30.8.12

Disponible en línia 'Llenguatest Consum', un recurs per fomentar el català en l'àmbit empresarial

Català i empresaEl Departament de Cultura posa en línia l’aplicació “Llenguatest Consum”, un qüestionari de 8 preguntes, accessible en línia i sense necessitat de registrar-s’hi, que permet fer una autodiagnosi de l’empresa sobre el compliment de les obligacions lingüístiques que estableix el Codi de consum per garantir els drets de les persones consumidores.

L’eina és un nou recurs que s’ofereix des del Punt d’atenció a l’empresa (http://www.gencat.cat/llengua/puntempresa) per al foment de la llengua catalana en l’àmbit empresarial, en el marc de la campanya “Català i empresa, ja estàs al dia?”.  Les obligacions incideixen bàsicament en tres àmbits: l’atenció al públic; la informació i la documentació, l’etiquetatge i les instruccions d’ús.

Més informació:
El Departament de Cultura posa en línia 'Llenguatest Consum', un recurs per fomentar el català en l'àmbit empresarial


El Codi de consum de Catalunya reconeix drets específics en matèria de llengua als consumidors i usuaris i, per garantir-ne l’exercici, estableix obligacions per a les empreses que presten serveis o ofereixen béns a Catalunya.

Comproveu en un minut si la vostra empresa està al dia.
1. La vostra empresa atén en català si el client ho demana?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
2. La comunicació comercial (catàlegs, fullets, etc.) i altres invitacions a comprar que incloguin el preu són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
3. La retolació, la senyalització, els cartells i altres informacions de caràcter fix són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
4. Els contractes i altra documentació contractual són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
5. Els pressupostos són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
6. Les factures, els rebuts i els tiquets de caixa són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
7. Etiqueteu els vostres productes almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
8. Les instruccions dels vostres productes són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.

29.8.12

Neix un projecte de Teaming per a formar "Líders Mediadors i Mediadores"

Xavier PastorLíders mediadors i mediadores “ és un projecte amb la finalitat de facilitar l’accés a la formació especialitzada en Resolució de Conflictes Públics i mediació comunitària a persones amb pocs recursos, amb actituds positives i dialogants per ajudar a resoldre conflictes en les seves comunitats.

Vols i creus que pot ser un líder mediador o una líder mediadora?

Busquem persones amb actituds dialogants i conciliadores, que ajudin als altres a cercar solucions als seus conflictes i que no disposen de suficients recursos per accedir a la formació especialitzada en Resolució de Conflictes Públics i Comunitaris.

Les persones interessades a ser candidats, llegiu el projecte i els requisits imprescindibles per a ser Líder Mediador o Mediadora que trobareu al blog: www.lidersmediadorsimediadores.blogspot.com i feu-nos arribar un correu electrònic a: info@resoluciodeconflictes.org amb les vostres dades de contacte, un breu CV i un text de 500 caràcters amb els motius pels quals voleu formar part d'aquest projecte i esdevenir candidats i candidates.

Si només voleu sumar-vos al projecte a través de les vostres microdonacions mensuals d’1 € a uns dels candidats podeu fer-ho a la seva pàgina de Teaming: http://www.teaming.net/lidersmediadorsimediadores

27.8.12

"La roja coja cojea"

Les paraules són importants. No solament denoten sinó que també connoten. És cert que podem seleccionar els mots a partir del diccionari, però resulta que alguns col·lectius poden sentir-se incòmodes amb la terminologia que els afecta i que els lingüistes han recollit de l'ús comú o tradicional.

Un exemple paradigmàtic és el dels discapacitats. Anys enrere es parlava de subnormals i minusvàlids. Eren mots d'ús corrent. Després vam aprendre a parlar de discapacitats. Després la manera de referir-s'hi integrava la persona, i vam començar a parlar de persones amb discapacitat. La persona no era una discapacitada sinó que la discapacitat era una circumstància de la persona.

En un sentit més discursiu però que forma part d'aquesta lògica evolutiva hi ha qui parla de persones amb capacitats diferents. Així també desplacem el prefix di- de rebaixar la capacitat a dir que no totes les capacitats funcionen igual.

Igualment els bojos han passat a malalts mentals o molts altres mots s'han après a usar d'una manera més respectuosa.

A alguns els pot semblar excessiu. Però els col·lectius tenen dret a proposar expressions que els semblin més ajustades, més respectuoses. I molt especialment quan aquests mots són la carta de presentació, són l'adjectiu que portes associat per tota la vida a la teva personalitat. És just doncs que fem l'esforç de millorar el llenguatge per a fer-lo més respectuós.

No és una qüestió menor si tenim en compte que la manera de dir les coses no només reflecteix la disposició que tenim dins nostre sinó que alhora ajuda a transmetre i fer més forta una certa visió del món. El llenguatge té una gran capacitat de crear realitats, de conformar-les.

Sóc dels que fa temps que procurat fer un ús del llenguatge que tendeixi a ser respectuós evitant l’ús d’expressions que traeixen els valors del qui parla, entre els quals podem destacar els sexismes, tot i que en el llenguatge de gènere s'han desenvolupat algunes propostes poc justificades i gens funcionals.

Fruit de la presa de consciència sobre aquestes matèries ha sorgit la necessitat per part de persones i institucions de poder disposar de consells sobre les millors pràctiques, que finalment han donat lloc a guies i fins i tot a d’altres recursos com un detector automàtic de sexismes.

Ara bé... cap detector podrà tenir prou ciberintel·ligència com per identificar les gràcies divertides que poden fer algunes persones linguocreatives.

Portem anys i anys mirant de dignificar la pràctica esportiva de les persones amb discapacitats físiques i fomentant els Jocs Paralímpics, que se celebren tot just després dels Jocs Olímpics, i ara apareix un senyor graciós, però que resulta que presideix el Comitè Paralímpic espanyol i va i es refereix als paralímpics com "la roja coja". El proper dia 29 d'agost comencen els Jocs Paralímpics de Londres 2012 i la delegació espanyola s'ha reunit a la Moncloa amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.

Vés per on que aquest senyor li ha trobat gràcia a la rima, al fet que en castellà els dos mots presentin rima consonant! Miguel Carballeda, el president del Comitè, ha fet el comentari minuts després que Rajoy digués que els paralímpics són un "exemple de superació i treball dur". Als membres de la delegació, però, no els ha agradat gaire el comentari i han quedat bocabadats i molestos.

