18.9.00

Renúncia al càrrec

Paraules que vaig pronunciar en el Ple municipal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió de 18 de setembre de 2000, explicant els motius de la renúncia al càrrec electe de regidor:

Amb motiu de les noves responsabilitats que m’han estat encomanades, com a gerent de l’Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya, he cregut convenient presentar la meva renúncia com a regidor d’aquest consistori.

Si bé no hi ha cap incompatibilitat legal en el fet d’exercir les dues responsabilitats, he valorat que l’exercici de la direcció d’un organisme com l’Incavol em demanava una total entrega i disponibilitat, especialment pensant en les necessitats i mancances del sector associatiu i de voluntariat, al qual em dec especialment.

Així mateix, entenc que la responsabilitat de ser regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no solament és un gran honor per a totes les persones que hem estat elegides per a fer-ho sinó que també suposa un compromís de dedicació per fer-ho amb el major esperit de servei possible. Donat que difícilment podria continuar amb la intensitat i presència que ho he fet fins ara, opto per deixar pas a un nou regidor del grup de CiU, per tal que el compromís que vam adquirir amb l’electorat de treballar intensament al servei de Vilanova i la Geltrú es pugui continuar portant a terme amb plenitud.

D’altra banda, també vull manifestar que no es tracta ja només de les limitacions de la persona en les seves obligacions professionals, sinó allò que sempre hem defensat de fer compatible la vida laboral i la vida familiar, i més quan la família es va engrandint.

Permeteu-me, a tall de comiat, que complementi aquesta explicació dels motius que m’han portat a la renúncia amb unes breus paraules d’agraïment. Agraïment a tots els col·laboradors tècnics i a tots els regidors dels diferents grups amb qui hem compartit reunions i treballs, i agraïment als ciutadans que van fer confiança i van donar el triomf a la llista de CiU en aquestes darreres eleccions. Dic agraïment perquè sento que he tingut el goig i la fortuna de poder haver estat regidor de la meva ciutat durant cinc anys, i això, amb tots els moments bons i dolents, que ha de ser un orgull per a qualsevol que estimi la seva ciutat.

He intentat en aquests anys aquí exercir amb la màxima dignitat possible les meves responsabilitats municipals, això és, amb vocació de servei a la ciutat i al país. Perquè el més important en la política, com en la vida mateixa, és tenir sempre present, que les nostres accions afecten a persones concretes, i que el valor de la persona no queda superat per res.

Alhora, però, les persones ens desenvolupem en tots els punts de vista en àmbits comunitaris, que són també àmbits d’identitat. La ciutat, Vilanova i la Geltrú, és un àmbit esplèndit d’identitat, convivència, plenitud… i no ens avergonyeix dir que la vivim plenament amb vilanovisme. Catalunya, per la seva banda, és la pàtria que ens ha vist néixer i la nació que somniem finalment lliure.

Això i res més és allò que ens mou i ens ha portat per aquests viaranys de la política i de la gestió pública, el desig d’avançar permanentment en les llibertats de les persones i dels pobles i d’afavorir una dimensió cívica i de solidaritat. Gràcies.


Josep Maria Canyelles i Pastó
Regidor del Grup Municipal de CiU
18 de setembre de 2000