24.2.21

Per què no et pots perdre la jornada de transferència de bones pràctiques d'RSE

 • El proper 2 de març tindrà lloc la Jornada de Transferència de bones pràctiques de les organitzacions guanyadores dels Premis Respon.cat 2020
 • Una oportunitat única ja que podreu dialogar amb les empreses reconegudes per conèixer les bones pràctiques i els aprenentatges portats a terme. 
 • Les organitzacions premiades dinamitzaran tallers on es mostraran les seves Bones Pràctiques d’RSE.

Els Premis Respon.cat porten cua: després de l'acte de lliurament ve la jornada de transferència perquè entenem que el valor d'aquests reconeixements és poder compartir les bones pràctiques i aprenentatges entre el teixit empresarials i molt especialment entre aquelles organitzacions que volen desenvolupar un compromís intens de responsabilitat cap a la societat. 

Coneixereu empreses diferents: els Premis Respon.cat reconeixen cada any empreses que no són necessàriament de les més conegudes, sinó que fem un esforç d'exploració per descobrir organitzacions interessants en cada àmbit, tant grans com pimes.

I en àmbits diferents. I premiem la trajectòria en el compromís responsable. I el voluntariat. Però també la reforma horària, la gestió de la diversitat d'origen o els territoris socialment responsables, per exemple, que no ho feia ningú. Volíem llançar un missatge de matèries que calia reconèixer, que tenien un caràcter innovador.

Per assistir a la jornada cal inscripció prèvia en aquest enllaç.

Més informació a Jornada de Transferència de Bones Pràctiques d'RSE de les empreses guanyadores dels Premis Respon.cat 2020

 El Govern analitza l'informe anual de l'Estratègia de lluita contra la corrupció

 • El document fa un balanç positiu d’aquests primers 12 mesos d’activitat, ja que de les 25 actuacions previstes, el 92% es troben en procés d’implementació o ja s’han aplicat

El Govern ha analitzat l’informe anual de l’Estratègia de lluita contra la corrupció, que recull els avenços i resultats assolits des de la posada en marxa de l’Estratègia ara fa un any. El document, presentat pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, fa un balanç positiu d’aquests primers 12 mesos d’activitat, ja que de les 25 actuacions previstes, el 92% es troben en procés d’implementació o ja s’han aplicat, i pel que fa a les 90 subactuacions, el 77% estan en curs o bé han estat ja completades.

D’entre les mesures dutes a terme durant el 2020 en el marc de l’Estratègia, destaquen les següents:

