23.4.09

Normalitzar la llengua de signes

Imatge: Josep Maria Canyelles presentant un curs de
formació per a un col·lectiu de persones sordes

Sovint hem plantejat la necessitat d'integrar més fermament els aspectes lingüístics dins la materialitat de l'RSE.

També és evident la rellevància que tenen els aspectes vinculats amb la integració de les persones que pateixen sordesa tant a la societat com a l'empresa.

Per això, també cal parlar de la necessitat de millorar el coneixement i la promoció de la llengua de signes, que és la que fan servir les persones amb sordesa per a comunicar-se.

Sovint, quan es parla de llengua catalana sols pensem en la llengua parlada i escrita però no tenim prou en compte la llengua catalana de signes, és a dir, la llengua de signes que utilitzen les persones sordes de Catalunya.

La sordesa comporta dificultats comunicatives a les persones que la pateixen, ja que els fa difícil percebre i comprendre la informació, la qual cosa, a més, els complica el desenvolupament de les habilitats comunicatives. Així, doncs, amb la intenció que aquest col·lectiu pugui establir un canal d’informació per a la relació amb el propi entorn social, s’ha desenvolupat una llengua natural basada en signes.

Mentre que en el llenguatge oral hom es comunica per mitjà del canal auditiu, en la llengua de signes es fa través del canal visual. Té una gramàtica que es realitza mitjançant el moviment, l’orientació i la ubicació espacial de les mans, i també, d’altres elements gestuals com la cara, els llavis, el cap, les espatlles...
La llengua de signes catalana, amb reconeixement oficial des de 1994, és una llengua utilitzada per unes 32.000 persones a Catalunya: més de 25.000 usuaris oients d'aquesta llengua (familiars, professors, intèrprets, estudiants, etc.) i aproximadament més de 7.000 persones sordes usuàries.

Pel que fa a la relació amb les altres llengües de signes, s'estima que la intel·ligibilitat entre la llengua de signes catalana i les llengües de signes més properes, la valenciana o la castellana, és d’un 50%.


 La Federació de persones Sordes de Catalunya organitza el II Seminari de la LSC, un acte lliure i obert a tothom, que dóna continuïtat al I Seminari celebrat el gener de l'any passat. Tindrà lloc els dies 24 i 25 d'abril a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans (C/ del Carme, 47), i hi haurà conferències d'educació, lingüística i interpretació de la LSC. 


Un reportatge sobre la llengua de signes catalana: