31.7.11

Catalunya, pionera en les bones pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària

Després de la posada en marxa del programa tRanSparÈncia, una nova iniciativa fa que els agents de la cadena alimentària es comprometin a millorar les pràctiques comercials, la traçabilitat i la percepció del consumidor

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i el conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, han presidit a la signatura del Codi de bones pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària a Catalunya


Pelegrí i Mena amb els signants del Codi de Bones Práctiques
El codi l’han signat la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), la Asociación Española de Distribuïdores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), el Consell de les Empreses de Distribució i Autoservei de Catalunya (CEDAC), Mercabarna, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), el Foro Interagroalimentario, l’Associació gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província, Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

Es tracta d’una iniciativa pionera en tot l’Estat que té com a objectiu principal millorar les relacions entre els diferents tipus d’operadors, al llarg de tota la cadena de valor, mitjançant l’establiment d’un marc de referència contractual, que permeti una agilitat i una seguretat més gran en les transaccions comercials i en millori l’eficiència. A més, també pretén millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat i valorar els productes agroalimentaris de qualitat, d’una seguretat alimentària més gran, més sostenibles i més respectuosos amb el benestar animal.

En el decurs de la signatura, el conseller Pelegrí ha posat de manifest que “Catalunya torna a ser pionera amb la signatura d’aquest Codi de bones pràctiques, el primer que s’estableix a l’Estat. Això posa de manifest la capacitat de lideratge i de sumar sinergies, dels diferents agents que conformen un sector, que és estratègic per al nostre país, perquè proporciona un servei essencial a la població: l’alimentació”.

Pelegrí ha remarcat el gran valor que té aquest codi voluntari a l’hora de garantir una situació més justa i equitativa per a totes les baules de la cadena, tenint en compte que, en l’àmbit europeu, tot i la necessitat manifesta d’establir un marc regulador, encara no s’ha pogut consolidar cap iniciativa d’aquest tipus”.

Segons pelegrí, aquest acord que permetrà que el sector agrari i comercial de Catalunya “pugui continuar garantint-nos la disponibilitat d’aliments sans, de qualitat, amb totes les garanties de traçabilitat i amb les condicions d’informació, de transparència i equitat de preus per a tots els agents que intervenen en la cadena alimentària, des del productor fins al comercialitzador i el consumidor”, ha conclòs Pelegrí.

Per la seva banda, el conseller Mena ha felicitat totes les parts signants per haver estat capaces de seure, dialogar, i fer realitat aquest objectiu: consensuar i assumir els compromisos del manual de bones pràctiques, un total de 54 compromisos, que “no s’haurien assolit si tots els agents implicats no haguessin fet un treball col·lectiu, de grup i de responsabilitat”.

“És voluntat del Govern de la Generalitat impulsar l’adopció de codis de bones pràctiques en el màxim d’àmbits en que sigui possible, amb la convicció que en una societat madura com la nostra, és molt més adient fomentar sistemes d’autorregulació des del coneixement directe de la realitat empresarial que tenen els seus protagonistes que dificultar l’activitat empresarial mitjançant un allau de normes i mecanismes de control establerts des de l’administració”, ha senyalat el conseller Mena.

El responsable d’Empresa i Ocupació també ha assenyalat que “a partir d’avui ja tenim, un instrument que ja és realitat i no pas per imperatiu legal, sinó per convicció i per acord voluntari de les parts, cosa que posa de manifest una actitud de coresponsabilitat, que assumeixen lliurement tots els agents de la cadena, i això es un fet històric”.

Font: www.gencat.cat

30.7.11

Legislació única per al sector de l'associacionisme

Recullo una notícia resultant del 1r Congrés de l’Associacionisme Cultural Català segons la qual les entitats del sector reclamen una legislació única per a l'associacionisme.

Ho compartim plenament, tenint en compte que ens referim a la legislació sobre l'associacionisme i no tant sobre la seva activitat. És a dir, que aquesta demanda no va a la contra que existeixi una llei de serveis socials o una altra de protecció ambiental en l'articulat de les quals es contempli el paper del món associatiu vinculat al sector.

Precisament vull aprofitar aquesta reclamació que fa el sector per recordar la demanda equivalent que fa uns anys vam fer simultàniament el govern català i el sector associatiu. Era l'any 1996 i el govern espanyol va voler fer una Llei del Voluntariat, cosa que finalment féu. El nostre posicionament hi era contrari per diferents motius, un dels quals era precisament aquest i que conformava un eix important del model català d'associacionisme i voluntariat. M'explico.

Si concebem el voluntariat en el seu sentit modern, d'una realitat organitzada en entitats sense ànim de lucre, i que abasta àmbits molt diversos, social, cultural, ambiental, comunitari, cooperació, i entenem que aquest voluntariat és la base social d'aquest associacionisme, aleshores no té sentit regular el voluntariat sinó que l'únic que s'ha de regular és l'associacionisme. 

Fer-ho per separat implica aprofundir en una divisió entre voluntariat i associacionisme que no és real, perquè tan voluntaris són els membres de la junta directiva d'una entitat cultural com el voluntari social d'una entitat assistencial, i si en alguna cosa s'han de regular legalment no és diferent.  

Per això, en el seu moment vam treballar perquè la llei d'associacions de Catalunya fos pionera a introduir punts com el que demanava que entre els llibres obligatoris hi hagués el de voluntaris, perquè qualsevol voluntari (de qualsevol sector) té dret que l'entitat li pugui certificar que ha estat fent una acció de voluntariat (no merament la condició de soci). O també es va incloure una demanda que en el moment era molt necessària: que en aquells casos en què en una associació es donés una prevalença de voluntaris que no tinguessin la condició de socis es garantís d'alguna manera la capacitat de participació democràtica. Això era conseqüència d'un principi de creixement d'entitats que acollien molts voluntaris que no n'eren socis i on es donava el risc d'un model de participació molt activista i amb poques garanties de participació democràtica.

