24.2.15

Catàleg tallers tutorats de la Diputació de Barcelona - 2015

Responsabilitat Global ofereix dues activitats dins el recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial de la Diputació de Barcelona.

Aquest Recull [en format pdf] presenta 165 activitats, en format taller o sessió, adreçades a empreses, principalment micro i pimes, i persones emprenedores, amb una metodologia i característiques determinades, que es posen a disposició dels ens locals per tal que incorporin, les que considerin oportunes, a la seva oferta de serveis. Els destinataris finals del Recull són les empreses del territori, principalment micro i pimes, i persones emprenedores que s'adrecen als serveis locals de suport empresarial, a través dels quals es realitzen les activitats d'acompanyament, formatives i informatives corresponents.

La Diputació de Barcelona ha publicat el recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial, en el qual s'ha demanat a Responsabilitat Global d'oferir les següents propostes d'un taller tutorat i una sessió informativa:

 • Taller tutorat: Gestionar els valors de l’empresa (pg. 125)
 • Sessió informativa: La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i la competitivitat (pg. 165)

Aquests són els continguts de cadascuna de les propostes:

Gestionar els valors de l’empresa
Estratègia i RSE

OBJECTIUS
Per a moltes pimes, les bones pràctiques de Responsabilitat Social no són un fet desconegut. L’oportunitat es dóna quan aquestes accions formen part d’un compromís, d’una manera d’entendre l’empresa i d’una visió estratègica. Aleshores podem desenvolupar un pla per a posar en valor aquest actiu de l’organització, trobant la millor manera de comunicar-la i projectar-la externament.
- Comprendre el sentit estratègic de l’RSE per a una pime o microempresa.
- Clarificar els valors de l’empresa i comunicar-los per mitjà de codis ètics i altres canals.

CONTINGUTS
A) Tutoria grupalB) Tutoria individualitzada
C) Sessió de traspàs amb l'ens local
 • PERFIL DELS PARTICIPANTS: Personal directiu de les empreses (direcció, personal, màrqueting i comunicació, etc).
 • EXPERT: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global)

La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i la competitivitat
Responsabilitat social a l'empresa
Codi: S/SR5

OBJECTIUS
Fomentar que les pimes prenguin l’RSE com un estil de gestió propi vinculat als valors de l’empresa i integrat a la seva estratègia.

CONTINGUTS
- Comprendre què pot aportar l’RS a les pimes.
- Conèixer els fonaments sobre com es gestiona l’RS a les pimes.
- Entendre casos concrets d’RS a les pimes.

 • PERFIL PARTICIPANTS: Personal directiu de les empreses i a persones emprenedores.
 • DURADA TOTAL (HORES): 3
 • EXPERT: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global)
Font: Catàleg de la Diputació de Barcelona

23.2.15

6a Jornada d'Auditoria: La gestió del risc en el Sector Públic

El proper 16 d'abril tindrà lloc la 6a Jornada d'Auditoria del Sector Públic organitzada pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), amb el tema de la gestió del risc en el Sector Públic.


6a JORNADA D’AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLIC
“LA GESTIÓ DEL RISC EN EL SECTOR PÚBLIC”


Dia: 16 d’abril de 2015
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
c/ Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034, Barcelona

Convocatòria oberta, fonamentalment dirigida a:
 • Professionals dels diferents òrgans de control intern i extern del Sector Públic.
 • Professionals que presten els seus serveis en àmbits de control d’entitats i empreses públiques.
 • Auditors i personal de firmes d’auditoria interessats en col·laborar en el control del Sector Públic.
Les quotes d’inscripció són:
 • Col·legiats: 100€
 • No col·legiats: 125€
Inscripció on-line a través de la pàgina web del CCJCC: www.auditors-censors.com

Homologació:
L’assistència a aquesta Jornada està homologada amb 1,5 hores d’FPC en Auditoria i 1,5 hores d’FPC en Altres matèries

Programa:

9:00h–9:30h      Acreditació

9:30h-10:00h     Inauguració
 • Jaume Amat, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya   
 • Daniel Faura, President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
10:00h–11:00h  Conferència inaugural:

Presentador: Antoni Gómez, Vicepresident del CCJCC  
Conferenciant: Olayo Eduardo González, Cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes d’Espanya

11:00h–11:30h  Pausa – cafè

11:30h–13:00h  Sessió: “Identificació del mapa de Riscos”

Coordinador:     Ferran Rodriguez, Membre del Consell Directiu del CCJCC           
Ponents:
 • Ramon Moles, Professor de Dret Administratiu de la UAB
 • Joan Guerrero, Interventor adjunt per a la Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
 • Miguel Miaja, Director General Financer de ADIF, Exdirector de l’Oficina Nacional d’Auditoria
13:00h–14:30h  Còctel dinar

14:30h–16:00h  Sessió: “Eines de prevenció”

Coordinador: Donato Moreno, Vicepresident del CCJCC   
Ponents:  
 • Miguel Olivas Arroyo, Sindicatura de Comptes  de la Comunitat Valenciana
 • Albert Llado, GRC Auren Consulting
 • Joan Camps, Soci d’Uniaudit  Oliver Camps
16:00h–17:30h  Panel de Debat: “Riscos, Control i Retiment de Comptes”

Coordinador:     Pere Ruiz, President de la comissió del sector públic de l’ICJCE
Ponents:  
 • Antonio López, President de la Cámara de Cuentas de Andalucía  
 • Antonio Arias, Síndic de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias  
 • José Ignacio Cabeza, Cámara de Comptos de Navarra
 • Miguel Ángel Cabezas de Herrera, President de la Fundació FIASEP 
17:30h–18:00h  Conclusions i Clausura
 • Xavier Amor, President de la Federació de Municipis de Catalunya
 • Miquel Buch, President de l’Associació Catalana de Municipis (pendent de confirmar)
 • Petra Sáiz, Presidenta del Colegi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona
 • Daniel Faura, President del CCJCC  
Vegeu programa en pdf

Nova convocatòria del Màster universitari en Responsabilitat Social Corporativa online a la UOC


 • La Universitat Oberta de Catalunya va llançar durant el curs 2014-15 el primer màster oficial que es fa a Catalunya sobre Responsabilitat Social Corporativa, i ara se'n convoca una nova edició
 • Es farà en català i en castellà, i el fet de ser online permetrà arribar al públic català, espanyol i llatinoamericà.
 • S'han establert col·laboracions amb la iniciativa empresarial Respon.cat per al desenvolupament de l'RSE, que permetrà que bones pràctiques d'empreses catalanes hi siguin estudiades.
 • També hi han col·laborat experts com Josep Maria Canyelles, Albert Huerta i José Antonio Lavado, entre d'altres.
 • Pretén formar professionals capaços d'abordar imaginativament les necessitats i demandes individuals i organitzatives en relació amb la sostenibilitat i la responsabilitat social, i de respondre-hi satisfactòriament.

Presentació


El màster de Responsabilitat social corporativa (RSC) respon a la necessitat de formar professionals capaços de posar en pràctica projectes i sistemes de gestió de l'RSC en les seves organitzacions, transformant-les des de l'òptica de la responsabilitat, amb la finalitat que siguin a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica, però també ambiental i social.
 • Crèdits 60 ECTS
 • Inici 18 març 2015
 • Títol Responsabilitat social corporativa
 • Idioma castellà, català

L'orientació del màster és professionalitzadora, però també respon a la orientació acadèmica i investigadora d'alguns estudiants. El programa aborda diferents aspectes relacionats amb les principals qüestions i els principals temes actuals entorn de l'RSC. En aquest sentit, l'estructura del màster ofereix un conjunt d'assignatures obligatòries que incideixen en els eixos principals de la transformació en l'empresa vinculada a l'RSC, des de la conceptualització, el disseny i la implantació en el context de governança de les organitzacions, fins al detall de la transformació de les principals àrees de valor i/o de suport i especialment dels elements que conformen la cadena de valor. Per la seva banda, l'optativitat permet triar entre tres especialitats que responen a diferents perfils de formació i que profunditzen en aspectes com les Habilitats Directives per a la RSC, El Medi ambient i el Territori i els vincles entre l'empresa, l Economia social i els Drets Humans,  a més d'oferir eines metodològiques vinculades a l'investigació en aquest àmbit. 