 • Posada en marxa de la Bústia Ètica: s’ha posat en funcionament un nou canal electrònic que permet, a qualsevol persona, sigui o no treballador públic, fer alertes anònimes sobre males pràctiques o conductes irregulars a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. S’hi poden adreçar alertes sobre tres àmbits concrets: actuacions públiques dels alts càrrecs i personal directiu, actuacions relacionades amb la contractació pública i actuacions relacionades amb la funció pública. Amb la bústia ètica anonimitzada es reconeix i protegeix la figura de la persona alertadora com a peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció, i se la protegeix de qualsevol possible represàlia.
 • Publicació dels Informes d’Impacte Econòmic i Social: s’ha acordat publicar els Informes d’Impacte Econòmic i Social (IIES) de les iniciatives que ha d’aprovar el Govern amb una despesa de més de 10 milions d’euros. Els informes comparen els costos i els beneficis de la proposta en termes econòmics i socials, i s’acompanyen d’una valoració de la iniciativa pel que fa al diagnòstic realitzat, objectius, anàlisi d’opcions, impacte pressupostari, sistema de gestió i sistema de seguiment i avaluació. Aquesta mesura de transparència té per objectiu documentar la presa de decisions del Govern i ajudar a fer-ne el seguiment i a retre comptes a la ciutadania.
 • Implementació del sistema GIDECAT a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya: el sistema informàtic GIDECAT permet estandarditzar el procediment en la gestió d’ingressos no tributaris de la Generalitat i n’elimina la discrecionalitat. Amb aquesta millora en la gestió es redueix substancialment el risc de frau, atès que per a qualsevol taxa, preu públic, sanció o reintegrament de subvenció es manté la seva traçabilitat des de l'ingrés fins a l'aplicació final en les polítiques públiques. La incorporació de sistemes d’informació corporatius permet un millor control i transparència en la gestió dels recursos públics i, alhora, posa la informació a disposició del sector públic.
 • Incorporació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) de les concessions de tots els ajuts de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic: s’incorporen al registre el 100% dels ajuts i subvencions publicats al DOGC, la qual cosa permet un major control per part del ciutadà, dels agents polítics i socials, dels mitjans de comunicació i de qualsevol persona física i jurídica que tingui interès des de l’àmbit públic de l’activitat subvencional de les Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquesta actuació, amb què s'incrementa la transparència, es redueix el risc de corrupció en un àmbit tan sensible com el dels ajuts i subvencions.
 • Elaboració de la Guia per a la preparació i tramitació de les consultes preliminars al mercat: s’ha publicat una guia, adreçada a les unitats i òrgans de contractació de les administracions que, davant un nou procés de contractació,  facilita l’establiment de diàleg entre l’administració i el mercat. Permet conèixer aspectes com si existeixen productes i solucions que puguin donar resposta a la necessitat que es planteja o quina ha de ser la franja de preus. L’ús d’aquesta eina fomenta la gestió eficient dels fons públics.
 • Control anual de la declaració d'actius situats a l'estranger per a la detecció del frau fiscal en l'Impost sobre el Patrimoni i l'Impost sobre Successions i Donacions: s’aprofundeix en la investigació, relació i anàlisi de les dades disponibles que posen de manifest la titularitat de béns situats en jurisdiccions fiscals diferents a la de residència fiscal i d’inversions que es troben a l’estranger. Mitjançant aquesta actuació es contribueix a l'aflorament del frau fiscal derivat d'actius no declarats a l'estranger, fet que ajuda a la reducció del frau, així com al canvi progressiu en la cultura del contribuent vers el compliment de les obligacions fiscals.
 • Elaboració d’un protocol de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i Mossos d'Esquadra per a tots els impostos gestionats per l'ATC: s’ha dissenyat el protocol, pendent d'aprovació, i s’han celebrat sessions formatives recíproques entre l'ATC i els Mossos d'Esquadra. L’actuació impulsa una major col·laboració i permet avançar en l'objectiu de la reducció del frau fiscal derivat de l'existència de delictes econòmics.
 • Elaboració d’una proposta inicial de pla anticorrupció en el món local: s’ha redactat una proposta inicial de Pla estratègic de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública en l’àmbit específic de l’Administració local. La proposta s’ha basat en l’anàlisi de l’aplicabilitat de les actuacions de l’Estratègia anticorrupció de la Generalitat de Catalunya en el món local i haurà de ser validada de manera conjunta pels òrgans promotors durant el primer trimestre del 2021. La mesura permet impulsar la integritat en els governs locals i fer-los més oberts i accessibles a la ciutadania.

Actuacions previstes per al 2021

Durant el 2021 caldrà completar la resta de mesures previstes per l’Estratègia de lluita contra la corrupció. El programa engloba 9 àmbits d’actuació:  contractació pública; gestió economicofinancera; fiscalitat; funció i direcció públiques; conflictes d’interès; grups d’interès; protecció d’alertadors i alertadores i anonimització de les bústies ètiques, i marc d’integritat i qualitat institucional. Entre les actuacions que s’han d’abordar enguany destaquen: la col·laboració entre l’Agència Tributària i els Mossos per detectar casos de corrupció; fomentar una major transparència en aspectes cabdals com la publicació de les agendes de reunions del personal tècnic de major rang; garantir una bona gestió dels conflictes d’interès o la millora dels processos de selecció del personal directiu.

