27.11.20

Enfocament integral de la Comissió Europea per a la sostenibilitat i els ODS

La setmana passada es va publicar un document sobre l’enfocament integral de la Comissió Europea per a la sostenibilitat i els ODS. El document explica com la Comissió Europea està tirant endavant el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, l'Agenda 2030 i els ODS a través de les seves polítiques d'acció interna i externa, alhora que fa un seguiment del progrés assolit. Destaquem el següent:

1. La presidenta de la Comissió, Von der Leyen, assumirà la responsabilitat de coordinar els esforços relacionats amb els ODS mitjançant un enfocament de "tot el govern", requerint una acció coherent a tota la Comissió. Els detalls sobre com hauria de funcionar encara no s'han clarificat ara per ara en aquesta etapa.

2. El document identifica la coherència de les polítiques com a essencial per integrar el desenvolupament sostenible en totes les etapes de la formulació de polítiques nacionals i internacionals. Això és especialment interessant a la llum de la propera reforma de les normes de "Millor regulació".

El programa polític de la presidenta Von der Leyen integra els ODS en les propostes, polítiques i estratègies de la Comissió tal com es mostra a la figura següent:


25.11.20

[ARTÍCULO] Anuncios que aceptamos con normalidad mientras disimuladamente reproducen el patriarcado #25N2020 #ODS5

Con motivo del día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, hay que recordar de nuevo que la violencia no sólo es agresión física sino muchas otras acciones de presión y control, como estos días vemos en un anuncio oficial sensibilizando contra el control que un chico joven ejerce contra su pareja enviando mensajes insistentemente para saber dónde está. Finalmente todo se vincula a una cultura del patriarcado que tenemos muy incorporada y que no es fácil de superar.

Es lamentable que en anuncios comerciales todavía haya muestras de este modelo, sin que puedan alegar error porque de hecho han sido muy pensados. A veces nos preocupamos por prácticas como el lenguaje de género pero, sin duda, en orden de prioridades, antes habría los mensajes subliminales de la publicidad. ¡Y en primer lugar la discriminación laboral y la brecha salarial!

El problema de los anuncios es que a menudo no captamos el trasfondo machista que tienen, de tan acostumbrados como estamos. De hecho, cuando es muy evidente se producen denuncias públicas. Pero ahora me gustaría poner un ejemplo de un anuncio que estos días se pasa muy a menudo: arroz Brillante Sabroz. ¿Quizá no os habéis fijado?

Una chica llega risueña al trabajo apresurándose porque ya se le han hecho las 8 y algo agradable la ha hecho retrasar. Una compañera le descubre el secreto: ha hecho arroz de dicha marca. Pero no es que meramente haya hecho arroz, es que la chica ha cocinado arroz para su marido y sus hijos, lo que la ha llenado de orgullo para la satisfacción del cónyuge. Es ella la que está para los niños mientras el marido se harta y valora el trabajo no remunerado de la cocinera. Después se ve que es ella la que despide a los niños, la pareja queda solita y seguramente pasan a otro nivel que no se ve pero se intuye, lo que provoca el retraso al día siguiente. Y está muy bien que disfruten del sexo, pero no es necesario que se interprete que es el resultado de satisfacer al marido con un arroz sabroso cocinado con dotes de feminidad.

Ya me disculparéis por si no os habíais fijado bastante pero -precisamente porque pasa desapercibido- este anuncio es de los que cada vez que lo pasan me altera y me hace sentir que estoy treinta años atrás. Los que sí se ha fijado tal vez bromean cuando oyen ruido de alegría en la vivienda de al lado: Fíjate, hoy Antonia le ha cocinado arroz Sabroz! Y así contribuimos sin ninguna mala intención a reproducir una visión de las tareas domésticas y de las relaciones sexuales marcadas por el patriarcado.


