28.5.14

Acte de cloenda al Vendrell: Penedès Destinació Turística Responsable

El grup d’empresaris i professionals impulsA penedès, conjuntament amb la Fundació Pro Penedès, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), l'Ajuntament del Vendrell i Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat, us conviden el divendres 6 de juny de 12 a 13h a la presentació del resultat final de 5 empreses participants en el programa: Penedès, destinació turística socialment responsable

Fa uns dies, Vilanova i la Geltrú va cloure la jornada sobre Territori Socialment Responsable, i ara és el torn del Vendrell. Aquesta iniciativa liderada per la Fundació Pro Penedès, que ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments de Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell i Igualada, el suport del SOC, i la direcció de Vector 5, ha arribat al final del pla previst per al 2013 i ara es fan les jornades de cloenda. En el cas del Vendrell, l'associació empresarial Impulsa Penedès ha agafat el lideratge per tal de donar un sentit de continuïtat a la iniciativa i organitza formalment l'esdeveniment, com a manera de convidar especialment el conjunt del món empresarial i els diferents operadors turístics en particular per la Responsabilitat Social de les Empreses i el desenvolupament d'un Territori Socialment Responsable.


Jornada al Vendrell
Divendres 6 de juny de 12 a 13h

Josep Maria Canyelles de Vector 5, ens presentarà el resultat final i perspectives de futur del projecte Penedès, destinació turística socialment responsable en què han participat 5 empreses, que intervindran per a explicar la seva experiència:
 • Cellers Avgvstvs Forvm
 • Museu Vil·la Casals
 • Escola de Turisme de la Fundació Sta. Teresa
 • Vins i Caves Jané Ventura
 • Autocars del Penedès

No pretenguem que les coses canviïn, si sempre fem el mateix”.
Albert Einstein

Us animem a participar i a convidar a aquelles persones que creieu que els hi pot interessar

Per confirmar l’assistència és necessari enviar un correu a la següent adreça: info@impulsapenedes.org, indicant: Nom / Empresa que represento / Adreça al correu electrònic / Núm. de telèfon

Lloc : Museu Vil·la Casals Av. Palfuriana, 67 Sant Salvador – El Vendrell Preu : Gratuït
(Presentació projectes TRS) horari: inici a les 12.00 hores i finalització a les 13.00 hores

Es prega molta puntualitat, per poder treure el màxim profit de l’acte. Us hi esperem!!

impulsA penedès qui sóm? què fem? Som un grup d’empresaris i professionals independents políticament, compromesos amb el territori comarcal, amb la vocació d’implantar una cultura de desenvolupament empresarial i potenciar iniciatives que dugui a una millora qualitativa i quantitativa de l’activitat econòmica. Valors: Iniciativa; Excel·lència, en la feina a fer; Compromís amb la comarca i la seva gent; Col·laboració entre tots; Humilitat i Respecte.

  20.5.14

  [ARTICLE] Té forma geomètrica la Responsabilitat Social?

  Avui fa 10 anys que va néixer el domini www.responsabilitatglobal.com, com comprovo a la pàgina de registres:
  Domain Name: RESPONSABILITATGLOBAL.COM
  Creation Date: 21-may-2004

  La creació de la marca es deu a Antoni Gutiérrez-Rubí, amb qui en aquell moment inicial compartíem la gestió d'aquesta iniciativa, amb les sengles marques Responsabilitat Global i Responsabilidad Global. Actualment la versió en castellà no té versió diferenciada sinó que apunta cap a la selecció d'entrades en llengua castellana de l'edició única del blog per mitjà de l'etiqueta http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/[es].

  Substituir el terme "social" per "global" per a donar lloc a una identitat va ser una bona tria per les següents raons:
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit d'integral, que afecta la totalitat de l'organització i fins i tot es projecte en la cadena de valor, amunt i avall.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit que afecta a totes les dimensions de l'empresa (financera, comercial, processos, aprenentatge...) i tots els cinc vectors d'impacte (econòmic, laboral, ambiental, social, bon govern).
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit d'esfera d'influència que va més enllà de la cadena de valor i integra tots els grups d'interès.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit que afecta totes les organitzacions, grans i petites, mercantils, públiques, o no lucratives.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit de repte mundial, que afecta totes les regions del món, del Nord i del Sud.
  • La Responsabilitat Social és global en el sentit que posa el focus en les organitzacions però requereix una expansió vers els valors i compromisos de les persones que en formen part.
  Finalment, em fa l'efecte que si hagués de donar una forma geomètrica a l'ètica triaria un triangle, potser per influència de com es representa la divinitat, però en tot cas amb la idea que la forma ha de estar sòlidament fixada al terra per una base recta, símbol d'allò que és estàtic, immutable.

  Per contra, si hagués de representar la responsabilitat social, triaria un cercle, ja que entenc l'RSE com un procés, com una capacitat adaptativa de les organitzacions a les inquietuds del context, de l'entorn, dels grups d'interès, com una adaptació a l'evolució permanent que el futur sostenible ens demana. La responsabilitat social també seria global en aquest sentit més primigeni d'una globalitat que prové de globus.

  Ja que he donat forma gràfica a l'ètica i a la Responsabilitat Social, i atès que l'ètica és -junt amb la sostenibilitat- el valor fonamental de l'RSE, segurament la millor representació gràfica que les integri a totes dues seria un triangle que es dota d'un cercle en el seu exterior, fent una aproximació a l'RSE com una metodologia que posa en moviment un valor.

  El logotip de Vector 5, l'empresa que vam crear fa un parell d'anys, mostra aquest model de manera estilitzada, i mostrant una intenció en forma de fletxa, és a dir, de vector que marca un recorregut a fer, un gap a superar, un repte a assolir.

  De fet, quan optem per referir-nos als cinc vectors amb aquesta denominació de vectors i no com a dimensions o àmbits, és precisament per donar-los aquesta idea de moviment, de projecció, de progrés. Parlar de dimensió ambiental, social, etc., està molt bé per una memòria en la qual es pretén classificar les informacions, però quan posem el focus no en la rendició de comptes sinó en la gestió, preferim parlar de vectors.

  [ARTÍCULO] ¿Tiene forma geométrica la Responsabilidad Social?

  Hoy hace 10 años que nació el dominio www.responsabilitatglobal.com, como compruebo en la página de registros:
  Domain Name: RESPONSABILITATGLOBAL.COM
  Creation Date: 21-may-2004

  La creación de la marca se debe a Antoni Gutiérrez-Rubí, con quien en ese momento inicial compartíamos la gestión de esta iniciativa, con las sendas marcas Responsabilitat Global y Responsabilidad Global. Actualmente la versión en castellano no tiene versión diferenciada sino que apunta hacia la selección de entradas en lengua castellana de la edición única del blog por medio de la etiqueta http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/[es].

  Sustituir el término "social" por "global" para dar lugar a una identidad fue una buena elección por lo siguiente:

  • La Responsabilidad Social es global en el sentido de integral, que afecta a la totalidad de la organización e incluso se proyecto en la cadena de valor, arriba y abajo.
  • La Responsabilidad Social es global en el sentido de que afecta a todas las dimensiones de la empresa (financiera, comercial, procesos, aprendizaje...) y todos los cinco vectores de impacto (económico, laboral, ambiental, social, buen gobierno) .
  • La Responsabilidad Social es global en el sentido de esfera de influencia que va más allá de la cadena de valor e integra todos los grupos de interés.
  • La Responsabilidad Social es global en el sentido de que afecta a todas las organizaciones, grandes y pequeñas, mercantiles, públicas o no lucrativas.
  • La Responsabilidad Social es global en el sentido de reto mundial, que afecta a todas las regiones del mundo, del Norte y del Sur.
  • La Responsabilidad Social es global en el sentido de que pone el foco en las organizaciones pero requiere una expansión hacia los valores y compromisos de las personas que forman parte de ellas.
  Finalmente, me parece que si tuviera que dar una forma geométrica a la ética elegiría un triángulo, quizás por influencia de cómo se representa la divinidad, pero en todo caso con la idea de que la forma debe estar sólidamente fijada al suelo por una base recta, símbolo de lo que es estático, inmutable.

  Por el contrario, si tuviera que representar la responsabilidad social, elegiría un círculo, ya que entiendo la RSE como un proceso, como una capacidad adaptativa de las organizaciones a las inquietudes del contexto, del entorno, de los grupos de interés, como una adaptación a la evolución permanente que el futuro sostenible nos pide. La responsabilidad social también sería global en este sentido más primigenio de una globalidad que proviene de globo.


  Ya que he dado forma gráfica a la ética ya la Responsabilidad Social, y dado que la ética es  -junto con la sostenibilidad- el valor fundamental de la RSE, seguramente la mejor representación gráfica que integre ambas sería un triángulo que se dota de un círculo en su exterior, haciendo una aproximación a la RSE como una metodología que pone en movimiento un valor.

  El logotipo de Vector 5, la empresa que creamos hace un par de años, muestra este modelo de forma estilizada, y mostrando una intención en forma de flecha, es decir, de vector que marca un recorrido a hacer, un gap a superar, un reto a alcanzar. De hecho, cuando optamos por referirnos a los cinco vectores con esta denominación de vectores y no como dimensiones o ámbitos, es precisamente para darles esta idea de movimiento, de proyección, de progreso. Hablar de dimensión ambiental, social, etc., está muy bien para una memoria en la que se pretende clasificar las informaciones, pero cuando ponemos el foco no en la rendición de cuentas sino en la gestión, preferimos hablar de vectores.

  18.5.14

  Les empreses més compromeses elaboren un full de ruta perquè la Responsabilitat Social formi part de la 'manera catalana de fer empresa'

  • Respon.cat engega amb les primeres 33 empreses i en tres anys pretén agrupar les 200 més compromeses
  • La iniciativa compta amb la participació d’empreses líders en l'RSE, amb la voluntat d’incloure tot tipus d’empresa
  • Més de la meitat dels membres són pimes i representen sectors molt diversos. També en formen part empreses públiques, cooperatives, fundacions
  • La primera assemblea de respon.cat marca l'inici de les activitats, que pretenen fer créixer i desenvolupar l'RSE
  Ahir va tenir lloc la primera assemblea de respon.cat, la iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya, amb la participació de les 33 empreses que en formen part. La reunió, celebrada a la Casa Llotja de Mar, va consensuar el full de ruta que ha de permetre fer un salt en l'RSE a Catalunya.

  D'ençà que el 5 de febrer es va fer el llançament públic de la iniciativa, les altes s'han anat produint sense interrupció. Respon.cat ha nascut com un programa dins del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, però d'aquí a començament de 2015 passarà a ser una associació d'empreses, moment en el qual s'espera que el nombre de membres ja s'hagi doblat, amb un horitzó a llarg termini de poder agrupar les cent o dues-centes empreses més compromeses amb la societat.

  El factor sorpresa ha estat el gran interès de les empreses petites i mitjanes, ja que en altres països aquests organismes solen estan integrants majoritàriament per empreses grans i unes poques pimes, mentre que aquí la presència és molt més equilibrada. Aquest fet es valora com un gran sentit de compromís de les pimes catalanes, moltes de les quals tenen, més enllà de la dimensió, una cultura empresarial avançada i una orientació innovadora. També cal valorar en aquest sentit els programes que s'han portat a terme els darrers anys per a fomentar la gestió de l'RSE en les pimes, com l'RSE.Pime, tRanSparÈncia o, fa més temps, RSECoop.

  A banda de la dimensió, també cal fer notar la diversitat entre les empreses membres ja que representen sectors molt diversos de l'economia catalana, i fins i tot en formen part empreses públiques, cooperatives i fundacions. El sector públic o el no lucratiu cada cop mostren més interès en la gestió de l'RSE, que consideren que no és propi sols de les empreses privades convencionals.

  L'assemblea ha ratificat com a integrants del Grup Motor, l'òrgan executiu, Josep Santacreu (DKV), Josep Maria Lloreda (KH Lloreda), Xavier Carbonell (Mango), David Cos (Grup Clade), Ignasi Fainé (Agbar), Joan Pinyol (Psikered), Narcís Bosch (Consell de Cambres) i Josep Maria Canyelles (coordinador). Alhora es faran diferents grups de treball per a desenvolupar algunes de les línies de treball.

  Algunes intervencions han demanat enfortir la capacitat de les empreses membres per compartir coneixement i bones pràctiques d'RSE, en una relació B2B que permeti aprofitar tot el saber fer i sensibilitat que hi ha a les empreses de respon.cat.

  S'han aprovat les accions que desenvolupen el pla d'acció, que s'aniran donant a conèixer properament, i que preveuen seminaris tècnics per a innovar o desenvolupar nous enfocaments, fòrums directius que abordaran matèries com la responsabilitat fiscal o la reforma horària, o l'impuls d'espais de col·laboració entre empreses i societat, entre altres.

  També es reconeixeran bones pràctiques empresarials en RSE, a partir de divulgar casos o d'un acte de reconeixement que vol mostrar a la societat l'esforç d'algunes empreses per desenvolupar el seu compromís cap a la societat. Moltes d'aquestes accions s'estan preparant amb aliances i acords amb altres agents. També alguna de caràcter formatiu, aprofitant que entre les empreses membres hi ha una universitat, la UOC, amb la qual es formalitzarà un conveni per a promoure un màster en RSE.

  De cara al 2015 s'està preparant un programa que permeti capacitar els directius de les pimes catalanes mitjançant un seguit de sessions en grups i amb suport, per donar continuïtat a programes de referència que s'han portat a terme des del Consell en els darrers anys, com RSE.Pime o tRanSparÈncia, que han estat referents tant internament com a nivell europeu i global. Algunes d'aquestes accions estan en conveni amb el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. La posada en marxa de Respon.cat també s'emmarca en la fase final del programa europeu COGITA, que ha servit perquè tretze territoris europeus comparteixin les millors pràctiques per a fomentar l'RSE i posin en marxa iniciatives adaptades als respectius entorns.

  Properament s'activarà la pàgina web, però ara per ara es pot trobar respon.cat al LinkedIn i al Twitter.

  Perfil twitter @respon_cat
  Properament www.respon.cat
  LinkedIn: www.linkedin.com/company/respon-cat
  Contacte: info@respon.cat
  Document presentació respon.cat: http://premsa.cambrabcn.org/sites/default/files/Presentació RESPON 2014.pdf

  Les empreses membres a 13-05-2014:
  • Abacus S.C.C.L.
  • Acefat, AIE
  • Agbar
  • Airfarm
  • Aranow Packaging Machinery
  • Barcelona de Serveis Municipals S.A.
  • BBVA
  • Bon Preu
  • Cafès Novell
  • Condis Supermercats
  • DKV Assegurances
  • El Taller de Alquimia
  • Fund Claror Gimnàs
  • Gas Natural SDG
  • Gràfiques Varias
  • Grup Clade
  • Grup SABA
  • Grupo Sifu Integración Laboral
  • KH Lloreda
  • Lavola 1981 
  • Llet Nostra
  • Mango
  • Masia Vallformosa
  • Mina Pública d'Aigües de Terrassa
  • Mullor
  • Psikered
  • RACC
  • Serveis Funeraris de Barcelona - Grup Mèmora
  • Tarannà
  • TMB · Transports Metropolitans de Barcelona
  • Unió Catalana d'Hospitals (UCH)
  • UOC · Universitat Oberta de Catalunya
  • Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat

  Las empresas más comprometidas elaboran una hoja de ruta para que la Responsabilidad Social forme parte de la 'manera catalana de hacer empresa'

  • Respon.cat echa a andar con las primeras 33 empresas y en tres años pretende agrupar a las 200 más comprometidas 
  • La iniciativa cuenta con la participación de empresas líderes en la RSE, con la voluntad de incluir a todo tipo de empresa 
  • Más de la mitad de los miembros son pymes y representan sectores muy diversos. 
  • También forman parte empresas públicas, cooperativas, fundaciones La primera asamblea de respon.cat marca el inicio de las actividades, que pretenden hacer crecer y desarrollar la RSE 
  Ayer tuvo lugar la primera asamblea de respon.cat, la iniciativa empresarial para el desarrollo de la responsabilidad social en Cataluña, con la participación de las 33 empresas que la integran. La reunión, celebrada en la Casa Llotja de Mar, consensuó la hoja de ruta que debe permitir dar un salto en la RSE en Cataluña.

  Desde que el 5 de febrero se hizo el lanzamiento público de la iniciativa, las altas han ido produciendo sin interrupción. Respon.cat ha nacido como un programa dentro del Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña, pero de aquí a principios de 2015 pasará a ser una asociación de empresas, momento en el que se espera que el número de miembros ya se haya doblado, con un horizonte a largo plazo de poder agrupar las cien o doscientas empresas más comprometidas con la sociedad.

  El factor sorpresa hasido el gran interés de las empresas pequeñas y medianas, ya que en otros países estos organismos suelen están integrados mayoritariamente por empresas grandes y unas pocas pymes, mientras que aquí la presencia es mucho más equilibrada. Este hecho se valora como un gran sentido de compromiso de las pymes catalanas, muchas de las cuales tienen, más allá de la dimensión, una cultura empresarial avanzada y una orientación innovadora. También hay que valorar en este sentido los programas que se han llevado a cabo los últimos años para fomentar la gestión de la RSE en las pymes, como RSE.Pime, tRanSparÈncia o, hace más tiempo, RSECoop.

  Aparte de la dimensión, también hay que hacer notar la diversidad entre las empresas miembros ya que representan sectores muy diversos de la economía catalana, e incluso forman parte empresas públicas, cooperativas y fundaciones. El sector público o el no lucrativo cada vez muestran más interés en la gestión de la RSE, que consideran que no es propio sólo de las empresas privadas convencionales.
  La assemblea ha ratificado como integrantes del Grupo Motor, el órgano ejecutivo, a Josep Santacreu (DKV), Josep Maria Lloreda (KH Lloreda), Xavier Carbonell (Mango), David Cos (Grup Clade), Ignasi Fainé (Agbar), Joan Pinyol (Psikered), Narcís Bosch (Consejo de Cámaras) y Josep Maria Canyelles (coordinador). Asimismo se harán diferentes grupos de trabajo para desarrollar algunas de las líneas de trabajo.

  Algunas intervenciones han pedido fortalecer la capacidad de las empresas miembros para compartir conocimiento y buenas prácticas de RSE, en una relación B2B que permita aprovechar todo el saber hacer y sensibilidad que hay en las empresas de respon.cat.

  Se han aprobado las acciones que desarrollan el plan de acción, que se irán dando a conocer próximamente, y que prevén seminarios técnicos para innovar o desarrollar nuevos enfoques, foros directivos que abordarán materias como la responsabilidad fiscal o la reforma horaria, o el impulso de espacios de colaboración entre empresas y sociedad, entre otros.

  También se reconocerán buenas prácticas empresariales en RSE, a partir de divulgar casos o de un acto de reconocimiento que quiere mostrar a la sociedad el esfuerzo de algunas empresas para desarrollar su compromiso hacia la sociedad. Muchas de estas acciones se están preparando con alianzas y acuerdos con otros agentes. También alguna de carácter formativo, aprovechando que entre las empresas miembros hay una universidad, la UOC, con la que se formalizará un convenio para promover un máster en RSE.

  De cara al 2015 se está preparando un programa que permita capacitar a los directivos de las pymes catalanas mediante una serie de sesiones en grupos y con apoyo, para dar continuidad a programas de referencia que se han llevado a cabo desde el Consejo en los últimos años, como RSE.Pime o tRanSparÈncia, que han sido referentes tanto internamente como a nivel europeo y global. La puesta en marcha de Respon.cat también se enmarca en la fase final del programa europeo COGITA, que ha servido para que trece territorios europeos compartan las mejores prácticas para fomentar la RSE y pongan en marcha iniciativas adaptadas a los respectivos entornos.

  Próximamente se activará la página web, pero por ahora se puede encontrar respon.cat en el LinkedIn y Twitter.

  Perfil twitter @respon_cat
  Próximamente www.respon.cat
  Contacto: info@respon.cat

  Las empresas miembro a 13-05-2014:

  • Abacus S.C.C.L.
  • Acefat, AIE
  • Agbar
  • Airfarm
  • Aranow Packaging Machinery
  • Barcelona de Serveis Municipals S.A.
  • BBVA
  • Bon Preu
  • Cafès Novell
  • Condis Supermercats
  • DKV Seguros
  • El Taller de Alquimia
  • Fund. Claror Gimnàs
  • Gas Natural SDG
  • Gràfiques Varias
  • Grup Clade
  • Grup SABA
  • Grupo Sifu Integración Laboral
  • KH Lloreda
  • Lavola 1981
  • Llet Nostra
  • Mango
  • Masia Vallformosa
  • Mina Pública d'Aigües de Terrassa
  • Mullor
  • Psikered
  • RACC
  • Serveis Funeraris de Barcelona - Grupo Mémora
  • Tarannà
  • TMB · Transports Metropolitans de Barcelona
  • Unió Catalana d'Hospitals (UCH)
  • UOC · Universitat Oberta de Catalunya
  • Vector 5 · Excelencia y Sostenibilidad

  [EUROPA PRESS] Respon.cat comença a caminar amb 33 empreses i la previsió d'arribar a les 200

  BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

     La iniciativa empresarial Respon.cat, impulsada pel Consell general de Cambres de Catalunya per convertir-se en un centre de referència a Catalunya en gestió empresarial socialment responsable i ser un actor internacional de prestigi, ha realitzat la seva primera assemblea amb 33 empreses i la previsió d'arribar a les 200.

     Segons ha informat aquest diumenge la Cambra de Comerç de Barcelona en un comunicat, la iniciativa ha nascut com un programa dins del Consell però d'aquí a començament del 2015 passarà a ser una associació d'empreses, "amb un horitzó a llarg termini de poder agrupar les 100 o 200 empreses més compromeses amb la societat".

     "El factor sorpresa ha estat el gran interès de les petites i mitjanes empreses", que suposen el 61% dels integrants, el que l'entitat ha valorat com el gran sentit del compromís de les pimes catalanes, a més de referir-se a l'interès creixent que mostren el sector públic i no lucratiu en la gestió de la responsabilitat social corporativa (RSE) --el programa també té empreses públiques, cooperatives i fundacions--.

     L'assemblea ha ratificat com a integrants del Grup Motor, l'òrgan executiu, a Josep Santacreu (DKV), Josep Maria Lloreda (KH Lloreda), Xavier Carbonell (Mango), David Cos (Grup Clade), Ignasi Fainé (Agbar), Joan Pinyol (Psikered), Narcís Bosch (Consell de Cambres) i Josep Maria Canyelles (coordinador), i també es constituiran diferents grups de treball per desenvolupar algunes de les línies de treball.

     S'han aprovat mesures del pla d'acció, que en alguns casos es faran en conveni amb la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i altres agents, i que preveuen seminaris tècnics per innovar o desenvolupar nous enfocaments; fòrums directius que abordaran matèries com la responsabilitat fiscal i la reforma horària, i l'impuls d'espais de col·laboració entre empreses i societat, entre d'altres.
     També es reconeixeran bones pràctiques empresarials en RSE, divulgant casos amb un acte de reconeixement a companyies, i s'emprendran iniciatives de formació, incloent un conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per promoure un màster en RSE.

     Alhora, s'està preparant amb vista al 2015 un programa per capacitar a directius de les pimes catalanes amb sessions en grups i suport, amb la finalitat de donar continuïtat a programes de referència empresos des del Consell els últims anys, com RSE.Pime, tRanSparÈncia.

  http://www.europapress.cat/economia/noticia-responcat-comenca-caminar-amb-33-empreses-previsio-darribar-les-200-20140518123318.html

  [EUROPA PRESS] Respon.cat echa a andar con 33 empresas y la previsión de alcanzar las 200

  BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS)

  La iniciativa empresarial Respon.cat, impulsada por el Consejo general de Cámaras de Catalunya para convertirse en un centro de referencia en Catalunya en gestión empresarial socialmente responsable y ser un actor internacional de prestigio, ha realizado su primera asamblea con 33 empresas y la previsión de alcanzar las 200.

  Según ha informado este domingo la Cámara de Comercio de Barcelona en un comunicado, la iniciativa ha nacido como un programa dentro del Consejo pero de aquí a principios de 2015 pasará a ser una asociación de empresas, "con un horizonte a largo plazo de poder agrupar las 100 o 200 empresas más comprometidas con la sociedad".

  "El factor sorpresa ha sido el gran interés de las pequeñas y medianas empresas", que suponen el 61% de las integrantes, lo que la entidad ha valorado como el gran sentido del compromiso de las pymes catalanas, además de referirse al interés creciente que muestran el sector público y no lucrativo en la gestión de la responsabilidad social corporativa (RSE) --el programa también cuenta con empresas públicas, cooperativas y fundaciones--.

  La asamblea ha ratificado como integrantes del Grupo Motor, el órgano ejecutivo, a Josep Santacreu (DKV), Josep Maria Lloreda (KH Lloreda), Xavier Carbonell (Mango), David Cos (Grup Clade), Ignasi Fainé (Agbar), Joan Pinyol (Psikered), Narcís Bosch (Consell de Cambres) y Josep Maria Canyelles (coordinador), y también se constituirán diferentes grupos de trabajo para desarrollar algunas de las líneas de trabajo.

  Se han aprobado medidas del plan de acción, que en algunos casos se harán en convenio con la Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat y otros agentes, y que prevén seminarios técnicos para innovar o desarrollar nuevos enfoques; foros directivos que abordarán materias como la responsabilidad fiscal y la reforma horaria, y el impulso de espacios de colaboración entre empresas y sociedad, entre otros.

  También se reconocerán buenas prácticas empresariales en RSE, divulgando casos con un acto de reconocimiento a compañías, y se emprenderán iniciativas de formación, incluyendo un convenio con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para promover un máster en RSE.

  Asimismo, se está preparando de cara a 2015 un programa para capacitar a directivos de las pymes catalanas con sesiones en grupos y apoyo, con el fin de dar continuidad a programas de referencia emprendidos desde el Consejo en los últimos años, como RSE.Pime, tRanSparÈncia.

  http://www.europapress.es/catalunya/noticia-responcat-echa-andar-33-empresas-prevision-alcanzar-200-20140518120139.html

  [ARTICLE] 'Responsabilitat' s'escriu en majúscules, en cursiva, en plural...

  Recupero un fragment de la comunicació que vaig fer per 1r Congrés de Comptabilitat i Direcció de l'ACCID (2005) per a convertir-lo en article:

  L'RSC és la necessària coherència de la responsabilitat. És la responsabilitat aplicada al conjunt de l'organització, i d'una manera estratègica. Fins i tot anant més enllà de la pròpia organització, incorporant-la en tota la cadena de provisió, en les relacions amb proveïdors, subcontractistes... I l'empresa passa a ser sensible al que li transmet l'entorn. Molt especialment a un ciutadà–consumidor que no només observa i pensa, sinó que pren consciència del seu poder de plantar cara a les empreses que no integrin les noves sensibilitats de la societat. És així que avui en dia... 

  a)    responsabilitat’ s'escriu en majúscules.
  Ja és important, rellevant, i suscita expectatives. Ha esdevingut un enfocament de gestió que és a l'agenda d'un nombre creixent de persones d’alta direcció. El 85% dels directius i inversors es plantegen la RSC com una consideració "central" a l’hora de la presa de decisions en matèria d’inversió, el doble que cinc anys enrere  (segons estudi de Oracle i The Economist).

  b)    responsabilitat’ s’escriu en cursiva.
  Es mou, s’està desenvolupant, està en curs de trobar les seves bones pràctiques, les pràctiques més adequades a cada model empresarial. Està ampliant la seva casuística en paral·lel a la seva expansió.

  c)     responsabilitat’ s'escriu en plural.
  El concepte RSC comporta una visió col·laborativa, multilateral, de relació amb els partprenents[1] que té qualsevol organització. I la responsabilitat de les organitzacions davant de les parts passa a ser responsabilitat de les parts respecte de l'organització.

  d)    responsabilitat’ opera com factor exponencial.
  La responsabilitat de les empreses, les organitzacions socials, les administracions, els proveïdors, els clients, ... actua sinèrgicament, creant una societat més responsable. Perquè un ens no pot exercir plenament la seva responsabilitat si no ho fa en un context, un país, suficientment responsable.

  e)     responsabilitat’ no es modifica per un adverbi de lloc.
  ‘Aquí’ o ‘allí’ no són factors que hagin de modificar els valors i les actituds de responsabilitat de les persones. No té sentit que una persona hagi d'aparcar els seus valors quan entra per la porta de l'empresa.

  f)     responsabilitat’ també es conjuga en primera persona.
  La responsabilitat de les organitzacions passa per la responsabilitat de les persones. No hi ha autèntic compromís que no tingui una vocació personal. El ‘jo’ responsable s'articula en relació amb un ‘nosaltres’ que equival a les esferes de socialització: l'empresa, la comunitat, la família... també les associacions.

  g)     responsabilitat’ te més de sintaxi que de semàntica.
  No és tant un recull d’accions com una manera de relacionar-se entre les parts. Una acció no val tant pel que és sinó pel que aporta en un marc relacional.

  h)    responsabilitat’ es concilia amb una equació.
  P(l) = P(s) = P(f)
  La Persona en funció de l’entorn Laboral equival a la Persona en funció de l’entorn Social, que equival a la Persona en funció de l’entorn Familiar

  i)      responsabilitat’ és, finalment, un discurs.
  Correspon a una articulació discursiva, tant pel sentit filosòfic com per la imbricació en l’organització des d’un punt de vista integral i estratègic.


  [1] Els qui prenen part en l’interès de l’organització, stakeholders. En el marc d'un conferència sobre RSC a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials (13-12-04), l’autor de la comunicació, va formular la proposta del neologisme ‘partprenent’, per referir-se a les parts interessades de l'organització. Aquest mot, que equivaldria a l'anglès 'stakeholder', podria alternar amb 'parts interessades', 'grups d'interès', 'cointeressats', o altres formes de referir-s'hi, però dotant la disciplina de la RSC d'una paraula clau que expressi nítidament aquest concepte en català (podeu consultar article justificatiu a www.responsabilitatglobal.com)

  Nota publicada en aquell moment presentant la comunicació i el Congrés:
  3.5.05 El 1r Congrés de Comptabilitat i Direcció abordarà la RSC 

  Els dies 26 i 27 de maig de 2005 se celebrarà a Barcelona el I Congrés Català de Comptabilitat i Direcció que organitza l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció). El Congrés comptarà amb una sèrie de conferències i ponències realitzades per professionals de primer nivell tant de l'àmbit acadèmic com del professional.

  Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global i expert en gestió estratègica mitjançant Balanced Scorecard, ha estat escollit pel Comitè Científic per a desenvolupar una comunicació sobre la Gestió estratègica de l'RSC. La comunicació tindrà lloc divendres 27 de maig a partir de les 10 hores.

  La seva ponència partirà del sentit de l'RSC en el context de la nova societat de la informació, del coneixement, del risc, de la complexitat, relacional.... Les organitzacions millor adaptades a aquest context integren aquest nou enfocament de gestió, l'RSC, d'una manera progressivament més estratègica, diluint-la formalment en el nucli del negoci com una dimensió integrada en la creació de valor de l'empresa del segle XXI.

  Canyelles proposa la integració de l'enfocament RSC en el Quadre de Comandament Integral: "la sublimació de la RSC estratègica és la capacitat de concebre la seva aportació no solament en termes de minimització del risc o de maximització de les oportunitats, sinó de desplegament sinèrgic en el mapa estratègic de creació de valor per a l'empresa i per als diferents "stakeholders" amb una gestió per mitjà d'eines estratègiques com el Quadre de Comandament Integral."

  [ARTÍCULO] 'Responsabilidad' se escribe en mayúsculas, en cursiva, en plural...

  Recupero un fragmento de la comunicación que hice para 1º Congreso de Contabilidad y Dirección de ACCID (2005) para convertirlo en artículo:

  La RSC es la necesaria coherencia de la responsabilidad. Es la responsabilidad aplicada al conjunto de la organización, y de una manera estratégica. Incluso yendo más allá de la propia organización, incorporándola en toda la cadena de provisión, en las relaciones con proveedores, subcontratistas... Y la empresa pasa a ser sensible a aquello que le transmite el entorno. Muy especialmente a un ciudadano–consumidor que no sólo observa y piensa, sino que toma conciencia de su poder de hacer frente a las empresas que no integren las nuevas sensibilidades de la sociedad. Es así que hoy en día...

  a)     responsabilidad' se escribe en mayúsculas.
  Ya es importante, relevante, y suscita expectativas. Como enfoque de gestión ya está en la agenda de un número creciente de personas de alta dirección. El 85% de los directivos e inversores se plantean la RSC como una consideración "central" a la hora de la toma de decisiones en materia de inversión, el doble que cinco años atrás (según estudio de Oracle y The Economist).

  b)    responsabilidad' se escribe en cursiva.
  Se mueve, se está desarrollando, está en curso de encontrar sus buenas prácticas, las prácticas más adecuadas a cada modelo empresarial. Está ampliando su casuística en paralelo a su expansión.

  c)     responsabilidad' se escribe en plural.
  El concepto RSC conlleva una visión colaborativa, multilateral, de relación con las partes interesadas que tiene cualquier organización. Y la responsabilidad de las organizaciones ante de las partes pasa a ser responsabilidad de las partes respecto de la organización.

  d)    responsabilidad' opera como factor exponencial.
  La responsabilidad de las empresas, las organizaciones sociales, las administraciones, los proveedores, los clientes, ... actúa sinérgicamente, creando una sociedad más responsable. Porque ningún ente puede ejercer plenamente su responsabilidad si no lo hace en un contexto, un país, suficientemente responsable.

  e)     responsabilidad' no se modifica por un adverbio de lugar.
  ‘Aquí' o allí' ‘no son factores que tengan que modificar los valores y las actitudes de responsabilidad de las personas. No tiene sentido que una persona tenga que aparcar sus valores cuando entra por la puerta de la empresa.

  f)     responsabilidad' también se conjuga en primera persona.
  La responsabilidad de las organizaciones pasa por la responsabilidad de las personas. No hay auténtico compromiso que no tenga una vocación personal. El ‘yo' responsable se articula en relación con un ‘nosotros' que equivale a las esferas de socialización: la empresa, la comunidad, la familia... también las asociaciones.

  g)     responsabilidad' tiene más de sintaxis que de semántica.
  No es tanto una recopilación de acciones como una manera de relacionarse entre las partes. Una acción no vale tanto por lo que es sino por lo que aporta en un marco relacional.

  h)    responsabilidad' se concilia con una ecuación.
  P(l) = P(s) = P(f)
  La Persona en función del entorno Laboral equivale a la Persona en función del entorno Social, que equivale a la Persona en función del entorno Familiar

  i)      responsabilidad' es, finalmente, un discurso.
  Corresponde a una articulación discursiva, tanto por el sentido filosófico como por la imbricación en la organización desde un punto de vista integral y estratégico. 