Òbviament això no va en contra -com hem raonat- que cada llei sectorial pugui referir-se a la implicació de voluntaris i associacionisme sectorial. Per exemple, en el cas de la promulgació dels Drets i Deures dels Voluntaris, veiem una altra absurditat de la Llei de Voluntariat: resulta que es fa obligatori disposar d'una assegurança per a tots els voluntaris. Això vol dir que una associació que organitza unes conferències culturals un cop al mes sense personal assalariat hauria de disposar d'una assegurança dels seus socis actius. De bojos, i fruit d'una mentalitat reguladora i intervencionista, però sobretot fruit de qui regula perquè vol fer alguna cosa i no sap ben bé què està fent. En aquest cas, és la llei de serveis socials la que hauria d'establir que en el seu cas, els voluntaris que actuen en activitats al servei de terceres persones han d'estar assegurades. I mira que és fàcil, si no fos que els criteris de la política d'aparador van preferir legislar allò que no és legislable.

Aquesta és la notícia actual:


Reclamem una legislació única per al sector de l'associacionisme

La mesa presidencial. De dreta a esquerra: Pere Baltà, assessor de l'ENS; Carles Agustí comissionat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona; Antoni Carne President de l'ENS; Violant Cervera directora general d'Ació Cívica i Comunitària; Joan-Ramon Gordo coordinador de l'ENS.
La Memòria complerta del 1er Congrés de l’Associacionisme Cultural Català, que representa el treball conjunt de centenar d’entitats que treballen en la Cultura Popular, es va presentar ahir a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Amb aquest llibre de 240 pàgines a color, es tanca una etapa i s’’inicia una altra en la qual s’ha de continuar, si cal amb més èmfasi, en l’aplicació de les conclusions i propostes sorgides del procés congressual.
A l’acte hi van participar entre d’altres: la directora general d’Acció Cívica, i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, Francesca Violant i Cervera, destacà que fou “congrés participatiu” i es va posar a la disposició del sector, encoratjant-lo a seguir la fructífera tasca “heu fet molta feina en pocs anys”, assenyalà. També, el comissionat de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, Carles Agustí, va exposar que la societat ens reclama eficàcia i publicar aquestes valuoses conclusions del Congrés, en són un exemple.
D’altra banda, hi va participar el sotsdirector del Centre de Cultura Popular i Tradicional Catalana (CCPTC), Antoni Herrera, així com diversos diputats al Parlament de Catalunya, presidents de les Federacions participants al Congrés i representants d’entitats que practiquen activitats associatives. Així mateix, hi va ser-hi present el Diputat al Parlament Autonòmic de Sardenya, Carlo Sechi, que va venir expressament de l’Alguer per l’ocasió.
En el seu parlament, el president de l’Ens de Comunicació, Antoni Carné, va demanar que el Govern escolti les propostes concretes, positives, propositives i molt compromeses que fa el sector, que a d’anar cap a l’autogestió de la cultura Popular. “Seguim reclamant la nostra participació directa i una legislació única per a l’associacionisme cultural català”, va dir Carné.
Amb la cloenda del 1er Congrés de l’Associacionisme Cultural Català organitzat per l’Ens de Comunicació Associativa s’acabava un procés participatiu de més d’un any i en el qual s’implicaren 24 federacions dels àmbits més diversos de l’associacionisme cultural. Uns mesos més tard es va editar la crònica del Congrés, en una publicació de 24 pàgines a color, on se’n reproduïren els aspectes més significatius. Es pot consultar en format PDF al web de l’ENS, a l’apartat d’edicions.
A la memòria es reflecteix una de les conclusions més importants del 1r Congrés: la voluntat de les Federacions més representatives de l’associacionisme cultural popular, que integren l’Ens de Comunicació Associativa, i de Centenars d’entitats i milers de persones que practiquen activitats associatives, de repensar a fons el Centre de Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC). El participants del congrés, van considerar que calia convertir-lo en un altre organisme que donés resposta a les necessitats actuals de l’associacionisme cultural català. 
El sector contempla que les seves aportacions, per posar al dia el departament que fins ara tenia cura de les seves activitats, s’han menystingut i que no es compta amb aquest col·lectiu per la nova reestructuració. Així mateix, l’associacionisme constata que està molt lluny dels objectius que es dedueixen del avant projecte de llei, la denominada llei òmnibus, en la qual el CCPTC desapareix de facte, com a pas previ a la creació d’un òrgan específic, sense definir.
L’Ens de Comunicació Associativa considera que no només és un membre de la societat civil catalana que té el seu propi parer sobre el projecte, sinó que és “un afectat interessat directe per allò que s’hi preveu com a futura llei”, i és des d’aquesta condició ha formulat al·legacions, per tal que siguin tingudes en compte en la següent tramitació.
Més imatges: 

La historia –oculta– de Internet. Andreu Veà

[ca] Tinc la curiosa sort de tenir un amic que és una de les persones que sap més d'Internet arreu del món, si no la que més ja que ha parlat amb tota la gent que van crear i promoure la xarxa de les xarxes. Si en parlo en aquest bloc sobre responsabilitat social és per destacar que el Dr. Andreu Veà aprofita cada conferència o publicació que fa per desmentir el mite que Internet va ser creat pels militars amb motiu dels riscos d'una guerra nuclear. És un exemple més de com la història es falseja, tan la de fa 500 anys respecte a la descoberta d'Amèrica com la d'ara en plena llum. L'Andreu ha fet una conferència al Campus Party, a Mèxic, i us convido a escoltar-la, tant per aquest detall significatiu com per tot el que ens explica de la història desconeguda d'aquest gran canal de comunicació.

[es] Tengo la curiosa suerte de tener un amigo que es una de las personas que sabe más de Internet en el mundo entero, si no la que más, ya que ha hablado con toda la gente que creó y promovió la red de las redes. Si hablo de él en este blog sobre responsabilidad social es para destacar que el Dr. Andreu Veà aprovecha cada conferencia o publicación que hace para desmentir el mito de que Internet fue creado por los militares con motivo de los riesgos de una guerra nuclear. Es unejemplo más de cómo la historia se falsea, tanto la de hace 500 años respecto al descubrimiento de América como la de ahora en plena luz. Andreu ha hecho una conferencia en el Campus Party, en México, y os invito a escucharla, tanto por este detalle significativo como por todo lo que nos cuenta de la historia desconocida de este gran canal de comunicación.
La historia –oculta de Internet. Andreu Veà[ca] En aquest enllaç també podeu trobar-hi les altres 10 excel·lents conferències fetes per experts.
[es] En este enlace también podéis encontrar las otras 10 excelentes conferencias hechas por expertos.

27.7.11

Global Action Network for Transparency in the Supply Chain (GANTSCh)

[ca] 14 grans empreses formen part de la Xarxa Global del GRI per la Transparència a la Cadena de Proveïment. La gran majoria són catalanes, incorporades enguany gràcies al programa tRanSparÈncia.

[es] 14 grandes empresas forman parte de la Red Global del GRI para la Transparencia en la Cadena de Abastecimiento. La gran mayoría son catalanas, incorporadas este año gracias al programa tRanSparÈncia.

[en] 14 large companies are part of the GRI Global Network for Transparency in the Supply Chain. The vast majority are from Catalonia and joined this year through to tRanSparÈncia program.


Global Action Network for Transparency in the Supply Chain (GANTSCh)


GANTSCh Status

The Global Action Network now has many large companies on board to take up the challenge of bringing sustainability and transparancy to their supply chains. More information about participants and the current status of the GANTSCh program.

About the project

What? The objective of the GANTSCh Program is to develop sustainability reporting capabilities within groups of companies that are new to the topic of sustainability reporting. The Program aims to foster responsible management and transparent reporting about economic, environmental, and social impacts.

Why? In the process of getting goods to market, buyers and suppliers are inextricably linked. The relationship between buyers and suppliers therefore requires a certain level of trust. Over the last 10-20 years leading companies have developed codes of ethics and implemented top-down supply chain programs in an effort to manage sustainability risks and optimize performance. In order to complement the top-down initiatives, large companies are increasingly looking for tools that can support a more collaborative bottom-up approach with their suppliers. In this context, sustainability reporting has emerged as a potentially important tool within an overall Supply Chain Management strategy.

Through the GANTSCh Program and sustainability reporting, GRI contributes to building trust in the buyer-supplier relationship and the sustainable development of the global economy as a whole.

How? The Program is intended to build sustainability reporting capabilities within groups of companies, by collaborating with:

- Multinationals and their suppliers
- Business Associations and their members
- Industry Associations and their members
- Non-Governmental Organizations (NGOs) working with small and medium enterprises.

The Program enables participants to understand:

- The global and local sustainability context
- How the context impacts their business and vice versa
- The business case for sustainability
- How to measure sustainability performance
- How to use measuring and reporting as a catalyst for change within the organization
- How and why to report externally on sustainability performance

Participants in the Program receive an intensive GRI Certified Training that provides the theoretical foundation of the five-phase reporting process methodology. Following the GRI Certified Training, participants begin the 12-month practical stage of the project. Throughout this stage participants are supported by local sustainability consultants through workshops and consultancy. Additionally, participants receive handbooks and other necessary materials to support them in developing their first GRI Level C sustainability report.

Get involved

GRI is currently recruiting forward-thinking organizations that want to foster transparency, sustainability management and reporting within their supply chains or networks. Please contact smeandsupplychain@globalreporting.org, to find out how you can join or if you have any questions on the initiative.

Source: GRI
Note: Josep Maria Canyelles (expert on CSR & promoter of Responsabilitat Global) led the process to get the 11 large companies commited, and now is one of the six experts giving consultancy to the 65 SMEs.

GRI, Catalan Chambers of Commerce & Catalan Government have initiated the tRanSparÈncia program

GANTSCh Status

About the General Council of the Catalan Chambers of Commerce

GRI and the General Council of the Catalan Chambers of Commerce in collaboration with the Department of Enterprise and Employment of the Generalitat of Catalonia have initiated the tRanSparÈncia program. Modeled on GRI’s Global Action Network for Transparency in the Supply Chain (GANTSCh) Program, the Project aims to implement sustainability management and reporting among small and medium enterprises (SMEs) within the supply chains of large multinational companies.

This is a pioneering project designed to foster greater competitiveness of SMEs in Catalonia. Fostering a new model of relationship between multinational companies based in Catalonia and their SME suppliers, which promotes responsible management practices along the supply chain.

The tRanSparÈncia project provides support to Catalan SMEs by conducting GRI Certified SME training and providing workshops and consultancy to SMEs to start and continue sustainability reporting. SMEs learn how to leverage management systems to measure and manage their sustainability performance, and how to report that performance to their stakeholders through GRI’s Reporting Framework.

Eleven large companies in Catalonia have stepped up to the challenge to mentor their SME suppliers in this project. Throughout 2011, 65 participating suppliers will receive support from sustainability consultants to evaluate and diagnose their practices, to establish improvement plans, management systems and report their progress.

The project and specifically the process the suppliers go through will allow all organizations involved to consolidate the trade relations between SMEs and multinationals, and improve the existing relations between Catalan SMEs through learning and collaboration.

This project is funded by the Catalan Occupation Service (Servei d'Ocupacio de Catalunya, SOC) and the European Social Fund.   

Companies participating:


    
   
 
 
 

Source: GRI
Note: Josep Maria Canyelles (expert on CSR & promoter of Responsabilitat Global) led the process to get the 11 large companies commited, and now is one of the six experts giving consultancy to the 65 SMEs.

Opció sostenible: titulació en telemedicina impulsat per universitats de Catalunya, Bolívia i Equador

 • La Universitat Oberta de Catalunya impulsa un Mestratge de triple titulació en Telemedicina a Bolívia i Equador

El projecte s'emmarca en la creació del Clúster Iberoamericà de Cooperació Universitària en Salut (CICUS), que vol donar resposta als reptes sanitaris del segle xxi mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Central de l'Equador (UCE) i la Universitat Andina Simón Bolívar (UASB) han presentat a la seu de la UASB de Sucre els resultats preliminars d'una investigació que té per objectiu desenvolupar un programa de triple titulació de salut en línia que impulsi l'ús de les TIC en la pràctica clínica de Bolívia i l'Equador.

La presentació s’ha fet en el marc de la Jornada Internacional de Formació sobre Telemedicina, que es prolongarà fins demá, i en la qual aquestes tres universitats analitzaran els reptes i les oportunitats que ofereix la salut en línia i les seves potencials aplicacions en els sistemes sanitaris del segle xxi.

El nou mestratge tindrà una durada de dos anys i s'emmarca en el projecte impulsat per la UOC i el Ministerio de Educación y Cultura per a crear un Clúster Iberoamericà de Cooperació Universitària en Salut (CICUS).

L'objectiu d'aquest clúster és crear una xarxa universitària per a la cooperació i l'intercanvi d'informació sobre salut en línia i telemedicina que permeti desenvolupar-les i implantar-les com una manera de donar resposta als actuals problemes de sostenibilitat que afronten els sistemes de salut. Durant la presentació del projecte també s’han donat a conèixer els resultats d'una enquesta exploratòria feta entre personal mèdic de l'Equador sobre l'ús de les TIC en la pràctica clínica.

«Diferents estudis difosos aquests últims anys mostren com els actuals sistemes sanitaris seran insostenibles en un futur pròxim i que la sortida és la medicina a distància. Un d'aquests estudis, fet per IBM Institute for Business Value l'any 2006, situa aquest futur en l'any 2015. A la UOC estem convençuts que la col·laboració en xarxa i la tecnologia 2.0 poden donar resposta a aquest problema», ha assenyalat el director del Programa Telemedicina de la UOC, Francesc Saigí, que ha viatjat a Sucre per a la presentació del projecte.

En la Jornada també es presenta oficialment el Clúster Iberoamericà de Col·laboració Universitària en Telemedicina (CICUT), al qual s'ha incorporat recentment la Universitat Andina Simón Bolivar (UASB). Aquesta plataforma, liderada per la UOC, té per objectiu possibilitar i facilitar la cooperació i l'intercanvi d'informació i coneixement útil entre els grups experts formadors i investigadors que la formen; això, pel que fa a la formació virtual i a la recerca sobre salut electrònica i, especialment, sobre telemedicina.

“La telemedicina dóna inici a una nova etapa d'educació a distància en la qual la Universitat Andina Simón Bolívar està compromesa. Aquesta etapa es recolza en sòlides bases científiques i tecnològiques, que utilitza els avanços en telecomunicació per al servei de la salut i el benestar de les nostres societats”, ha dit el Rector de la Universitat Andina Simón Bolívar, Rafael Vergara Sandóval.

El CICUT aspira a aglutinar sota el seu paraigua les millors universitats de l'Amèrica Llatina; entre els membres que la formen hi ha la Universitat de Caldas (Colòmbia), la Universitat de Guadalajara (Mèxic), la Universitat Austral de Xile (Xile), la Universitat de Sant Francisco de Quito (Equador), la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (Mèxic) i la Benemèrita Universitat Autònoma de Pobla (Mèxic). Aquesta xarxa temàtica es vol convertir en un referent mundial en l'àrea de la formació superior i virtual sobre salut electrònica, en general, i sobre telemedicina, en particular.

La UASB

La Universitat Andina Simón Bolívar de Sucre (Bolívia) és la institució central del sistema andí d'integració i està especialitzada en l'àmbit docent de postgrau de les àrees de dret, salut, comunicació i economia. Actualment ofereix programes de doctorat, mestratges, cursos oberts i diplomatures i especialitzacions superiors, a més de cursos trimestrals i mensuals, seminaris, tallers, conferències científiques i cursos d'estiu.

La UASB va néixer el desembre del 1985 i es dedica a la recerca, l'ensenyament i la prestació de serveis en matèria de transmissió de coneixements científics i tecnològics mitjançant la seva seu central a Sucre (Bolívia) i una xarxa de seus nacionals i oficines establertes a ciutats i localitats dels països de la comunitat andina: Quito (Equador), Bogotà (Colòmbia), Caracas (Veneçuela) i La Paz (Bolívia).

Barcelona, 27 de juliol de 2011

Més informació UOC:
http://www.uoc.edu/masters/esp/web/ciencias_salut/Telemedicina/
http://www.uoc.edu/portal/castellano/estudis_arees/ciencies-salut/cicut/index.html

Més informació UASB:
http://www.uasb.edu.bo/

Opción sostenible: titulación en telemedicina impulsado por universidades de Cataluña, Bolivia y Ecuador

 • La Universitat Oberta de Catalunya impulsa una Maestría de triple titulación en Telemedicina en Bolivia y Ecuador
El proyecto se enmarca en la creación del Cluster Iberoamericano de Cooperación Universitaria en Salud (CICU), que quiere dar respuesta a los retos sanitarios del siglo XXI mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad Central del Ecuador (UCE) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) han presentado en la sede de la UASB de Azúcar los resultados preliminares de una investigación que tiene por objetivo desarrollar un programa de triple titulación de salud en línea que impulse el uso de las TIC en la práctica clínica de Bolivia y Ecuador. 

La presentación se ha hecho en el marco de la Jornada Internacional de Formación sobre Telemedicina, que se prolongará hasta mañana, y en la que estas tres universidades analizarán los retos y las oportunidades que ofrece la salud en línea y sus potenciales aplicaciones en los sistemas sanitarios del siglo XXI. 

La nueva maestría tendrá una duración de dos años y se enmarca en el proyecto impulsado por la UOC y el Ministerio de Educación y Cultura para crear un Clúster Iberoamericano de Cooperación Universitaria en Salud (CICU). 

