte ahir a Barcelona: "Manifestar-se pels carrers, parar els autobusos i protestar davant els governs". Així considera que han de reaccionar els ciutadans davant l'amenaça que internet sigui monitoritzada per governs i empreses.

  "És un atac a la democràcia i als drets civils. La neutralitat de la web és molt important en molts aspectes de la vida i la gent no se n'adona. Si una companyia pot controlar el que veig a internet, sap què vull comprar, quina creença científica, política o religiosa tinc, i em pot dirigir cap on ella vulgui. La democràcia es basa en la lliure elecció".

  Llegir notícia al Periódico [ca][es]

  10.10.08

  Els condemnats per delictes de trànsit treballaran al metro de Barcelona

  Avui s'ha fet pública la notícia (--> el Periódico [ca][es]) segons la qual els conductors que estan condemnats per algun delicte relacionat amb la seguretat del trànsit podran realitzar diferents treballs al metro de Barcelona per, en alguns casos, evitar entrar a la presó. La iniciativa està dins d'un programa de mesures penals alternatives que està desenvolupant el Departament de Justícia. Els treballs que portaran a terme els condemnats sempre estaran enfocats al benefici de la comunitat i seran diferents dels del personal de la companyia. Així, es dedicaran a ajudar les persones amb dificultat de mobilitat (gent gran, nens en cotxet…) i a orientar i informar els passatgers a les andanes.

  Volem mostrar novament el suport a aquestes mesures per la capacitat que tenen d'aportar un valor a la societat, i de tractar de modificar les causes profundes de les actituds poc responsables. I per no agreujar la 'condemna social' de la persona, posant-la en un context amb altres presos on possiblement tingui tots els números per a sortir pitjor que no hi ha ingressat. N'hem escrit en altres ocasions:

  Per les mesures alternatives
  Treballs per a la comunitat

  L'objectiu del nou programa és que el delinqüent repari el dany que ha fet a la comunitat a través de la seva col·laboració amb institucions públiques o entitats privades sense ànim de lucre.

  9.10.08

  Neix el Jornal.cat


  La xarxa sempre ha estat un espai amb molta presència catalana. Ara, i des de fa pocs dies, els catalans comptem amb una nova eina digital, el diari Jornal.cat que té com a objectius oferir "informació d'interès pels consumidors i usuaris en clau catalana". Jornal.cat és doncs un espai de participació i informació al voltant de l'economia domèstica en català i ha sorgit a partir de la unió del portal d'informació al consumidor Quins Preus!, el web d'opinió econòmica Entorns i els fòrums catalans de borsa BorsaCat.

  En una breu nota de presentació els impulsors del projecte asseguren que per potenciar i ampliar els continguts, el web comptarà amb un gestor propi de blogs, amb diferents persones vinculades al món de l'economia domèstica i el consum, que oferiran la seva opinió i el seu punt de vista sobre el dia a dia, així com amb una de les novetats més interessants, "la possibilitat de consultar informes comercials de qualsevol societat mercantil de l'estat o de qualsevol autònom, a partir del seu nom o del seu CIF/NIF". Tot plegat, segons explica la nota, amb la voluntat d'aprofitar de crear un espai de debat i de trobada entre consumidors i usuaris de diferents àmbits.

  Entrar al web. http://www.jornal.cat/

  Els catalans tarden una mitjana de 56 minuts en anar a la feina i els costa 7 euros al dia

  Un estudi de La Caixa ha posat preu i temps als desplaçaments diaris a la feina. El resultat mostra com els catalans empren al voltant de 56 minuts en desplaçaments, just un punt per sota de la mitjana estatal i el cost és de 7,3 euros/dia, quan la mitjana és de 8. Analitzat per capitals, en canvi, Barcelona és la ciutat on resulta més car anar i venir de la feina, 11,9 euros diaris, i el temps utilitzat de mitjana és de 68 minuts. Els madrilenys que viuen a la capital perden més temps, 71 minuts, però els costa menys, 11,1 euros.

  L'anàlisi també mostra que els usuaris de transport públic hi dediquen al voltant de 40 minuts més i estima que el cost del concepte temps dels viatges a la feina per a l'economia espanyola en el seu conjunt equival a prop del 3,5% del PIB.

  Descarregar estudi
  Font: Jornal.cat

  8.10.08

  Un cop acceptada l'RSE en les compres públiques, correspon prioritzar

  Fa uns dies parlàvem de les crítiques sindicals a la compra de vehicles fabricats en altres països per part de les administracions públiques (veure Compra pública responsable amb impactes econòmics locals). Podeu veure també la notícia en el portal del sindicat: UGT carrega contra Interior per comprar cotxes que no són Seat.

  Si heu seguit el cas o heu vist les notícies, us adonareu que -tot i que no s'hi plantegi explícitament així- se'n deriven dues qüestions: per una banda la conveniència que el sector públic introdueixi clàusules socials en les compres públiques i, per altra banda, la tensió entre les diferents clàusules, ambientals, socials, laborals, econòmiques, etc.

  Per a nosaltres el primer punt ja estaria superat, ja que és evident que el sector públic ha d'introduir amb intel·ligència les clàusules socials, malgrat que encara s'ho estigui mirant pel dret i pel revés i que li costi de posar-s'hi. I malgrat que alguns sectors neoliberals s'hi mostrin radicalment en contra. El sector públic, en ares del bé comú i de l'eficiència econòmica i la sostenibilitat, no pot tan simple de pensar que l'oferta econòmica és l'únic criteri important.

  Però el segon és més problemàtic perquè no és gens fàcil prendre la decisió sobre quin criteri cal prioritzar entre els molts que podríem aplicar. En el cas en qüestió, ha de prevaler les emissions de CO2 o la compra local? La compra local la valorem per la repercussió en ocupació local o també per la disminució de CO2? Com ho posem a la balança?

  Està molt bé que els dubtes i els debats vinguin per aquí perquè ja pressuposen que la primera batalla està guanyada: el sector públic (i tant de bo el privat) han d'incorporar clàusules socials. Si el problema és valorar com ponderem la rellevància de cada impacte, vol dir que ja estem en un debat de segona generació. Un cop acceptada la responsabilitat social, ens toca abordar com definim la materialitat i com la prioritzem.