4.7.05

Curs d'RSC a la Universitat Catalana d'Estiu 2005

Curs a la Universitat Catalana d'Estiu 2005:

La responsabilitat social de les empreses. Compromisos ètics ambientals, socials, econòmics, laborals i nacionals.

per Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global.
dies 22, 23 i 24 d'agost de 2005

La pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa està ocupant posicions importants en les inquietuds del món empresarial i també en l’agenda política. Són moltes les empreses que han percebut la necessitat d’afrontar la incorporació de criteris ètics i de bon govern dins les seves organitzacions, precisament per garantir-ne la seva sostenibilitat a llarg termini.

Amb l’objectiu de donar a conèixer als inscrits una aproximació a les bases teòriques i pràctiques de la RSC, tractarem els següents continguts, tot fent algunes referències sobre el desenvolupament d’aquest enfoc de gestió en clau nacional:

1. Definint la RSC. Presentació de casos. Interessos i motivacions de les organitzacions. Col·loqui-debat: Observar la llei o anar més enllà?
2. La relació empreses, govern i societat.
3. La gestió de la diversitat de mesures de RSC. Els aspectes ambientals, socials, laborals etc. El lideratge ètic i els codis de conducta corporativa. Els informes de sostenibilitat.