27.11.10

Vint-i-set projectes sostenibles a Lloret

L'Ajuntament ha començat 27 de les 36 accions que s'emmarquen en el pla d'acció local per a la sostenibilitat


La pacificació del passeig marítim va comportar la creació d'un carril bici, i forma part del pla de sostenibilitat. Foto: EL PUNT.

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha començat 27 de les 36 accions que s'emmarquen en el pla d'acció local per a la sostenibilitat, aprovat fa un any i mig en el ple de l'Ajuntament. El pla es concreta en 36 accions i projectes, dels quals se n'han començat 27, i alguns ja s'han acabat. Entre les accions que s'han dut a terme figuren la creació dels horts urbans, la neteja de boscos, l'aprovació de plans d'emergència i el manteniment de rieres pel que fa a la conservació i millora de l'entorn del municipi. [llegiu notícia sencera al Punt]

Es constitueix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

El nou organisme, creat el mes de juny, sorgeix de la fusió de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat i del Consell de Voluntariat


100601 Consell de l'Associacionsime i el Voluntariat El director general d’Acció Comunitària de Departament de Governació, Xavier Garriga, va destacar que “seguint la línia de participació entre el Departament i el sector iniciada amb l’elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, es va voler treballar la definició d’aquest Consell amb el conjunt d’agents implicats”. Com a novetat, el director va voler destacar també la incorporació al Consell de representants d’empreses amb voluntariat corporatiu, una pràctica cada vegada més estesa.

El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya està format, entre d'altres, per membres dels departaments de Governació i Administracions Públiques i de Justícia, i per representants del sector associatiu i voluntari.

El sector ha escollit 9 membres dels 22 membres del Consell. Aquests representants han estat seleccionats per donar presència als següents àmbits: social, cultural, comunitari, ambiental i internacional.
A banda d’aquesta important representació del sector, els principis en què es fonamenta aquest nou organisme són l’eficàcia i l’eficiència, una vocació transversal i interdepartamental, i la voluntat de donar resposta a la realitat de l’associacionisme i el voluntariat actual.

Seguiment i avaluació del Pla Nacional de l'Associacionisme i Voluntariat


El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya tindrà la funció de fer el seguiment i l'avaluació del PNAV. Aquest pla determina els eixos, les línies estratègiques, objectius i mesures que es portaran a terme des del Govern els propers anys per potenciar la incidència pública i social de l'associacionisme i el voluntariat.

El Pla nacional d'associacionisme i voluntariat s'ha elaborat amb el consens i la participació de tot el sector i està pensat per donar resposta a les necessitats de les entitats i les persones associacions i voluntàries de Catalunya. A través d'aquesta política el Govern executarà un total de 446 actuacions en aquest àmbit durant el període 2008-2011, amb una inversió total de 73,4 milions d'euros.

Catalunya compta amb més de 15.000 associacions actives (1.800 censades com a entitats de voluntariat) i prop de 800.000 persones voluntàries. Aquest teixit associatiu ric i divers està format per persones que han pres una opció envers la comunitat i han dedicat una part del seu temps al servei del bé comú per mitjà dels diversos àmbits d'intervenció: social, cultural, ambiental, de cooperació internacional i drets humans, de participació ciutadana, civisme i d'altres.

Notícia Gencat

26.11.10

Newsletter especial Eleccions al Parlament de Catalunya - Novembre 2010

[ca] Ja podeu accedir a la newsletter especial amb motiu de les Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010. Hi trobareu quines són les propostes que els diferents partits polítics fan sobre l'RSE i altres aspectes ètics, a més d'articles sobre les eleccions i altres notícies sobre l'RSE. Entreu-hi:
www.collaboratio.net/newsletter/2010/11/25/01

[es] Ya pueden acceder a la newsletter especial con motivo de las Elecciones al Parlamento de Cataluña 2010. Encontrarán cuáles son las propuestas que los diferentes partidos políticos hacen sobre la RSE y otros aspectos éticos, además de artículos sobre las elecciones y otras noticias sobre la RSE.
NOTA: Esta newsletter especial sobre las elecciones catalanas sólo tiene versión en catalán. Le informamos que, si estos contenidos son de su interés, puede hacer uso del traductor, con un resultado óptimo. Entrar en la newsletter preparada para la traducción:
www.collaboratio.net/newsletter/2010/11/25/02

25.11.10

Les principals propostes electorals sobre l'RSE

Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins els programes electorals 

L'Estatut de Catalunya, en el seu article 45.5, on es refereix al Desenvolupament econòmic, estableix que “La Generalitat ha d'afavorir el desenvolupament de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l'empresa...”.

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc aquest diumenge 28 de novembre de 2010, Responsabilitat Global ha volgut recollit les aportacions en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses que fan els programes electorals. Vegeu tot seguit aquest reportatge de síntesi de les principals propostes:
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010: l’RSE als programes electorals 

Fa quatre anys vam elaborar un reportatge sobre l’RSE dins els programes electorals. Enguany tornem a mostrar quines són les propostes que fan els partits polítics que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Les propostes d’RSE prenen un caire més aplicat a les polítiques sectorials. Algunes línies de desenvolupament que hem portat a terme des de Responsabilitat Global ja es mostren consolidades: RSE en el comerç, respecte la llengua o vinculada als territoris. [...]

En aquestes eleccions apareix per primer cop el concepte de Territori Socialment Responsable. I sobretot es van concretant les propostes de l’RSE de manera més interrelacionada amb cada política sectorial. Així, l’RSE ja no apareix únicament quan es parla de model d’empresa o de sostenibilitat o de pràctiques més conegudes com la conciliació de la vida familiar i laboral sinó que també apareix l’RSE en referència al comerç, a la internacionalització, als aspectes de llengua, al bon govern, al turisme, a la banca ètica, etc, i s’arriben a concretar mesures com propostes de codis ètics, de transparència, d’elaboració o exigència d’informes de sostenibilitat.  [llegir l'article sencer en PDF]
Nota: aquest article s'ha publicat a Jornal.cat

Elecciones en Catalunya: todos los partidos hablan de RSE

27 de Noviembre de 2010 - 19:42:30 por jmcanyelles
Logo elecciones parlamento de Cataluña 2010Elecciones en Catalunya: cuáles son las referencias a la Responsabilidad Social de las Empresas y la ética en los programas electorales

Domingo 28 de Noviembre, elecciones en Cataluña donde se podrá elegir el 129 presidente [es][ca]. ¿Pero cómo se integra la Responsabilidad Social de las Empresas en los programas electorales? El Estatut de Catalunya, en su artículo 45.5, donde se refiere al Desarrollo económico, establece que "La Generalitat debe favorecer el desarrollo de la actividad empresarial y el espíritu emprendedor teniendo en cuenta la responsabilidad social de la empresa ...".