És curiós: el terme de la "roja" respon a un intent similar al que hem reflexionat en aquest article, una renovació del llenguatge per a evitar parlar de selecció espanyola. En aquest cas es tractava de facilitar que els ciutadans que no es troben còmodes amb el concepte espanyol poguessin sumar-se a sentir aquesta selecció com a més pròpia, a partir d'un nom més neutre. Ara aquest senyor ha intentat que també els coixos se la sentin més seva!

Ja solament faltava que hi fes broma i digués que "esperemos que la roja coja no cojee como la otra", o "a ver si la roja coja moja".

La roja coja cojea

Las palabras son importantes. No sólo denotan sino que también connotan. Es cierto que podemos seleccionar las palabras a partir del diccionario, pero resulta que algunos colectivos pueden sentirse incómodos con la terminología que les afecta y que los lingüistas han recogido del uso común o tradicional.

Un ejemplo paradigmático es el de los discapacitados. Años atrás se hablaba de subnormales y minusválidos. Eran palabras de uso corriente. Luego aprendimos a hablar de discapacitados. Luego la manera de referirse integrava la persona, y empezamos a hablar de personas con discapacidad. La persona no era una discapacitada sino que la discapacidad era una circunstancia de la persona.

En un sentido más discursivo pero que forma parte de esta lógica evolutiva hay quien habla de personas con capacidades diferentes. Así también desplazamos el prefijo di- de rebajar la capacidad a decir que no todas las capacidades funcionan igual.

Igualmente los locos han pasado a enfermos mentales o muchos otros términos se han aprendido a usar de una manera más respetuosa.

A algunos les puede parecer excesivo. Pero los colectivos tienen derecho a proponer expresiones que les parezcan más ajustadas, más respetuosas. Y muy especialmente cuando estas palabras son la carta de presentación, son el adjetivo que llevas asociado de por vida a tu personalidad. Es justo pues que hagamos el esfuerzo de mejorar el lenguaje para hacerlo más respetuoso.

No es una cuestión menor si tenemos en cuenta que la manera de decir las cosas no sólo refleja la disposición que tenemos dentro de nosotros sino que a la vez ayuda a transmitir y hacer más fuerte una cierta visión del mundo. El lenguaje tiene una gran capacidad de crear realidades, de conformarlas.

Soy de los que hace tiempo que procurado hacer un uso del lenguaje que tienda a ser respetuoso evitando el uso de expresiones que traicionan los valores del que habla, entre los que podemos destacar los sexismos, aunque en el lenguaje de género se han desarrollado algunas propuestas poco justificadas y nada funcionales.

Fruto de la toma de conciencia sobre estas materias ha surgido la necesidad por parte de personas e instituciones de poder disponer de consejos sobre las mejores prácticas, que finalmente han dado lugar a guías e incluso a otros recursos como un detector automático de sexismos.

Ahora bien... ningún detector podrá tener suficiente ciberinteligencia como para identificar las gracias divertidas que pueden hacer algunas personas linguocreativas.

Llevamos años y años tratando de dignificar la práctica deportiva de las personas con discapacidades físicas y fomentando los Juegos Paralímpicos, que se celebran justo después de los Juegos olímpicos, y ahora aparece un señor gracioso, pero que resulta que preside el Comité Paralímpico español y va y se refiere a los paralímpicos como "la roja coja". El próximo día 29 de agosto comienzan los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y la delegación española se ha reunido en la Moncloa con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

Ve por donde que este señor le ha encontrado gracia a la rima, ¡al hecho de que en castellano las dos palabras presenten rima consonante! Miguel Carballeda, el presidente del Comité, ha hecho el comentario minutos después de que Rajoy dijera que los paralímpicos son un "ejemplo de superación y trabajo duro". A los miembros de la delegación, sin embargo, no les ha gustado mucho el comentario y han quedado boquiabiertos y molestos.

Es curioso: el término de la "roja" responde a un intento similar al que hemos reflexionado en este artículo, una renovación del lenguaje para evitar hablar de selección española. En este caso se trataba de facilitar que los ciudadanos que no se encuentran cómodos con el concepto español pudieran sumarse a sentir esta selección como más propia, a partir de un nombre más neutro. ¡Ahora este señor ha intentado que también los cojos se la sientan más suya!

Ya solo faltaba que hiciera broma y dijera que "esperemos que la roja coja no cojee como la otra", o "a ver si la roja coja moja".

Innovacions, immortalitat i... dilemes ètics

GRAN AVANÇ en immortalitat: Canvien cèl·lules sanguínies a cèl·lules mare

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0042838

És el primer pas per crear teràpies que regenerin els nostres teixits / òrgans ... Adéu a les cremes?


Científics de l'Hospital Johns Hopkins als EUA acaben d'aconseguir un monumental avanç amb cèl·lules mare que per fi posa una clara llum al final del túnel per aconseguir la immortalitat biològica dels nostres cossos...

El que han aconseguit per primera vegada és el poder convertir qualsevol cèl·lula sanguínia adulta en una cèl·lula mare equivalent a les que conté un embrió de només 6 dies de fertilitzat, i ho van aconseguir sense efectes secundaris.

És difícil d'explicar com d'increïblement sorprenent és aquest avenç ja que vol dir que podrem ara accelerar tot tipus de teràpies genètiques a nivells exponencials, en essència permetent en els propers anys noves teràpies que literalment rejuvenecerán no només les nostres cèl·lules sinó que fins i tot els nostres òrgans, en essència permetent viure literalment per sempre.
I si creuen que això és ciència ficció, recordem que avui dia ja es pot fer que un organisme complet rejoveneixi, com van demostrar científics de Harvard el 2010.

No obstant això, fins ara els mètodes de rejoveniment tenien tots efectes secundaris, en particular causant càncer, el que òbviament al llarg termini contrarestava els efectes de rejoveniment de l'organisme en causar la mort primerenca per càncer.