Contra la violència de gènere #jodicprou. Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contre les #Dones #25N2020 @icdones #ODS5 @EdificiPositiu @Vector_5

Em sumo al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

Avui he publicat aquest article: Anuncis que acceptem amb normalitat mentre dissimuladament reprodueixen el patriarcat[ARTICLE] Anuncis que acceptem amb normalitat mentre dissimuladament reprodueixen el patriarcat @icdones #25N2020 #ODS5


Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
, cal recordar de nou que la violència no sols és agressió física sinó moltes altres accions de pressió i control, com aquests dies veiem en un anunci de l’Institut Català de les Dones sensibilitzant contra el control que un noi jove exerceix contra la seva parella enviant missatges insistentment per saber on és. Finalment tot es vincula a una cultura del patriarcat que tenim molt incorporada i que no és fàcil de superar.

És lamentable que en anuncis comercials encara hi hagi mostres d’aquest model, sense que puguin al·legar error perquè de fet  han estat molt pensats. De vegades ens preocupem per pràctiques com el llenguatge de gènere però, sens dubte, en ordre de prioritats, abans hi hauria els missatges subliminals de la publicitat. I en primer lloc la discriminació laboral i bretxa salarial!

El problema dels anuncis és que sovint no captem el rerefons masclista que tenen, de tant acostumats com hi estem. De fet, quan és molt evident es produeixen denúncies públiques. Però ara m’agradaria posar un exemple d’un anunci que aquests dies es passa molt sovint: arròs Brillante Sabroz. Potser no us hi heu fixat?

Una noia arriba riallera a la feina apressant-se perquè ja se li han fet les 8 i alguna cosa agradable l’ha fet retardar. Una companya li descobreix el secret: ha fet arròs de l’esmentada marca. Però no és que hagi fet arròs, és que la noia ha cuinat arròs per al seu marit i els seus fills, fet que l’ha emplenat d’orgull per la satisfacció del cònjuge. És ella que està per la canalla mentre el marit s’afarta i valora la feina no remunerada de la cuinera. Després es veu ella acomiada la canalla, la parella queda soleta i segurament passen a un altre nivell que no es veu però s’intueix, fet que provoca el retard al dia següent. I està molt bé que gaudeixin del sexe, però no cal que s’interpreti que és el resultat de péixer el marit amb un arròs saborós cuinat amb dots de feminitat.

Ja em disculpareu per si no us hi heu fixat prou però  -precisament perquè passa desapercebut- aquest anunci és dels que cada cop que el passen m’altera i em fa sentir que estic trenta anys enrere. Els que sí que s’hi ha fixat potser fan broma quan senten soroll d’alegria a l’habitatge del costat: goita, avui l’Antònia li ha fet arròs Sabroz! I així contribuïm sense cap mala intenció a reproduir una visió de les feines domèstiques i de les relacions sexuals marcades pel patriarcat.


 

18.11.20

[VÍDEO] Jornada Cooperar per competir. Les aliances poden ser una finestra d'oportunitat per abordar els reptes.

 • Ha tingut lloc la jornada Cooperar per competir dins la Fira Novembre de Vilanona.
 • En el moment actual les aliances poden ser una finestra d'oportunitat per abordar els reptes. 
Us oferim el vídeo de la jornada. Després de la presentació per part les organitzacions promotores, Josep Maria Canyelles (Vector5 | excel·lència i sostenibilitat), Carme Dastis (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) i Rosa Jorba (Federació Empresarial del Gran Penedès - FEGP), Xavier López fa una xerrada sobre el sentit de les aliances (min 5 a 40). La segona part inclou una selecció d'intervencions del col·loqui posterior.

La sessió s'emmarca en l'objectiu 17 (Aliances) dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, com part dels reptes globals a què ha de fer front la humanitat dins l'Agenda 2030. Cada actor, petites empreses incloses, hauria d'integrar aquest repte a la seva estratègia de negoci, atenent que avui dia les estratègies col·laboratives són de màxima rellevància per garantir la viabilitat empresarial.