Font

22.2.21

[JORNADA] Transferència de Bones Pràctiques d'RSE de les empreses guanyadores dels Premis Respon.cat 2020

 • El proper 2 de març tindrà lloc la Jornada de Transferència de bones pràctiques de les organitzacions guanyadores dels Premis Respon.cat 2020
 • Les organitzacions premiades dinamitzaran tallers on es mostraran les seves Bones Pràctiques d’RSE.
 • Per assistir a la jornada cal inscripció prèvia en aquest enllaç.

Aquest serà un espai de trobada per compartir i debatre sobre les bones pràctiques de les organitzacions guanyadores dels Premis Respon.cat 2020. Set organitzacions que operen en territori català, de diferents dimensions, activitat i forma jurídica comparteixen la seva estratègia de gestió responsable des dels cinc vectors de la responsabilitat social: bon govern, ambiental, laboral, social i econòmic.

Es tracta d’una gran oportunitat per compartir coneixement i avançar en matèria de responsabilitat social gràcies a l'experìencia d'aquestes set organitzacions referents en diferents àmbits de l'RSE que mostraran els reptes i les oportunitas que els suposa aquest enfocament de gestió cada vegada més ben valorat per la societat.

PROGRAMA

La jornada es composarà de dues parts

PRIMERA PART: Sessió plenària

9.15h Benvinguda i presentació de l’acte

 • Mercè Mullor, presidenta de Respon.cat i consellera delegada de Mullor SA
 • Jaume Fàbrega, president del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya


9.20h Ponència inspiradora a càrrec de Clara Navarro, cofundadora i CEO de Ship2B “Col·laboració i innovació oberta per generar valor compartit”.

9.35h – 9.55h Presentació de bones pràctiques desenvolupades per les organitzacions premiades

Modera: Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat

 • Jordi Pujol, director gerent de la Fundació Social Plató
 • Núria Castellà, equip de direcció de Grup Alba
 • Sílvia Aliu, presidenta del Gremi de Carnissers i Xarcuters artesans de les comarques gironines
 • Guillem Ontiveros, CEO, Genís Revilla, director d'Operacions de Telemaki
 • Betlem Parès, responsable de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l'Ajuntament Manlleu

10.00h Cloenda. Donem pas als tallers

SEGONA PART: Tallers Bones Pràctiques RSE dinamitzats per les empreses guanyadores dels Premis Respon.cat 2020

 • 10.00-11.00h GRUP ALBA | Taller sobre Bones Pràctiques en RSE per a pimes
 • 11.00-12.00h AJUNTAMENT DE MANLLEU | Taller sobre Bones Pràctiques en Territori Socialment Responsable
 • 12.00-13.00h FUNDACIÓ SOCIAL PLATÓ | Tallers sobre Bones Pràctiques en RSE per a empreses grans
 • 15.00-16.00h GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES | Taller sobre Bones Pràctiques en programa ambiental de col·laboració
 • 16.00-17.00h TELEMAKI | Taller sobre Bones Pràctiques en diversitat d’origen
 • 17.00-18.00h RACC | Tallers sobre Bones Pràctiques en Reforma horària (pendent de confirmació)
 • 18.00-19.00h CALIDAD PASCUAL | Tallers sobre Bones Pràctiques en programa de voluntariat (pendent de confirmació)

Inscripcions a la jornada taller 

 

19.2.21

Uneix-te al Manifest per combatre l'obesitat infantil mitjançant l'educació a escola @DKVSeguros

Avui més que mai el món és conscient de la importància la salut. Per això, ens trobem en un moment clau per construir una societat que s'involucri activament en la cura de la seva salut, de crear ciutadans que formin part de la solució. 

I quina millor ocasió que fer-ho des de la infància, de assegurar-nos que les generacions futures tenen els millors coneixements sobre alimentació saludable, prevenció, higiene, activitat física o com actuar davant de situacions de tipus mèdic? Quantes vides aconseguiríem salvar amb això? Quantes malalties s'evitarien amb una societat molt formada i que sap encara més com actuar? 