Con motivo de las Elecciones al Parlamento de Cataluña que tendrán lugar este domingo 28 de noviembre de 2010, hemos querido recogido las aportaciones en materia de Responsabilidad Social de las Empresas que hacen los programas electorales. Ver a continuación este reportaje de síntesis de las principales propuestas:

Elecciones al Parlamento de Cataluña 2010: la RSE en los programas electorales
Hace cuatro años elaboramos un reportaje sobre la RSE dentro de los programas electorales. Este año volvemos a mostrar cuáles son las propuestas que hacen los partidos políticos que se presentan a las elecciones al Parlament de Catalunya
Las propuestas de RSE toman un cariz más aplicado a las políticas sectoriales y ya no quedan en generalizaciones. Nos enorgullece ver que algunas líneas de desarrollo que hemos llevado a cabo desde Responsabilitat Global ya se muestran consolidadas: RSE en el comercio, RSE respecto a la lengua o RSE vinculada a los territorios.
En estas elecciones aparece por primera vez el concepto de Territorio Socialmente Responsable. Y sobre todo se van concretando las propuestas de la RSE de manera más interrelacionada con cada política sectorial. Así, la RSE ya no aparece únicamente cuando se habla de modelo de empresa o de sostenibilidad o de prácticas más conocidas como la conciliación de la vida familiar y laboral sino que también aparece la RSE en referencia a la internacionalización, el buen gobierno, el turismo, la banca ética, etc, y se llegan a concretar medidas como propuestas de códigos éticos, de transparencia, de elaboración o exigencia de informes de sostenibilidad.Nota: artículo publicado en Diario Responsable

Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins els programes electorals

Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins els programes electorals 

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc aquest diumenge 28 de novembre de 2010, Responsabilitat Global ha volgut recollit les aportacions en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses i d'Ètica que fan els programes de cadascuna de les vuit forces polítiques amb possibilitats d'obtenir representació parlamentària segons els darrers sondejos d'opinió.


Complementàriament, us proposem aquests enllaços que aporten altres punts de vista:

Canvi Climàtic

Des de la Fundació Empresa & Clima es va enviar un breu qüestionari sobre temes ambientals i més concretament les polítiques a desenvolupar en Canvi Climàtic als diferents partits polítics amb representació parlamentària que es presenten a les properes eleccions catalanes del 28 de novembre. Adjuntem les seves respostes i pensem que aquesta iniciativa pot ser útil per apropar una part important del contingut dels diferents programes electorals a les empreses i empresaris del nostre país.

Accés a la documentació
Altres:


  L'RSE al programa electoral 2010 de Convergència i Unió (CiU)

  Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
  Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral de Convergència i Unió (CiU) (www.ciu.cat

  Dins "Responsabilitat social de l’empresa (RSE)":

  • 427. Treballarem per impulsar un marc legal i una política que promogui la responsabilitat social, especialment per a les petites i les mitjanes empreses que operen al país.
  • 428. Incorporarem la RSE en les polítiques de suport a la internacionalització de les empreses, i de manera molt especial en les que es produeixin en els països poc desenvolupats.

  Dins "Economia social i solidària i el cooperativisme":

  • 458. Farem servir els instruments necessaris, com les clàusules socials a la contractació pública, el suport a l’emprenedor social o les iniciatives de creació d’empreses d’inserció, desenvolupant i posant en pràctica el terme de “territori socialment responsable”.
  • 459. Aplicarem el concepte de “territori socialment responsable” al desenvolupament local, creant sinèrgies entre els diferents estaments i agents a cada territori, implicant Administració, Entitats Social i Empreses en la creació de llocs de treball.
  • 460. Potenciarem la creació d’Empreses d’inserció, Agrupacions d’Interès econòmic i sinèrgies varies entre diferents empreses i entitats socials per tal d’implementar polítiques de creació d’ocupació i ampliar la possibilitat de contractació de les mateixes.
  • 461. Implantarem que el balanç social, informe de sostenibilitat, sigui un aspecte d’obligat compliment per a les empreses que es presenten a contractació pública.

  Dins "7.1. REGENERACIÓ POLÍTICA I LIDERATGE":
  • Recuperar la dignitat i el prestigi de les institucions catalanes és un dels objectius que hem de promoure com a país. Regeneració política i lideratge és el compromís de Convergència i Unió per contribuir a superar la distància creixent entre la ciutadania i una bona part dels seus polítics, sobre la base de més transparència, compromisos i objectius més clars i la possibilitat d’avaluar-ne el compliment.
  • Regeneració de la política que requereix institucions fortes al servei del poble de Catalunya, que no depenguin del Govern de torn de l’Estat i que puguin exercir les funcions que els pertoquen amb responsabilitat i llibertat.[...]
  • 942. Al llarg de la legislatura, farem un balanç permanent i fefaent de compliment de les propostes formulades en el Programa, per tal que la ciutadania avaluï la tasca efectuada.
  Dins "1.6. LA CATALUNYA SEGURA": 334. Aturarem l’aplicació del denominat “codi d’ètica”, promogut per l’actual Govern, i centrarem els esforços a corregir el dèfi cit de mitjans humans i materials que pateix el cos.