Però aquesta nova tècnica evita tots aquests efectes secundaris

De la manera que funciona la nova tècnica de convertir cèl·lules adultes a cèl·lules mare joves (que subsegüentment es poden transformar en altres tipus de cèl·lules com teixit ossi, nervi òptic, cèl·lules musculars, etc), és utilitzant uns impulsos elèctrics que obren una cavitat en les membranes de les cèl·lules sanguínies a través de la qual s'insereixen uns plasmidis, que són unes molècules especials d'ADN que tenen la particularitat de poder replicar independentment de l'ADN cromosomal, dissolent-se en l'organisme després de complir el seu treball de re-programació cel·lular (la qual cosa aconsegueixen amb 4 gens que causen la transformació).

És bo notar que això és tot just un primer pas, un primer experiment, de manera que es requereix paciència per veure les primeres aplicacions rutinàries en centres de salut (parlem de diversos anys). De moment, el procediment pren entre 1 i 2 setmanes.

Aquest tema de la immortalitat, sens dubte que porta moltes incògnites, i una d'elles és... si tots ens tornem immortals, què fem amb el tema de la superpoblació?

Innovaciones, inmortalidad y... dilemas éticos

GRAN AVANCE en inmortalidad: Cambian células sanguíneas a células madre


http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0042838


Es el primer paso para crear terapias que regeneren nuestros tejidos / órganos... Adiós a las cremas?

Científicos del Hospital Johns Hopkins en los EEUU acaban de lograr un monumental avance con células madre que por fin pone una clara luz al final del túnel para lograr la inmortalidad biológica de nuestros cuerpos...

Lo que han logrado por primera vez es el poder convertir cualquier célula sanguínea adulta en una célula madre equivalente a las que contiene un embrión de apenas 6 días de fertilizado, y lo lograron sin efectos secundarios.

Es difícil de explicar lo increíblemente asombroso que es este adelanto, pues esto significa que podremos ahora acelerar todo tipo de terapias genéticas a niveles exponenciales, en esencia permitiendo en los próximos años nuevas terapias que literalmente rejuvenecerán no solo nuestras células, sino que incluso nuestros órganos, en esencia permitiéndonos vivir literalmente para siempre.

Y si creen que eso es ciencia ficción, recordemos que hoy día ya se puede hacer que un organismo completo rejuvenezca, como demostraron científicos de Harvard en el 2010.

Sin embargo, hasta ahora los métodos de rejuvenecimiento tenían todos efectos secundarios, en particular causando cáncer, lo que obviamente al largo plazo contrarrestaba los efectos de rejuvenecimiento del organismo al causar la muerte temprana por cáncer.

Pero esta nueva técnica evita todos esos efectos secundarios.

De la manera que funciona la nueva técnica de convertir células adultas a células madre jóvenes (que subsiguientemente se pueden transformar en otros tipos de células como tejido óseo, nervio óptico, células musculares, etc), es utilizando unos impulsos eléctricos que abren una cavidad en las membranas de las células sanguíneas a través de la cual se insertan unos plásmidos, que son unas moléculas especiales de ADN que tienen la particularidad de poder replicarse independientemente del ADN cromosomal, disolviéndose en el organismo después de cumplir su trabajo de re-programación celular (lo cual logran con 4 genes que causan la transformación).

Es bueno notar que esto es apenas un primer paso, un primer experimento, por lo que se requiere paciencia para ver las primeras aplicaciones rutinarias en centros de salud (hablamos de varios años). Por el momento, el procedimiento toma entre 1 y 2 semanas.

Este tema de la inmortalidad, sin duda que trae muchas incógnitas, una de ellas siendo ¿si todos nos volvemos inmortales, qué hacemos con el tema de la superpoblación?

Nota: agradecemos este contenido a David Ferré Gutiérrez

20.8.12

Innovacions en sostenibilitat i... dilemes ètics


Bateries de fusta fabricades amb deixalles de paper: El (possible) futur dels gadgets
http://www.psfk.com/2012/08/wood-powered-batteries.html
http://www.sciencemag.org/content/335/6075/1468
Seguint amb la recerca de l'energia infinita, en un futur, podrem reciclar el cartró, paper, fusta de casa usant per generar electricitat..!

Quan un pensa en noves tecnologies els materials que es vénen a la ment estan relacionats amb el metall i el plàstic bàsicament.
En aquest sentit la fusta sembla haver quedat relegada al món retro i 'vintage', però això és una cosa que podria canviar radicalment si el treball del polonès Grzegorz Mikczarek arriba a bon port: bateries de fusta.

Aquesta nova generació de bateries estaria fabricada en la seva major part per lignina, un component que pots trobar en grans quantitats en deixalles derivats del paper, cartró, etc.  La lignina es combina amb un polímer que serveix com a conductor, polipirrolo, i com a resultat obtens una bateria ecològica i barata de produir.


Les noves bateries es desenvolupen en la Universitat de Tecnologia de Polònia en col·laboració amb la Universitat Linkoping de Suècia i sembla que han aconseguit un prototip funcional. Òbviament, el rendiment d'aquestes bateries encara no és tan alt com el de les actuals de ió-liti i similars. Versions futures potser duguin a que els teus gadgets funcionin amb bateries ultralleugeres fabricades amb fusta o paper reciclat i molt econòmiques en comparació amb les actuals, la qual cosa portaria a dispositius de menys pes, més barats i ecològics.Primer intent de robar dades privades des de la ment humana
https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity12/feasibility-side-channel-attacks-brain-computer-interfaces
http://www.extremetech.com/extreme/134682-hackers-backdoor-the-human-brain-successfully-extract-sensitive-data
En un futur haurem d'anar tot el dia amb cascos d'acer perquè no ens llegeixin la ment... en un futur ens podran gravar els somnis...!Heus ací una notícia que ens confirma que estem vivint temps exponencials (o una Singularitat Tecnològica), i que el futur se'ns acosta moltíssim més ràpidament del que molts s'imaginen, aquesta és la notícia que esperaven llegir...

Hackers investigadors que es van presentar a la conferència anual USENIX Security 2012 van demostrar per primera vegada la factibilitat, amb dades objectives per recolzar les seves troballes, d'un mètode per literalment "hackejar" la ment humana i robar-ne dades privades i personals a persones, sense aquestes saber tan sols que estan sent "hackejades".  El grup va demostrar la tècnica utilitzant res més que dispositius del tipus BCI (Brain-Computer Interface, o "Interfícies Ordinador-Cervell") disponibles a consumidors finals a baix cost.


