25.4.09

El Govern reconeix els mèrits laborals de 19 persones i 10 empreses i entitats amb les Medalles i Plaques President Macià

Aquests guardons són un reconeixement als treballadors i als empresaris que s’han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el treball

També volen recompensar la seva contribució a l'impuls de l’economia catalana


El Govern ha acordat avui concedir la Medalla al treball President Macià 2009 a 19 persones i la Placa al treball President Macià 2008 a 10 empreses, entitats i organismes amb seu a Catalunya. Les Plaques i Medalles al treball President Macià volen recompensar tant a treballadors com a empreses pels seus mèrits laborals i la seva contribució a l'impuls de l’economia catalana.
 
Aquests guardons també són un reconeixement als treballadors i als empresaris que s'han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el treball, i a les empreses i les entitats que han adoptat millores i iniciatives de progrés en l’ordre laboral. La concessió d’aquests guardons, que es van crear l’any 1938, és oberta a qualsevol persona o entitat.
 
Entre les empreses que han rebut la Placa al treball President Macià volem destacar des de Responsabilitat Global les que ho han fet pels seus compromisos en el camp de la Responsabilitat Social:

En la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar:
 
  • IBM, S.A.E. Comercialització de programes i eines informàtiques. Per ser pionera en la implementació de plans d’igualtat d’oportunitats, per fomentar mesures de conciliació laboral i per la seva preocupació per la innovació i per fomentar la igualtat d’oportunitats en el treball en diversos àmbits.
  • KH Lloreda, S.A. Empresa de fabricació de productes de neteja. Per la feina que ha desenvolupat en equip per intentar aplicar solucions innovadores no només en l’àmbit tecnològic, sinó també en les polítiques socials amb important mesures de conciliació laboral  i mediambientals.
En la categoria de responsabilitat social empresarial:

  • Cafès Novell, S.A. Empresa dedicada a la producció i venda de cafè. En reconeixement a la seva implicació i responsabilitat social amb les injustícies originades al sector del cafè i per ser la primera empresa d’àmbit peninsular en obtenir dos segells que acrediten l’elaboració de Cafè Responsable i Comerç Just.
  • Esade-Universitat Ramon Llull. Escola de negocis. En reconeixement al seu compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial, tant a nivell intern com a l’hora de transmetre als seus alumnes la importància d’assumir responsabilitats i compromisos al servei d’una societat més justa.
  • Escorxador de Girona, S.A. Empresa dedicada al sacrifici de bestiar i preparació i conservació de la carn. Pel seu projecte que contribueix a facilitar la integració social i laboral dels treballadors estrangers i el manteniment de la cohesió social. 
En la categoria de seguretat i salut en el treball:
 
  • Sandvik Española, S.A. Empresa siderometal·lúrgica. Per la seva destacada política de prevenció de riscos laborals i per la seva preocupació pel medi ambient.
  • Scheneider Electric España, S.A. Empresa de gestió de l’energia. Per elaborar una forta aposta per la protecció i la seguretat laboral a través de diverses accions que han contribuït a la millora de les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.
Finalment, entre les persones que han rebut la Medalla al treball President Macià volem citar, pel seu compromís en l'RSE, Carmen Mur Gómez, empresària, presidenta executiva i consellera delegada de Manpower a Espanya i reconeguda per ser un referent en el món dels negocis i una representant del lideratge de les dones en el món laboral.

Veure notícia a Gencat.cat