  Nota publicada en ese momento presentando la comunicación y el Congreso:

  03/05/05 El 1º Congreso de Contabilidad y Dirección abordará la RSC 

  Los días 26 y 27 de mayo de 2005 se celebrará en Barcelona el I Congreso Catalán de Contabilidad y Dirección que organiza ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección). El Congreso contará con una serie de conferencias y ponencias realizadas por profesionales de primer nivel tanto del ámbito académico como del profesional. 
  Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global y experto en gestión estratégica mediante Balanced Scorecard, ha sido elegido por el Comité Científico para a desarrollar una comunicación sobre la Gestión estratégica de la RSC. La comunicación tendrá lugar el viernes 27 de mayo a partir de las 10 horas. 
  Su ponencia partirá del sentido de la RSC en el contexto de la nueva sociedad de la información, del conocimiento, del riesgo, de la complejidad, relacional... Las organizaciones mejor adaptadas a este contexto integran este nuevo enfoque de gestión, la RSC, de una manera progresivamente más estratégica, diluyéndola formalmente en el núcleo del negocio como una dimensión integrada en la creación de valor de la empresa del siglo XXI. 
  Canyelles propone la integración del enfoque RSC en el Cuadro de Mando Integral: "la sublimación de la RSC estratégica es la capacidad de concebir su aportación no sólo en términos de minimización del riesgo o de maximización de las oportunidades, sino de desarrollo sinérgico en el mapa estratégico de creación de valor para la empresa y para los diferentes "stakeholders" con una gestión por medio de herramientas estratégicas como el Cuadro de Mando Integral."

  17.5.14

  [ARTÍCULO] Detener por injuriar a las redes sociales. Santa Inquisición 2.0

  Las redes sociales son un espacio de opinión informal donde la gente expresa todo tipo de posicionamientos, sentimientos, ocurrencias. El hecho de que alguien emita un insulto en una conversación de bar o de la calle tiene una consideración menor, especialmente si forma parte de una conversación donde no impera la violencia sino que quizá no es más que una manera burda y poco elaborada de manifestar las diferencias respecto al otro.  
   
  Podemos ser críticos con los insultos, o mejor aún, con la cultura de los insultos. Es una cultura extensa e intensa, a menudo por falta de mejores recursos o habilidades personales que permitan encontrar otros razonamientos más inteligentes con mayor nivel de argumentación y matices. Insultar o soltar un improperio muy a menudo es sencillamente el reflejo de la incapacidad de poner un circuito lógico entre los sentimientos primarios y la generación de un mensaje. La ausencia de este circuito hace que el gesto sea puro sentimiento primario sin una elaboración por medio del raciocinio y la ponderación. Este paso es muy importante porque de rebote hace que los sentimientos primarios se maticen a partir de la conformación de una constelación de valores. Viene a ser la maduración de las personas por medio del intelecto.  
   
  Por ello, ante la crítica fácil a los insultos, también podríamos hacer una crítica a un modelo educativo que no ha priorizado la oratoria, por ejemplo, y el razonamiento en general. Alguien debería preguntarse por qué en España, frente al modelo francés, por ejemplo, se ha priorizado la gramática frente al saber razonar y hablar.  
   
  Los insultos o improperios en las redes sociales se han de perseguir en la medida y sólo en la medida en que también sean un delito en la vida real offline. Quiero decir que no hay que magnificar el factor de divulgación social e incitación social. Y de hecho, más bien pienso que hace falta una visión más laxa que los criterios de la vida real... Otra cosa es lo que puedan hacer en las redes aquellas personas que tienen una gran capacidad de influir, por su carácter mediático, por la gran extensión de sus mensajes.  
   
  Ahora el ministro de Interior, un personaje desmesurado por unos apriorismos ideológicos obsesivos, se ha puesto nervioso por todo lo que circula por la red y ha decidido coger el toro por los cuernos, valga la expresión para un personaje castizo y casposo.  
   
  De hecho, no cuesta mucho imaginarse que su obsesión debe ser contra la red en general y que lo que pretende es causar miedo, limitar el uso de las redes y en último término limitar la libre expresión de las opiniones.  
   
  Ante el asesinato de la presidenta de la Diputación de León   -según finalmente hemos descubierto- la gran preocupación era si podía afectar el resultado de las próximas elecciones. Y este señor se las da de cristiano. Quizá por ello en un determinado momento la palabra cristiano, en la versión francesa, evolucionó hacia cretino.  
   
  Pero más allá de los valores y las incoherencias personales, hay otros factores que hacen que una persona suponga un riesgo para el cargo que ocupa y la institución que representa. Se trata de cuando la ideología personal o partidista acaba rompiendo el estado de derecho, la ecuanimidad, la igualdad de trato. No se puede manejar la institución como si fuera el partido, ni confundirse de siglo y confundirla con la Inquisición, por más que se tenga el mono. 
   
  Comparto la angustia que ha manifestado sentir, el conseller Francesc Homs por la "deriva que está tomando el Gobierno de querer intervenir en la limitación de la libertad de expresión a través de Internet ". El conseller considera que "a veces al gobierno español se le va la mano", ya que actualmente "tiene herramientas a su alcance" para defender los derechos fundamentales.  
   
  Quizá habría que reflexionar sobre cuáles son los límites de la aplicación del código penal frente a las redes sociales. A veces se habla sobre cómo la Sociedad de la Información da lugar a una Sociedad del Riesgo, por el uso que quieran hacer los agentes con malas intenciones. Pero también por la manera como algunos gobernantes se posicionan. 
   
  Dejadme llevar la reflexión hacia el futuro. Imaginemos que la tecnología progrese lo posible captar conversaciones privadas en la calle o en casa, y que tengan detectores a partir de ciertas palabras clave como matar o bomba. Ya puestos, vamos más allá y supongamos que sea posible detectar pensamientos que incluyan vehemencia política e incluso un toque de complicidad con expresiones violentas. No dudo que cierto ministro modificaría todos los códigos penales para encarcelar a estas personas. Bueno, solamente las que atentaran de pensamiento contra "los suyos", claro. De hecho, he hecho una proyección hacia el futuro, pero no es nada diferente de la Inquisición que tanto deben añorar algunos. No es otra cosa lo que pretenden, la Santa Inquisición 2.0.  
   
  El hecho de que se detenga a un joven de 19 años por haber una declaración condenable en Twitter empujando a matar políticos, mientras que no se detengan ni se condenen a ninguna de las personas que continuamente están invitando a ejercer la violencia contra los catalanes, creo que supone una grave irresponsabilidad política y social. El ministro  -con todo su entorno- no está demostrando sólo ser una mala persona, sino que está comunicando un mensaje relevante a la sociedad.  
   
  Lo que está comunicando el ministro  -y el Ministerio- a la sociedad es que conminar a la violencia de políticos españoles puede ser perseguido penalmente mientras que hacerlo contra catalanes, incluso invitando al asesinato, no tiene ni condena verbal. No tengo ninguna duda de que un estado serio una diferenciación tal debería conllevar no sólo la inmediata dimisión sino incluso un proceso penal por usar las instituciones, la policía y la justicia, sometida a los intereses políticos y bajo discriminaciones que tienen una base no sólo política sino nacional y, por tanto, presuntamente xenófoba.

  PD: Reportaje a Al Jazeera: 'Aún darán una medalla a Franco. ' Durísimo reportaje en la web de la cadena sobre la hipocresía del gobierno español actuando contra usuarios de Twitter .
  En plena polémica por la decisión del gobierno español de perseguir y castigar a los usuarios de redes sociales que hagan comentarios ofensivos, la cadena Al Jazeera ha publicado hoy en su web en inglés un artículo durísimo contra la hipocresía del ejecutivo de Mariano Rajoy , alertando de la impunidad fascista y recordando los vínculos con el franquismo de la clase política gobernante. El artículo, titulado ' España contra Twitter ', lo firma la periodista Belén Fernández, que, entre más tuits que han pasado por alto al gobierno español, destaca los comentarios de Hermann Tertsch aplaudiendo el fusilamiento de Companys. La periodista recuerda las detenciones que hizo la guardia civil de una veintena de usuarios de Twitter del País Vasco al que acusaban de enaltecer a ETA y de faltar al respeto de la memoria de las víctimas. Enmarca esta nueva ofensiva del gobierno español en una serie de decisiones y de actitudes del ejecutivo español, tales como la aprobación de una ley de seguridad ciudadana que restringe las protestas y manifestaciones en la calle.

  Entrevista a Idili Lizcano, fundador i director d'Alqvimia, a "Economia i empresa" de Catalunya Ràdio

  L'entrevista de l'"Economia i empresa"
  12/05/2014 Economia i empresa
  Entrevista a Idili Lizcano, fundador i director d'Alqvimia.  Nota:

  [ARTICLE] Detenir per injuriar a les xarxes socials. Santa Inquisició 2.0


  Les xarxes socials són un espai d'opinió informal on la gent expressa tota mena de posicionaments, sentiments, ocurrències. El fet que algú emeti un insult en una conversa de bar o de carrer té una consideració menor, especialment si forma part d'una conversa on no impera la violència sinó que potser no és més que una manera burda i poc elaborada de manifestar les diferències respecte a l'altre.

  Podem ser crítics amb els insults, o millor encara, amb la cultura dels insults. És una cultura extensa i intensa, sovint per manca de millors recursos o habilitats personals que permetin trobar altres raonaments més intel·ligents amb major nivell de l'argumentació i els matisos. Insultar o deixar anar un improperi molt sovint és senzillament el reflex de la incapacitat de posar un circuit lògic entre els sentiments primaris i la generació d'un missatge. L'absència d'aquest circuit fa que el gest sigui pur sentiment primari sense una elaboració per mitjà del raciocini i la ponderació. Aquest pas és molt important perquè de retruc fa que els sentiments primaris es matisin a partir de la conformació d'una constel·lació de valors. Ve a ser la maduració de les persones per mitjà de l'intel·lecte.

  Per això, davant la crítica fàcil als insults, també podríem fer una crítica a un model educatiu que no ha prioritzat l'oratòria, per exemple, i el raonament en general. Algú s'hauria de preguntar per què a l'estat espanyol, enfront del model francès, per exemple, s'ha prioritzat la gramàtica enfront del saber raonar i enraonar.

  Els insults o improperis a les xarxes socials s'han de perseguir en la mesura i sols en la mesura que també fossin un delicte en la vida real offline. Vull dir que no cal magnificar el factor de divulgació social i incitació social. I de fet, més aviat penso que cal una visió més laxa respecte als criteris de la vida real... Una altra cosa és el que puguin fer a les xarxes aquelles persones que tenen una gran capacitat d'influir, pel seu caràcter mediàtic, per la gran extensió dels seus missatges.

  Ara el ministre d'Interior, un personatge desmesurat per uns apriorismes ideològics obsessius, s'ha posat nerviós per tot el que circula per la xarxa i ha decidit agafar el toro per les banyes, valgui l'expressió per a un personatge castís i caspós.

  De fet, no costa gaire imaginar-se que la seva obsessió deu ser contra la xarxa en general i que el que pretén és causar por, limitar l'ús de les xarxes i en darrer terme limitar la lliure expressió de les opinions.

  Davant l'assessinat de la presidenta de la Diputació de Lleó -segons finalment ja hem descobert- la gran preocupació era si podia afectar el resultat de les properes eleccions. I aquest senyor se les dóna de cristià. Potser per això en un determinat moment la paraula cristià, en la versió francesa, va evolucionar cap a cretí.

  Però més enllà dels valors i les incoherències personals, hi ha altres factors que fan que una persona suposi un risc per al càrrec que ocupa i la institució que representa. Es tracta de quan la ideologia personal o partidista acaba trencant l'estat de dret, l'equanimitat, la igualtat de tracte. No es pot gestionar la institució com si fos el partit, ni confondre's de segle i confondre-la amb la Inquisició, per més que se'n tingui el mono.

  Comparteixo l'angúnia que ha manifestat sentit el conseller Francesc Homs per la “deriva que està prenent el govern espanyol de voler intervenir en la limitació de la llibertat d’expressió a través d’Internet”. El conseller considera que “a vegades al govern espanyol se li’n va la mà”, ja que actualment “té eines al seu abast” per defensar els drets fonamentals.

  Potser caldria reflexionar sobre quins són els límits de l'aplicació del codi penal davant les xarxes socials. De vegades es parla sobre com la Societat de la Informació dóna lloc a una Societat del Risc, per l'ús que en vulguin fer els agents amb males intencions. Però també per la manera com alguns governants s'hi posicionen.

  Deixeu-me portar la reflexió cap al futur. Imaginem que la tecnologia progressi tant que sigui possible captar converses particulars al carrer o a casa, i que tinguin detectors a partir de certes paraules clau com matar o bomba. Posats a fer, anem més enllà i imaginem que sigui possible detectar pensaments que incloguin vehemència política i fins i tot un toc de complicitat amb expressions violentes. No dubto que cert ministre modificaria tots els codis penals per a empresonar aquestes persones. Bé, solament les que atemptessin de pensament contra "els seus", esclar. De fet, he fet una projecció cap al futur, però no és res diferent de la Inquisició que tant deuen enyorar alguns. No és altra cosa el que pretenen, la Santa Inquisició 2.0.

  El fet que es detingui un jove de 19 anys per haver una declaració condemnable a Twitter empenyent a matar polítics, mentre que no es detinguin ni es condemnin a cap de les persones que contínuament estan convidant a exercir la violència contra els catalans, crec que suposa una greu irresponsabilitat política i social. El ministre -amb tot el seu entorn- no està demostrant només ser una mala persona, sinó que està comunicant un missatge rellevant a la societat.

  El que està comunicant el ministre -i el Ministeri- a la societat és que comminar a la violència de polítics espanyols pot ser perseguit penalment mentre que fer-ho contra catalans, fins i tot convidant a l'assassinat, no té ni condemna verbal. No tinc cap dubte que un estat seriós una diferenciació tal hauria de comportar no solament la immediata dimissió sinó fins i tot un procés penal per usar les institucions, la policia i la justícia, sotmesa als interessos polítics i sota discriminacions que tenen una base no solament política sinó nacional i, per tant, presumptament xenòfoba.


  PD: Reportatge a Al-Jazeera: 'Encara donaran una medalla a Franco.' Duríssim reportatge a la web de la cadena sobre la hipocresia del govern espanyol actuant contra usuaris de Twitter.
  En plena polémica per la decisió del govern espanyol de perseguir i castigar els usuaris de xarxes socials que facin comentaris ofensius, la cadena Al-Jazeera ha publicat avui en la seva web en anglès un article duríssim contra la hipocresia de l'executiu de Mariano Rajoy, alertant de la impunitat feixista i recordant els vincles amb el franquisme de la classe política governant. L'article, titulat 'Espanya contra Twitter', el signa la periodista Belén Fernández, que, entre més piulets que han passat per alt al govern espanyol, destaca els comentaris de Hermann Tertsch aplaudint l'afusellament de Companys. La periodista recorda les detencions que va fer la guàrdia civil d'una vintena d'usuaris de Twitter del País Basc a qui acusaven d'enaltir ETA i de faltar al respecte de la memòria de les víctimes. Emmarca aquesta nova ofensiva del govern espanyol en tot un seguit de decisions i d'actituds de l'executiu espanyol, com ara l'aprovació d'una llei de seguretat ciutadana que restringeix les protestes i manifestacions al carrer.

