30.6.10

Per motius de seguretat, entri sense casc i sense burca, si us plau

L'argument hauria de ser la seguretat, amb totes les conseqüències, i no entrar en aspectes religiosos


Davant el debat que s'està produint en els nostres dies sobre la prohibició del burca i el nicab que porten algunes dones musulmanes, volem aportar la nostra opinió.

Van apareixen nous ajuntament que aproven mocions per a prohibir aquests vels integrals en instal·lacions municipals. L'argument que es fa servir en tots els casos que anem coneixent fan referència a la discriminació que suposa per a les dones.

El problema és que si aquest és l'argument i la raó, aleshores el que cal estudiar és la possibilitat de prohibir-ho en tots els espais, no solament els equipaments de titularitat municipal. Si és així, sembla un acte d'impotència política, de manca de capacitat d'elevar el tema on correspongui, i d'altra banda pot provocar que les dones en qüestió no entrin als centres cívics o als serveis socials, cosa que seria contraproduent.

D'altra banda, hi ha el tema de l'argument religiós, el qual és delicat i pot comportar una tensió forta a partir d'un fenomen que de fet té una realitat pràcticament nul·la a casa nostra.

En aquest sentit, per tal de no crear una tensió a partir del quasi-no-res, però alhora anticipar-se a situacions no volgudes, sembla que la solució optima sigui la de no parlar ni de burca ni de religió sinó de seguretat. Un exemple és el de la foto adjunta: correspon a una gasolinera de Shell, i s'hi diu que entrin a l'establiment sense casc, per motius de seguretat. Doncs és així de senzill: per seguretat. I també per raons d'educació o respecte a l'altre, almenys segons les normes occidentals, ja que no és una actitud deferent actuar en societat amb la cara tapada. Però tant si és un burca com un casc.

Nota: aquest article s'ha publicat a Jornal.com

Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

Por motivos de seguridad, entre sin casco y sin burka, por favor

El argumento debería ser la seguridad, con todas las consecuencias, y no entrar en aspectos religiosos


Ante el debate que se está produciendo en nuestros días sobre la prohibición del burka y el nicab que llevan algunas mujeres musulmanas, queremos aportar nuestra opinión.

Van apareciendo nuevos ayuntamiento que aprueban mociones para prohibir estos velos integrales en instalaciones municipales. El argumento que se utiliza en todos los casos que vamos conociendo hacen referencia a la discriminación que supone para las mujeres.

El problema es que si éste es el argumento y la razón, entonces lo que hay que estudiar es la posibilidad de prohibirlo en todos los espacios, no sólo en los equipamientos de titularidad municipal. Si es así, parece un acto de impotencia política, de falta de capacidad de elevar el tema donde corresponda, y por otro lado puede provocar que las mujeres en cuestión no entren en los centros cívicos o en los servicios sociales, lo que sería contraproducente .

Por otro lado, está el tema del argumento religioso, el cual es delicado y puede comportar una tensión fuerte a partir de un fenómeno que de hecho tiene una realidad prácticamente nula en nuestro país.

En este sentido, para no crear una tensión a partir del casi-nada, pero a la vez anticiparse a situaciones no deseadas, parece que la solución óptima sea la de no hablar ni de burka ni de religión sino de seguridad. Un ejemplo es el de la foto adjunta: corresponde a una gasolinera de Shell, y se dice que entren en el establecimiento sin casco, por motivos de seguridad. Pues es así de sencillo: por seguridad. Y también por razones de educación o respeto al otro, al menos según las normas occidentales, ya que no es una actitud deferente actuar en sociedad con la cara tapada. Pero tanto si es un burka como un casco.

Nota: este artículo se ha publicado en Jornal.com

Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

La qualitat del mar

La Fundació Mar, amb seu a Begur, porta a terme el Projecte Silmar, un projecte promogut per la Unió Europea que analitza exhaustivament la qualitat del fons marí i de l'entorn. Els primers resultats del litoral gironí donen notes baixes fins i tot en espais de zones protegides.

