21.4.09

Loteria de Catalunya introdueix mesures de Joc Responsable en els terminals de la loteria Binjocs amb missatges d’advertència de temps de joc continua

  • Els terminals Binjocs mostraran un missatge d’advertència a les persones jugadores als 30, 60 i 90 minuts de temps de joc continuat. Els terminals es desconnectaran als 90 minuts de joc continuat.
  • Aquestes mesures s’emmarquen dins el programa de Joc Responsable que està duent a terme Loteria de Catalunya i la Direcció General del Joc i d’Espectacles.
  • L'EAJA coorganitzarà juntament amb l’Associació Europea de Loteries (European Lotteries) i l’Associació Mundial de Loteries (World Lottery Association)  un Seminari de joc responsable a Barcelona els dies 28, 29 i 30 de setembre.
  
El secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada,  acompanyat de la directora general del Joc i d’Espectacles, Mercè Claramunt, ha presentat avui una de les mesures que l’Entitat Autònoma de Joc i Apostes (EAJA) ha endegat en el marc del programa de Joc Responsable.
 
Es tracta de la introducció de missatges d’advertència de temps de joc continuat  en el programari dels terminals electrònics de loteria Binjocs. Boada ha explicat que “a partir d’avui mateix els 380 terminals de loteria Binjocs instal·lats a bingos i salons de joc tindran un aplicatiu que mostrarà als jugadors una pantalla als 30, 60 i 90 minuts de joc. En aquestes pantalles se'ls advertirà del temps que fa que juguen, se'ls  mostrarà l'hora actual i se'ls informarà del risc que suposa una pràctica immoderada dels jocs d'atzar. Als 90 minuts, el terminal es desconnectarà i el jugador haurà de finalitzar el joc. Els terminals de loteria Binjocs incorporaran també 3 pantalles d'ajuda de joc responsable a les pantalles d'ajuda general dels diferents jocs”.
 
El secretari general d’Interior també ha destacat que “és el primer cop a l’Estat espanyol que es modifica el programari d’un terminal electrònic de joc amb mesures de control del joc” (en aquest cas, la durada de la partida).
 
Essent conscient que els jocs d'atzar poden causar danys a algunes persones,  l'Entitat  Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA) va adoptar la promoció del Joc Responsable com una de les seves principals línies estratègiques des de l'any 2007. Per això, l’octubre de 2007 l'EAJA es va adherir als estàndards europeus de joc responsable que promou l’Associació Europea de Loteries (European Lotteries). Els estàndards europeus contenen 10 punts en els quals cal introduir mesures en aspectes com el tipus de publicitat que es pot realitzar,  el disseny de nous jocs o la formació i informació que tenen venedors de loteria i jugadors.
 
Durant el 2008 i seguint amb aquests compromisos europeus, l'EAJA ha donat un impuls important al Programa de Joc Responsable, que té com a objectiu fonamental introduir mesures de prevenció i protecció per als consumidors, de manera que l’oferta de jocs de la Loteria de Catalunya resti com una forma més d’oci i entreteniment.
 
Aquest programa en la loteria pública catalana és un dels eixos de treball del Programa de Joc Responsable de la Generalitat de Catalunya, en què també participa la Direcció General del Joc i d’Espectacles. Algunes de les actuacions que s’han dut a terme en la loteria pública catalana al llarg de l’any 2008 són les següents:
  1. Inclusió d’un missatge de joc responsable que informa d’un número d’atenció telefònica (Sanitat Respon 24h) per a les persones que puguin presentar algun problema relacionat amb la pràctica dels jocs d’atzar. Aquest missatge s'ha introduït en els suports físics del joc i en la publicitat. 
  2. Formació en joc responsable dels nous agents venedors que s’incorporen a la xarxa de punts de venda de Loteria de Catalunya. La formació en joc responsable s’emmarca en la formació que rep qualsevol nou establiment que vol vendre loteria de Catalunya. En aquesta formació s’insisteix en aspectes com prohibir la venda de loteria a menors d’edat, no cobrar amb targetes de crèdit els bitllets de loteria o quina informació cal donar en el cas que hi hagi jugadors problemàtics en un establiment que ven loteria. També s'ha treballat en la formació dels mateixos treballadors de l'EAJA pel que fa als conceptes i pràctiques del joc responsable.
  3. Elaboració de material informatiu sobre joc responsable destinat a la xarxa d'agents venedors i a la persona jugadora. El manual de joc responsable elaborat per a tots els agents venedors pretén sensibilitzar sobre el concepte i les pràctiques de la responsabilitat social en els jocs d'atzar, així com donar pautes d’actuació en el moment de vendre els jocs de Loteria de Catalunya. En el cas de la persona jugadora, el material que s’ha preparat pretén orientar els consumidors i consumidores de la loteria catalana perquè practiquin els jocs d’atzar de forma segura. Aquests dos suports s’han distribuït als 2.300 establiments que comercialitzen la loteria de Catalunya.
  4. Revisió dels projectes de publicitat sota els criteris de joc responsable i aprovació d'un Codi de publicitat responsable per part del Consell d’Administració de l'EAJA.  Qualsevol projecte de publicitat que desenvolupi l'EAJA ha de respectar el Codi de publicitat responsable que insisteix, per exemple, en aspectes com no relacionar el fet de deixar de treballar amb el joc, no explotar les preocupacions financeres dels individus  ni menysprear en les campanyes de publicitat les persones que decideixen no jugar als jocs d'atzar.
  5. Renovació del web de Loteria de Catalunya en incorporar-hi un apartat de joc responsable on les persones poden trobar consells per practicar els jocs d’atzar de forma segura, un qüestionari d’autoavaluació de la seva relació amb el joc i informació d'ajuda en el cas de tenir problemes amb el joc. 
  6. Participació en la Comissió per al Foment del Joc Responsable, de la qual formen part representants de la Direcció General del Joc i d’Espectacles, dels sectors del joc privat i de la loteria pública catalana, amb l’objectiu d’introduir mesures de joc responsable en tota l’oferta de joc regulada a Catalunya.
  7. Participació en congressos i seminaris sobre joc responsable. En l’àmbit internacional, l’EAJA ha assistit al 7è Congrés de l’European Association for the Study of Gambling (EASG) celebrat el juliol a Eslovènia i al Seminari de joc responsable organitzat per l’European Lotteries a Brussel·les el mes de novembre. També ha participat a la “Taula rodona sobre el joc responsable” del 3r Congrés de la Plataforma Mediterrània de Joc Responsable, que organitza l’associació Centre Català d’Addiccions Socials.
Boada ha anunciat que “per refermar encara més el compromís de l’EAJA amb el joc responsable, l'Entitat coorganitzarà juntament amb l’Associació Europea de Loteries (European Lotteries) i l’Associació Mundial de Loteries (World Lottery Association)  un Seminari de joc responsable a Barcelona els dies 28, 29 i 30 de setembre, on es comptarà amb la participació de loteries membres de l’associació europea i mundial”.
 
El seminari permetrà els membres de loteries d’arreu del món compartir les principals experiències i bones pràctiques al voltant del Joc Responsable, per tal de configurar una oferta de jocs d'atzar més segura per a les persones consumidores. 
 
Documents relacionats
Font: Gencat.cat