18.2.04

Informe de la Comisión Aldama

La Comissió Aldama (Comissió Especial per al Foment de la Transparència i Seguretat en els Mercats i en les Societats Cotitzades), va ser constituïda al juliol de 2002 per a realitzar propostes de criteris i pautes d'actuació sobre el govern de les societats. Com resultat, el Govern obligarà a les empreses cotitzades en Borsa a informar anualment del desenvolupament de les pràctiques de bon govern corporatiu, bé en la memòria anual o bé mitjançant altre informe.

L'informe inclou mesures relacionades amb la transparència i el deure informació de les societats, les responsabilitats dels seus administradors i el funcionament dels seus òrgans de govern. La Comissió al·ludeix a la importància de la base ètica dels codis de bon govern i inclou el concepte de responsabilitat social de l'empresa.

Comunicació de la Comissió relativa a la responsabilitat social de les empreses

Una contribució empresarial al desenvolupament sostenible, Juliol 2002
Comunicació elaborada en seguiment al Llibre Verd, on la Comissió exposa la seva proposta d'estratègia europea de promoció de la responsabilitat social de les empreses i es descriuen proposades d'acció.

17.2.04

Llibre Verd de la Comissió de les Comunitats Europees

Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses, Juliol 2001
És el document bàsic que es tradueix el propòsit de la Unió Europea de fomentar la pràctica de la responsabilitat social en les empreses. De lectura obligada per als interessats en el tema.

CSR Europa

Organització no lucrativa que promou la responsabilitat social corporativa. És una organització de referència a Europa patrocinada per la Comissió Europea i una xarxa d'empreses. La seva web allotja bases de dades amb informació sobre fons i índexs per a la inversió socialment responsable.
http://www.csreurope.org

16.2.04

Josep Maria Canyelles

Accedir a presentació en català

Acceder a presentación en castellano

Josep Maria Canyelles

Josep Maria Canyelles. Presidente de Vector5 | excelencia y sostenibilidad y promotor de Responsabilitat Global  

Josep Maria Canyelles es experto en Responsabilidad Social de las Empresas y Organizaciones. Ejerce su labor especialmente en Cataluña, así como conferenciante en distintos países. Desde 2004 se dedica a promover la RSE por medio de iniciativas como Responsabilitat Global. Es socio-consultor de Vector5 | excelencia y sostenibilidad y coordinador de Respon.cat, iniciativa empresarial para el desarrollo de la RSE en Cataluña. También asesora en políticas públicas y a organizaciones empresariales como la Cambra de Comerç de Barcelona y el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. Colaborador docente en diferentes universidades y programas formativos de alta dirección.

 • Experto en Responsabilidad Social de las Empresas y Organizaciones. Ejerce de consultor de empresa y promotor de iniciativas. 
 • Promotor del think tank Responsabilitat Global, socio de Vector5 | Excelencia y Sostenibilidad, y promotor de collaboratio, iniciativa para los Territorios Socialmente Responsables
 • Coordinador de Respon.cat, iniciativa empresarial para el desarrollo de la RSE en Cataluña. Director del programa RSE.Pime.
 • Articulista, con perfiles activos en las redes sociales (Twitter, LinkedIn...) 
 • Ha desarrollado modelos de RS para el sector no lucrativo (RSO), para el sector público (RSA), para microempresas, para cadenas de provisión, para dimensiones específicas como la cultural u otras, y ha sido el principal referente en la conceptualización y aplicación de Territorio Socialmente Responsable (TSR).
 • Miembro de la Comisión de RSE del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya y de la Comisión de RS de la Asoc. Catalana de Contabilidad y Dirección, de la que ha sido coordinador 2006-2015.
 • Asesor técnico en RSE de la Cámara de Comercio de Barcelona y Consejo de Cámaras de Comercio de Catalunya.
 • Colaborador de la Asoc. para las Naciones Unidas en materia de RS
 • Asesor de gobiernos en RS. Ha realizado sendas comparecencias parlamentarias en calidad de experto en la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados y en el Parlament de Catalunya. Experto en organizaciones del Plan Nacional de Valores de Catalunya.
 • Colaborador docente de diferentes universidades y programas formativos de alta dirección: UOC, Business School La Salle, UPC, UB, Fundació Pere Tarrés (URL) y otras. Consultor de seminarios de RSE estratégica para equipos directivos  
 • Canyelles ha sido designado embajador de Vilanova i la Geltrú, con la finalidad de contribuir a divulgar la ciudad.  
Formador, asesor y consultor independiente en RSE, con especial orientación a la dimensión estratégica y col·laborativa. También asesora en estrategia (Balanced Scorecard) y en Políticas Públicas.

