28.5.05

Josep Maria Canyelles compareix en la subcomissió de RSC del Congrés

En la sessió del 17 de maig de la subcomissió de Responsabilitat Social Corporativa del Congrés dels Diputats, va fer la seva compareixença Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, en qualitat d'expert i de col·laborador de ANUE, l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

En la seva intervenció va destacar la rellevància de la RSC en el context global i per a avançar en la governança del món, però alhora la necessitat d'abordar models i estímuls que facilitin la incorporació d'aquestes pràctiques a la petita i mitjana empresa.

Va partir d'una visió de la RSC centrada en la complexitat, i que no es queda merament en una concepció ètica sinó que és una necessitat de les empreses davant la pressió de les parts i cada vegada més davant la necessitat d'avançar en la gestió dels seus propis actius intangibles d'una manera coherent i creadora de valor sostenible. Aquest procés és imparable perquè va implícit en el nou paradigma de la Societat del Coneixement.

Es va posicionar en el sentit que la RSC ha de ser per definició una pràctica voluntària, si bé això no és obstacle perquè existeixi l'obligació d'informar amb transparència, o perquè es puguin introduir mesures de foment que fins i tot arribin a discriminar positivament les empreses responsables. Encara que això no implica que la legislació no pugui ampliar el seu marc d'obligació per a abastar una regulació més àmplia, sense atendre aquests àmbits regulats des de la RSC.

Va destacar la RSC com una oportunitat davant la qual els governs han d'articular polítiques de suport i foment, amb una estratègia basada a remoure obstacles i afavorir-la especialment per mitjà de la pròpia lògica interna de la RSC, és a dir valent-se de la força de la cadena de provisió, de la subcontractació, etc. Va afirmar que unes polítiques públiques efectives de promoció de la RSC no han de passar necessàriament per una legislació. El sector públic, per la seva banda, amb l'altíssim potencial de la despesa, no només pot sinó que ha d'exercir la seva pròpia RSC començant per la compra pública ètica o sostenible. Respecte a la Llei de Contractes, s'hauria d'impulsar amb major força la introducció de les clàusules socials.

Va posar l'accent en una derivada de gran interès en el debat de la RSC: es pot objectar si sota la seva capa s'ha de donar una reflexió sobre el desenvolupament d'una Societat del Benestar com a evolució des de l'Estat del Benestar i amb la presumpció o el risc d'una laxitud en les característiques d'aquest. Va opinar que en cap cas hauria de ser aquest l'objectiu a perseguir per part de l'Administració. L'abordatge de la RSC per part del sector públic no hauria de servir per a resoldre problemes propis de mal finançament o ineficàcies en polítiques públiques.

En canvi, aquest abordatge ha de servir per a resoldre alguns problemes de futur, afrontar alguns riscos que ja estan en la societat però que encara no formen part fonamental de les polítiques públiques: com crear capital social. En aquesta perspectiva, i pel que respecta a la reflexió de la RSC, hem de concebre les empreses no només com causants de possibles perjudicis que han de ser perseguits o de riquesa que ha de ser fiscalitzada, sinó com a inductores de processos de canvi.

Canyelles entrevistat a EL PUNT

28 de maig 2005

El diari EL PUNT fa una entrevista a Josep Maria Canyelles: "Catalunya necessita una societat civil forta"27.5.05

Èxit de participació del 1r Congrés de Comptabilitat i Direcció

Els dies 27 i 28 de maig ha tingut lloc el primer Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, el qual ha tingut una participació de més de mil persones, en el que ha estat qualificat com un gran èxit de participació per a un congrés d'aquestes característiques. La segona edició ja ha estat convocada per al 24 i 25 de maig de 2007 a la seu de IESE.

L'ACCID, entitat organitzadora, té un ampli suport tant de col·legis professionals com d'universitats, administracions i empreses, i en dos anys d'existència ha mostrat una gran capacitat i ha desenvolupat uns plantejaments molts oberts, fet que ha propiciat que en el marc del congrés, a part dels temes més estrictament comptables s'han tractat altres temes d'actualitat i interès com el de la Responsabilitat Social Corporativa.