Ahir 29/06/2010 se'n va parlar al Telenotícies Comarques de Televisió de Catalunyaa TV3 al TN Comarques. Aquest és el vídeo:

Anàlisi del fons marí gironí


Aprofito la referència per a escriure uns records:

Vaig conèixer la FundacióMar / Associació Nereo l'any 1992, quan vaig participar en un acte que van organitzar a Begur, les III Jornades sobre Medi Ambient i Ecologia: La gestió dels recursos naturals, època en què em dedicava a promoure l'educació ambiental.

Recordo l'impacte que va suposar conèixer en aquella jornada el greu problema ambiental de la Caulerpa Taxifolia, altrament coneguda com l'alga assassina. Aquesta alga es va introduir accidentalment al Mediterrani en fer una neteja d'uns aquaris de Marsella. El seu ràpid creixement ofega la posidònia i alhora no té depredadors naturals al nostre mar.

Al cap d'uns mesos, en una visita per temes ambientals a Mallorca, vam saber que l'alga assassina ja havia arribat també a les Balears, fet que mostrava la rapidesa amb què s'havia estès i la gravetat de les conseqüències si no s'actuava immediatament i de forma contundent. Els intents d'arrancar-la tenien conseqüències pitjors perquè cada trosset que se'n desprenia provocava que en sortís un nou brot. Fins al punt que es va experimentar amb uns bufadors sumergibles per a cremar-les sota l'aigua, i amb la col·laboració de l'exèrcit. Per sort, posteriorment els efectes no van ser tant greus com s'esperava perquè es va poder controlar la seva presència i extensió.


Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

El compromís de minimitzar el canvi de mòbil

Tinc mòbil des del març del 1997 i en aquest període de 13 anys i 3 mesos (159 mesos) he disposat de 7 aparells diferents de telèfon mòbil, fet que suposa una mitjana de 22'7 mesos o gairebé dos anys per unitat (1'9).

He fet aquest càlcul per tenir una noció precisa de quin ús en el temps dono a aquests aparells. A més, aportaré la dada subjectiva del motiu del canvi de cada unitat:

1) 1999: ple desfasament de l'aparell;
2) 2000: substitució per mòbil d'empresa
3) 2002: raons de salut (l'ús intensiu de l'aparell em produia mal de cap)
4) 2004: fi vinculació empresarial
5) 2006: per desperfecte
6) 2007: per a disposar d'un terminal que unifiques telèfon i palm

En aquest moment, malgrat que la pantalla de l'actual aparell té una ratllada, he optat per no canviar-lo fins que no sigui necessari per altres raons, donat que aquest fet no n'altera cap funcionalitat ni en dificulta la lectura.

Faig aquesta reflexió partint de l'opinió que tots plegats donem un ús excessivament limitat als aparells tecnològics, fet que si bé en ocasions pot justificar-se per la necessitat d'actualitzar-los davant un progrés tant accelerat, moltes vegades no obeeix a cap altra raó que el canvi pel canvi.

La fabricació d'aparells tecnològics i els mòbils en concret comporta uns impactes ambientals rellevants, i també de caràcter laboral i fins i tot en aspectes bàsics de drets humans i dret a la vida. Alhora, la seva destrucció, per més que es faci per les vies adequades de reciclatge i recuperació de components, també comporta uns impactes cada cop més grans per l'abundància d'aparells.

Fem la reflexió en aquest moment motivats per la notícia segons la qual Apple ha venut 1'7 aparells del nou iPhone en tres dies (a EUA, RU, França, Alemanya i Japó). Un amic m'ha fet notar les conseqüències de la dada: probablement són 1'7 milions els telèfons que, malgrat funcionar correctament, han acabat a les escombraries! I això no és sostenible en absolut.

La cultura insostenible del vendre més comporta que les empreses -especialment en el sector tecnològic- vagin llançant productes assegurant que puguin quedar obsolets en un període breu. Si Apple és capaç de llançar tres models en un any els accionistes se n'alegraran ja que sols el fet d'anunciar-ho ja repercuteix positivament sobre el valor de l'empresa. Però en canvi el medi ambient no se n'alegrarà gaire.

Segons un estudi realitzat pel Grup de Treball per als Residus Elèctrics i Electrònics de la UE, aquest tipus de deixalles (ordinadors i telèfons mòbils principalment) representa ja el 4% de les escombraries total a Europa i la seva eliminació s'està convertint en un seriós repte. Respecte als mòbils d'una empresa concreta com pugui ser Sony Ericsson, s'han recollit i reciclat aproximadament el 5% dels telèfons mòbils (sobre la base dels volums de vendes) a través dels sistemes de reciclatge europeus.

