28.9.04

Impuls unànime a la creació d'una subcomissió en el Congrés per a debatre com afrontar la RSC

Amb l'objecte de conèixer les noves tendències vinculades a l'assumpció dels principis de responsabilitat social per part de les empreses, tots els grups de la cambra han donat suport aquesta iniciativa parlamentària proposada per Convergència i Unió. El portaveu de CIU a la Comissió de Treball i Afers Socials i autor de la proposta, Carles Campuzano, s'ha manifestat partidari que aquesta subcomissió compti amb l'àmplia participació d'empreses, organitzacions socials i cíviques implicades, experts acadèmics, institucions europees i internacionals i els responsables polítics de les administracions estatal i autonòmica.

Aquesta aprovació marca el punt d'arrencada pel que fa a definir en quins termes es concretarà la posició del govern i del conjunt de les forces polítiques en matèria d'RSC i la seva formulació legislativa. De fet, la subcomissió ja s'ha marcat un termini formal ja que ha de realitzar un estudi global i presentar les seves conclusions en un termini màxim d'un any des de la seva constitució, moment en què es preveu que el Govern traslladi al Congrés un projecte de Llei.

Pel que fa als aspectes més immediats, caldrà estar atents a la composició i distribució dels compareixents que faran les seves aportacions en aquests propers nou mesos. I desitjar que no hi hagi postures preconcebudes i que fruit de la deliberació es pugui donar naixement a un marc legal consensuat políticament i també multilateralment.

23.9.04

Les PIMES cerquen estratègies de col·laboració en l'RSE

L'RSC no és una enfocament de la gestió i l'estratègia exclusivament per a les grans corporacions. Les petites i mitjanes empreses gradualment van incorporant-se a l'interès per aquesta visió responsable que mira vers la sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Però no solament el sector privat o mercantil és qui està cridat a desenvolupar compromisos en aquest sentit, sinó que el sector públic, des dels ajuntaments i empreses públiques fins als grans organismes de governança mundial també cerquen vies per correspondre a aquest necessari enquadrament en el context de la societat de la informació i de la nova economia.

L'actual model socioeconòmic és relacional i cerca sinergies. Per això, el futur de la dimensió RSC està en el desenvolupament d'aquesta visió relacional, ja que la necessària ètica corporativa no és condició suficient de desenvolupament i sostenibilitat en un context de societat del coneixement on és precisament en l'articulació de les perspectives de les diferents parts interessades on podem trobar els focus de responsabilitat creativa i activadora de processos de canvi.

El curs que Responsabilitat Global desenvolupa a la Fundació Universitat de Girona en el marc de la seva formació d'empresa, abordarà com una organització de qualsevol tipus i sector esdevé un ciutadà corporatiu, i examinarà condicionants perquè una pràctica i estratègia responsable vagi associada a la generació de riquesa.

La part central del curs tractarà la visió relacional, mentre que el darrer bloc abordarà dimensions sectorials, socials, ambientals o aspectes vinculats a la gestió estratègica de l'RSC, com el Balanced Scorecard. Entre els continguts sectorials, es tractarà també la gestió de conflictes amb GREC-Resolució de Conflictes. Així mateix, el curs també compta amb la participació d'altres ponents convidats entre experts i empreses entre les quals MRW, o el portaveu de la Comissió de Treball i Afers Socials del Congrés dels Diputats, Carles Campuzano. A banda de les pimes, el curs també s'adreça a les organitzacions socials i les del sector públic.