Segons els resultats d'aquest primer intent (i recordem que és tot just un primer intent amb equips precaris no optimitzats per aquest fi), els hackers van aconseguir reduir la incertesa d'endevinar les dades privades de persones (com números de targetes de crèdit, dígits secrets de PIN, direcció de casa, relacions amb amics, etc), d'entre un 15% a un impressionant 40% en alguns casos.Què significa això? Doncs molt més del que molts es poden començar a imaginar... Com a exemple, si combinem aquesta notícia, amb la del màser, seria possible escanejar el cervell d'una persona sense cap tipus de dispositiu BCI fent contacte amb la persona.


En altres paraules, una persona podria estar viatjant normalment en un avió transcontinental, i mentre dorm, la seva ment podria ser minada per informació tal com ho vam veure en Inception, i utilitzant altres tècniques com aquesta que et permet gravar en vídeo el que somies o imagines en la ment.I això és tot just la punta de l'iceberg...


La gran preocupació és que hem d'estar completament conscients que la ciència i la tecnologia creixen exponencialment, el que significa que el que per ara són simples experiments, en un futur seran tota una indústria (potser clandestina o nivell governamental inicialment), on es farà evident la fragilitat que són els nostres cervells biològics a l'hora de ser no només inspeccionats, sinó que manipulats per tecnologia.


I això ens porta naturalment a una conclusió: O seguim amb els nostres cervells biològics mentre ens arrisquem a ser controlats com conillets d'índia per qui sigui que domini aquesta tecnologia, o ens adaptem i evolucionem per fusionar amb la nostra tecnologia i en essència migrar les nostres ments a entorns sintètics més segurs.


Molts no voldran fer aquesta migració quan el temps arribi, però correran el risc de ser titelles d'entitats sense escrúpols i també avui dia qui té un PC amb Windows XP sense antivirus ni firewall és un clar objectiu a criminals cibernètics.


Si algú volia una molt bona raó per evolucionar la humanitat cap a un nou nivell de transhumanismo sintètic (i de migració fora del planeta), són poques les raons millors que aquesta que em puguin passar...Carn artificial amb una impressora 3D, el futur de la cuina?

http://www.breakoutlabs.org/home.html
Molts dels problemes macro econòmics es basen en l'alimentació dels éssers humans... en un futur potser no calgui criar vaques, bous, vedelles, etc. per menjar car.

Si tens molts diners per invertir i no saps on un dels camps que semblen més rendibles a curt termini és el relacionat amb el menjar. Al cap ia la fi pots comprar-te un cotxe o no, però no pots deixar de menjar. 

Un grup de multimilionaris estan realitzant inversions en aquest sentit encara que d'una manera bastant poc convencional: aconseguir una impressora 3D que imprimeixi carn artificial. ¿De debò? Sembla que sí. Darrere del projecte trobes personatges com Peter Thiel, un dels fundadors de PayPal, que ha començat invertint $ 350.000 perquè el projecte comenci a prendre forma. 

La idea bàsica està basada en dos pilars, un d'ells en la versatilitat de les impressores 3D actuals capaços d'imprimir una sabata o fins i tot una casa. De fet ja hi ha algun prototip ideat per imprimir menjar. El segon dels pilars de l'invent, i vet aquí la novetat, és que la impressora imprimiria carn artificial mitjançant una tècnica anomenada bio-impressió que ja s'utilitza en el camp de la medicina per aconseguir regenerar òrgans. En aquest cas, les bioimpresoras serien adaptades per aconseguir carn a partir de proteïnes artificials i cèl·lules cultivades en laboratori amb forma de filet o qualsevol altra que prefereixis.Les possibilitats aquí semblen moltes però igualment s'obren diversos interrogants. ¿Menjaries carn artificial que va sortir d'una impressora 3D? Serà sa? En qualsevol cas, els més contents serien aquells que lluiten pels drets dels animals i de l'altra molts vegetarians potser acabarien immersos en un dilema.Restaurant et fa un descompte si deixes el mòbil a la porta
http://www.latimes.com/business/money/la-fi-mo-restaurant-cell-phone-20120815,0,1669557.story
Bona idea de màrqueting... Convertir en positiu un problema és el que més m'apassiona... Les noves tecnologies han suposat una petita revolució social, però no és or tot el que lluu. Avui dia és difícil anar al cinema oa un restaurant sense que estiguin sonant de fons els timbres d'un o diversos telèfons mòbils i això no és agradable no? 

Solucionar pot passar per prohibir l'ús d'aquests petits gadgets en certs llocs, però un restaurant dels EUA anomenat 'Eva' ha tingut una idea que, possiblement, acabi instaurant en establiments de tot el món. La tàctica d'aquest restaurant és bastant senzilla, t'apliquen un 5% de descompte en el compte si abans de seure a taula vas deixar el teu telèfon mòbil a la porta. 

Segons el propietari del restaurant 'Vull crear un entorn casolà i vull que la gent connecti de nou. Dues persones asseguts junts i connectant sense la distracció d'un telèfon i estem intentant crear l'ambient on véns i realment et diverteix l'experiència del menjar i la companyia '. En altres paraules, un retorn als temps on la tecnologia moderna no tenia tanta capacitat per irrompre en la teva vida i alterar-la, encara que només sigui durant uns minuts. 

El descompte d'un 5% no sembla especialment alt, però segurament molts vagin només amb la idea de trobar un lloc més tranquil on sopar. D'altra banda crec que més d'un aniria a sopar amb dos mòbils, un desactivat per deixar a la porta i obtenir el descompte mentre porta l'autèntic a la butxaca... en el fons som llatins ...

Nota: agraïm aquest contingut a David Ferré Gutiérrez

Innovaciones en sostenibilidad y... dilemas éticos


Baterías de madera fabricadas con desechos de papel: El (posible) futuro de los gadgets
http://www.psfk.com/2012/08/wood-powered-batteries.html
http://www.sciencemag.org/content/335/6075/1468
Siguiendo con la búsqueda de la energía infinita, en un futuro, podremos reciclar el cartón, papel, madera de casa usándola para generar electricidad...!!!

Cuando uno piensa en nuevas-tecnologías los materiales que se vienen a la mente están relacionados con el metal y el plástico básicamente.

