30.9.10

Newsletter de setembre 2010

[ca] Ja podeu accedir a la newsletter de setembre, on us convidem a llegir nous articles i reflexions d'actualitat. A més, aportem totes les jornades d'RSE que s'estan fent a Catalunya aquesta tardor. Entreu al newsletter en català:
www.collaboratio.net/newsletter/2010/09/29/01

[es] Ya pueden acceder a la newsletter de Septiembre, donde les invitamos a leer nuevos artículos y reflexiones de actualidad. Además, aportamos todas las jornadas de RSE que se están haciendo (especialmente en Catalunya) este otoño. Entrad al newsletter en castellano:

www.collaboratio.net/newsletter/2010/09/29/02

Màsters on col·laborem


Universitat Oberta de Catalunya. Josep Maria Canyelles forma part de l'equip docent del prestigiós Executive MBA de la Universitat Oberta de Catalunya, assumint els continguts de "El nou ambient de la Responsabilitat Social Empresarial". L'eMBA té una durada de 2 anys (1.500 hores) i un valor de 60 ECTS. [més]


Universitat de Barcelona-IL3. Josep Maria Canyelles participa per cinquè any consecutiu dins l'equip docent del prestigiós "Máster en Gestión y Técnicas Superiores de la Empresa - Executive MBA" de l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat de Barcelona (Institut for Lifelong Learning IL3). [més]

Universitat Autònoma de BarcelonaS'incorpora l'RSE en un màster d'acolliment lingüístic. Josep Maria Canyelles participarà com a professor d'un màster sobre acolliment lingüístic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CPNL.  


Universitat de GironaMàster de resolució de conflictes de la UDG. Els estudis en les organitzacions dels Estats Units confirmen que un augment del 20% de les habilitats dels seus membres en la gestió de conflictes permet una millora de la productivitat ...

L'eMBA de la UB-IL3 incorpora l'RSE com a part de l'estratègia empresarial

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, participa per cinquè any consecutiu dins l'equip docent del "Máster en Gestión y Técnicas Superiores de la Empresa - Executive MBA" de l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat de Barcelona (Institut for Lifelong Learning IL3).

Aquest eMBA de 700 hores és presencial i combina l'Executive MBA amb el postgrau de manera que permet un espai de formació conjunt entre professionals del món de l'empresa i persones que estan millorant la seva formació universitària.

La presència de l'RSE entre els seus continguts és valorat positivament per l'alumnat que comprèn el sentit estratègic que aquest enfocament de gestió va prenent en el món empresarial actual.

Presentación
Tres razones para escogerlo
 • Título MBA de prestigio europeo.
 • Metodología activa, práctica y participativa a través del método Harvard. 
 • Bolsa de trabajo activa a disposición de las empresas y comunidad de ex-alumnos que favorece el networking. 
El presente máster, título propio de la Universidad de Barcelona, tiene como razón de ser proporcionar una formación que aporte a los aspirantes una visión global e integradora del management. 

El programa conjuga un enfoque general de la empresa profundizando en las áreas funcionales de la organización, para desarrollar las competencias profesionales que consigan mejorar la capacidad de dirección ejecutiva.
Objetivos
- Proporcionar una formación de calidad que garantice el desarrollo profesional y personal de los participantes para llevar a cabo la función ejecutiva con criterios que generen valor añadido a la empresa.

- Capacitar para un análisis complejo de la realidad empresarial en un proceso de cambio continuo.

- Integrar los conocimientos del MBA a través del desarrollo de un Plan de Empresa.

- Capacitar para diseñar estrategias, definir objetivos, planificar acciones y aplicarlas, en coherencia con el plan de negocio establecido.

- Adquirir los conocimientos concernientes a técnicas y metodologías demanagement para decidir con calidad frente a cada situación posible.

- Desarrollar la capacidad para dirigir y coordinar equipos de personas.

- Ayudar a un desarrollo profesional de éxito.

L'eMBA de la UOC incorpora l'RSE com a part dels seus continguts d'estratègia empresarial

logo UOCJosep Maria Canyelles forma part de l'equip docent del prestigiós Executive MBA de la Universitat Oberta de Catalunya, assumint els continguts de "El nou ambient de la Responsabilitat Social Empresarial". L'eMBA té una durada de 2 anys (1.500 hores) i un valor de 60 ECTS.


Executive MBA (EMBA)


El programa eMBA ha sido diseñado para el profesional que precisa los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para manejarse con éxito en el complejo mundo empresarial actual y transformarse en un manager emprendedor con visión global. Es un programa innovador y flexible, destinado a las personas que deseen avanzar en el mundo de la dirección, crear su propia empresa o convertirse en líder y dinamizador dentro de su organización.

El objetivo de este programa es dotar a los participantes de habilidades interdisciplinarias que les permitan utilizar el conocimiento de forma efectiva en la toma de decisiones, dentro del complejo mundo empresarial globalizado actual.

El programa no sólo aporta una base de conocimiento sólido, con un enfoque práctico, donde se tratan temas económicos, financieros, ambientales, sociales, tecnológicos, de mercado y de los recursos humanos, relacionados con la empresa, dentro de un contexto de cambio, sino que también ayuda a desarrollar habilidades cognitivas para la comunicación, el manejo de relaciones interpersonales, la resolución de conflictos y la negociación con éxito. Pero el programa va más allá, ya que ayuda a generar una visión de largo plazo innovadora y emprendedora dentro de un entorno internacional, y da apoyo a la estructuración de redes de contactos profesionales, imprescindible hoy en día para posicionar las organizaciones de manera competitiva y sostenible.

El programa se ha diseñado para acomodar perfiles de profesionales diferentes y necesitados e intereses variados. El plan de estudios se elabora de forma modular de acuerdo con el conocimiento previo que tenga el participante y a sus aspiraciones personales y profesionales, lo cual permite aprovechar al máximo su tiempo y dedicación.

Temario

El programa del eMBA está estructurado en 6 bloques de gestión que conforman el funcionamiento de las organizaciones y diseñado en 3 grandes partes: asignaturas troncales, asignaturas optativas y una semana presencial.

 • Estrategia y gestión
 • El equipo
 • Control
 • Área de venta
 • Área productiva
 • El entorno
  

Font

29.9.10

El postgrau d'ONL incorpora la responsabilitat social • Josep Maria Canyelles participa en el postgrau amb continguts de responsabilitat social
 • L'RS ja és un contingut consolidat per a les ONL: transparència, bon govern o codis ètics formen part de la gestió del tercer sector

La Fundació Pere Tarrés ha programat la 18a edició del Postgrau en direcció i gestió d’organitzacions no lucratives i d’economia social, el qual continuarà comptant amb la participació docent de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Social.Presentació
Una programació totalment actualitzada amb un enfocament pràctic i amb continguts relacionats amb la gestió integral d'una organització no lucrativa. Des d'una visió global i pràctica, s'aprofundeix en la gestió jurídica - adaptació a la nova legislació d'associacions i fundacions- fiscal, econòmica financera, planificació estratègica, captació diversificada de fons, gestió dels recursos humans, comunicació i marqueting.
Objectius
 • Aprendre eines pràctiques que han de servir per capacitar per a l'exercici de les funcions directives i gerencials en les organitzacions no lucratives que compten amb voluntaris dins dels seus recursos humans
 • Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d'organitzacions no lucrati ves, xarxes, equips de treball, projectes...
 • Saber analitzar, avaluar i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les necessitats dels usuaris
 • Adquirir els coneixements i competències necessàries per a la implementació d'un sistema de gestió basat en la direcció estratègica
Destinataris
Aquest Postgrau ha estat dissenyat per donar resposta a les necessitats de professionals i directius d'organitzacions no lucratives i d'economia social que desitgin ampliar, actualitzar i contrastar coneixements. També es dirigeix a persones que, sense experiència prèvia, vulguin endinsar-se en la gestió específica del sector no lucratiu.

La relació entre les empreses i el Tercer Sector


 • La Fundació Pere Tarrés ha programat el curs "La relació entre les empreses i el Tercer Sector"
 • El curs serà impartit per Josep Maria Canyelles

Matrícula on-lineImprimir
Codi222581
Dates30/11 i 2/12/2010
Durada8 hores
HorariDimarts i dijous de 16.30 a 20.30
Llengua vehicularCatalà
ModalitatPresencial
Ubicacióc. Carolines,10 - Barcelona
Preu86€

