Canals


Canals temàtics i sectorials

Nou canal sobre [mots responsables], amb reflexions a partir de l'etimologia de paraules relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'RSE / Nuevo canal sobre [palabras responsables], con reflexiones a partir de la etimología de palabras relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la RSE.


 

RS de les Pimes / RS de las Pymes / CSR for SMEs

 RS de les Org. no lucratives / RS de las Org. no lucrativas / CSR for nonprofit Org.

 RS de les Universitats / RS de las Universidades / CSR for Universities

 Territoris Socialment Responsables / Territorios Socialmente Responsables / Socially Responsible Territories

 RS de les Microempreses, autònoms i professionals / RS de las Microempresas, autónomos y profesionales / CSR for Microenterprises, selfemployed, freelances
Apunts de Bones Pràctiques / Posteos de Buenas Prácticas / Posts on Best Practices

[ca] A més, podeu anar al bloc de Bones Pràctiques per a accedir a recull de casos
[es] Además, pueden ir al blog de Buenas Prácticas para acceder a recopilación de casos
[en] Thus, you can go tu Best Practices blog to get cases

Apunts de Males Pràctiques / Posteos de Malas Prácticas / Posts on Worst Practices


 Canals temàtics i sectorialsArticles i reflexions sobre la crisi / Artículos y reflexiones sobre la crisis / Contents about crisis

Anys Internacionals i Europeus  /  Años Internacionales i Europeos  /  International & European Years


Anys Internacionals i Europeus
Reflexions amb motiu del 2009 · Any Europeu de la Creativitat i la Innovació:

[ca] L'RSE com a font d'innovació social i sostenible
[es] La RSE como fuente de innovació social y sostenible
[en] CSR as a source for sustainable & social innovation 


Reflexions amb motiu del 2008 · Any Internacional de les Llengües(Nacions Unides) i l'Any Europeu del Diàleg Intercultural (UE):
[ca] Incorporar els aspectes lingüístics a la materialitat de l'RSE
[es] Incorporar los aspectos lingüísticos a la materialidad de la RSE
[en] To incorporate linguistic aspects into CSR materiality