En la comunicació "La gestió estratègica de la Responsabilitat de les empreses", Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, afirma que l'RSC és un fenomen imparable perquè respon a la lògica de la nova societat (de la informació, del coneixement, del risc, de la complexitat, relacional...). En aquest sentit, les organitzacions més ubicades en aquest nou context la integren d'una manera progressivament més estratègica, que és la destinació final d'aquest enfocament de gestió, diluint-se formalment en el nucli del negoci com una dimensió integrada en la creació de valor de l'empresa del segle XXI. La sublimació de l'RSC estratègica és la capacitat de concebre la seva aportació no solament en termes de minimització del risc o de maximització de les oportunitats sinó de desplegament sinèrgic en el mapa estratègic de creació de valor per a l'empresa i per als diferents stakeholders amb una gestió per mitjà d'eines estratègiques com el Quadre de Comandament Integral.

Podeu demanar el text de la comunicació (28 pgs) en versió catalana o castellana.

3.5.05

El 1r Congrés de Comptabilitat i Direcció abordarà la RSC

Els dies 26 i 27 de maig de 2005 se celebrarà a Barcelona el I Congrés Català de Comptabilitat i Direcció que organitza l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció). El Congrés comptarà amb una sèrie de conferències i ponències realitzades per professionals de primer nivell tant de l'àmbit acadèmic com del professional.

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global i expert en gestió estratègica mitjançant Balanced Scorecard, ha estat escollit pel Comitè Científic per a desenvolupar una comunicació sobre la Gestió estratègica de l'RSC. La comunicació tindrà lloc divendres 27 de maig a partir de les 10 hores.

La seva ponència partirà del sentit de l'RSC en el context de la nova societat de la informació, del coneixement, del risc, de la complexitat, relacional.... Les organitzacions millor adaptades a aquest context integren aquest nou enfocament de gestió, l'RSC, d'una manera progressivament més estratègica, diluint-la formalment en el nucli del negoci com una dimensió integrada en la creació de valor de l'empresa del segle XXI.

Canyelles proposa la integració de l'enfocament RSC en el Quadre de Comandament Integral: "la sublimació de la RSC estratègica és la capacitat de concebre la seva aportació no solament en termes de minimització del risc o de maximització de les oportunitats, sinó de desplegament sinèrgic en el mapa estratègic de creació de valor per a l'empresa i per als diferents "stakeholders" amb una gestió per mitjà d'eines estratègiques com el Quadre de Comandament Integral."

Més informació i inscripcions a:
Web del Congrés
Opuscle

En matèria de Responsabilitat Social Corporativa, hi haurà les següents presentacions:

DIA 26 (18:00 - 19:30)-SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES (I)

SALA 6: RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
President: Jaume Mariné (Director d'Administració, Finances i Organització de Codorniu)
Coordinador: Jordi Sanglàs (RR Asesco)
Ponents:
-Pendent. Jordi Espona (Caixa de Manlleu)
- Responsabilitat Corporativa, un intangible per la creació de valor. Jaume Mariné (Codorniu)
- SOM-os51 i marketing social: maximitzar el benefici empresarial per a maximitzar el benefici social / La responsabilitat social en un quadre de comandament integral. Esther Perelló / Silvia Urarte (SOM-os 51, Conética)

DIA 27 (09:45 - 11:15)-SESSIONS DE TREBALL SIMULTÀNIES(II)
President: José Manuel Canedo (Membre d'AECE)
Coordinadora: Pilar Morera (Professora de la UdG)
Ponents:
- El aseguramiento de los informes de sostenibilidad y/o de responsabilidad social corporativa. Una presentación de diversas propuestas de aseguramiento. Jordi Morrós (Universitat de Barcelona)
- Gestionar estratègicament la responsabilitat de l?empresa. Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global / Institut d'Estratègia)
- Gobierno Corporativo, Contabilidad y Remuneración del Consejero Delegado. Fernando Peñalva /Antonio Dávila (IESE)