Dins del marc de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, va tenir lloc dijous 12 de novembre la Jornada de Marketplace per a empreses “Cooperar per competir”, organitzada per la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la direcció tècnica de Vector5 Excel·lència i Sostenibilitat.

La jornada ha servit per abordar el repte de les aliances empresarials i com aquestes poden mostrar-se com una finestra d’oportunitats per abordar els desafiaments, i més ara, en el context actual en què ens trobem. L’esdeveniment ha estat virtual, amb la participació d’empreses del territori, si bé els ponents i organització s’ha situat al Museu del Ferrocarril de Vilanova, per donar visibilitat a una Fira que enguany ha hagut d’abordar el repte de la virtualitat.

Xavier López, expert en cooperació i aliances, ha situat el context actual marcat per la Covid i, més àmpliament, pel que es coneix com VUCA, de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat, i ha defensat que cal actuar amb visió estratègica malgrat que tot ens porta a pensar en el dia a dia. Certament no podem planificar el futur però sí que ens hem de preparar per poder abordar-lo, centrant-nos en l’essencial i en allò que nosaltres podem fer. Aquí és on la cooperació passa a ser fonamental, sobretot per guanyar dimensió a partir de suma de capacitats i potencial.

López ha posat de manifest que sovint quan es pensa en aliances només visualitzem gran empreses però destaca que hem de tenir en compte que existeixen molts tipus d’aliances. També pimes i autònoms poden generar-ne amb altres empreses petites o grans, per crear nous productes i serveis o millorar el que ja estan fent.

Segons l’expert, cal preveure les fases; en primer lloc el que cal és trobar socis compatibles, que per dimensió, interessos i expectatives ens puguem entendre, amb una lògica de guanyar-guanyar. En segon lloc, el procés de negociació i la manera de formalitzar l’aliança. En tercer lloc, cal abordar l’execució, que comença perquè les organitzacions es coneguin i per anar avaluant l’evolució dels resultats i funcionament. De vegades els reptes són a llarg termini però cal saber estimular-se amb els èxits del dia a dia.

López ha remarcat cinc elements clau perquè les aliances puguin tenir èxit: la confiança, la transparència, la voluntat, la generositat, i el lideratge. Si parlem d’aliances estratègiques, necessàriament hi ha d’haver un lideratge des de dalt, pensant que l’altre també hi surti guanyant, amb una voluntat clara sobre el que volem fer.

L’expert en aliances empresarials ha remarcat que les aliances ens ajuden a innovar i creu que si ho fem de forma conjunta, la capacitat d’innovació es fa més gran. A més, ser empreses competidores no és un obstacle per cooperar i generar aliances; com a exemple ha exposat que es pot cooperar per aconseguir millors preus en l’adquisició de matèries primeres i, d’aquesta manera, beneficiar-se conjuntament tot i ser competidores i operar en el mateix mercat. López ha conclòs dient que la gran notícia és que cooperar depèn de nosaltres.

Posteriorment s’ha produït un debat amb participació d’empreses membres. I prèviament, Rosa Jorba, directora de la FEGP, i Carme Dastis, de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova, han presentat l’acte en el marc dels reptes de la Federació i de la Fira de Novembre.

L’esdeveniment s’ha inciat des de l’espai de locomotores del Museu del Ferrocarril, des d’on Josep Maria Canyelles, president de Vector5, ha vinculat el repte de les aliances a l’Agenda 2030 i, en concret, a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17.

La jornada tindrà continuïtat amb una enquesta que es proposa a les empreses membres i altres organitzacions interessades per conèixer els interessos i les necessitats.

16.11.20

Conferència "Una agenda global per abordar temes de proximitat: els Edificis Positius" a Esplugues de Llobregat


L'Associació per a les Nacions Unides organitza un acte amb l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat sobre la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb el títol "Una agenda global per abordar temes de proximitat: els Edificis Positius".

Josep Maria Canyelles, president de TSR Territori Socialment Responsable, cooperativa no lucrativa impulsora de la iniciativa Edificis Positius, presentarà com portar a la proximitat els ODS a partir de l'apoderament de la ciutadania.