Aquest curs de nivell avançat, s'adreça a persones amb responsabilitats directives en el tercer sector, les empreses i l'administració pública, amb l'objectiu de comprendre el sentit fonamentalment estratègic que ha pres la Responsabilitat Social de les Empreses i les Organitzacions, entesa com el compromís que tenen les empreses per tenir en compte els aspectes socials i ambientals en les seves operacions i amb els seus interlocutors
Destinataris
Aquells professionals, de qualsevol sector, que desitgin treballar per implementar a la seva empresa o organització no lucrativa un projecte de Responsabilitat Social.
Objectius
 • Oferir al participant uns coneixements fonamentals sobre la Responsabilitat Social, tant com de les empreses com de les altres organitzacions.
 • Comprendre com aquest nou context afecta les Organitzacions No Lucratives, tant internament com en la relació amb empreses, ciutadania i altres parts.
Metodologia
Es desenvoluparà sota format de seminari, aportant continguts per a una comprensió profunda del model, treballant a partir de casos reals, i fent la valer la participació del grup per a plantejar línies de màxim interès.
Continguts
 • Comprendre amb profunditat el model: Els inductors i les claus de l'RSE.
 • Bones pràctiques socials, econòmiques, laborals, ambientals, bon govern. Casos.
 • L'RSE com a enfocament vinculat a les estratègies de l'organització.
 • Mapa de Partprenents (stakeholders), societat relacional, empresa ciutadana.
 • La relació entre empreses, governs i Organitzacions No Lucratives. Models i motivacions.
 • Formalització i gestió de l'RSE: normes, guies, codis...Transparència, rendició de comptes.
 • Situació actual, debats i perspectives.
 • Responsabilitat Social de les Organitzacions. L'Organització No Lucrativa responsable.
Professorat
Josep Maria Canyelles. Promotor de www.responsabilitatglobal.com. Assessora empreses, administracions i ONL en la seva estratègia d'RSE. Coord.de la Comissió de Responsabilitat Social de l'ACCID (Ass.Cat.de Comptabilitat i Direcció). Coord.d'RSE de l'Associació per a les Nacions Unides. Col·labora en MBA i formació directiva de diferents universitats. Ha estat gerent de l'Institut Català del Voluntariat (INCAVOL). Professor i col·laborador del Departament de Gestió de l'Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés.

web

Presentació del programa INCORPORA a Sant Cugat del Vallès

Josep Maria Canyelles hi exposarà el sentit empresarial de la Responsabilitat Social de les Empreses

Dijous 14 d'octubre de 2010

Diàlegs Santcugatribuna

Presentació del Programa INCORPORA per a la integració laboral

Hora: 09:30 hores
Lloc: Sant Cugat Trade Center (Av. de les Corts Catalanes, 5-7, 1a planta)

El dia 14 d'octubre tindrà lloc la presentació del programa INCORPORA, promogut per l’Obra Social “la Caixa” i Sant Cugat Empresarial per afavorir la integració laboral de persones en risc d’exclusió.

El mes d’octubre de 2009, Sant Cugat Empresarial i “la Caixa” van signar un conveni de col.laboració amb l’objectiu de crear una aliança amb el teixit empresarial de la zona per potenciar la integració laboral de joves, aturats de llarga durada, dones víctimes de la violència de gènere, persones immigrades i persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

Des de l’any 2006, el programa Incorpora de l’Obra Social "la Caixa" ha facilitat 20.543 insercions de persones en risc o situació d’exclusió social a tot l’Estat. Més de 8.000 empreses ja s’han vinculat activament a aquesta iniciativa. A la província de Barcelona, la xifra d’insercions s’eleva a 2.600 en un total de 758 empreses gràcies a la xarxa formada per 37 entitats socials.

En el marc del programa INCORPORA, Sant Cugat Empresarial estableix ponts entre les empreses i les entitats socials que es dediquen a la integració laboral per tal de crear un clima de comprensió i col·laboració entre elles que es tradueixi en oportunitats per aquells qui més ho necessiten.

Font: http://www.santcugatempresarial.com/agenda.htm
Podeu veure'n els associats

Participeu a l'enquesta lingüística d'El País

Redistribuïm aquest missatge rebut:

Només és un granet de sorra però potser sigui prou important per dedicar-hi un minut. Hem d'ajudar la nostra llengua. Cliqueu i marqueu "SÍ" i feu-lo seguir als vostres contactes. Que no puguin dir: "ha ganado el NO por abrumadora mayoria". Vinga, feu un esforç !! Després reenvieu a més amics o coneguts!!