  Dins "3.2. LA FORÇA DE LA CULTURA":
  • 604. Reforçarem el sentiment de nació, la identitat col·lectiva pròpia, com a valor ètic a partir del desenvolupament d’un nacionalisme democràtic cosmopolita i cívic.
  • 606. Treballarem per garantir que la ciutadania pugui viure plenament en català en tots els àmbits de la societat com a valor d’una ciutadania compromesa i responsable.
  Nota: al final del programa de CiU hi apareix una relació de termes significatius amb la indicació de les pàgines on hi apareixen:
  • Responsabilitat (167, 253, 262, 276, 351, 427, VALORS*, 941, 976)
  • Responsabilitat social (427, 428)

  L'RSE al programa electoral 2010 del Partit Socialista de Catalunya (PSC)

  Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
  Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral del Partit Socialista de Catalunya (PSC)  (www.socialistes.cat)


  Dins "1.1.1. FOMENTAR UNA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TEMPS SOCIAL I DE TREBALL QUE PERMETI EQUILIBRAR ELS DIFERENTS ESPAIS VITALS (FAMILIARS, LABORALS I PERSONALS)":


  • Potenciarem empreses que incorporin mesures per a una gestió del temps equilibrat i responsable per a treballadors i treballadores i farem que sigui un mèrit en la contractació pública.
  • Promourem la conciliació dels usos del temps en l’àmbit de les empreses i les administracions públiques a través de la difusió d’estudis i experiències, creant una guia de bones pràctiques. Cal difondre l’evidència demostrada de què la conciliació incrementa la productivitat dels treballadors i treballadores.
  • Proposem el Pacte per a la Conciliació i els Nous Usos del Temps: amb polítiques per a una organització social del temps més equilibrada (temps laboral, personal, social, familiar, i d’oci) i horaris més racionals en benefici dels usuaris, consumidors i treballadors i treballadores dels diferents sectors.


  Dins "1.9.2. VERTEBRAR I CONSOLIDAR UN SECTOR ECONÒMIC QUE SIGUI MOTOR
  D’ACTIVITAT I CREADOR D’OCUPACIÓ":

  • Crearem una entitat d’àmbit català per canalitzar el patrocini privat d’activitats esportives alhora que promourem que els grans patrocinadors i organitzadors esportius tinguin una visió més àmplia de l’esport i incorporin criteris de responsabilitat social corporativa (RSC).
  • Desenvoluparem el mecenatge per tal de facilitar la inversió privada en la pràctica esportiva i en la construcció de nous equipaments esportius.
  • Presentarem iniciatives legislatives als parlaments català, espanyol i europeu per tal de dotar el mecenatge i l’esponsorització d’incentius fiscals.
  • Establirem un codi de bones pràctiques per incorporar criteris de sostenibilitat econòmica en l’organització d’esdeveniments esportius.  Dins "2.1.1. LIDERAR UN PROJECTE ECONÒMIC I SOCIAL DE FUTUR A CATALUNYA,
  QUE SIGUI UN MOTOR PER A EUROPA I LA RESTA D’ESPANYA": Acordarem amb les caixes catalanes que no promoguin ni participin en fons o altres instruments financers d’alt risc i que reforcin la seva responsabilitat social corporativa.


  Dins "2.1.3. IMPULSAR ELS AJUSTATGES NECESSARIS PER REDUIR EL DÈFICIT DE
  LA MANERA MÉS JUSTA POSSIBLE": Impulsarem una fiscalitat verda més extensa a Catalunya. Introduirem incentius, però que fomentin el consum responsable de determinats productes per al medi ambient; que contemplin diferències entre els territoris que pateixen més externalitats negatives que en d’altres, etc. Les polítiques de fiscalitat verda han d’ajudar a induir a l’ús equilibrat i responsable del medi i dels seus recursos, com per exemple potenciant l’eficiència energètica en tots els edificis públics, en les llars i les empreses, un consum responsable de l’aigua o l’adquisició de productes menys contaminants i, a l’hora, que redueixin el consum substancialment.

  Dins "2.1.4. PER UNA ECONOMIA SOCIAL DE BASE COL·LECTIVA I AL SERVEI DE LES PERSONES, QUE TREBALLI PER LA COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL, I POSI LES BASES PER A UN CANVI DEL MODEL PRODUCTIU, ECONÒMIC I EMPRESARIAL":

  • Proposem crear espais de col·laboració entre els instruments financers públics i la banca ètica, la banca cooperativa, les seccions de crèdit, les mútues, i tots aquells instruments financers propis del sector, per posar-los al servei d’aquestes empreses, mitjançant línies d’avals i crèdits.
  • Potenciarem una contractació pública amb criteris socials, ètics i ambientals, que amb l’aplicació de clàusules socials i mercats protegits, valori també el benefici social en l’adjudicació d’aquells contractes, i garanteixi la presència de les Empreses d’Inserció i els CET’s en la gestió de serveis i/o el subministrament de productes.


  Dins "2.2.3. APOSTAR PER L’EMPRESA I ELS/LES TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES": Promourem que les empreses incorporin la responsabilitat social en la seva gestió com a eina per garantir la sostenibilitat i continuïtat de l’empresa a mig i llarg termini.  Dins "2.2.5.1. DONES": Impulsarem campanyes de sensibilització i conscienciació adreçades a les empreses i a la ciutadania per tal de mostrar que la igualtat d’oportunitats és una estratègia empresarial i que el no-aprofitament del talent femení comporta importants pèrdues econòmiques a les empreses del país. Crearem així mateix un distintiu en igualtat per a les empreses que serveixi com a incentiu per a la contractació pública a Catalunya i, alhora, que les empreses el puguin utilitzar com a marca de responsabilitat social en els seves activitats comercials i publicitàries. [...] Reforçarem el suport econòmic i tècnic a les empreses de més de 30 persones treballadores que implementin un pla d’igualtat i flexibilitzin l’organització del temps de treball de tot el seu personal; i a aquelles de més de 100 que incorporin la figura professional de l’agent d’igualtat com a responsable d’impulsar i avaluar les mesures d’igualtat dins l’empresa.


  Dins "2.2.5.1. DONES": Incorporarem la paritat als càrrecs de màxima responsabilitat pública i als òrgans col·legiats de Catalunya i promourem una representació equilibrada de dones i homes en els òrgans de direcció de les empreses i del tercer sector social.

  Dins "2.4.3. TREBALLAR EN FAVOR D’ UNA INDÚSTRIA COMPETITIVA GLOBALMENT, SOSTENIBLE I RESPONSABLE SOCIALMENT":

  • Promourem la implantació de sistemes de responsabilitat social corporativa a les empreses, especialment a les PIME, amb l’objectiu que la mateixa suposi millores de competitivitat i reputació, desenvolupant programes de foment de l’emprenedoria social.
  • Recolzarem la projecció del posicionament de la indústria socialment responsable, amb l’objectiu d’afavorir l’atracció de talent i inversió, i fomentar l’esperit emprenedor en la nostra societat.


  Dins "2.7.1. ACONSEGUIR UN COMERÇ INTEGRAT EN ELS POBLES I CIUTATS,
  INNOVADOR I ADAPTAT A LES DEMANDES DEL FUTUR":

  • Impulsarem un comerç equilibrat en oferta i format basat en el consum responsable, la llibertat d’elecció i la coresponsabilitat tot situant a les persones consumidores al centre de les nostres polítiques.
  • Cercarem mecanismes transversals de coordinació entre les polítiques de comerç i la resta de polítiques, com les adreçades a les persones consumidores, les de seguretat, salut, polítiques socials, de conciliació familiar, d’urbanisme i sostenibilitat, agricultura, educació i formació, i totes les polítiques econòmiques i de competitivitat.
  • Treballarem per la compatibilitat i adaptació dels horaris comercials als nous usos dels temps, a les noves necessitats de la ciutadania, tot coneixent les realitats existents dels països més avançats i vinculats als referents turístics i comercials.
  • Donarem suport al foment i modernització dels Mercats Municipals i recalcarem la promoció i extensió del comerç responsable.

  Dins "2.7.2. UN SECTOR TURÍSTIC COMPETITIU, GENERADOR D’OCUPACIÓ DE QUALITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA QUE ALHORA SIGUI SOSTENIBLE SOCIALMENT": Impulsarem un nou model de turisme de qualitat, més responsable i sostenible, combinant noves ofertes amb la cultura, els entorns emblemàtics, la gastronomia, l’enologia, el turisme esportiu i les experiències de curta durada.

  Dins "2.7.3. RECOLZAR UN CONSUM MÉS RESPONSABLE, TRANSPARENT I SEGUR AMB MAJOR COMPETÈNCIA PER GARANTIR LA MILLOR OFERTA":


  • Desplegarem el Codi de Consum, garantint el dret i els interessos de les persones consumidores en totes les seves dimensions i assegurant la llibertat d’elecció
  • Afavorirem un consum responsable des de la conscienciació i l’actitud exemplar de l’Administració, i treballarem per prevenir i reduir el sobreendeutament de les famílies cercant fórmules que permetin renegociar els deutes i minimitzar les conseqüències dels impagats, i establint canals d’informació, formació i educació per fomentar el consum responsable, així com la implicació de les institucions financeres.  Dins "3.2.1. GARANTIREM LA QUALITAT DEMOCRÀTICA : BON GOVERN I REGENERACIÓ DE LA POLÍTICA": Per impulsar l’exemplaritat, establirem Codis Ètics i Guies de Conducta dels alts càrrecs i articularem mecanismes per estendre’n la seva aplicació.


  Dins "3.2.4. TREBALLAREM PER UNA BONA ADMINISTRACIÓ, MODERNA I PROPERA": Promourem un gran acord amb les forces sindicals i els col·lectius dels empleats públics a fi i efecte de posar en valor la funció pública reforçant els valors públics com a eix de la institució d’una funció pública al servei dels ciutadans i acompanyant els drets dels treballadors públics d’un codi ètic i de conducta inspirat en els principis d’integritat, neutralitat, honradesa i objectivitat.  Dins "3.8.4. FER QUE CATALUNYA SIGUI CLAU EN LA PROJECCIÓ D’INICIATIVES DE PAU, PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ": Igualment buscarem fórmules per fer aflorar el paper potencial del sector privat en la cooperació. En especial aquelles iniciatives empresarials que potenciïn la Responsabilitat Social Corporativa aplicada a la Cooperació Internacional.


  Dins "4.5.3. TREBALLAR PER UNA RENOVACIÓ NORMATIVA QUE ACULLI LA RENOVACIÓ MEDIÀTICA": Impulsarem des de Catalunya un pacte ètic amb els mitjans de comunicació públics i privats que contingui elements autoreguladors dels continguts i horaris a emetre desplegant la Llei Audiovisual de Catalunya i la Llei Audiovisual General.


  Dins "5.2.1. FER UN CONTRACTE PER A L’ECONOMIA SOSTENIBLE": Potenciarem la compra verda i responsable per part de les administracions i la ciutadania.

  L'RSE al programa electoral 2010 d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
  Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral  d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (www.esquerra.cat)


  Participació dels agents econòmics i socials en l’elaboració de les polítiques econòmiques [...]
  c. Potenciarem un marc català de responsabilitat social de les empreses com a mitjà de competitivitat i
  sostenibilitat, reforçant així mateix la seva contribució al benestar i a la cohesió social.

  Dins "A la recerca de l’excel·lència de la funció pública": Elaborarem codis de conducta, guies singulars i establirem mecanismes de responsabilitat i de control preventius i de resultats de l’actuació de les persones que treballen a les administracions.

  Dins "La nova indústria catalana: recerca i ecoinnovació": Farem de la recerca i la innovació en matèria ambiental factors clau en la dinamització econòmica del territori, la creació d’empreses i de noves ocupacions i professions, apostant per una economia associada als valors de la sostenibilitat i la responsabilitat social, impulsant la nova economia del futur.

  Dins "PARTICIPACIÓ CIUTADANA, RADICALITAT DEMOCRÀTICA, DRET A DECIDIR": La radicalitat democràtica, té com a condició necessària apropar la ciutadania, als assumptes de la res pública, creant una consciència cívica i de responsabilitat política que sigui capaç de apropar la participació
  democràtica, en l’esfera pública, en aquest sentit, caldrà seguir impulsant els mecanismes de participació directa de la ciutadania en el dia a dia de la política.