L'acte, que tindrà lloc el proper 26 de novembre a les 6 de la tarda, es fa amb motiu dels Dies Europeus de la Solidaritat Local i té el suport de la Diputació de Barcelona.

Conferència #ODS #ResponsabilitatSocial

“UNA AGENDA GLOBAL PER A ABORDAR TEMES DE PROXIMITAT: ELS EDIFICIS POSITIUS”

D'altra banda, avui dilluns 16, té lloc l'acte a Santa Coloma de Gramenet a les 19h.

 

Organitza: Associació de Nacions Unides a Espanya – ANUE www.anue.org

15.11.20

Hem col·laborat amb el Col·legi d'Actuaris per abordar els reptes de sostenibilitat del sector assegurador

 • Dijous va tenir lloc el webinar "Sostenibilitat: reptes per al sector assegurador" organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya amb a participació de Josep Maria Canyelles, soci-consultor de Vector5.
 • Canyelles va destacar el sentit empresarial de l'RSC, la manera d'integrar els ODS a l'enfocament de gestió de l'RSE.

L'acte va tenir lloc davant una trentena de col·legiats, integrants de diferents empreses asseguradores i financeres, i va servir per abordar el reptes de sostenibilitat.

 • Clara Armengol, Directora de Sostenibilitat a Sabadell Seguros.
 • Pedro del Pozo, Responsable del departament d’Economia i Finances, i coordinador del Grup de Treball de Sostenibilitat d’UNESPA.
 • Jaume Iglésies, Director Executiu de UBS Wealth Management AG a Suïssa i cap d’Assessorament d’Inversions Sostenibles.
 • Josep Maria Canyelles, Soci consultor de Vector5 | Excel·lència i Sostenibilitat, coordinador de Respon.cat i president de Territori Socialment Responsable SCCL.

Canyelles va destacar el sentit empresarial de l'RSC i va alertar de risc de fer un abordatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) col·lateral, sense integrar-los a la gestió corporativa per mitjà d'una sistemàtica que seria l'RSC com a enfocament de gestió. Tot seguit va posar alguns exemples de com abordar reptes des del sector assegurador. 


Canyelles va acabar la intervenció mostrant com es poden treballar internament els ODS a partir de la sensibilització i apoderament de les persones dels equips, i va mostrar com des de TSR Territori Socialment Responsable s'està treballant amb algunes empreses amb iniciatives com Edificis Positius per promoure que les persones de l'empresa passin a ser veïns positius i veïnes positives, aplicant els ODS a la seva vida particular i comunitària, com a manera de facilitar que l'empresa sigui inductora de sostenibilitat per mitjà d'ambaixadors com que es puguin abordar internament els reptes amb un major alineament dels equips.

CONTINGUT

La Sostenibilitat és un tema de la màxima actualitat. La Comunitat Europea ha regulat normativa d’obligat compliment per tal de que l’activitat de les administracions publiques, empreses i particulars adoptin hàbits i comportaments més sostenibles, que ajudin a reduir el canvi climàtic i els seus efectes, potencialment catastròfics.

Tanmateix, la Sostenibilitat també suposa un seguit de reptes i noves oportunitats per al sector financer i més en particular per al sector assegurador. La sostenibilitat afecta a molts aspectes de les entitats financeres: governança, la gestió de riscos, inversions (que hauran de ser socialment responsables), entre d’altres, i per tant a la tasca dels actuaris.

És per aquest motiu que al Col·legi d'Actuaris de Catalunya volem realitzar diferents webinars per aprofundir en el coneixement en matèria de sostenibilitat. En el primer webinar s'oferirà una visió holística de la Sostenibilitat i s'analitzaran els principals reptes que representa per al sector assegurador.

CPD

 El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.

