14.4.09

IODisgital

Comunitat virtual per a la promoció de la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat que, a més, té una secció on s'informa als usuaris dels seus drets, la igualtat d'oportunitats i com actuar en cas de discriminació. També ofereix una secció de notícies i una altra de temes de la vida diària: salut, serveis socials, oci, esport, feina, etc.

web d'Iodisgital