Assumpte: UNA ENQUESTA LINGÜíSTICA AL DIARI "EL PAÍS". CONVÉ QUE HI PARTICIPEM I L'ESCAMPEM... http://www.elpais.com/encuestas/encuesta.html?id=14582# 

Postgrau en gestió de la diversitat lingüística i cultural

Us fem saber que la UOC i la càtedra Linguamón-UOC posen en marxa el postgrau en gestió de la diversitat lingüística i cultural. 

Notícia: www.uoc.edu/portal/catala/catedra_multilinguisme/index.html.

La Càtedra ofereix ajuts a la matrícula als futurs estudiants. La data límit per enviar la documentació requerida i optar als ajuts és el 5 d'octubre. 

Debat: Polítiques ambientals i tercer sector - Propostes ambientals per al nou govern

missatge C30

Aquest mes de novembre es celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. D’aquest procés sortirà escollit el President de la Generalitat de Catalunya que ostentarà la responsabilitat, amb els seus consellers, de governar el país els propers quatre anys. En aquest context, les entitats ambientals catalanes, sota els auspicis de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, han organitzat un debat amb representants de les diferents opcions polítiques presents, actualment, al Parlament de Catalunya.

Participem-hi des de la custòdia del territori. La vostra assistència és important!

DEBAT

Data Dijous, 7 d'octubre de 2010
Lloc Institut d'Estudis Catalans, carrer del Carme, 47 de Barcelona
Hora 18:30h
Més informació i inscripcions aquí

Quines polítiques i actuacions hauria d'impulsar un nou Govern a Catalunya?

A partir d'avui i fins al 31 d'octubre, es convida a les entitats ambientalistes a participar a la recopilació, en un format breu, clar i concís, de les propostes de polítiques i actuacions ambientals que un nou Govern a Catalunya hauria d'impulsar. A partir de les diferents aportacions s'editarà un memoràndum que s'entregarà a les candidatures durant el mes de novembre. S'ha convingut destinar 140 caràcters per explicar cada una de les propostes i alhora no posar límits a les associacions o col·lectius pel que fa al nombre d'elles. Les propostes que es formulin s'aniran publicant periòdicament al twitter i facebook de l'Obrador.

Participem-hi i fem propostes per a la custòdia i les polítiques ambientals del territori. Fem-nos sentir!

Si voleu participar en aquest procés podeu fer les vostres propostes a partir del següent formulari.


Xarxa de Custòdia del Territori, entitat declarada d'utilitat pública
www.custodiaterritori.org

La Cambra de Comerç del Perú a Espanya organitza el seminari “Esperit emprenedor, responsabilitat social corporativa i crisi econòmica: el nou escenari de la immigració llatinoamericana a Espanya”


Els dies 14 i 15 de setembre la Cambra de Comerç del Perú a Espanya va organitzar un seminari per reflexionar sobre la relació existent entre el món empresarial i el col·lectiu immigrant que hi ha al nostre país.

Durant la trobada es va debatre sobre el nouvingut com a client i consumidor i el seu caràcter emprenedor i com a recurs humà (empleat).

A més, es van analitzar les polítiques de responsabilitat social corporativa que es dirigeixen a facilitar la seva integració a la societat catalana. L’acte va ser clausurat per la consellera de Treball, Mar Serna.

Tríptic programa pdf

Fa un any es publicava aquesta notícia que reproduïm per la seva vinculació:


Buenas prácticas ambientales para las microempresas inmigrantes

15 Octubre 2009. Como parte de las acciones formativas que viene realizando la Cámara de Comercio del Perú en España (CCPE), realizarán un curso de “Buenas prácticas ambientales para las microempresas inmigrantes” dirigido a mujeres emprendedoras. La realización de esta actividad, que tiene como finalidad fomentar la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental será el 20 de octubre.

Para tener más información y solicitar la inscripción hay que llamar al número 934152372 o escribir al correo formación@ccipc.org El curso se impartirá en Barcelona.

Reflexions sobre governança

Darrerament hem publicat algunes reflexions amb l'etiqueta de governança, fent referència a aquells aspectes que formen part de la gestió dels territoris que no es limiten exactament a la responsabilitat social de les Administracions (RSA), ni només a la gestió dels Territoris Socialment Responsables (TSR) sinó que requereixen uns enfocaments polítics que englobin tots els actors, ciutadania inclosa, que han de tendir a l'enfortiment de la democràcia no formal, i en els quals certes visions, valors i fins i tot metodologies de la Responsabilitat Social els podrien ser d'ajut. Els darrers publicats són aquests: