16.4.09

L’Euram, terra d’acollida d’un milió i mig d’immigrants

Nova sèrie d’informes estadístics sobre l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

L’Observatori estadístic de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani reprèn la sèrie "d’estadístiques ràpides de l’Euram", dedicada en aquesta ocasió a diverses perspectives relacionades amb el mon del treball. Al número 10 que ara veu la llum, seguiran 8 informes més durant tot aquest 2009 La sèrie completa està disponible a la web de l’observatori estadístic, en el lloc de l’Institut Ignasi Villalonga. El Número 10 de la sèrie està dedicat al sector laboral i els immigrants a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani.

El model de creixement productiu observat a l’Euram durant l’ultima dècada ha necessitat d’abundant mà d’obra sense un nivell de qualificació important. Els sectors de la construcció i dels serveis han estat fonamentalment els impulsors d’aquest procés de creixement. Per una altra banda, la millora del nivell de vida que en termes mitjans ha observat la població de l’Euram ha fet que determinats treballs no hagen estat coberts per mà d’obra local, ja que es consideren mal pagats o en desacord amb la nova situació econòmica. 

Aquests factors han fet que hagi estat important l’entrada de força de treball procedent d’altres països i la posterior integració al mercat de treball local. Concretament, a l’any 2007 hi havia 1,5 milions de residents estrangers a l’Euram, un 30,6% més que l’any anterior. Aquest increment considerable s’explica per la contínua entrada d’estrangers però també pel procés de regularització que va tenir lloc durant 2007 i pel qual es van visibilitzar treballadors que ja eren residents però en una situació irregular. Cal ressenyar també que l’1 de gener de 2007 Romania i Bulgària passaren a ser membres de la Unió Europea, la qual cosa provocà que els immigrants procedents d’aquests països passassen a ser ciutadans comunitaris.