Compromís

Com a persona que fa un ús professional del telèfon mòbil, vull expressar el meu compromís de donar la màxima durada als mòbils, i substituir-los únicament a partir del moment que quedin veritablement obsolets (o perdin funcionalitats o puguin afectar la salut, etc), descartant les raons d'ostentació i modes per anar amb l'última tecnologia disponible.

Aquest compromís l'hem incorporat entre els nostres compromisos ambientals.

Altres compromisos sobre mòbils:
22.10.09 L'ús del mòbil i altres compromisos de responsabilitat social dels i les professionals

Enllaç d'interès:
[es] ¿Tenemos derecho a tener 35 móviles?

Altres apunts sobre mòbils:
15.11.09 Mòbils perillosos per a les cèl·lules // Celulares peligrosos para las células
2.2.09 Coltan reciclat
20.11.08 Nous esclaus del s.XXI treballen per als nostres mòbilsVota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

La societat civil, els professionals i els acadèmics van posicionant-se sobre la situació insòlita creada pel TC

Si uns dies abans de la sentència eren uns 160 professors de facultats de Dret de diverses universitats catalanes els que subscrivien un manifest en defensa de la plena constitucionalitat de l'Estatut, ara és un organ de la categoria i rellevància acadèmica com l'Institut d’Estudis Catalans [viquipèdia], és a dir, la nostra acadèmia nacional, qui s'ha pronunciat amb paraules nítides. Atesa la seva significació, reproduïm aquesta declaració:


Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans a propòsit de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya

L’Institut d’Estudis Catalans, acadèmia nacional de les ciències i les humanitats, entén que és políticament insòlit i inadmissible que el Tribunal Constitucional s’atorgui el dret de decidir sobre la constitucionalitat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya menyspreant la decisió del poble de Catalunya, el qual, en plebiscitar l’Estatut, li va conferir un caràcter constituent per al territori de Catalunya.

Altrament, l’Institut d’Estudis Catalans considera que la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, pel que fa al concepte de nació, el tractament i l’abast de l’oficialitat de la llengua catalana, del dret civil de Catalunya i dels drets històrics i lingüístics del poble de Catalunya, entre altres qüestions, vulnera greument la voluntat popular expressada en referèndum. Aquesta resolució posa de manifest un retrocés democràtic que es pot traduir en conseqüències inacceptables per al desenvolupament de la vida política, econòmica, social i cultural de Catalunya.

Catalunya, com a poble mil·lenari, s’ha reconegut com una nació i, per tant, és subjecte de drets col·lectius establerts internacionalment (Carta de les Nacions Unides i pactes internacionals dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de les Nacions Unides) i té el dret inalienable, previ a la Constitució espanyola, de configurar l’àmbit jurídic de la seva llengua i la seva cultura, la seva economia o la seva societat.

Sens perjudici d’analitzar més a fons el contingut íntegre de la Sentència del Tribunal Constitucional pel que fa a altres àmbits, com ara el dret, l’economia, determinades competències i símbols nacionals, l’Institut d’Estudis Catalans, acadèmia de la llengua catalana, rebutja qualsevol acte que limiti l’eficàcia dels drets lingüístics individuals i col·lectius i rebaixi l’ús preferent que el català, com a llengua oficial i pròpia, ha de tenir davant de totes les administracions públiques i els mitjans de comunicació públics.

L’Institut d’Estudis Catalans expressa el seu rebuig més enèrgic davant la resolució del Tribunal Constitucional, que desnaturalitza l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i crida la ciutadania a defensar cívicament i amb tota la fermesa el dret del poble català a decidir democràticament el seu futur.
Barcelona, 30 de juny de 2010Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

El compromiso de minimizar el cambio de móvil

Tengo móvil desde marzo del 1997 y en este período de 13 años y 3 meses (159 meses) he dispuesto de 7 aparatos diferentes de teléfono móvil, lo que supone una media de 22'7 meses o casi dos años por unidad (1'9).

