28.4.09

La Diputació de Barcelona, una referència a Europa en la lluita contra el canvi climàtic

Reproduïm la notícia extreta de Tribuna.cat

Durant els anys noranta, la Diputació de Barcelona va convertir-se en un punt de referència per a tot Europa en la promoció de polítiques locals a favor d’un desenvolupament sostenible. Aquest no ha estat l’únic tema en el qual ha despuntat internacionalment si parlem de polítiques de medi ambient.
També ho ha estat al llarg dels últims anys amb la creació de l’anella verda de parcs naturals, protegint tot un seguit d’espais propers a les zones més poblades de la regió metropolitana de Barcelona i fomentant-ne el seu ús per al gaudi de la població. La Diputació de Barcelona, per tant, no ha deixat mai de ser una referència pels estaments europeus en l’àmbit de la sostenibilitat, i es dóna el cas que ara ho torna a ser amb força per la seva tasca a favor de l’eficiència i l’estalvi d’energia.

Aquest mateix diari va ressaltar a principis de març que, aprofitant la celebració de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2009, el passat dia 10 de febrer es va signar a Brussel·les el "Pacte d’alcaldes i alcaldesses contra el canvi climàtic", on la Diputació de Barcelona hi ha jugat des del principi un rol de promotor destacat. El Pacte pretén promoure l’aplicació de mesures de mitigació del canvi climàtic a les ciutats Europees que s’hi adhereixen, i se centra en el compliment dels objectius comunitaris en matèria energètica, és a dir, reduir abans de l’any 2020 un mínim del 20% dels gasos d’efecte hivernacle en relació a les emissions de l’any 2000 i assegurar que almenys el 20% de l’energia provingui de fonts renovables.

I és precisament aquest rol de promotor de la cultura de l’estalvi i l’eficiència entre els municipis barcelonins el que acaba de ser reconegut per la Comissió Europea. Fou el mateix comissari europeu d'Energia, Andris Pieblags, qui va transmetre personalment el dijous passat aquest reconeixement en una visita que féu a la pròpia Diputació. Les dades constaten aquest lideratge: dels més de 300 municipis europeus adherits, 79 són de la província de Barcelona, entre els quals es troben Badalona, Hospitalet de Llobregat, Sabadell o Terrassa; d’altra banda, la Diputació de Barcelona ha destinat 1,5 milions d'euros entre els anys 2008 i 2009 per a l’elaboració de plans d'acció d'energia sostenible dels municipis signants dels pacte d'alcaldes; també és remarcable la preparació d’una metodologia pròpia per poder donar suport tècnic als municipis per complir els compromisos derivats de la signatura del pacte (disseny d'inventari d'emissions, llistat d'accions del pla d'accions d'energia sostenible, del seguiment bianual...).

Fins aquí, la cara. Però cal seguir posant un semàfor vermell a la ciutat de Barcelona, que continua no veient necessari signar el Pacte, a diferència d’altres grans ciutats europees com París, Londres, Amsterdam, Budapest, Lisboa o Madrid, que estan fent esforços meritoris per situar-se a l’avantguarda de la lluita contra el canvi climàtic.