Josep Maria Canyelles

Josep Maria Canyelles. President de Vector5 | excel·lència i sostenibilitat i promotor de Responsabilitat Global
Expert en Responsabilitat Social de les Empreses i Organitzacions. Des del 2004 es dedica a promoure l’RSE per mitjà d’iniciatives com Responsabilitat Global. És soci-consultor de Vector5 | excel·lència i sostenibilitat i coordinador de Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de l'RSE a Catalunya. També assessora en polítiques públiques i a organitzacions empresarials com la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. Col·laborador docent en diferents universitats i programes formatius d’alta direcció.
 • Expert en Responsabilitat Social de les Empreses i Organitzacions. Exerceix de consultor d'empresa i promotor d'iniciatives.
 • Promotor del think tank Responsabilitat Global, soci de Vector5 | excel·lència i sostenibilitat, i promotor de collaboratio, iniciativa per als Territoris Socialment Responsables.
 • Coordinador de Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de l'RSE a Catalunya. Director del programa RSE.Pime.
 • Articulista, amb perfils actius a les xarxes socials (Twitter, LinkedIn...)
 • Ha desenvolupat models d'RS per al sector no lucratiu (RSO), per al sector públic (RSA), per a microempreses, per a cadenes de provisió, per a dimensions específiques com la cultural o altres, i ha estat el principal referent en la conceptualització i aplicació de Territori Socialment Responsable (TSR).
 • Membre de la Comissió d'RSE del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i de la Comissió d’RSE de l’Ass.Cat.de Comptabilitat i Direcció de la qual ha estat coordinador 2006-2015.
 • Assessor tècnic en RSE de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Consell de Cambres de Catalunya
 • Col·laborador de l’Associació per les Nacions Unides en matèria d’RS
 • Assessor de governs i en polítiques públiques. Ha realitzat sengles compareixences parlamentàries en qualitat d'expert a la Subcomissió d'RSC del Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya. Expert en organitzacions del Pla Nacional de Valors de Catalunya.
 • Col·laborador docent de diferents universitats i programes formatius d’alta direcció: UOC, Business School La Salle, UPC, UB, Fundació Pere Tarrés (URL) i altres. Consultor de seminaris d'RSE estratègica per a equips directius 
 • Canyelles ha estat designat ambaixador de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de contribuir a divulgar la ciutat. 
Formador, assessor i consultor independent en RSE, amb especial orientació a la dimensió estratègica i col·laborativa. També assessora en estratègia (Quadre de Comandament Integral) i en Polítiques Públiques.

Màster en Polí­tiques Públiques i Socials (U. Pompeu Fabra - John Hopkins University), ha desenvolupat la seva experiència professional als tres sectors, públic, social i privat: ha dirigit l'Institut Català del Voluntariat (INCAVOL) de la Generalitat de Catalunya, la consultoria Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), ha dirigit diversos projectes d’iniciativa social, ha promogut projectes d'educació ambiental i ha assessorat en la planificació estratègica i la direcció de projectes a organitzacions nonprofit. També ha estat director de projectes de Balanced Scorecard de l'Institut d'Estratègia, ha estat regidor de Plans Integrals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1995-2000).

La seva orientació actual, fruit de la seva trajectòria, es basa en el desenvolupament de polí­tiques de responsabilitat social tant de les empreses com del sector públic i social, amb especial incidència en les estratègies col·laboratives, els partenariats i les aliances estratègiques. Ha estat pioner en línies com Territoris Socialment Responsables, o l'RSE aplicada a sectors com el comerç detallista, les microempreses, les organitzacions no lucratives, el sector públic, o en aspectes com la cultura i la llengua.

En els darrers vint anys ha impartit més de 400 cursos relacionats amb aspectes de gestió directiva, animació sociocultural, i educació ambiental; ha impartit més de 500 conferències o ponències sobre temes de responsabilitat social, participació ciutadana, voluntariat, civisme, exclusió social, etc.; ha organitzat diversos esdeveniments, jornades i congressos. Col·laborador de diferents publicacions, articulista i autor d'algunes publicacions.
jmcanyelles@collaboratio.net
responsabilitatglobal@collaboratio.net
+34 670 600 223

Altres presentacions de trajectòria sectorials:
Activitat duta a terme en alguns territoris:[en] Josep Maria Canyelles i Pastó jmcanyelles@collaboratio.net

CSR specialist. Promotor of “Responsabilitat Global” www.responsabilitatglobal.com

Josep Maria Canyelles, a recognized expert in Corporate Social Responsibility, is experienced in the public, private and social sectors. He has a Masters Degree in Public and Social Policies. His roles include: promoter of Responsabilitat Global; partner-consultant in Vector5; president of TSR Territori Socialment Responsable, nonprofit social cooperative which is promoting the initiative "Edificis Positius / Positive Buildings; Technical Consultant for the Chamber of Commerce of Barcelonawww.cambrabcn.org and the Council of Chambers of Commerce of Catalonia; and docent collaborator in several universities. He is Respon.cat coordinator, a business initiative born to promote CSR in Catalonia.