El objetivo de este clúster es crear una red universitaria para la cooperación y el intercambio de información sobre salud en línea y telemedicina que permita desarrollarlas e implantarlas como una manera de dar respuesta a los actuales problemas de sostenibilidad que afrontan los sistemas de salud. Durante la presentación del proyecto también se han dado a conocer los resultados de una encuesta exploratoria realizada entre personal médico del Ecuador sobre el uso de las TIC en la práctica clínica. 

"Diferentes estudios difundidos estos últimos años muestran cómo los actuales sistemas sanitarios serán insostenibles en un futuro próximo y que la salida es la medicina a distancia. Uno de estos estudios, realizado por IBM Institute for Business Value el año 2006, sitúa ese futuro en el año 2015. En la UOC estamos convencidos de que la colaboración en red y la tecnología 2.0 pueden dar respuesta a este problema », señaló el director del Programa Telemedicina de la UOC, Francesc Saigí, que ha viajado a Sucre para la presentación del proyecto. 

En la Jornada también se presenta oficialmente el Cluster Iberoamericano de Colaboración Universitaria en Telemedicina (cicuta), al que se ha incorporado recientemente la Universidad Andina Simón Bolivar (UASB). Esta plataforma, liderada por la UOC, tiene por objetivo posibilitar y facilitar la cooperación y el intercambio de información y conocimiento útil entre los grupos expertos formadores e investigadores que la forman, lo que, en cuanto a la formación virtual y la investigación sobre salud electrónica y, especialmente, sobre telemedicina. 

"La telemedicina da inicio a una nueva etapa de educación a distancia en la que la Universidad Andina Simón Bolívar está comprometida. Esta etapa se apoya en sólidas bases científicas y tecnológicas, que utiliza los avances en telecomunicación para el servicio de la salud y el bienestar de nuestras sociedades ", dijo el Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Rafael Vergara Sandoval. 

El CICUT aspira a aglutinar bajo su paraguas las mejores universidades de América Latina, entre los miembros que la forman se encuentra la Universidad de Caldas (Colombia), la Universidad de Guadalajara (México), la Universidad Austral de Chile (Chile), la Universidad de San Francisco de Quito (Ecuador), la Universidad Autónoma del Estado de México (México) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). Esta red temática se quiere convertir en un referente mundial en el área de la formación superior y virtual sobre salud electrónica, en general, y sobre telemedicina, en particular.

La UASB 

La Universidad Andina Simón Bolívar de Sucre (Bolivia) es la institución central del sistema andino de integración y está especializada en el ámbito docente de postgrado de las áreas de derecho, salud, comunicación y economía.Actualmente ofrece programas de doctorado, maestrías, cursos abiertos y diplomaturas y especializaciones superiores, además de cursos trimestrales y mensuales, seminarios, talleres, conferencias científicas y cursos de verano. 

La UASB nació en diciembre de 1985 y se dedica a la investigación, la enseñanza y la prestación de servicios en materia de transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos mediante su sede central en Sucre (Bolivia) y una red de sedes nacionales y oficinas establecidas en ciudades y localidades de los países de la comunidad andina: Quito ( Ecuador), Bogotá (Colombia), Caracas (Venezuela) y La Paz (Bolivia). 


Más información información UASB: http://www.uasb.edu.bo/

La responsabilitat penal de les persones jurídiques i la Responsabilitat Social

La Comissió de Responsabilitat Social de l'ACCID organitza per al mes de setembre una sessió de treball amb el següent contingut:

La responsabilitat penal de les persones jurídiques i la Responsabilitat Social 

Dins de l'RSC s’inclou la prevenció de delictes en el si de l’empresa, integrada en el “Codi Ètic” o “Corporate Compliance”. La idea bàsica és que l’empresa ha de compartir amb l’Estat (grup d’ interès) el deure de vigilància i posar tots els mitjans al seu abast per tal d’evitar la comissió de delictes per part dels/de les treballadors/es i directius/ves (grup d’interès). Per aquesta raó, s’ha d’analitzar quins són els riscos penals de la seva activitat (informàtics, econòmics, contra els/les treballadors/es, contra el medi ambient o el territori…), informar i formar les persones que ocupen un lloc de risc sobre el que poden i no poden fer i, establir un canal de comunicació per a que els delictes puguin ser evitats o castigats. Passar per aquest procés no només suposarà per l’empresa un pas més en la coherència de tot el sistema d'RSC, sinó que li evitarà ser penalment responsable.

La reforma del Codi Penal va entrar en vigor el 23 de desembre de 2010, incorporant entre altres novetats la responsabilitat penal de les persones jurídiques, per la que les societats podran ser declarades responsables dels delictes comesos pels seus administradors/es o qualsevol treballador/a, si no mantenen un sistema d’organització i control preventiu adequat.

Des de MERS RSE SL, i en col·laboració amb el seu partner BUFET IGNACIO FERNÁNDEZ, expert jurídic en l’àrea del Dret Penal econòmic, ens oferiran una petita conferència informativa relativa a aquestes novetats, amb la finalitat de donar a conèixer la casuística contemplada en la legislació penal vigent, incloent la identificació de les persones jurídiques que poden resultar afectades, els delictes tipificats, les sancions penals que poden ser imposades i, finalment, quin és el sistema preventiu necessari per evitar-ho.

Dia: dijous 29 de setembre
Hora: 18'30 a 20'30

Lloc: IDEC-Universitat Pompeu Fabra · Balmes, 132-134 (cantonada Rosselló)
Metro (estació Diagonal: L3, L5).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (estació Provença).
Autobusos: 7, 15, 16, 17, 27, 28, 32, 33, 34, 54, 66.

Aquesta sessió va dirigida als membres de la Comissió, però hi ha la possibilitat de participar-hi encara que no en sigueu membres.