  16.5.14

  [REFLEXIÓN] Ya he estado más del 50% de la actividad profesional en el sector privado

  • Este 2014 cumplo 25 años de actividad profesional continuada. Y mostraré un indicador con el que monitoreo la dedicación por sectores.
  • Hace unas semanas he traspasado la barrera del 50% de dedicación al sector privado, con un 41% en el sector público, y un 9% al no lucrativo.
  Explicación datos:
  a) La dedicación al sector público contabiliza tanto la dedicación laboral como el ejercicio de cargos públicos, en el sentido de que también han supuesto una dedicación comparable a la profesional.
  b) Las tareas de consultor independiente (autónomo) están contabilizadas lógicamente como sector privado.
  c) Hay períodos en los que se pueden haber desarrollando simultáneamente dos dedicaciones a sectores diferentes, como consultor particular y cargo público.

  Me he ubicado en un cincuenta por ciento de mi dedicación profesional en estos veinticinco años en el sector privado. Y me gustaría aprovechar la circunstancia del número redondo para hacer alguna reflexión motivada.

  Aunque el porcentaje se esté desequilibrando hacia el sector privado, mantengo la sensación de sentirme en cierto modo parte de los tres sectores, con cada uno de los cuales tengo afinidad, me siento defensor y al mismo tiempo voz crítica.

  Me siento satisfecho y orgulloso de haber pasado por los tres sectores, y más diversidad querría haber tenido dentro de cada tipología, ya que cada modelo aporta un aprendizaje y permite obtener una visión más amplia sobre las virtudes y limitaciones.

  Como consultor, pero también como trabajador o ciudadano, me resulta muy interesante este trayecto y pienso que sería bueno para mucha gente. Si ya no son tiempos para quedarse eternamente en un lugar de trabajo tampoco lo son respecto a un sector. El cambio aporta elementos favorables para la polinización de ideas, para la apertura mental, para la renovación permanente...

  Para alguien que se dedique a la política, o al servicio público en general, como funcionario incluso, creo que sería muy importante haber conocido diferentes modelos organizativos y jurídicos y cómo cada uno puede aportar valor a la sociedad y a los diferentes grupos de interés. Es muy probable que alguien que tenga una experiencia organizacional limitada tendrá más dificultades para abordar la gestión del cambio.

  Como consultor, tener esta visión amplia es muy necesario. De hecho, a pesar de ser un "privado", no tengo claro a qué sector pertenezco... Autónomo, pequeño empresario, medio emprendedor social, soy un poco lo que son mis clientes pero también soy un proyecto propio. Soy profesión y vocación... En cierto modo estoy intentando hacer aportaciones desde fuera de los sectores (lo que llaman out-of-the-box thinking).

  No es que quiera desmarcarme de los tres sectores, sino que valoro mucho las zonas de confluencia, las hibridaciones que aportan lo mejor de cada uno... Allá en los confines de cada sector hay espacios por colonizar, espacios intersticiales donde la creatividad organizacional es posible. Pienso más en los intraemprendedores o en el voluntariado de empresa que en los consorcios público-privados, para que se me entienda. Pero pienso también en sociedades mercantiles que no tengan ánimo de lucro, o empresas que quieran crear valor económico y social.

  Quiero sentirme fuera de los sectores clásicos porque sólo desde fuera, desde sobre o desde el lado, o desde los espacios de confluencia podemos aportar soluciones osadas, innovadoras.. Las oportunidades de diálogo, las alianzas, permiten abrir luces, abrir ventanas que hacen posible que desde dentro mismo pero mirando hacia fuera se pueda soñar, se pueda proyectar, se pueda ser visionario. Las organizaciones que no abren las puertas huelen a cerrado, a rancio, ahogan la creatividad y ahogan las personas.

  Es sugerente la confluencia que se ha producido entre los tres modelos. Años atrás estaba muy delimitada la frontera entre sectores, los modelos e identidades propias, e incluso las dificultades de entendimiento fruto de unos corporativismos y defensa intransigente de los propios principios estaban en el orden del día, incluso con posiciones poco predispuestas a espacios de concertación.

  La última década del siglo XX, justo tras el derrumbe del bloque soviético, marcó un vuelco espectacular en cuanto a la capacidad de vislumbrar nuevas perspectivas. Y hoy  -no tanto como quisiéramos-  también es una realidad el espacio público de encuentro, diálogo, concertación entre sectores. Públicos, sociales y privados trabajando juntos... ¿Qué lo ha hecho posible? ¿Se ha agrietado el corporativismo?

  Las respuestas son diversas pero se pueden apuntar algunas. El advenimiento de la Sociedad del Conocimiento ha comportado una valoración creciente del factor humano de las organizaciones y muy especialmente de las empresas donde muy rápidamente se ha percibido que la visión de los recursos humanos como carga y gasto necesario debía dar paso a los equipos humanos como activo altamente positivo en tanto que catalizadores del conocimiento, la innovación, las relaciones.

  Otra línea de respuesta radica en el contexto de Sociedad Abierta, que ha permitido hacerse cargo con mayor visión que hay que sumar esfuerzos en el trabajo por país y por la sociedad, más allá de perdernos en un estéril tira y afloja para mejorar las posiciones del uno hacia el otro, perdiendo posiciones en los escenarios globales.

  El sector público tantea la introducción de modelos de gestión más efectivos, incorpora la cogestión, explora el trabajo por objetivos, externaliza algunos procesos, aunque lentamente pero sin posible vuelta atrás.

  El sector social búsca sin miedo y reclama poder intervenir en la gestión de las políticas públicas a la vez que va encontrando espacios de colaboración con el sector empresarial que comprometen más allá de la simple subvención o aportación filantrópica.

  El sector privado autoexige normas de funcionamiento ético y se marca metas de responsabilidad social corporativa, que reubican su papel en la sociedad y se posicionan sutilmente en la creación de riqueza para la sociedad que no puramente en la generación de beneficios sin ninguna otra consideración.

  Sean cuales sean los motivos para haber llegado aquí, hoy empieza a ser posible el diálogo y los espacios de confluencia (colaboración, complicidad) en la medida en que somos capaces de tener metas comunes: generar riqueza, crear valor compartido. Hoy esto significa no sólo un exceso económico, sino capital intelectual, conocimientos, capital social, cohesión social.

  Me siento satisfecho de haber pasado por los tres sectores, decía. Creo incluso que todo el mundo tiene derecho a una degustación de cada sector, creo que debería haber maneras de poder abrir las organizaciones para facilitar que la gente pase, como lo permiten las prácticas, o como lo permite el voluntariado. Airear las organizaciones, ponerlas en la tesitura del marco relacional, tensionarlas por la transparencia y los proyectos compartidos, deben ser maneras de hacer un salto adelante que tenga como punto de partida el denominador común de las mejores prácticas de cada sector.