Máster Polí­ticas Públicas y Sociales (Univ. Pompeu Fabra - John Hopkins University), ha desarrollado su experiencia profesional en los tres sectores, público, social y privado: ha dirigido el Instituto Catalán del Voluntariado (INCAVOL) de la Generalitat de Catalunya, la consultoría Proyectos Sociales de la Fundación Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), ha dirigido diversos proyectos de iniciativa social, ha promovido proyectos de educación medioambiental y ha asesorado en la planificación estratégica y la dirección de proyectos a organizaciones nonprofit. También ha sido director de proyectos de Balanced Scorecard del Instituto de Estrategia, ha sido concejal de Planes Integrales del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

Su orientación actual, fruto de su trayectoria, se basa en el desarrollo de polí­ticas y estrategias de responsabilidad social tanto de las empresas como del sector público y social, con especial incidencia en las estrategias colaborativas, los partenariados y las alianzas estratégicas. Ha sido pionero en líneas como Territorios Socialmente Responsables, o la RSE aplicada a sectores como el comercio minorista, las microempresas, las organizaciones no lucrativas, el sector público, o en aspectos como la cultura y la lengua.

En los últimos diez años ha impartido más de 200 cursos relacionados con aspectos de gestión directiva, animación sociocultural, y educación ambiental; ha impartido más de 300 conferencias o ponencias sobre temas de responsabilidad social, participación ciudadana, voluntariado, civismo, exclusión social, etc.; ha organizado varios eventos, jornadas y congresos. Colaborador de diferentes publicaciones, articulista y autor de algunas publicaciones.
jmcanyelles@collaboratio.net
responsabilitatglobal@collaboratio.net
+34 670 600 223

Otras presentaciones de trayectoria sectorial:

Actividad llevada a cabo en algunos territorios (en construcción):

Serveis en Responsabilitat Social

Serveis per a empreses, administracions públiques i ONLs

 • Acompanyament: serveis i consultoria
 • Formació: in company, programes directius i per a la plantilla
 • Innovació, models, propostes
 • Think tank: assessorament en estratègia
 • Jornades, cursos o seminaris de formació
 • Disseny d'estratègies i pràctiques RSE
 • Accions que visibilitzin el compromís RSE (Codi ètic, decàleg, adhesions a iniciatives i estàndards)
 • Auditoria i diagnòstic
 • Identificar projectes en relació a les comunitats locals
 • Implementació de projectes, gestió o assistència tècnica
 • Monitoratge de processos
 • Suport tècnic en l'elaboració de Memòries d'RSE
 • Disseny d'estratègies i polítiques de comunicació RSE


responsabilitatglobal@collaboratio.net

Servicios en Responsabilidad Social

Servicios para empresas, administraciones públicas y ONLs

Think tank: asesoramiento en estrategia
Plan de formación interna de directivos
Modelos y propuestas
Jornadas, cursos o seminarios de formación
Diseño de estrategias y prácticas RSE
Acciones que visibilizan el compromiso RSE (Código ético, decálogo, adhesiones a iniciativas y estándares)
Auditoría y diagnóstico
Identificar proyectos en relación a las comunidades locales
Implementación de proyectos, gestión o asistencia técnica
Monitorización de procesos
Apoyo técnico en la elaboración de Memorias de RSE
Diseño de estrategias y políticas de comunicación RSE

responsabilidadglobal@collaboratio.net

12.2.04

Antoni Gutiérrez-Rubí

Director d'Ideograma SA, empresa especialitzada en comunicació pública i social que ofereix serveis d'assessorament en el disseny i desenvolupament d'estratègies globals de comunicació dirigides a administracions, entitats sense ànim de lucre i empreses.

Entre els seus àmbits de treball destaquen:

-Comunitats virtuals i processos de participació democràtica
És promotor de la iniciativa edemocracia, un espai virtual de referència polí­tica i mediàtica sobre la democràcia digital, configurat com una comunitat virtual ICTNET de coneixement amb capacitat per a emetre opinió i prestar serveis.

-Desenvolupament de polítiques de responsabilitat social corporativa amb especial incidència en l'àmbit de les polí­tiques públiques i de la comunicació de la responsabilitat social i ambiental. És responsable de la comunitat virtual ICTNET sobre responsabilitat social corporativa i promotor del think tank Responsabilidadglobal que ofereix serveis i assessorament a empreses i administracions públiques entorn a la responsabilitat social corporativa.

-Sostenibilitat, ecologia i valors mediambientals.

La seva experiència en aquests àmbits es completa amb una llarga trajectòria d'assessorament i participació activa en projectes i iniciatives del Tercer Sector: associacionisme, voluntariat, acció social, comunicació i sensibilització en valors socials, etc., el que li proporciona una visió global i contemporània del concepte de responsabilitat social corporativa.

De manera continuada, des de fa deu anys és assessor, ponent i conferenciant sobre els seus àmbits d'experiència. Ha estat ponent a la Jornada "Empresa i nou Estatut", organitzada per la Direcció General de Participació Ciutadana per fer aportacions a la ponència parlamentària de reforma de l'Estatut. La seva intervenció va tractar sobre "Empresa i RSC al nou Estatut"

agrresponsabilidad@telefonica.net