És per ells i elles que avui volem sol·licitar-te que sumis la teva signatura al Manifest de DKV "Em planto davant l'obesitat infantil" a favor d'una educació que promogui encara més la salut integral a les escoles. 

Uneix-te a el moviment #MePlantoAnteLaObesidadInfantil amb la teva signatura i compartint el manifest. 

La nostra proposta no entra en debats polítics ni suggereix un model de sanitat. El seu únic propòsit és construir una societat encara més saludable, basada en la prevenció i la formació, una societat que eviti, per exemple, que un de cada tres nens a l'estat espanyol tingui sobrepès. Si, com nosaltres, comparteixes aquest somni, estarem més que agraïts si decideixes signar el manifest. Sigues un activista d'aquest canvi i lluita contra l'obesitat infantil a través de l'arma més poderosa: l'educació!


L'obesitat infantil és un problema greu de salut pública i una epidèmia al món. A l'estat espanyol, 1 de cada 3 nens i nenes pateix [1] excés de pes, una xifra que a causa de la situació de pandèmia per la COVID-19, podria augmentar [2]. Aquesta situació representa un problema social de salut, amb importants implicacions a curt, mitjà i llarg termini, tant físiques, com emocionals i socials. Repercuteixen en la persona que la pateix, però també tenen conseqüències econòmiques i en el sistema sanitari.

Des de DKV creiem que la millor manera de combatre l'obesitat infantil és a través de l'educació: reforçant i invertint en recursos i temps en l'ensenyament de salut integral a les escoles, perquè docents i alumnat tinguin les eines necessàries per formar-se en una de les assignatures més importants en la vida: la salut.

Afegeix-te a el moviment #MePlantoAnteLaObesidadInfantil #obesitatinfantil

SIGNATURA I COMPARTEIX EL MANIFEST per fer possible que l'educació en salut no sigui una assignatura pendent a les escoles.

MANIFEST EN PRO D'UNA EDUCACIÓ QUE PROMOGUI LA SALUT INTEGRAL

LA SALUT ÉS UN TOT
Entenem la SALUT de forma holística, el que implica el desenvolupament i l'aprenentatge de l'autocura de totes les nostres dimensions personals, de forma proactiva i equilibrada, i sentir-nos responsables també de la cura dels altres i del planeta que habitem.

L'ENSENYAMENT, LA CLAU. APRENENTATGE CONTINU
L'aprenentatge dels hàbits de vida saludable ha de començar des de la primera infància i no abandonar-se al llarg de tota la vida, mantenint una consciència clara dels riscos i els beneficis que suposen en cada període vital.

ACTUAR COM SOCIETAT
L'aprenentatge d'hàbits saludables es produeix en tots els àmbits en què nens, adolescents i joves es desenvolupen: La família, els centres educatius, les relacions interpersonals i les activitats d'oci. Per això una intervenció eficaç ha d'aspirar a implicar tots ells en objectius comuns i fomentar la col·laboració en iniciatives concretes.

PREVENIR ÉS VIURE
La cultura de la prevenció de malalties o desequilibris no pot improvisar-quan els riscos són imminents, sinó que ha de ser part inherent de la nostra vida quotidiana. La inversió en processos de conscienciació i programes de promoció activa d'hàbits saludables produeix un impacte real de millora de la salut en la vida adulta.

L'ESCOLA ÉS LA CLAU
En l'Educació per a la Salut, l'escola té un paper primordial. Ha de generar els espais, temps i oportunitats curriculars per a realitzar programes sistemàtics de veritable entrenament dels hàbits relacionats amb aspectes com l'exercici físic, la cura i higiene de el cos, la salut sexual, l'alimentació i hidratació adequada, l'autoregulació emocional i la relació sostenible amb l'entorn.

CONTINGUTS EDUCATIUS DE QUALITAT
El currículum educatiu ofereix moltes iniciatives al llarg de tota l'escolarització obligatòria que contribueixen a la sensibilització i la promoció d'hàbits saludables dins i fora de l'escola. Perquè siguin eficaces han de programar-se amb rigor, per estar en tots els cursos escolars amb horari suficient i materials adequats i, sobretot, avaluar el seu impacte, no només en l'adquisició de coneixements teòrics, sinó també en els canvis en els comportaments i les actituds relacionades amb tots els aspectes de la salut. 

SEGUIR EDUCANT FORA DEL AULA
Al llarg de la jornada escolar, els temps d'esbarjo, esmorzars, activitats extracurriculars o el menjador on existeix, són també veritables temps privilegiats per educar els hàbits de vida saludable relacionats amb l'alimentació, hidratació, exercici físic, però també de salut emocional i hàbits d'interacció social positius. Per això, és imprescindible cuidar i regular la formació dels monitors, educadors de temps lliure i tots aquells cuidadors que estan involucrats en la seva organització i cura.

TOTS SOM RESPONSABLES
L'Educació per a una Salut Integral és responsabilitat de tots, i educar hàbits saludables reverteix en benefici de tots, i, per això, cal la implicació de tots. Des de les llars fins a les escoles, en les propostes d'oci i temps lliure, amb el suport dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, fins polítiques públiques proactives, podem millorar la qualitat de vida i el benestar de tots nosaltres ara i en el futur.

GRÀCIES PER UNIR-TE A EL MANIFEST

[1] Font: Estudi Passos, 2019 de la Fundació Gasol 

[2] Informe i Salut a Catalunya i Espanya de la Fundació Pere Tarrés

Únete al Manifiesto para combatir la obesidad infantil mediante la educación en la escuela @DKVSeguros

Hoy, más que nunca, el mundo es consciente de la importancia la salud. Por eso, nos encontramos en un momento clave para construir una sociedad que se involucre activamente en el cuidado de su salud, de crear ciudadanos que formen parte de la solución.

 

¿Y qué mejor ocasión que hacerlo desde la infancia, de asegurarnos que las generaciones futuras tienen los mejores conocimientos sobre alimentación saludable, prevención, higiene, actividad física o cómo actuar ante situaciones de tipo médico? ¿Cuántas vidas conseguiríamos salvar con ello? ¿Cuántas enfermedades se evitarían con una sociedad muy formada y que sabe aún más cómo actuar?

 

Es por ello que hoy queremos solicitarte que sumes tu firma al Manifiesto de DKV “Me planto ante la obesidad infantil” a favor de una educación que promueva aún más la salud integral en las escuelas.

Únete al movimiento #MePlantoAnteLaObesidadInfantil con tu firma y compartiendo el manifiesto.

Nuestra propuesta no entra en debates políticos ni sugiere un modelo de sanidad. Su único propósito es construir una sociedad aún más saludable, basada en la prevención y la formación, una sociedad que evite, por ejemplo, que uno de cada tres niños en España tenga sobrepeso. Si, como nosotros, compartes este sueño, estaremos más que agradecidos si decides firmar el manifiesto.

¡Sé un activista de este cambio y lucha contra la obesidad infantil a través del arma más poderosa: la educación!

 


DKV SALUD ha iniciado esta petición dirigida a Consejerías de Educación de las CCAA

La obesidad infantil es un problema grave de salud pública y una epidemia en el mundo. En España, 1 de cada 3 niños y niñas sufre[1] exceso de peso, una cifra que debido a la situación de pandemia por la COVID-19, podría aumentar[2]. Esta situación representa un problema social de salud, con importantes implicaciones a corto, medio y largo plazo, tanto físicas, como emocionales y sociales. Repercuten en la persona que la padece, pero también tienen consecuencias económicas y en el sistema sanitario.

Desde DKV creemos que la mejor forma de combatir la obesidad infantil es a través de la educación: reforzando e invirtiendo en recursos y tiempo en la enseñanza de salud integral en las escuelas, para que docentes y alumnado tengan las herramientas necesarias para formarse en una de las asignaturas más importantes en la vida: la salud.

¡Únete al movimiento  #MePlantoAnteLaObesidadInfantil!

FIRMA Y COMPARTE EL MANIFIESTO para hacer posible que la educación en salud no sea una asignatura pendiente en las escuelas.

MANIFIESTO EN PRO DE UNA EDUCACIÓN QUE PROMUEVA LA SALUD INTEGRAL

LA SALUD ES UN TODO
Entendemos la SALUD de forma holística, lo que implica el desarrollo y el aprendizaje del autocuidado de todas nuestras dimensiones personales, de forma proactiva y equilibrada, y sentirnos responsables también del cuidado de los otros y del planeta que habitamos.

LA ENSEÑANZA, LA CLAVE. APRENDIZAJE CONTINUO
El aprendizaje de los hábitos de vida saludable debe comenzar desde la primera infancia y no abandonarse a lo largo de toda la vida, manteniendo una conciencia clara de los riesgos y los beneficios que suponen en cada periodo vital.

ACTUAR COMO SOCIEDAD
El aprendizaje de hábitos saludables se produce en todos los ámbitos en los que niños, adolescentes y jóvenes se desenvuelven: La familia, los centros educativos, las relaciones interpersonales y las actividades de ocio. Por eso una intervención eficaz debe aspirar a implicar a todos ellos en objetivos comunes y fomentar la colaboración en iniciativas concretas.

PREVENIR ES VIVIR
La cultura de la prevención de enfermedades o desequilibrios no puede improvisarse cuando los riesgos son inminentes, sino que debe ser parte inherente de nuestra vida cotidiana. La inversión en procesos de concienciación y programas de promoción activa de hábitos saludables produce un impacto real de mejora de la salud en la vida adulta.

LA ESCUELA ES LA CLAVE
En la Educación para la Salud, la escuela tiene un papel primordial. Debe generar los espacios, tiempos y oportunidades curriculares para realizar programas sistemáticos de verdadero entrenamiento de los hábitos relacionados con aspectos como el ejercicio físico, el cuidado e higiene del cuerpo, la salud sexual, la alimentación e hidratación adecuada, la autorregulación emocional y la relación sostenible con el entorno.

CONTENIDOS EDUCATIVOS DE CALIDAD
El currículum educativo ofrece muchas iniciativas a lo largo de toda la escolarización obligatoria que contribuyen a la sensibilización y la promoción de hábitos saludables dentro y fuera de la escuela. Para que sean eficaces deben programarse con rigor, mantenerse en todos los cursos escolares con horario suficiente y materiales adecuados y, sobre todo, evaluar su impacto, no sólo en la adquisición de conocimientos teóricos, sino también en los cambios en los comportamientos y las actitudes relacionadas con todos los aspectos de la salud. 

SEGUIR EDUCANDO FUERA DEL AULA
A lo largo de la jornada escolar, los tiempos de recreo, almuerzos, actividades extracurriculares o el comedor donde existe, son también verdaderos tiempos privilegiados para educar los hábitos de vida saludable relacionados con la alimentación, hidratación, ejercicio físico, pero también de salud emocional y hábitos de interacción social positivos. Por ello, es imprescindible cuidar y regular la formación de los monitores, educadores de tiempo libre y todos aquellos cuidadores que están involucrados en su organización y cuidado.

TODOS SOMOS RESPONSABLES
La Educación para una Salud Integral es responsabilidad de todos, y educar hábitos saludables revierte en beneficio de todos, y, por ello, es necesaria la implicación de todos. Desde los hogares hasta las escuelas, en las propuestas de ocio y tiempo libre, con el apoyo de los medios de comunicación y las redes sociales, hasta políticas públicas proactivas, podemos mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos nosotros ahora y en el futuro.

GRACIAS POR UNIRTE AL MANIFIESTO

[1] Fuente: Estudio Pasos, 2019 de la Fundación Gasol

[2] Informe y Salud en Cataluña y España de la Fundació Pere Tarrés