En este sentido la madera parece haber quedado relegada al mundo retro y ‘vintage’, pero esto es algo que podría cambiar radicalmente si el trabajo del polaco Grzegorz Mikczarek llega a buen puerto: baterías de madera.

Esta nueva generación de baterías estaría fabricada en su mayor parte por lignina, un componente que puedes encontrar en grandes cantidades en desechos derivados del papel, cartón, etc.

La lignina se combina con un polímero que sirve como conductor, polipirrolo, y como resultado obtienes una batería ecológica y barata de producir.

Las nuevas baterías están siendo desarrolladas en la Universidad de Tecnología de Polonia en colaboración con la Universidad Linkoping de Suecia y parece que han conseguido un prototipo funcional.

Obviamente, el rendimiento de estas baterías todavía no es tan alto como el de las actuales de ion-litio y similares.

Versiones futuras quizás lleven a que tus gadgets funcionen con baterías ultraligeras fabricadas con madera o papel reciclado y muy económicas en comparación con las actuales, lo cuál llevaría a dispositivos de menos peso, más baratos y ecológicos.

Primer intento de robar datos privados desde la mente humana
https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity12/feasibility-side-channel-attacks-brain-computer-interfaces
http://www.extremetech.com/extreme/134682-hackers-backdoor-the-human-brain-successfully-extract-sensitive-data
En un futuro tendremos que ir todo el día con cascos de acero para que no nos lean la mente... en un futuro nos podrán grabar los sueños...!!

He aqui una noticia que les confirmara que estamos viviendo tiempos exponenciales (o una Singularidad Tecnológica), y que el futuro se nos acerca muchísimo más rápidamente de lo que muchos se imaginan, esta es la noticia que esperaban leer...

Hackers investigadores que se presentaron en la conferencia anual Usenix Security 2012 demostraron por primera vez la factibilidad, con datos objetivos para respaldar sus hallazgos, de un método para literalmente "hackear" la mente humana y robarle datos privados y personales a personas, sin estos saber siquiera que están siendo "hackeados".

El grupo demostró la técnica utilizando nada más que dispositivos del tipo BCI (Brain-Computer Interface, o "Interfaces Computadora-Cerebro") disponibles a consumidores finales a bajo costo.

Según los resultados de este primer intento (y recordemos que es apenas un primer intento con equipos precarios no optimizados para este fin), los hackers lograron reducir la incertidumbre de adivinar los datos privados de personas (como números de tarjetas de crédito, dígitos secretos de PIN, dirección de sus hogares, relaciones con amigos, etc), de entre un 15% a un impresionante 40% en algunos casos.

¿Qué significa esto? Pues muchísimo más de lo que muchos se pueden empezar a imaginar...

Como ejemplo, si combinamos esta noticia, con la del MASER, sería posible escanear el cerebro de una persona sin ningún tipo de dispositivo BCI haciendo contacto con la persona.

En otras palabras, una persona podría estar viajando normalmente en un avión transcontinental, y mientras duerme, su mente podría ser minada por información tal cual lo vimos en Inception, y utilizando otras técnicas como esta que te permite grabar en video lo que sueñas o imaginas en la mente.

Y esto es apenas la punta del témpano de hielo...

La gran preocupación es que debemos estar completamente conscientes de que la ciencia y la tecnología crecen exponencialmente, lo que significa que lo que por ahora son simples experimentos, en un futuro serán toda una industria (quizás clandestina o a nivel gubernamental inicialmente), en donde se hará evidente lo frágil que son nuestros cerebros biológicos a la hora de ser no solo inspeccionados, sino que manipulados por tecnología.

Y eso nos lleva naturalmente a una conclusión: O seguimos con nuestros cerebros biológicos mientras nos arriesgamos a ser controlados como conejillos de india por quien sea que domine esta tecnología, o nos adaptamos y evolucionamos para fusionarnos con nuestra tecnología y en esencia migrar nuestras mentes a entornos sintéticos más seguros.

Muchos no querrán hacer tal migración cuando el tiempo llegue, pero correrán el riesgo de ser títeres de entidades sin escrúpulos así como hoy día quien posee una PC con Windows XP sin antivirus ni firewall es un claro objetivo a criminales cibernéticos.

Si alguien quería una muy buena razón para evolucionar la humanidad hacia un nuevo nivel de transhumanismo sintético (y de migración fuera del planeta), son pocas las razones mejores que esta que se me puedan ocurrir....
 
Carne artificial con una impresora 3D, ¿el futuro de la cocina?

http://www.breakoutlabs.org/home.html
Muchos de los problemas macro economicos están fundados en la alimentacion de los seres humanos... en un futuro quizás no haga falta criar vacas, toros, terneras, etc.. para comer carne...

Si tienes mucho dinero para invertir y no sabes dónde uno de los campos que parecen más rentables a corto plazo es el relacionado con la comida. Al fin y al cabo puedes comprarte un coche o no, pero no puedes dejar de comer.

Un grupo de multimillonarios están realizando inversiones en este sentido aunque de una forma bastante poco convencional: conseguir una impresora 3D que imprima carne artificial. ¿En serio? Parece que sí.

Detrás del proyecto encuentras a personajes como Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, quien ha comenzado invirtiendo 350.000 dólares para que el proyecto comience a tomar forma.

La idea básica está basada en dos pilares, uno de ellos en la versatilidad de las impresoras 3D actuales capaces de imprimir un zapato o incluso una casa. De hecho ya existe algún prototipo ideado para imprimir comida.

El segundo de los pilares del invento, y he aquí la novedad, es que la impresora imprimiría carne artificial mediante una técnica llamada bio-impresión que ya se utiliza en el campo de la medicina para conseguir regenerar órganos. En este caso, las bioimpresoras serían adaptadas para conseguir carne a partir de proteínas artificiales y células cultivadas en laboratorio con forma de filete o cualquier otra que prefieras.

Las posibilidades aquí parecen muchas pero igualmente se abren varios interrogantes. ¿Comerías carne artificial que salió de una impresora 3D? ¿Será sano? En cualquier caso, los más contentos serían aquellos que luchan por los derechos de los animales y por otro muchos vegetarianos quizás acabarían inmersos en un dilema.

Restaurante te hace un descuento si dejas tu teléfono móvil en la puerta
http://www.latimes.com/business/money/la-fi-mo-restaurant-cell-phone-20120815,0,1669557.story
Buena idea de marketing...Convertir en positivo un problema es lo que mas me apasiona...

Las nuevas tecnologías han supuesto una pequeña revolución social, pero no es oro todo lo que reluce. Hoy día es difícil ir al cine o a un restaurante sin que estén sonando de fondo los timbres de uno o varios teléfonos móviles y esto no es agradable ¿no?

Solucionarlo puede pasar por prohibir el uso de estos pequeños gadgets en ciertos lugares, pero un restaurante de EEUU llamado ‘Eva’ ha tenido una idea que, posiblemente, acabe instaurándose en establecimientos de todo el mundo.

La táctica de este restaurante es bastante sencilla, te aplican un 5% de descuento en la cuenta si antes de sentarte en la mesa dejaste tu teléfono móvil en la puerta.

Según el dueño del restaurante ‘Quiero crear un entorno hogareño y quiero que la gente conecte de nuevo. Dos personas sentados juntos y conectando sin la distracción de un teléfono y estamos intentando crear el ambiente donde vienes y realmente te divierte la experiencia de la comida y la compañía’.

En otras palabras, una vuelta a los tiempos donde la tecnología moderna no tenía tanta capacidad para irrumpir en tu vida y alterarla, aunque solo sea durante unos minutos.

El descuento de un 5% no parece especialmente alto, pero seguramente muchos acudan tan solo con la idea de encontrar un lugar más tranquilo donde cenar. Por otro lado creo que más de uno iría a cenar con dos móviles, uno desactivado para dejar en la puerta y obtener el descuento mientras lleva el auténtico en el bolsillo... en el fondo somos latinos...

Nota: agradecemos este contenido a David Ferré Gutiérrez

19.8.12

Convertir qualsevol cotxe en híbrid per 3.000 $

La Universitat de Middle Tennessee ha desenvolupat un kit amb què es pot transformar un automòbil convencional en un vehicle híbrid (gasolina-elèctric).

La majoria dels híbrids del mercat són cars. A llarg termini, potser resulti rendible aquesta inversió inicial, però, el preu d'entrada suposa una barrera per a molta gent que està desitjant passar-se al cotxe elèctric. Una idea és transformar el vehicle convencional en un pseudo-elèctric com han fet amb aquest Honda Accord de 1994.

Segons els desenvolupadors d'aquesta universitat, aquest kit de 3.000 dòlars pot millorar el consum del vehicle entre un 50% i un 100% per mitjà de dos motors elèctrics connectats a les rodes del darrere, deixant les davanteres connectades al motor de gasolina i alliberant de part del treball.

Els motors elèctrics s'alimenten mitjançant una bateria de ions de liti-fosfat instal·lada al maleter i el kit pot instal·lar-se en qualsevol vehicle. Actualment les bateries requerides són bastant voluminoses, però l'equip de dissenyadors assegura que quan surti en producció no tindrà una grandària superior a la d'una bossa de viatge.

El kit està ara mateix pendent d'aprovació de quatre patents a nom de la universitat, tot i que la investigació i desenvolupament d'aquest projecte segueix endavant. El cap del projecte, el professor Charles Perry, està buscant fons de finançament per fer-ho comercialment viable. Aquí podem veure'n una demostració:

Font: http://www.smartplanet.com/blog/smart-takes/how-to-turn-your-car-into-a-hybrid-for-3000/28423

Convertir cualquier coche en híbrido por 3.000 dólares

La Universidad de Middle Tennessee ha desarrollado un kit con el que se puede transformar un automóvil convencional en un vehículo híbrido (gasolina-eléctrico).

La mayoría de los híbridos del mercado son caros. A largo plazo, puede que resulte rentable esa inversión inicial, sin embargo, el precio de entrada supone una barrera para mucha gente que está deseando pasarse al coche eléctrico. Una idea es transformar el vehículo convencional en uno pseudo-eléctrico como han hecho con este Honda Accord de 1994.

Según los desarrolladores de esta universidad, este kit de 3.000 dólares puede mejorar el consumo del vehículo entre un 50% y un 100% por medio de dos motores eléctricos conectados a las ruedas traseras, dejando las delanteras conectadas al motor de gasolina y liberándolas de parte del trabajo.

Los motores eléctricos se alimentan mediante una batería de iones de litio-fosfato instalada en el maletero y el kit puede instalarse en cualquier vehículo. Actualmente las baterías requeridas son bastante voluminosas, pero el equipo de diseñadores asegura que cuando salga en producción no tendrá un tamaño superior a la de una bolsa de viaje.

El kit está ahora mismo pendiente de aprobación de cuatro patentes a nombre de la universidad, aunque la investigación y desarrollo de este proyecto sigue adelante. El jefe del proyecto, el profesor Charles Perry, está buscando fondos de financiación para hacerlo comercialmente viable. Aquí podemos ver una demostración del mismo:

Fuente: http://www.smartplanet.com/blog/smart-takes/how-to-turn-your-car-into-a-hybrid-for-3000/28423

8.8.12

Trobada Estatal de monedes socials i complementàries

Fa unes setmanes vam participar en la Trobada Estatal de monedes socials i complementàries, realitzat a Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Catalunya), i organitzat per l'Associació ECOL3VNG, de la qual sóc soci.

L'evolució dels darrers anys, l’aprofundiment en el tema a partir de les iniciatives de Transició (http://transiciovng.blogspot.com), i la participació en diferents events entorn a les monedes socials i complementàries - Almeria 2010 (universitat d'estiu), Lió 2011 (Simposi internacional), Tolosa de Llenguadoc 2012 (trobada europea) -  han motivat a organitzar des de l'Associació ECOL3VNG, (Ecosistema econòmic ecològic local de Vilanova i la Geltrú) aquesta Trobada Estatal de monedes socials i complementàries.