 • Socis: si us plau inscriviu-vos en aquest formulari
 • No socis: contacteu amb el coordinador de la Comissió

Josep Maria Canyelles
Coordinador de la Comissió de Responsabilitat Social

Emprenedoria Social: el cas de la Fageda

 • Data: 27/09/11
 • Inici: 19.00 h
 • Fi: 20.30 h
 • Lloc: IDEC (Balmes,132)
 • Email de contacte: alumni@idec.upf.edu
Acte coorganizat amb Càtedra Bancaja Joves EmprenedorsAssociació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i el Projecte Emprèn
Ponent: Sr. Cristóbal Colón, President de la Fageda SCCL
La Fageda és una cooperativa catalana d'iniciativa social sense ànim de lucre creada a Olot al 1982. Té com a finalitat la integració laboral de les persones de la comarca de la Garrotxa (Girona) que pateixen discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs.
Entrada lliure i possibilitat de portar fins a 2 acompanyants.
Imprescindible confirmar assistència aquí. Les places són limitades i l'admissió es farà per rigorós ordre d'inscripció.

Per què els treballadors prefereixen que els manin dones?

Quan es tracta de conciliar la vida labora i familiar, els treballadors prefereixen tenir una dona com a cap. En canvi, els homes sense fills són els pitjor valorats. Així ho conclou un estudi elaborat per l'Iese

Reconeixements Cecot 2011


Els Reconeixements Cecot 2011 pretenen distingir d’una manera pública i notòria, l’esforç, la constància i la capacitat d’adaptació i superació diària de les empreses, les institucions i les persones que les formen, així com la seva contribució al desenvolupament econòmic, al foment de la ocupació laboral o al foment de la innovació.

BASES DE PARTICIPACIÓ
1.- Podran optar als Reconeixements Cecot 2011 totes les empreses, institucions, associacions i mitjans de comunicació de Catalunya que durant el 2010 s’hagin destacat en alguns dels camps ressenyats a les bases següents.
2.- Les empreses i institucions poden escollir la participació en qualsevol de les categoriesobertes d’aquests Reconeixements Cecot (poden optar com a màxim a dues categories si ho desitgen).
3.- Les candidatures es podran presentar, per iniciativa pròpia o mitjançant un o una proposant, a la seu social de la Cecot (c. Sant Pau, 6 - 08221 Terrassa), fins al dia 6 de setembre 2011 d’acord amb el format dels fulls de candidatura que podran descarregar-se a través del web www.nitdelempresari.com, i amb totes les dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat qualificador.
4.- La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al Departament de Comunicació de la Cecot.
5.- El veredicte del Jurat del Reconeixements Cecot 2011 es farà públic el dilluns 10 d’octubre i el lliurament de guardons es farà en el transcurs del sopar de la Nit de l’Empresari, 16a edició, que se celebrarà el proper divendres, 21 d’octubre de 2011.
El jurat podrà declarar deserts aquells reconeixements que segons el seu criteri, no reuneixin els mèrits suficients o per una insuficient informació en la presentació. També podrà requerir més informació, si ho estima oportú, per poder fer una avaluació més completa del projecte presentat.
6.- El jurat resoldrà totes les qüestions que sorgeixin i no estiguin especificades en aquestes bases.
7.- Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir d’avantatges en l’ús o consum de determinats serveis empresarials que ofereix la Cecot com ara formació, estratègia i posicionament on-line, recerca de personal, entre altres.
8.- Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir d’avantatges en l’ús o consum de determinats serveis empresarials que ofereix la Cecot com ara formació, estratègia i posicionament on-line, recerca de personal, entre altres. (Consulteu aquí els serveis i les condicions).
9.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Font: http://www.nitdelempresari.com/bases.html

Conferència "La Responsabilitat Social: reptes per a empreses, organitzacions socials i persones" a DIXIT

Aquest 29 de juny va tenir lloc la conferència "La Responsabilitat Social: reptes per a empreses, organitzacions socials i persones" a DIXIT (Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya).

És possible l'ètica en el negoci? És possible conciliar la responsabilitat social amb el benefici econòmic? Aquestes són algunes de les preguntes sobre les quals va reflexionar Josep Maria Canyelles, expert en la matèria. Ara podeu visualitzar la intervenció. Aquest vídeo presenta només un fragment de la conferència.

26.7.11

Jornada de cloenda projecte Innova Temps


Amb l'objectiu d'augmentar la competitivitat de les empreses

El projecte Innova Temps (Promoció de Noves Formes d’organitzar el Temps de Treball en empreses de la comarca de la Selva), impulsat per Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva, celebrarà una jornada de cloenda divendres 7 d’octubre de 2011.

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, hi pronunciarà la conferència "Millora de la gestió i la competitivitat: la Responsabilitat Social a les Empreses".

«Innova temps» es coordina des de l'Àrea de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies de la Diputació de Girona, i es desenvolupa a través de trobades amb les empreses gironines que conformen el projecte.

Amb «Innova temps», la Diputació pretén consolidar la col·laboració entre empreses a través d'un programa comú mitjançant el qual aquestes puguin incrementar la productivitat i millorar el clima laboral i l'equilibri entre el temps personal i el professional.

Les empreses d'«Innova temps». Actualment, les deu empreses que constitueixen el projecte «Innova temps» estan ubicades a la comarca de la Selva. Les empreses són: Concentrol, Prevencicat, Fundació Onyar - La Selva, Hotel Sol Melià Vichy Catalán, Reposteria Girona, Bugaderia Industrial Flisa, DB Shenker Spain-Tir, Puratos, Joid'art i Trias Galetes-Biscuits.

Col·laboració i cofinançament. El projecte «Innova temps», cofinançat pel Departament d'Empresa i Ocupació, el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, suposa una experiència pilot que permetrà a les empreses conèixer, mitjançant l'elaboració d'una diagnosi personalitzada, l'estat en què es troba la seva organització en matèria de temps de treball, i introduir mesures en aquest sentit.

Lloc: Consell Comarcal de la Selva. Santa Coloma de Farners. Girona. 10:00 a 13:00 hores. 

El Projecte Ressort edita un vídeo sobre RSE i la descripció del propi projecte

El DVD inclou entrevistes a empreses, representants dels ens locals i experts com Josep Maria Lozano, Toni Comín, Ramón Jáuregui o Carles Campuzano. Es tracta d'un document gràfic sobre la visió que, de la responsabilitat social empresarial, té la Diputació de Barcelona partint de l'experiència que s'inicia amb el projecte Equal Ressort i que continua amb el programa de promoció de l'RSE que des de 2007 s'ofereix a tots els ens locals de la província de Barcelona.