He hecho este cálculo para tener una noción precisa de qué uso en el tiempo doy a estos aparatos. Además, aportaré el dato subjetiva del motivo del cambio de cada unidad:

1) 1999: pleno desfase del aparato;
2) 2000: sustitución por móvil de empresa
3) 2002: razones de salud (el uso intensivo del aparato me producía dolor de cabeza)
4) 2004: fin vinculación empresarial
5) 2006: por desperfecto
6) 2007: para disponer de un terminal que unifican teléfono y palm

En este momento, a pesar de que la pantalla del actual aparato tiene una rayada, he optado por no cambiar hasta que no sea necesario por otras razones, dado que este hecho no altera ninguna funcionalidad ni dificulta la lectura.

Hago esta reflexión partiendo de la opinión que todos juntos damos un uso excesivamente limitado a los aparatos tecnológicos, que si bien en ocasiones puede justificarse por la necesidad de actualizarlos ante un progreso tanto acelerado, muchas veces no obedece a ninguna otra razón que el cambio por el cambio.

La fabricación de aparatos tecnológicos y los móviles en concreto comporta unos impactos ambientales relevantes, y también de carácter laboral e incluso en aspectos básicos de derechos humanos y derecho a la vida. Al mismo tiempo, su destrucción, por más que se haga por las vías adecuadas de reciclaje y recuperación de componentes, también conlleva unos impactos cada vez mayores por la abundancia de aparatos.

Hacemos la reflexión en este momento motivados por la noticia según la cual Apple ha vendido 1,7 aparatos del nuevo iPhone en tres días (en EEUU, RU, Francia, Alemania y Japón). Un amigo me ha hecho notar las consecuencias del dato: probablemente son 1'7 millones los teléfonos que, a pesar de funcionar correctamente, han acabado en la basura! Y eso no es sostenible en absoluto.

La cultura insostenible del vender más significa que las empresas-especialmente en el sector tecnológico-vayan lanzando productos asegurando que puedan quedar obsoletos en un periodo breve. Si Apple es capaz de lanzar tres modelos en un año los accionistas se alegren ya que sólo el hecho de anunciarlo ya repercute positivamente sobre el valor de la empresa. Pero en cambio el medio ambiente no se alegrará mucho.

Según un estudio realizado por el Grupo de Trabajo para los Residuos Eléctricos y Electrónicos de la UE, este tipo de desechos (ordenadores y teléfonos móviles principalmente) representa ya el 4% de la basura total en Europa y su eliminación se está convirtiendo en un serio reto. Respecto a los móviles de una empresa concreta como pueda ser Sony Ericsson, se han recogido y reciclado aproximadamente el 5%  de los teléfonos móviles (en base a los volúmenes de ventas) a través de los sistemas de reciclaje europeos.

Compromiso

Como persona que hace un uso profesional del teléfono móvil, quiero expresar mi compromiso de dar la máxima duración a los móviles, y sustituirlos únicamente a partir del momento en que queden verdaderamente obsoletos (o pierdan funcionalidades o puedan afectar la salud, etc) , descartando las razones de ostentación y modos para ir con la última tecnología disponible.

Este compromiso lo hemos incorporado entre nuestros compromisos ambientales [ca].

Otros compromisos sobre móviles:
22/10/2009 El uso del móvil y otros compromisos de responsabilidad social de los y las profesionales

Enlace de interés:
[es] ¿Tenemos derecho a tener 35 móviles?

Otros apuntes sobre móviles:
15.11.09 Celulares peligrosos para las células
02/02/2009 Coltan reciclado
01/03/2009 El coltán para fabricar móviles debería constituir ya una materia relevante en la RSE
11/20/2008 Nuevos esclavos del siglo XXI trabajan para nuestros móviles 
15.8.07 Palmeras de telefónica

