14.4.09

Jornada sobre Factors de Competitivitat de l’economia catalana i propostes de futur

TEMES:
“Estalvi, sistema financer, finançament públic”
“Obertura de l’economia Catalana a l’exterior”
“Factors de Competitivitat de l’economia Catalana i propostes de futur”

Horari i Metodologia
11’00h Presentació del 3r Congrés a càrrec de Rosa-M. Pujol
11’05h Presentació de l’àmbit d’Economia i Innovació i dels ponents a càrrec de Miquel Rubirola, director de l’Àmbit
11’20h “Catalunya i els determinants econòmics i socials del creixement. El model R+D+4i”. Exposició del Sr. Joan Amorós, Doctor Enginyer Industrial.
11’50h “L’encaix a l’Euram, l’Euroregió i Europa”. Exposició del Sr. Carles A. Gasòliba, Economista i Ex parlamentari europeu.
12’20h “La viabilitat econòmica de la independència de Catalunya - Impacte de la política espanyola en l’economia catalana”. Exposició del Sr. Jacint Ros Hombravella Economista i Catedràtic emèrit de Política econòmica UB.

13h DEBAT
Els parlaments es faran a continuació l’un de l’altre i els assistents podran escriure les
preguntes a fer i entregar-les al final de cada exposició. Els ponents respondran totes les consultes alhora, al llarg de la segona part de la sessió. Tota la documentació de la sessió estarà a disposició dels congressistes a la pàgina web. Totes aquelles persones que vulguin presentar comunicació en relació aquests temes ho podran fer a través de l’adreça electrònica: economiainnovacio@congrescatalanista.cat tenint cura de posar el nom complet i el número de document d’identitat.
14h Cloenda

DATA: Dissabte, 18 d’Abril de 2009
LLOC: Seu de Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida
C/ Pere de Cabrera, 16 1r G
HORARI: D’11a 14 hores.
POBLACIÓ: LLEIDA