El DVD, d'una durada de 15 minuts, pretén ser un document divulgatiu de l'RSE i dels beneficis que aporta a les petites i mitjanes empreses, fent palès que es tracta d'una temàtica que és pertinent abordar a nivell local. Partint de la visió de la responsabilitat social que té Diputació, es fa un repàs dels principals assoliments de l'actuació d'aquesta institució en l'àmbit de la promoció de l'RSE, recollint testimonis d'empreses i la opinió dels ens locals que hi han participat. També destaquem les opinions d'experts de reconegut prestigi i de representants del món polític i social.

Responsabilitat Global va participar en part del desenvolupament del Projecte Ressort. Josep Maria Canyelles va elaborar diverses fitxes de bones pràctiques de pimes participants i va assessorar pimes.

Vegeu audiovisual


Audiovisual amb l'objectiu de divulgar l'RSE principalment entre les pimes i els ens locals però també entre aquelles institucions amb capacitar d'actuar en aquest àmbit. Compta amb entrevistes a empreses i representants de diferents institucions que volen transmetre els avantatges que té per a l'empresa adoptar polítiques de responsabilitat social

25.7.11

Transparència insostenible

En el moment de desplegament del Pla E, altrament conegut com a Plan Zapatero, ja vam mostrar-nos crítics davant un excés de despesa per a inversions innecessàries que sols servien per a mantenir la contractació de treballadors del sector de la construcció. Va ser una manera de dissimular la crisi per raons electoralistes, mentre ningú afrontava els fonaments reals de la crisi i disminuïa la capacitat del sector públic d'escometre mesures realment encarades a superar-la.

Recuperem aquella reflexió amb motiu d'aquesta imatge que rebem d'un amic que, a més, ens aporta informació fidedigna sobre el cost del rètol informatiu: 1.800 euros.

És a dir, el cost del rètol equival al doble de la inversió real en infraestructura. Ja està bé que les inversions públiques tinguin rètols informatius, ja que és una manera de mostrar amb transparència què s'hi fa. Però cal trobar l'equilibri adequat i raonable. Altrament costa més el farciment que el gall! [veure entrada a Psicolabis sobre la frase feta]

Ara, posats a ser crítics, potser es podria anar una mica més ràpids per instal·lar tres fanals. Al ritme d'un fanal per mes, potser l'electrificació encara no hauria arribat a tot el país...

Nota: Gràcies al David Ferré per la foto.

24.7.11

Dues reflexions sobre les caixes

Acabo de llegir dos articles contundents sobre les caixes que m'agradaria compartir perquè cadascú en tregui les seves conclusions.

Un és de l'economista i escriptor Xavier Roig, de qui ja hem parlat en algunes altres ocasions: Un país sense responsabilitats. Els seus dards van contra uns errors comesos per les caixes per la seva politització, però no se n'escapen ni els periodistes, per la manca d'una premsa independent ni el conjunt de la societat per no saber jutjar-los. Diu coses com:
Aquesta omertà informativa sobre les responsabilitats que han tingut determinats individus en l'enfonsament del sistema financer bàsic català demostra que un afer com el que està tenint lloc al Regne Unit mai seria destapat a casa nostra
El segon és de Jordi Miralles, president de la Fundació Terra (Ecoterra) i consisteix en una Carta al presidente de la Banca Cívica. Diu que fa uns anys els van convèncer, però que després les coses es van anar pervertint, fins a la situació inesperada que han viscut ara, i afirma que "Las entidades cívicas nos volcamos en participar de la llamada banca cívica; mientras, nuestro dinero iba al ladrillo":
Pero llegó el otoño 2009 y se descubrió que, aunque uno se llame banca cívica y permita elegir proyectos en su Obra Social, necesitaban fusionarse. Cierto es que no eran los únicos ya que la mayor parte de las cajas de ahorro españolas estaban intoxicadas por la burbuja inmobiliaria (aunque fuera sólo un tercio respecto a la media del resto de cajas). Así que llegó lo inevitable, la hora de hacer uniones y fusiones para reducir el veneno que circulaba por su sangre. El Gobierno español prestó dinero público para facilitar el saneamiento: dinero de todos, no lo olvide Sr. Goñi Beltrán de Garizurieta. Estaba claro que algo se había hecho mal. Otras entidades de ahorro “no cívicas” no han precisado de fusiones y superaron las pruebas de estrés del verano 2010.

Mientras el sector se organiza sólo nos queda estar a la expectativa. Esperábamos una REACCIÓN CÍVICA en mayúsculas de su entidad. La ética y el compromiso cívico se demuestran más fácilmente cuando uno está sumido en un mal momento. Hace unos días recibí una carta suya dirigida “a usted que ha confiado en Banca Cívica”. Nos advertía que “hemos crecido como grupo y seguimos trabajando por consolidar nuestro modelo financiero… Esto nos permite afrontar el futuro con potencia muscular y la necesaria flexibilidad para adaptarnos con rapidez a los cambios que se avecinan”… y termina sus palabras con “gracias por mover Banca Cívica con nosotros”. Junto con la carta una revista en papel ecológico de autobombo de 96 páginas en color. La miro y la remiro pero aparte de repetir “tú eliges, tú decides”, “la gente tiene el poder”, etc… no sé encontrar la coherencia que esperaba de la Banca Cívica que preside.