  Dins "PARTICIPACIÓ CIUTADANA, RADICALITAT DEMOCRÀTICA, DRET A DECIDIR":
  Llei de transparència i accés a la informació pública.
  • d. La millor manera de combatre la corrupció és adoptant mecanismes de prevenció dins del sistema institucional i polític. Mesures que incrementin la responsabilitat, la transparència, la rendició de comptes, i en definitiva, la democràcia. Un d’aquests mecanismes és la Llei de la transparència i accés a la informació pública, que va néixer als Estats Units i a Suècia cap als anys 60, i que ha culminat amb lleis modèliques com la del Regne Unit, vigent des del 2005. Aquesta Llei té per objectiu apoderar als ciutadans per a poder exercir el dret a rebre la rendició de comptes dels poders públics.
  • e. Pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública El Pacte d’Integritat (PI) és una eina per ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació pública. Es tracta d’un procés que inclou un acord entre un govern o un departament del govern i tots els licitadors per a un contracte del sector públic. El PI estableix els drets i obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà suborns, ni participarà amb els competidors per obtenir el contracte. A més, els licitadors estan obligats a revelar totes les comissions i despeses similars pagats per ells en relació amb el contracte.
  Dins "POLÍTICA LINGÜÍSTICA": La política lingüística en el marc de la responsabilitat social de les empreses, per a la millora professional i de la prestació dels serveis al públic. Al febrer del 2008, amb el Departament d’Economia es va signar l’Acord de col·laboració entre l’Agència Catalana de Consum, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, el Foment del Treball Nacional, PIMEC i altres organitzacions per al foment d’actuacions en matèria de consum. En aquest acord s’ha incorporat, com a un dels valors importants de la responsabilitat social empresarial, les actuacions de política lingüística.

  Dins "COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ HUMANITÀRIA":
  • Explorarem possibles vies de col·laboració directa, i les establirem en cas que sigui adient, amb el sector empresarial, preferentment amb agrupacions de petites i mitjanes empreses i cambres de comerç, per a l’assumpció de la responsabilitat social corporativa, especialment amb actuacions als països del Sud.
  • Estudiarem la possibilitat d’una convocatòria de subvencions per a la implantació de la Responsabilitat Social Corporativa.
  Dins "Estratègies en política penitenciària": Assegurar la suficient provisió i manteniment dels mitjans passius de seguretat per tal de garantir la retenció i custodia de la població interna, sigui detinguda, preventiva o penada. Les errades en aquesta missió de custòdia suposen una pèrdua de confiança i manca de responsabilitat social. Per aquest motiu convé un percentatge alt d’infalibilitat del sistema de seguretat, amb les mínimes errades possibles.

  Dins "L’obra de govern d’Esquerra": A través del Pacte Nacional per a l’Educació s’impulsà que
  els centres concertats assumissin progressivament majors quotes de responsabilitat social i educativa i es
  pogués avançar cap la gratuïtat efectiva dels ensenyaments obligatoris.

  L'RSE al programa electoral 2010 del Partit Popular de Catalunya

  Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
  Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral del Partit Popular de Catalunya (PPC)  (www.ppcatalunya.com)


  Dins "QUALITAT DE VIDA: MENYS DELINQÜÈNCIA I MÉS BENESTAR": El nostre objectiu és que Catalunya convergeixi amb Europa en polítiques familiars. Per aquest motiu, és necessari que des de tots els àmbits es faciliti la conciliació de la vida familiar i laboral. Una societat familiarment responsable és aquella que permet als pares estar més temps amb els seus fi lls. De la mateixa manera, els serveis socials han d’oferir més oportunitats a les persones més vulnerables amb una atenció digna, sufi cient i sostenible.

  Dins "UNA SOCIETAT FAMILIARMENT RESPONSABLE": volem reconèixer l’aportació de les famílies amb més fills a la societat i incorporar la perspectiva familiar en el desenvolupament de les polítiques de la generalitat, millorant la seva qualitat de vida i promovent la conciliació de la vida laboral i familiar.


  • Promourem la qualifi cació “Empresa Familiarment Responsable” per aquelles empreses que acreditin l’aplicació de mesures i pràctiques que facilitin la conciliació de la vida laboral i la vida familiar.

  Dins "UNA ADMINISTRACIÓ QUE COSTI MENYS I FUNCIONI MILLOR": Volem plantejar-te una autèntica transformació de l’administració que sigui més responsable, transparent i reti comptes davant teu i davant de tots els contribuents. Enrere quedaran els dies en què calia anar de fi nestreta a fi nestreta per entrar amb un problema i sortir-ne amb dos i els dies en què els partits et prometien coses i no hi havia cap mecanisme per controlar que tot el que et deien ho feien realment: volem una administració i uns polítics que retin comptes davant dels ciutadans.

  Dins "UNA POLÍTICA RESPONSABLE": NOMÉS PODREM SUPERAR LA DESAFECCIÓ AMB UN COMPROMÍS DE TOTS ELS PARTITS PER LA TRANSPARÈNCIA I EL BON GOVERN. ELS POPULARS VOLEM RECUPERAR LA CONFIANÇA DELS CIUTADANS CENTRANT-NOS EN CINC ASPECTES: PREMIAR LA DENÚNCIA DE LES PRÀCTIQUES CORRUPTES I DEL FRAU FISCAL, ESTABLIR UN PROCEDIMENT SANCIONADOR MÉS DUR, REFORÇAR ELS INSTRUMENTS DE CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ, APROVAR UNA LLEI DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES ADMINISTRATIVES I DONAR MÉS PODER ALS CIUTADANS PER A LA PARTICIPACIÓ I CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA.

  • Els casos de corrupció que han esquitxat la vida política catalana i la deriva d’un govern que no ha sabut solucionar els problemes dels catalans han provocat els graus de desafecció política més importants que es recorden en la nostra recent història democràtica. Tenim l’obligació d’imposar l’ètica i el bon govern en les nostres institucions regenerant les formes i les pràctiques institucionals i sent absolutament implacables amb els casos de corrupció. Els populars catalans ens comprometem a establir un contracte amb els ciutadans per a la transparència i la regeneració públiques per tornar a recuperar la confi ança dels catalans en les seves institucions.
  Dins "Impulsar l’economia social i els emprenedors": posarem en marxa un projecte de transferència tecnològica i de bones pràctiques perquè les empreses catalanes que ho desitgin puguin canalitzar les seves activitats de responsabilitat social corporativa mitjançant un intercanvi amb els emprenedors dels països amb els quals cooperem.

  Dins "Més policia als carrers i als barris": Elaborarem un nou Codi Ètic estandarditzat ambel codi europeu i anul·larem el vigent, pel seu desequilibri respecte als drets i deures de la policia de la Generalitat.

  L'RSE al programa electoral 2010 d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV - EUA)

  Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
  Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV - EUA) (www.iniciativa.cat)

  L’esquerra verda i transformadora es presenta a les eleccions al Parlament de 2010 amb un projecte basat en els valors i les propostes de l’esquerra, l’ecologia i la llibertat. Valors com la justícia social, l’equitat entre homes i dones, la sostenbilitat, l’ètica, la transparència i la participació. [...]

  Una nova economia requereix també d’una nova política per donar més poder a la ciutadania. Una política per fer una Administració transparent, amb parets de vidre, amb participació ciutadana i control democràtic. Una política basada en l’ètica per acabar amb la corrupció, per treure el diner de la política.

  Dins "6. Ocupació de qualitat i modernització dels serveis públics d’ocupació": 15. Crear ocupació entre pimes, persones emprenedores i autònomes mitjançant acords amb entitats financeres i de banca ètica que facin possible un millor accés al crèdit i menors tipus d’interès.

  Dins "9. Economia social i autònoms: per una gestió democràtica de l’economia": 77. Garantir el suport financer a les experiències de banca ètica promogudes des de la societat civil, així com d’altres propostes d’economia solidària (consum ecològic, turisme solidari, agricultura ecològica, etc.).

  Dins "Ecologia": ICV-EUiA proposa un nou Acord Social i Ecològic per impulsar la modernització de Catalunya. Estem parlant d’un nou model productiu, capaç de crear ocupació en l’economia vinculada al medi ambient i l’atenció a les persones, que desenvolupi la nostra economia i, alhora, millori la qualitat de vida. Un model productiu baix en carboni i que internalitzi els costos socials i ambientals. Un nou model que promogui l’equitat, tant social com de gènere, així com l’equilibri territorial. [...]

  Dins "Ecologia": Volem crear un nou entorn favorable per a les empreses, basat en l’eficiència en l’ús de l’energia, l’aigua i els residus; en la qualificació i la capacitat d’adaptació dels treballadors i les treballadores gràcies a un sistema de formació i unes polítiques actives d’ocupació eficients, i el suport a les noves iniciatives i als nous emprenedors i les noves emprenedores. Volem estimular unes empreses modernes, que comptin amb la participació dels treballadors i les treballadores, obertes a la innovació i amb responsabilitat social i ambiental. Una nova manera d’entendre la competitivitat que no es basa en la reducció de costos laborals o ambientals.

  Dins "5. Una política econòmica orientada al canvi de model econòmic. Una política fiscal justa":
  11. Garantir la responsabilitat social i ambiental exterior a les empreses que comptin amb suport públic i operin fora de les fronteres catalanes.

  72. Crear el Distintiu de Qualitat de l’economia social, que actuï com a marca de reconeixement del sector, així com impulsar els certificats de Responsabilitat Social entre les empreses d’economia social.

  261. Negociar amb l’Estat i la UE la regulació de les importacions de productes agraris de països tercers tot exigint-ne les condicions homologables de producció i traçabilitat, i afavorint aquelles que més responen a una responsabilitat social i/o corporativa als països d’origen.

  Cal establir mecanismes bilaterals permanents de contacte amb Educació, Medi Ambient i Habitatge, Indústria, Comerç i Turisme per tractar afers comuns (educació per a un consum responsable, informació, seguretat, responsabilitat de productors i proveïdors, etc.), estar informats de les propostes legislatives i de desenvolupament normatiu i fer-ne propostes de modificació.

  Dins "Eix de política lingüística. Introducció. Viure en una societat plurilingüe": La pedagogia i sensibilització de la població en relació amb els valors positius de la diversitat lingüística i la preservació del patrimoni lingüístic col·lectiu, per mitjà de l’escola, els mitjans de comunicació i els líders d’opinió en diferents àmbits. Les polítiques públiques han de propiciar una consciència social favorable a la legitimitat moral i política de prioritzar, a Catalunya, la llengua catalana (o l’occitana a l’Aran) com a llengua pròpia i més vulnerable del territori. I igualment, en relació amb les organitzacions i empreses, han d’afavorir la incorporació del concepte de responsabilitat lingüística en el marc de la responsabilitat social corporativa.

  Dins "Eix de política lingüística. Propostes": Avançar perquè les empreses que tenen el seu àmbit d'actuació a Catalunya incorporin un compromís amb el seu entorn, amb la incorporació de l'ús del català a l'empresa en el marc de la seva responsabilitat social, amb la participació de les persones representants dels treballadors i les treballadores, i sol·licitar que el Departament de Treball habiliti un registre públic amb l'objectiu de difondre les iniciatives empresarials verificables, que també inclogui l'etiquetatge, que es facin en aquest sentit.

  Dins "A) Bon govern, transparent, ètic i obert a la societat": 892. “Pacte contra la corrupció, per la transparència i el bon govern”. Per recuperar la confiança de la ciutadania en el sistema polític i per evitar al màxim nous casos de corrupció, cal actuar de manera contundent i transversal en tots els organismes que poden intervenir en aquestes males pràctiques o poden contribuir a evitar-les. Cal que en prenguin part totes les institucions públiques i administracions, així com, evidentment, els partits polítics. Així mateix, el compromís amb l'ètica també requereix de la ciutadania i el conjunt de la societat civil, per tal que rebutgin aquesta pràctica i controlin l'aplicació de les mesures, i del sector privat, per tal que impedeixi que es promogui la corrupció o se’n prengui part. Aquest pacte hauria de comptar amb un òrgan executiu (que podria ser l’Oficina Antifrau) que impulsés l’aplicació de les mesures en tots els organismes i àmbits implicats, i una comissió de seguiment integrada per representants de tots els sectors signants que en garantís el compliment. Aquest pacte podria recollir moltes de les mesures que s’exposen a continuació i en d'altres apartats, des del control del finançament dels partits fins a la fiscalització dels comptes de les administracions, l'accés a la informació o el registre de lobbies, entre d’altres.