Els objectius:
 • Afavorir el mutu coneixement de les experiències existents a l'estat.
 • Conèixer altres models existents i exitosos en el Planeta.
 • Avançar cap a la creació d'una xarxa estatal de monedes socials.
 • Avançar en el que anomenem "protocols de connexió" d'una moneda amb una altra, atesa la diversitat de models existents i la creença que és una oportunitat d'aquesta realitat emergent.
 • Donar a conèixer i difondre entre els ciutadans, comerços, negocis i productors locals de la nostra ciutat l’experiència que estem posant en marxa.
AMPLIAR

Web: http://encuentromonedasvng2012.blogspot.com 

Veure: Crónica del ’1er Encuentro Estatal de Monedas Sociales y Complementarias’

Encuentro Estatal de monedas sociales y complementarias

Hace unas semanas participamos en el Encuentro Estatal de monedas sociales y complementarias, realizado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Catalunya), y organizado por la Associació ECOL3VNG, de la qual soy socio.

La evolución de los últimos años, la profundización en el tema a partir de las iniciativas de Transición (http://transiciovng.blogspot.com), y ​​la participación en diferentes eventos en torno a las monedas sociales y complementarias - Almería 2010 (universidad de verano), Lyon 2011 (Simposio internacional), Toulouse 2012 (encuentro europeo) - han motivado a organizar desde la Associació ECOL3VNG, (Ecosistema económico ecológico local de Vilanova i la Geltrú) este Encuentro Estatal de monedas sociales y complementarias.

Los objetivos:
 • Favorecer el mutuo conocimiento de las experiencias existentes en el estado.
 • Conocer otros modelos existentes y exitosos en el Planeta.
 • Avanzar hacia la creación de una red estatal de monedas sociales.
 • Avanzar en lo que llamamos "protocolos de conexión" de una moneda con otra, dada la diversidad de modelos existentes y que creemos que es una oportunidad de esta realidad emergente.
 • Difundir entre la ciudadania, comercios, negocios y productores de nuestra ciudad la experiencia que estamos poniendo en marcha.
AMPLIAR

Web: http://encuentromonedasvng2012.blogspot.com

Ver: Crónica del ’1er Encuentro Estatal de Monedas Sociales y Complementarias’

6.8.12

Vídeos per conscienciar sobre els valors de les cooperatives

Amb la convicció de que les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor, en el marc de l'Any Internacional de les Cooperatives s'organitza un concurs de curtmetratges per donar a conèixer i promocionar aquest tipus d'organització.
Festival de Curtmetratges de l'Any Internacional de les Cooperatives L'objectiu del certamen és despertar la consciència sobre les cooperatives (què són i què fan) i fomentar el suport i el desenvolupament d'empreses cooperatives. El tema general del festival és "Les empreses cooperatives construeixen un món millor" i els curtmetratges hauran de posar en relleu com a mínim un dels 10 missatges clau de l'Any Internacional de les Cooperatives:
 • Les empreses cooperatives construeixen un món millor
 • Les empreses cooperatives són propietat dels membres, estan al servei dels membres i dirigides pels seus membres
 • Les cooperatives apoderen les persones
 • Milloren la vida i enforteixen l'economia
 • Permeten el desenvolupament sostenible
 • Promouen el desenvolupament rural
 • Equilibren les demandes socials i econòmiques
 • Promouen els principis democràtics
 • Les cooperatives i el gènere: un camí per sortir de la pobresa
 • Cooperatives: un model de negoci sostenible per a la joventut

Les obres no poden excedir els 15 minuts i s'hauran de publicar a una plataforma de vídeos en línia, com ara Vimeo o Youtube, tot fent arribar l'enllaç a l'organització del concurs. Si no estan fetes en anglès s'hauran de subtitular en aquesta llengua. L'últim dia per poder presentar-hi un vídeo serà el 30 de setembre de 2012.

De tots els treballs participants es triaran 7 i els autors/es seran convidats/des a participar al festival, que es durà a terme el 19 de novembre de 2012 a la seu de les Nacions Unides, durant la cerimònia de cloenda de l'Any Internacional de les Cooperatives.

Per a més informació fes clic en aquest enllaç. Si tens cap dubte et pots adreçar a: coopsyear[arrova]un.org.

Font: xarxanet.org. Entitat redactora: Associació per a Joves Teb

2.8.12

Newsletter juliol 2012

[ca] Ja podeu accedir a la newsletter de juliol, amb una entrevista sobre RSE. També hi trobareu diverses notícies sobre RSE i informació d'activitats. Entreu al newsletter en català: www.collaboratio.net/newsletter/2012/07/08/01

[es] Ya pueden acceder a la newsletter de Julio, con una entrevista sobre RSE. También encontrarán varias noticias sobre RSE e información de actividades. Entren al newsletter en castellano: www.collaboratio.net/newsletter/2012/07/08/02[ca] Veure llistat tots els newsletter
[es] Ver listado todos los newsletters

Premi Fundació Privada Institut Industrial i Comercial a l’entitat integradora

La Fundació Privada Institut Industrial i Comercial, treballant per respondre a les necessitats socials del nostre entorn mitjançant actuacions encaminades a resoldre mancances socials, convoca en la seva tercera edició el “Premi Fundació Privada Institut Industrial i Comercial a l’entitat integradora”.

Amb aquesta convocatòria es pretén reconèixer la trajectòria d’aquelles entitats del tercer sector social que ajuden a col·lectius vulnerables, que pateixen discriminacions i/o desigualtats  en el seu accés al mercat laboral.

Web: www.nitdelempresari.com (informació del premi i requisits i documents necessaris per a formalitzar la candidatura)

La data límit de lliurament és el proper dia 14 de setembre de 2012 i el Premi es lliurarà en el marc de la Nit de l’empresari que se celebrarà a finals del mes d’octubre de 2012.

Sr. Martí  Colomer
President de la Fundació Institut Industrial i Comercial

Tel. 93 736 60 32
Fax 93 736 60 12
www.cecot.org

1.8.12

L'ajuntament de Vilanova i la Getrú incorpora enfocaments d'RSE

vilanova.cat obre un espai dedicat a la Responsabilitat Social que demana opinió a la ciutadania

Marijó Riba, regidora de Cultura, i Neus Lloveras, alcaldessa de VNG
 Marijó RIba, regidora de Cultura, i Neus Lloveras, alcaldessa de VNG L'Ajuntament incorpora la valoració de bones pràctiques en la nova contractació dels serveis de neteja als edificis municipals, dins de la política d'RSC

L'ajuntament de VNG ha posat en marxa un nou apartat web dins de vilanova.cat dedicat a la Responsabilitat Social Corporativa. Aquesta incorporació vol fer palesa la voluntat municipal d'aprofundir en la construcció d'una administració més moderna i accessible, més propera a la ciutadania i basada en la proximitat, la participació i la transparència. A través d'aquest espai es pretén, per una banda, que es vagin fent públiques les diferents actuacions que l'ajuntament de la ciutat vagi duent a terme en matèria de Responsabilitat Social i per l'altra, que es potenciïn la transparència i la participació de la ciutadania en el disseny i realització de les polítiques municipals.