El primer deber de una banca que se precie del calificativo “cívica” no es la transparencia sino lahonestidad. La transparencia puede no ser vinculante con la honestidad. La honestidad siempre es transparente. La honestidad exige antes que nada reconocer cuando se ha cometido un error. La necesidad de fusión es un indicador de que algo se ha hecho mal, no todas las cajas han tenido que fusionarse. Desde que se inició la crisis del sector bancario español ninguna entidad ha pedido perdón a sus clientes. Es alucinante, pero la soberbia no tiene límites en este país. Podemos aceptar que errar es humano. Pero no podemos aceptar que no haya transmitido ni un solo mensaje de disculpa por no gestionar eficazmente el dinero de sus clientes. Ahora ratifican con descaro que quieren nuestro dinero para su beneficio. Podemos colaborar para salvar "nuestra banca", pero su responsabilidad era inmensa respecto a la nuestra. Deberían primero pedir perdón y luego hacer el acto de constricción y enmendar el error.
Acaben demanant:
[...] Digan como están usando realmente el dinero prestado del FROB, el nuestro y no sólo de sus clientes, sino el de todos los españoles. Publiciten todas las medidas de austeridad reales certificadas por un notario (no nos digan que van a prejubilar también traspasando el coste económico al pueblo español) sino qué medidas reales tomarán (eficiencia energética en sus oficinas, sueldos contenidos y públicos, eficacia de gestión, nuevas estrategias financieras, etc.). Y a continuación sabremos que su disculpa es sincera y sólo así quizás tengamos fuerza para sumarnos a la tarea de contribuir a recuperar lo nuestro, lo de todos.

[...] Lamentablemente, el calificativo de “cívica” aplicado así se demuestra que no es más que una fórmula de marketing social bien orquestado [...] Si el concepto de la banca cívica es sólo una excusa para que les hagamos de “comerciales” porque ponemos ilusión en nuestros proyectos sociales... Si el concepto de banca cívica es no dar un destino transparente de sus compromisos...

Va tenir lloc la sessió sobre ISO 26000

Aquest dijous passat, l'expert Xavier Agulló, membre de la Comissió de Responsabilitat Social de l'ACCID, va fer una sessió sobre la ISO 26000, un cop transcorregut mig any des de la seva aprovació.

Aquesta trobada va acollir un total de 20 persones, disset membres de la Comissió i tres persones d'empreses que van voler-nos-hi acompanyar.

Cal agrair al director d'Ètia i promotor de BlogResponsable la seva claredat expositiva i la voluntat de compartir el seu coneixement expert en normes com la SGE21 i la ISO 26000 amb la resta de membres del grup.

Prèviament, Josep Maria Canyelles va presentar breument el Marketplace que tindrà lloc el dia 11-11-11 organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Caixa. I Albert Huerta va fer una altra breu presentació del programa tRanSparÈncia, del Consell de Cambres de Comerç, la Generalitat i el GRI.

Vam emplaçar-nos per a la propera sessió mensual que tindrà lloc el dijous 29 de setembre a les 18'30 a la seu de l'IDEC. El tema central serà sobre les conseqüències en RSE del nou codi penal que afecta les empreses.

22.7.11

Les energies renovables continuen el seu progrés tot i la crisi

Segons l'últim informe global sobre les energies renovables presentat el 12 de juliol per la xarxa internacional REN21, amb el suport del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), aquest sector es continua desenvolupant bé tot i la recessió econòmica, la retallada dels incentius i el baix preu del gas natural.

El 2010, la inversió en energies renovables va assolir un rècord de 211.000 milions, una tercera part més de l'invertit el 2009 i més de cinc vegades la quantitat de la de 2004, arribant a subministrar un 16% del consum final d'energia mundial i prop del 20% de la producció. A nivell global, l'energia eòlica és la que més s'ha incrementat, però per primera vegada Europa, va produir més energia solar que eòlica.

L'informe també indica que els països en desenvolupament compten amb més de la meitat de la potència d'energia renovable mundial. Xina va ser el país que va crear més instal·lacions d'energia eòlica i solar, i el major productor d'energia hidroelèctrica.

REN21 (the Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) -Mapa interactiu d’energies renovables de REN21

Font: ANUE

"Conciliar per educar", materials de l'acte

Ja podeu accedir als materials de l'acte de presentació de l'informe "Conciliar per educar", organitzat per la Fundació Jaume Bofill, ESADE i el Cercle d'Economia el passat 12 de juliol de 2011.

En l'acte hi van participar:

 • Esther Sánchez, secretària d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i autora de l'informe.
 • Cristina Brullet, sociòloga i pedagoga, professora titular del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU).
 • Carlos Obeso, profesor titular del Departament de Direcció de Recursos Humans i director de l'Institut d'Estudis Laborals d'ESADE.

I des de la fila 0, Maria Obiols de Desigual, Miquel Perdiguer de Catalunya Caixa i Marta Rodríguez d'ABACUS cooperativa.

Van tancar l'acte:

 • Lluís Font, secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament.
 • Ramon Terrassa, secretari de Família del Departament de Benestar Social i Família.

Us podeu descarregar gratuïtament l'informe clicant aquí.

El vídeo de resum de l'acte:Conciliar per educar és un informe que, a partir de la constatació que el paper i la implicació de les famílies en l'acompanyament de l'escolaritat dels fills i filles és determinant en l'èxit educatiu, vol obrir una nova línia de reflexió en què la conciliació tingui com a eix de referència l'educació dels infants, i de la qual en derivi una sinèrgia entre el món educatiu, l'empresarial i l'esfera familiar. [Font: Fundació Bofill]

Fitxa

Conciliar per educar

Autor/s: Esther Sánchez Torres. Amb les aportacions de Cristina Brullet, Dolors Comas d'Argemir, Miquel Martínez i Sara Pons

Col·lecció: Informes Breus

Núm.: 34

Nombre de pàgines: 110

Any de publicació: 2011

ISBN: 978-84-85557-83-7

Dipòsit legal: B-27127-2011

Stock: EXHAURIT

Preu amb IVA inclòs: GratuïtDescripció: El paper i la implicació de les famílies en l'acompanyament de l'escolaritat dels fills i filles és determinant en l'èxit educatiu. Amb aquest informe volem obrir una nova línia de reflexió en què la conciliació tingui com a eix de referència l'educació dels fills i filles, i de la qual en derivi una sinèrgia entre el món educatiu, l'empresarial i l'esfera familiar.