  Dins "A) Bon govern, transparent, ètic i obert a la societat": 894. En coherència i sense necessitat de legislació, ICV-EUiA es compromet a actuar amb la màxima transparència des del Govern de la Generalitat:

  • Tots els informes encarregats seran públics i es penjaran a la pàgina web per a la consulta de tothom, així com totes les subvencions que es concedeixin (i no només al DOGC).
  • Les agendes dels càrrecs públics també estaran disponibles al web per tal que es pugui conèixer la seva activitat política.

  Dins "Accions per a la millora de l’Administració pública": 945. Impulsar codis d’ètica en tots els òrgans i organismes públics, institucions i empreses, cossos operatius i departaments. En aquest sentit, podem enorgullir-nos que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació hagi estat el primer a aprovar un codi ètic propi.

  Dins "Accions per a la millora de l’Administració pública": 958. Incrementar la formació, la motivació, l’especialització i la modernització de la gestió i direcció pública. Modernització tecnològica i organitzativa de la gestió pública. Potenciar l’activitat pública com a generadora d’innovació i responsabilitat social.

  Dins "Eix de seguretat pública i emergències. 1. Introducció: la seguretat pública, garant dels drets fonamentals": L’assumpció per part d’ICV-EUiA de la responsabilitat d’Interior va representar un repte de gran profunditat. Des d’aleshores, s’ha anat avançant, tant des de la pràctica de la gestió com des de la reflexió política, en una dinàmica de retroalimentació que ens està permetent obrir algunes línies d’avenç prou

  suggerents en la modernització del sistema públic de seguretat i emergències. Els motors d’aquesta modernització han estat la incorporació de la recerca, el desenvolupament i la innovació a cadascun dels àmbits del Departament; la prioritat donada a les polítiques preventives; el foment de la participació i la
  col·laboració institucional; el desenvolupament de polítiques específiques per a aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat; la promoció de la igualtat, la interlocució, la proximitat, la professionalitat i l’ètica, el diàleg i la comunicació. En són exemples la lluita contra la violència masclista o el programa d’equitat de gènere del Departament, el de responsabilitat social corporativa i el d’ambientalització. [...]  En tercer lloc, hem vetllat per contribuir a la sostenibilitat del país des de les polítiques públiques de seguretat. En aquest sentit, cal destacar el desenvolupament de la prevenció dels riscs de protecció civil, les polítiques
  de trànsit que afavoreixen l’ús responsable del vehicle privat i les polítiques d’estalvi energètic i de responsabilitat social del conjunt del Departament.

  Dins: "2. Balanç de govern de la legislatura 2006-2010":

  • Pioners en bones pràctiques i codis d’ètica. La voluntat de destacar valors com ara el respecte, la integritat, la dedicació al treball, l’objectivitat, la vocació de servei públic, la responsabilitat, la imparcialitat en l’actuació, la transparència o l’austeritat de l’Administració pública han fet que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sigui el primer que hagi aplicat un manual de bones pràctiques i un codi ètic per al Personal d’Administració i Serveis. També s’ha creat el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, que ha elaborat el primer Projecte de codi ètic de la policia d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea, que ha merescut el reconeixement de la societat catalana.
  • Augment de la transparència. La transparència millora el servei i l’eficàcia de tots els serveis públics. Són milers de respostes parlamentàries, centenars d’hores de compareixences al Parlament, rodes de premsa i notes informatives per assegurar la transparència que han de tenir tots els serveis públics.

  Dins: "3.1. Cooperació i Desenvolupament": 1125. Impulsar la Banca Ètica a Catalunya. L’1% dels recursos gestionats per la Generalitat operaran en Banca Ètica

  L'RSE al programa electoral 2010 de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C's)

  Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
  Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C's) (www.ciudadanos-cs.org)

  Dins "MEJORAR LA ECONOMÍA, REDUCIR EL DESEMPLEO, SALIR DE LA CRISIS": Para salir de la crisis hay que rediseñar el sistema productivo de Cataluña y el resto de España y orientarlo hacia un modelo de mayor valor añadido y alta productividad. Supondrá el abandono del modelo económico del crecimiento y su sustitución por una economía del conocimiento, por un modelo económico que tenga como objetivo la eficiencia y la sostenibilidad y en el que se fomenten las actividades relacionadas con el aprovechamiento y la optimización y se primen las ideas de reutilización y de utilidad. En definitiva, un modelo basado en la responsabilidad social que tenga como objetivo el bienestar.

  Dins "48. Fomento del empleo": Fondos para la formación de los trabajadores. Estableceremos la creación de un fondo para formación con cotizaciones que se destinaría a la formación del trabajador que pierde su empleo. Igualmente es necesario que, mediante la aportación de fondos públicos y de fondos derivados de la responsabilidad social de las empresas, se fomente la formación de los trabajadores.

  Dins "127. Modelo policial en Cataluña": Promoveremos una relación con los cuerpos de seguridad basada en la confianza y el respeto a la labor de los Mossos d’Esquadra, y velaremos por en el cumplimiento del código ético europeo.

  L'RSE al programa electoral 2010 de Solidaritat Catalana per la Independència (SI)

  Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
  Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) (www.solidaritatcatalana.cat)


  Dins "2.3. La cohesió social i nacional en situació límit": No hi pot haver cohesió social sense cohesió nacional. Ni tampoc no hi pot haver cohesió nacional sense cohesió social. L'autonomia dins el Regne d'Espanya no ha permès crear els alts nivells de cohesió social i cohesió nacional que tenen els petits països del centre i

  el nord d'Europa, que han pogut desenvolupar-se com a territoris sostenibles i responsables. Només la formació d'un Estat català pot aconseguir el doble objectiu de la cohesió social i nacional.