29.6.10

Som una nació. Nosaltres decidim

La sentència del Tribunal Constitucional -que moltes veus consideren il·legítima- altera greument els pactes d'Estat i la voluntat del poble i dels parlaments. Fem un seguit de primeres consideracions.
 • Comença una profunda crisi política a l’Estat espanyol davant la manca d’encaix de Catalunya. Aquesta sentència provoca una crisi d’estat perquè trenca un pacte i provoca un xoc de legitimitats
 • En els propers temps Catalunya s’haurà de governar amb un Estatut en que un tribunal politzat, caducat i mancat de legitimitat ha alterat de ple la voluntat democràtica del poble de Catalunya i de les cambres parlamentàries
 • A més de la retallada de 13 articles queda pendent la interpretació de molts altres articles: la castració química que es preveu anirà més enllà de la física. Però hores d’ara ja és evident que la sentència fa un pas enrere de 30 anys i situa alguns punts per sota de l’Estatut del 79
 • El cop de porta d’Espanya a Catalunya sols deixa les possibilitats de refundar o liquidar Espanya, és a dir, avançar cap un federalisme en què els espanyols no creuen o bé iniciar un procés de secessió per vies democràtiques i pacífiques
 • Representants de la societat civil agafen la iniciativa de convocar una mobilització popular amb el lema Som una nació. Nosaltres decidim
La Constitució del 78 es pot interpretar de moltes maneres. El moment en què va ser elaborada, després de 40 anys de dictadura i amb el risc latent dels militars, va fer que es formulés amb gran ambigüitat, però precisament per això és possible interpretar-la de moltes maneres. Dins d’aquest gran marge, són els parlaments i la sobirania popular qui ha de establir el rumb del desenvolupament i no un tribunal que ha fet una sentència que suposa una interpretació política. Els arguments jurídics s’han construït per a justificar una decisió política que pretén posar fi al procés de desenvolupament autonòmic. La prova més sagnant d’aquesta afirmació és que en alguns aspectes l’autonomia quedarà disminuïda respecte a altres interpretacions anteriors del TC i respecte l’Estatut del 79. Les constitucions que valen són aquelles que es poden anar adaptant als nous temps i obren perspectives. La CE permet aquesta evolució en gran mesura però aquest TC l’ha escapçat.

Continuarem reflexionant-hi i valorant què cal fer a partir d'ara i com afecta l'economia, el món empresarial, la societat civil, i la democràcia.
 • La sentència confirma que a l'estat espanyol hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona: tots som iguals però uns són més iguals que els altres!
 • Algunes matèries que el TC ha declarat inconstitucionals per a Catalunya seguiran sent constitucionals per als altres estatuts de les autonomies que van copiar el te
 • El TC diu no a la igualtat en l’esforç fiscal i consolida l’espoli fiscal a Catalunya.
 • El TC nega l’existència de la nació catalana i els seus drets històrics, i està per veure com disminuirà el valor dels seus símbols nacionals, molts d’ells amb mil anys d’història.
 • Hores d'ara sembla ja impossible pensar un estat espanyol que defensi els interessos de les nacions que el composen: sols els drets i interessos de la nació dominant són tinguts en compte. La negació de la diversitat nacional és la manera d'ocultar aquesta realitat intentant fer creure que els interessos de la nació castellana són els de tothom.
Notícies i declaracions: • La premsa és contundent sobre la sentència, cadascú a la seva manera. (Font:kiosko.net)


 • A "La Vanguardia" parlen de rebaixes, articles anul·lats i reinterpretats. (Font: kiosko.net)


 • De la seva banda, l'"Avui" ho qualifica tot plegat d'"injustícia" a la seva portada. (Font: kiosko.net)


 • "El Punt" recalca: "Som una nació", tot i que la sentència rebaixi aquest concepte. (Font: kiosko.net)

 • En canvi "La Razón" subratlla "la indissoluble unitat d'Espanya", que la sentència recull fins a 8 vegades. (Font: kiosko.net)
 • La interpretació d'"El País": en general el Constitucional avala l'Estatut però no el terme "nació". (Font: kiosko.net)

 • Per "Publico", la retallada és substancial i afirma que l'Estatut surt "tocat". (Font: kiosko.net)Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

Responsabilitat Global demana a Greenpeace que accepti els socis familiars

[ca] Hem enviat al director de Greenpeace la següent carta en què Responsabilitat Global li demana que accepti els socis familiars
[es] Hemos enviado al director de Greenpeace la siguiente carta en la que Responsabilitat Global le pide que acepte los socios familiares:

Sr. Juan López de Uralde
Director Greenpeace España

Apreciado,

Como socio que me considero de Greenpeace, aunque la titularidad conste a nombre de mi esposa, xxx, quiero formalizar la petición de que Greenpeace considere dentro de la gestió de su responsabilidad social el respeto a las unidades familiares como socias de la organización. Considero que hay maneras adecuadas de poder formalizar esta normalidad y que pueden ser aptas pera una organización como GP. Aporto para ello el artículo que recientemente he publicado en Diario Responsable:

Artículo en Diario Responsable  (versión en castellano)
Artículo en PDF (versión en catalán)


  Josep Maria Canyelles
_Responsabilitat Global_ Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

¿Cómo muere una lengua?

[ca] El diari EL PAÍS va publicar dijous 17 de juny del 2010 un article titulat ¿Cómo muere una lengua?.
[es] El diario EL PAÍS publicó el jueves 17 de Junio del 2010 un artículo titulado ¿Cómo muere una lengua?.


La Red puede ayudar a concienciar sobre la importancia del multilingüismo, pero también es una herramienta de uniformización cultural.- Más de la mitad de los idiomas del mundo están en peligro de extinción

José Luis Aranda

Aunque parezca complicado, hay un país en el que cantar el himno es casi más difícil que en España. El pasado 14 de junio Sudáfrica inauguró su Mundial y el himno nacional sonó ante millones de telespectadores en todo el mundo. ¿Cuántos se dieron cuenta de que las 80.000 personas que abarrotaban el estadio Soccer City de Johanesburgo tuvieron que cambiar hasta cinco veces de lengua para entonar la canción al unísono? ¿Cuántos sabían que Sudáfrica tiene nueve lenguas oficiales? ¿Sabías que entre esas nueve lenguas no se encuentra el korana, que según la Unesco no hablan más de seis personas y es un firme candidato a unirse a la lista de idiomas extintos? ¿Cómo sobrevive y cómo muere una lengua?

Leer artículo entero en El País. Ver algunas ideas y enlaces:
Vota'nsVótenos para el Premio Blogs Catalunya. Puede votar los blogs favoritos hasta el 9 de septiembre. Este año, además de votar los blogs, también puede votar cada posteo publicado. Esta valoración (“M’agrada”="Me gusta") incide en el resultado final, ya que cada cinco suponen un voto para el bloque. Clique el icono!

27.6.10

Esmorzar Unió Empresarial de l'Anoia: Responsabilitat Social Empresarial

Esmorzar UEA: Responsabilitat Social EmpresarialDijous 01/07/2010
Hotel Amèrica

La UEA té el plaer de convidar-lo al proper Esmorzar - col·loqui UEA que tindrà lloc el dijous 1 de juliol, a les 9:00 hores, a l'Hotel Amèrica , Av. Mestre Muntaner 44-45 d'Igualada.

LA RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL

Aquest esmorzar comptarà amb la presència de:
  Logo comprometidos
 • Cristóbal Colón, president de la Fageda 
 • Josep Maria Canyelles, expert en RSE i promotor de Responsabilitat Global
 • Jaume Farré, Fundació "La Caixa", director programa INCORPORA 
Assistència gratuïta, les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció, per aquest motiu es prega ens confirmin l'assistència al 938052292 o a uea@uea.cat       Font

L'RSE al 8è Fòrum Emprenedor del Moianès
8è Fòrum Emprenedor del Moianès

Conferència a Can Carner: Responsabilitat social empresarial. Eina al servei de l'empresa i de la societat

Dijous, 1 de juliol a les 8 del vespre

Programa
 1. Novetats del Programa Leader 2010 i el procés d'implantació de l'RSE a les organitzacions beneficiàries d'ajuts Leader, a càrrec de Cristina Garròs, gerent de l'Associació pel desenvolupament rural a la Catalunya Central
 2. Ponència sobre RSE aplicada a empreses d'àmbit rural, a càrrec de Josep Maria Canyelles, expert en RSE i promotor de Responsabilitat Global
 3. Cas pràctic: Forn de Pa Altarriba, SL (Manlleu)
 4. Precs i preguntes

Primavera de jornades de Responsabilitat Social de les Empreses

Aquests dies es fan actes d'RSE arreu del país

Tal com vam anunciar en la darrera newsletter, aquesta estació primaveral ens ha regat el país amb un nombre impressionant de jornades sobre la responsabilitat social de les empreses:

Darreres jornades Primavera 2010 (contenen notícies)