17.8.03

El voluntariat corporatiu: una oportunitat per a l’empresa a Catalunya?

Barcelona, 16 de juliol de 2003 - Círculo Ecuestre.

MODERADOR Sr. Antoni Bassas 

Assistents: 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMILIA
Sr. Josep Lluís Cleries, director general d’Acció Cívica
Sr. Josep Maria Canyelles, gerent Institut Català del Voluntariat


DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES
Sr. Pere Galí, secretari general de Promoció Econòmica
Sra. Marta Esteves

PIMECSEFES
Sr. Ramon Vila, adjunt a presidència

AGENCIA DE PATROCINI I MECENATGE
Sr. Pere Clotas, cap de projectes
Sra. Pilar Sarroca, gerent

ABERTIS Sra. Sagrario Huelin
Foie Gras-Progust, S.L. Sr. Jordi Serra
Fund. Agbar Sr. Jordi Molina
Fund. Gas Natural Sra. Mª Carme González
Fund. “Un sol món” Sr. Àngel Font
FUPICSA Sra. Auria Caus
Grupo SAR Sr. Higinio Raventós
Grupo SIFU Sra. Cristian Rovira
MRW Sr. Francisco Martín Frías
OLIVEDA, S.A. Sra. Anna Mª Oliveda
PINTADOS Y DERIVADOS Sr. Carlos Rodríguez
RABBIT SOLUTIONS, S.L. Sra. Blanca Cunill
S.A.N.J.O de Estampaciones Sr. Santiago Cruz
T.Q. TECNOL, S.A. Sr. Xavier Hernández
VALORES & MARKETING Sr. Ramon Guàrdia, Sr. Ismael Vallés, Sr. Josep Bonet


Els objectius del debat, van ser:

§  Conèixer l’opinió, les actituds i sensibilitat sobre el voluntariat d’empresa o corporatiu  que tenen  les petites i mitjanes empreses catalanes i aquelles  empreses que s’estan plantejant o han iniciat el camí per a la seva incorporació  dins l’empresa .

§  Identificar els beneficis, els avantatges, els riscos i els principals frens per a la incorporació del voluntariat corporatiu dins l’empresa.

§  Identificar les condicions internes i externes que podrien afavorir el desenvolupament del voluntariat corporatiu.


En el debat  es van realitzar  les següents aportacions:

  • Quant als beneficis que aporta el voluntariat corporatiu, cal destacar:

ü  Els efectes positius sobre la cohesió, motivació, sentit de pertinença dels treballadors i millora del clima laboral.

ü  L’establiment de vincles de relació més forts entre l’empresa i els seus empleats que es tradueix en una major fidelització, i que finalment s’acaba traslladant als clients.

ü  A nivell d’avantatges per a les empreses, és va  assenyalar com a important l’efecte positiu que té sobre la imatge (tant a nivell intern com extern) d’aquelles empreses que promouen el voluntariat entre els seus treballadors.


  • Pel que fa a les condicions tant internes com externes que poden afavorir el desenvolupament del voluntariat corporatiu es van fer les següents aportacions:

ü  El voluntariat corporatiu és un tema de l’interès dels stakeholders de l’empresa. accionistes, direcció, sindicats, els propis treballadors, les organitzacions socials i l’administració han d’estar compromesos i han d’actuar com a aliats.

ü  El voluntariat corporatiu no és un tema de la dimensió de l’empresa, sinó que, perquè es desenvolupi, depèn del grau de sensibilitat intern de cada empresa.


ü  L’existència de mecanismes que puguin accelerar el desenvolupament del voluntariat corporatiu entre els quals cal destacar:

o   Una major comunicació interna i externa per part de l’empresa que ajudi a posar en valor i tangibilitzar davant els stakeholders, els beneficis que aporten les activitats de voluntariat corporatiu.

o   La creació i difusió d’instruments d’assessorament tant per a les empreses com per a les organitzacions socials que facilitin informació, orientació i promoguin la relació entre els dos sectors, com la iniciativa de l’Incavol recentment presentada www.xarxanet.org.

o   La difusió de bones pràctiques de voluntariat corporatiu per a crear mimetisme entre les empreses.

o   L’estudi de mesures en l’àmbit legal que beneficiïn aquelles empreses que porten a terme iniciatives de voluntariat corporatiu.

o   Un major diàleg  entre els representants institucionals de les empreses, administració i organitzacions per tal d’estudiar noves línies d’actuació per difondre i promoure el voluntariat corporatiu al nostre país.

o   Una major difusió del voluntariat corporatiu als mitjans de comunicació.