5.11.20

Demandes de major seguretat jurídica contra la irresponsabilitat d'Hisenda

 • Assessors fiscals demanen més seguretat jurídica i estabilitat en les normes tributàries.
 • Responsabilitat Global se suma a aquesta exigència, davant els abusos de poder, discrecionalitat, persecucions d'autònoms i microempreses.
 • I afegiríem allò que la FETTAF, al ser una organització espanyola, no explicita: els coneguts i evidents diferents criteris usats per la Agència Tributària segons territoris i la persecució de les empreses catalanes amb una obcecació no vista en altres llocs.

La Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals, FETTAF, en el marc de les Jornades Virtuals que donen començament avui, reclama deu mesures imprescindibles que aportin major certesa i seguretat jurídica per garantir el bon funcionament en la gestió dels tributs.

Per FETTAF és necessari un canvi d'actitud de l'Administració Tributària cap a una major col·laboració social i una major consciència tributària en l'elaboració de normes pels legisladors.

 1. En l'àmbit legislatiu, s'ha de comptar amb una major estabilitat en les normes i que aquestes siguin més intel·ligibles i menys restrictives.
 2. Minorar l'abús per part de l'Administració Tributària, en algunes ocasions, de les seves prerrogatives com a Administració.
 3. Una major motivació dels actes administratius i, en particular, de les sancions, que ajudin a donar claredat als arguments utilitzats per l'Administració.
 4. Unicitat en les resolucions de la diferents administracions tributàries per a casos similars. Utilització dels mateixos criteris per als diferents actes administratius per a totes les administracions.
 5. Aplicació efectiva, sense fissures, de el principi de confiança legítima. Si es produeix un canvi de criteri en la interpretació d'una norma tributària: no hi pot haver retroactivitat, llevat que sigui favorable a contribuent.
 6. Menor "persecució" a PIMES, autònoms i empreses de baix risc a través de continus requeriments i revisions -aquest excés suposa perjudicis i costos indirectes als contribuents-.
 7. Major celeritat en la contestació a Consultes Vinculants per part de la DGT. Les demores en les contestacions crea inseguretat jurídica al contribuent.
 8. Aplicació total de la plataforma informàtica en les relacions amb els contribuents i, en particular, en l'àmbit de recaptació i gestió. Des Federació assenyalen la importància de rectificar declaracions censals, sense necessitat de fer substitutives o complementàries i l'expedició de certificats en temps real quan el deute ha estat abonada, entre d'altres.
 9. Criteris clars, constants i homogenis de l'AEAT i la Fiscalia a l'hora de decidir quan ha de dirigir l'acció penal contra l'assessor fiscal.
 10. Admissió de l'"error humà", de no reincidents, a l'hora de qualificar l'actuació de contribuent.

Demandas de mayor seguridad jurídica contra la irresponsabilidad de Hacienda

 • Asesores fiscales piden mayor seguridad jurídica y estabilidad en las normas tributarias.
 • Responsabilitat Global se suma a esta exigencia, ante los abusos de poder, discrecionalidad, persecución de autónomos y microempresas. 
 • Y añadiríamos lo que la FETTAF, al ser una organización española, no explicita: los conocidos y evidentes diferentes criterios usados por la Agencia Tributaria según territorios y la persecución de las empresas catalana con una obcecación no vista en otros sitios.


La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, FETTAF, en el marco de las Jornadas Virtuales que dan comienzo hoy, reclama diez medidas imprescindibles que aporten mayor certeza y seguridad jurídica para garantizar el buen funcionamiento en la gestión de los tributos.

Para FETTAF es necesario un cambio de actitud de la Administración Tributaria hacia una mayor colaboración social y una mayor conciencia tributaria en la elaboración de normas por los legisladores.