Una d'aquestes primeres accions és la incorporació en el plec de clàusules per a la nova contractació de serveis de neteja d'elements de respecte ambiental i bones pràctiques socials. La nova contractació valorarà aspectes com la millor gestió dels residus, les propostes de compra ètica i neteja verda i la subcontractació d'empreses d'inserció laboral o centres especials de treball.

L'alcaldessa, Neus Lloveras, ha volgut destacar el treball que s'està duent a terme en aquest àmbit. "és un tema viu, estem fent passos perquè és un tema important per aquest ajuntament". L'expedient de contractació dels serveis de neteja dels edificis municipals, aprovat dilluns en el Ple, es marca com un dels objectius de la nova contractació tenir present i aplicar els principis mediambientals de prevenció, reducció, reutilització i estalvi en l'ús de materials, productes i procediments així com els aspectes socials que es poden promoure des de la contractació pública.

La Responsabilitat Social és un concepte o idea que agrupa projectes, idees i estratègies de diferents organitzacions, entitats o empreses que desenvolupen la seva tasca tenint en compte, no només l'aspecte econòmic, sinó també el social i el mediambiental, i tot, des de la perspectiva de l'ètica i la transparència


Qüestionari de satisfacció

Amb el títol de Responsabilitat Social a l'Ajuntament el nou apartat web inclou un breu qüestionari adreçat a tota la ciutadania amb l'objectiu de conèixer el grau de satisfacció dels vilanovins i vilanovines en la seva relació amb l'Ajuntament, alhora que demana propostes, idees o suggeriments per millorar l'administració local i la ciutat. El nou espai també ofereix prop de 80 enllaços a continguts i temàtiques relacionades: administracions, observatoris, blocs, banca ètica, compra i consum responsable, publicacions, documents, normatives o legislació.

Paral·lelament a la posada en marxa d'aquest nou apartat web, s'ha obert també un bloc a la Intranet municipal que amb el nom de COMPARTIM, vol ser una eina de participació i debat intern entre tots els treballadors i treballadores municipals sobre aspectes vinculats a la Responsabilitat Social.

En aquesta mateixa línia, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú forma part, des del passat mes de març, de RETOS, una xarxa a nivell estatal, liderada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fons Social Europeu que te com a objectiu el treball conjunt i la promoció de Territoris Socialment Responsables.

Font: www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=17986342

Cambra de Comerç: "Una reducció d'1/3 del dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya permetria dèficit zero"

 • "Tan sols un terç menys del dèficit català cap a Espanya permetria dèficit zero". Així ho assegura la Cambra de Comerç de Barcelona. Imaginem, doncs, els beneficis per Catalunya si el dèficit cap a Espanya fos nul 
 • Els bisbes catalans també afirmen que l'actual finançament de Catalunya no funciona
 • Moltes entitats socials i de salut greument afectades per les dificultats de pagament
 • Molts sectors empresarials se sumen a una ciutadania més distanciada emocionalment d'Espanya i que no comprèn per quin motiu els catalans hem de finançar un Estat ineficient i contrari als nostres interessos nacionals i econòmics
La Cambra de Comerç de Barcelona estima que aconseguint una reducció d'una tercera part del dèficit fiscal que té actualment Catalunya envers l'Estat seria suficient perquè el dèficit públic de la Generalitat es mantingués a zero i que amb un terç menys d'aquesta solidaritat s'aconseguiria també reduir part del deute. Així ho ha expressat públicament a la premsa el president de la patronal, Miquel Valls, qui ha avisat també que "l'esforç fiscal que fa Catalunya és excessiu per poder-se fer càrrec de les seves necessitats" derivades de l'Estat del Benestar. Amb tot, la Cambra recorda que els problemes de liquiditat que té actualment la Generalitat són conseqüència directe del dèficit fiscal.

Valls ha justificat la seva afirmació posant sobre la taula les dades econòmiques que apunten que el dèficit fiscal de Catalunya actualment està a l'entorn del 8,6% de mitjana anual, mentre que el dèficit públic de la Generalitat a desembre del 2011 es va situar en el 2,6% del PIB, és a dir menys d'una tercera part del 8,6% que aporta Catalunya per la via dels impostos en solidaritat amb la resta de l'Estat.

La Cambra recorda que el problema de liquiditat que té Catalunya no està relacionat amb la solvència de l'economia catalana, sinó que està directament relacionat amb l'actual situació de dèficit fiscal que té envers l'Estat.

Valls ha posat de relleu el gran esforç per reduir despeses que han dut a termes les autonomies per reduir un 8,1% les despeses entre el gener i el març. Un esforç que ha estat superior, ha apuntat, al què ha fet l'Estat en què durant aquest mateix període ha vist incrementar les despeses un 12%. Segons les xifres de la Cambra, en el cas de Catalunya, el Govern ha aconseguit estabilitzar les despeses no financeres de la Generalitat un 0,3%.

Amb tot però, la Cambra recorda que els nous ajustos de reducció del deute que des de Madrid se li estan exigint a Catalunya a curt termini difícilment es podran assolir en un sol any i que de fer-se, "tindrien un impacte molt negatiu per l'economia catalana". "La solidaritat de Catalunya amb la resta de l'Estat ens deixa en una situació financera extremadament greu", diu Valls, que recorda que l'elevat dèficit fiscal que pateix Catalunya allunya Espanya de la situació que es dóna a la resta de països europeus.

Segons dades facilitades per la Cambra, Catalunya té per aquest segon trimestre 5.755 milions d'euros en venciments de deute, que sumats al dèficit de tot l'any situen el deute públic de la Generalitat en 11.015 milions d'euros, el que equival un 29% dels pressupostos pel 2012. En el cas de l'Estat, el deute suma el 33% dels pressupostos generals de l'Estat per aquest any, fins als 119.500 milions.

Font: directe.cat