  Dins: "4.3.1. Majoria parlamentària i govern per la independència": També adquiriran protagonisme els instruments destinats a acabar amb l’espoliació fiscal i garantir la retenció de recursos a Catalunya a fi de definir polítiques de benestar i responsabilitat social d’acord amb el nostre nivell de renda des del primer moment.

  24.11.10

  L'RSE al programa electoral 2010 de Reagrupament

  Eleccions nacionals al Parlament de Catalunya 2010
  Referències a la Responsabilitat Social de les Empreses i a l'ètica dins el programa electoral de Reagrupament (www.reagrupament.cat)


  Dins "1. POLÍTIQUES DE RADICALITAT DEMOCRÀTICA": Radicalitat democràtica és tornar a les arrels de la democràcia. És reconèixer la vàlua de tots aquells catalans que al llarg dels segles han cregut en el valor intrínsec de la llibertat. Radicalitat democràtica és també un exercici de responsabilitat envers les nostres generacions futures. Els representants polítics han d’actuar amb la voluntat de lideratge i han de guiar les seves decisions segons els principis d’honestedat, integritat, objectivitat, transparència i responsabilitat.

  Dins “Marc Empresarial”: S’establirà un marc empresarial on hi primi la cultura de la col·laboració, l’esforç, l’ètica, la formació, la innovació i el risc, que faciliti la creació d’ocupació i garanteixi un alt grau de qualitat laboral per a tots els treballadors.

  23.11.10

  Diálogos de consumo con personas mayores en Córdoba  CONSUMO ESCUCHA - CONSUMO RESPONDE

  En nuestra sociedad actual el consumo es una parte importante de nuestra vida diaria, a el dedicamos una gran parte de nuestro tiempo y dinero. El consumo conlleva cambios de hábitos y estilos de vida y aun más en las personas mayores, que en algunos casos pueden quedarse rezagadas ante el uso de nuevas tecnologías o ante nuevas estrategias de consumo innovadoras. El consumo puede crear necesidades artificiales, manuales de uso ininteligibles, prácticas confusas que nos llevan al desarrollo de propuestas de prevención de las mismas.

  Objetivos
  En la jornada que proponemos se plantea, a partir de una metodología participativa, la posibilidad de conocer DESDE las propias personas mayores y sus representantes (asociaciones, etc.) cuáles son las dificultades que se encuentran ante el consumo:
  ·         Formación e información  en consumo y mayores
  ·         Seguridad y consumo (¿Cómo se que no me engañan?)
  ·         Dificultad ante la publicidad engañosa.
  ·         Otras,…

  Asimismo se plantea la necesidad de desarrollar respuestas basadas en la capacidad de FORMAR e INFORMAR a las personas mayores ante las dificultades que supone el consumo en la sociedad actual.

  El poder desarrollar herramientas de prevención hacia un consumo seguro y eficiente es también objetivo de dicha propuesta de jornada de trabajo. Algunas herramientas son claves en el desarrollo de políticas de prevención del consumo y de aparición de buenas prácticas pueden ser:
  ·         La pedagogía sobre el marco normativo de los derechos del consumidor
  ·         Las organizaciones de defensa del consumidor y sus aportaciones e intervención
  ·         Desarrollar programas de formación en competencias (habilidades -actitudes – conocimientos) para personas mayores. Dichas competencias deben ir dirigidas a aspectos propios del consumo como pueden ser:
  o   Salud y Seguridad en el Consumo
  o   Gestión de la Economía Personal
  o   Consumo y servicios

  Contenido de la jornada
  Se propone una jornada matinal que de trabajo que constaría de tres partes:

  9’30 Apertura y bienvenida por parte de la entidad convocante.

  10’00 Conferencia: “Luces y sombras en la planificación del consumo y los mayores” donde se resaltaría la perspectiva de las dificultades, logros y retos de las políticas de consumo empresariales y administrativas en la sociedad actual.  Josep Maria Canyelles, experto en Responsabilidad Social de las Empresas y promotor de Responsabilitat Global.

  11’15 Descanso

  11’30 Desarrollo de grupos de trabajo: ( 3 grupos)
  ·         Grupo 1 ¿Cómo se que no engañan? Los peligros ante el consumo. Se trataría de recoger las preocupaciones y necesidades de las personas mayores ante situaciones de fraude en el consumo. ¿Qué puedo hacer para prevenir?
  ·         Grupo 2 ¿Qué herramientas de FORMACION y INFORMACION necesitamos para el desarrollo de un consumo accesible a todas las edades? Se trataría de recoger que herramientas educativas y de planificación tenemos al respecto, que dificultades hay para implantarlas, que logros producen y que podemos aprender de ellas
  ·         Grupo 3 ¿Cómo podemos desarrollar una ética del consumo CON y PARA las personas mayores? . se trataría de desarrollar una propuesta sobre ética y consumo, desarrollos de competencias de consumo responsable, sostenible y basado en el desarrollo de la ética hacia las personas mayores a partir de definir actitudes, habilidades y conocimientos.

   13’00 Panel de conclusiones
  ·         Cada grupo desarrollara en la última media hora cinco conclusiones o propuestas para el diálogo. En el panel de conclusiones cada grupo pone en común con los demás y se desarrolla un debate sobre las mismas i se desarrollan propuestas de trabajo en red.

  14’00 almuerzo

  Tarde
  16’00- 17’00
  Teatro social. Los mayores ante el consumo. Se desarrollará de forma  interactiva una propuesta de teatro interactiva  en el que las personas mayores  podrán interaccionar con los actores desarrollando situaciones cotidianas de problemáticas  ante  el consumo y formas de prevenir  las  situaciones  que pueden darse

  17’00 a 17’30 Panel de propuestas
  Durante el dia se planteará un panel de propuestas  en el que las personas podrán hacer sus proposiciones, ideas, escritas en el mismo panel. Los participantes en la jornada podrán expresar su opinión sobre otras propuestas  expuestas  en el panel , mejorándolas, etc. Estas serán recogidas en a las 16’30 horas  para ser expuestas  como ideas de futuro a ser desarrolladas por  CONSUMO