 1. En el ámbito legislativo, se tiene que contar con una mayor estabilidad en las normas y que éstas sean más inteligibles y menos restrictivas.
 2. Minorar el abuso por parte de la Administración Tributaria, en algunas ocasiones, de sus prerrogativas como Administración.
 3. Una mayor motivación de los actos administrativos y, en particular, de las sanciones, que ayuden a dar claridad a los argumentos utilizados por la Administracion.
 4. Unicidad en las resoluciones de la distintas Administraciones Tributarias para casos similares. Utilización de los mismos criterios para los diferentes actos administrativos para todas las Administraciones.
 5. Aplicación efectiva, sin fisuras, del principio de confianza legítima. Si se produce un cambio de criterio en la interpretación de una norma tributaria: no puede haber retroactividad, salvo que sea favorable al contribuyente.
 6. Menor “persecución” a PYMES, Autónomos y empresas de bajo riesgo a través de continuos requerimientos y revisiones –este exceso supone perjuicios y costes indirectos a los contribuyentes-
 7. Mayor celeridad en la contestación a Consultas Vinculantes por parte de la DGT. Las demoras en las contestaciones, crea inseguridad jurídica al contribuyente.
 8. Aplicación total de la plataforma informática en las relaciones con los contribuyentes y, en particular, en el ámbito de recaudación y gestión. Desde Federación señalan la importancia de rectificar declaraciones censales, sin necesidad de hacer sustitutivas o complementarias y la expedición de certificados en tiempo real cuando la deuda ha sido abonada, entre otros.
 9. Criterios claros, constantes y homogéneos de la AEAT y la Fiscalía a la hora de decidir cuándo debe dirigirse la acción penal contra el asesor fiscal.
 10. Admisión del “error humano”, de no reincidentes, a la hora de calificar la actuación del contribuyente.


3.11.20

Convidem tothom a ser veí positiu i veïna positiva, diu Josep Maria Canyelles a la presentació d'Edificis Positius a En Línia de RTVE @EnLiniaTVE @Jessicadelmoral @MartaDelcor @XaviOrtells

En Línia, el programa sobre l'actualitat social a Catalunya de La 2 TV, ha donat a conèixer avui la iniciativa no lucrativa Edificis Positius.

El programa en directe ha disposat d'una entrevista a Josep Maria Canyelles, president de la cooperativa impulsora de la iniciativa, TSR Territori Socialment Responsable, que ha convidat tothom a viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes, i ho ha vinculat no a una pretensió romàntica sinó a una necessitat per abordar els reptes de les ciutats.

Aquests reptes queden recollits a l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i Canyelles ha fet una crida a no deixar-los exclusivament en mans dels governs sinó que cal que les persones, en tant que ciutadans, ens sentim apoderats per aplicar-los a la nostra vida quotidiana, sigui a les organitzacions com a casa, però aprofitant el repte que suposa la comunitat de veïnatge i propietat, els nostre edifici.

"És un benefici per a la persona. No només és una idea romàntica, hi ha un projecte de transformació"
"Sol mancar la comunicació. Si funcionés, els altres problemes es podrien abordar"

Entre les bones pràctiques que es poden portar a terme i que Edificis Positius proposa hi ha les cobertes verdes, els estudis de biohabitabilitat, el bookcrossing o passallibres, o els edificis cardioprotegits. Es pot demanar informació al web www.edificispositius.cat.

"Tenim uns terrats lletjos i que s'escalfen... Amb plantes, t'estalvies humitats i canvis de temperatura"
"A més, facilites un espai per als veïns i captes CO2, cosa molt important en una ciutat"


Sens dubte, la comunicació i el coneixement entre els veïns de la comunitat és un dels reptes més importants per tal que a partir d'aquí es creï l'oportunitat que passin coses, que es generi positivitat.

"Cal fomentar que els veïns es coneguin entre ells perquè passin coses positives"
"Abans ens coneixíem tots. Tenim molts reptes que si no vertebrem els barris i els veïns, els perdrem"


Tot seguit s'ha entrevistat una persona que ha exercit de veïna positiva al seu edifici de Manresa, Remei Erro, i ha mostrat les accions portades a terme, des de millora de la comunicació, espais compartits, o fins i tot una identitat corporativa de la comunitat, i sobretot les motivacions per emprendre aquesta tasca de positivitat.