El programa també inclou la possibilitat de fer pràctiques en empreses, lligades a la responsabilitat, i s'acaba amb l'elaboració d'un Treball Final de Màster que es relaciona amb la comunicació d'aquests aspectes.

El màster està dissenyat tant per a estudiants amb formació prèvia en administració i direcció d'empreses i àrees afins, com per a estudiants procedents d'altres àmbits que vulgueu aprofundir en el coneixement i aplicació de l'RSC, i que tant vulgueu ocupar càrrecs de direcció general o direcció de departaments relacionats amb la responsabilitat com dirigir projectes emprenedors. Una vegada acabat el programa, haureu adquirit diferents competències, entre les quals podem esmentar, de manera resumida, el lideratge, disseny i implementació de projectes corporatiu de responsabilitat social, la gestió de les relacions entre totes les parts interessades, la interpretació i aplicació dels aspectes normatius que serveixen de base a l'estratègia responsable, l'aplicació de la responsabilitat en els elements de la cadena de valor de l'organització, la gestió dels principals impactes de l'organització en el medi ambient i el territori o el desenvolupament de tasques d'investigació i/o assessorament en l' àmbit.

21 de febrer, Dia Internacional de la Llengua

Cada 21 de febrer, des de l' any 2000, es commemora a tot el món el Dia Internacional de la Llengua Materna amb l’objectiu de fomentar la importància de la diversitat lingüística i el plurilingüisme.

Aporto dos materials audiovisuals sobre RSE i llengua, una conferència en castellà feta en una jornada al País Basc, i una entrevista en català feta com a material docent de la UOC:


Data de publicació: 25 maig 2012
Entrevista amb Josep M. Canyelles sobre RSE i llengües per al Postgrau en Gestió de la Diversitat Lingüística i Cultural.Data de publicació: 29 nov. 2011
2011-11-17 30+10 mintegia.Josep Maria Canyelles, Responsabilitat Global

Entrades anteriors sobre el Dia Internacional de la Llengua:
Entrades sobre llengua dels darrers dos anys:


21 de febrero, Día Internacional de la Lengua

Cada 21 de febrero, desde el año 2000, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Lengua Materna con el objetivo de fomentar la importancia de la diversidad lingüística y el plurilingüismo.

Aporto dos materiales audiovisuales sobre RSE y lengua, una conferencia en castellano hecha en una jornada en el País Vasco, y una entrevista en catalán hecha como material docente de la UOC:


Fecha de publicación: 25 mayo 2012
Entrevista con Josep M. Canyelles sobre RSE i lenguas para el Posgrado en Gestión de la Diversidad Lingüística y Cultural [en catalán].Fecha de publicación: 29 nov. 2011
2011-11-17 30+10 mintegia.Josep Maria Canyelles, Responsabilitat Global

Entradas anteriores sobre el Día Internacional de la Lengua:
Entradas sobre lengua de los últimos dos años:

21.2.15

2015, Any Europeu del Desenvolupament

EYD 2015La Unió Europea ha declarat el 2015 com a Any Europeu del Desenvolupament, que se celebrarà sota el lema ' El nostre món, la nostra dignitat, el nostre futur'. Coincideix, a més, amb la data límit per al compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM).

L'objectiu de l'Any Europeu del Desenvolupament és augmentar la conscienciació dels ciutadans europeus sobre el paper que juga la UE en el desenvolupament internacional i en la resposta als reptes globals, alhora que animar-los a comprometre's i a participar de forma activa en el desenvolupament internacional i en les accions de l'Any Europeu.

A més, el 2015 és l'any fixat per assolir els objectius del Mil·lenni i el moment en què els debats a escala mundial hauran de convergir en un marc d'actuació únic per a l'eradicació de la pobresa i el desenvolupament sostenible en l'Assemblea General de l'ONU que tindrà lloc el setembre. També és l'any en què es decidirà un nou acord internacional sobre el clima en la Conferència del Canvi Climàtic de les Nacions Unides a París.

Newsletter Responsabilitat Global - Especial Febrer / Febrero 2015

[ca] Ja podeu accedir a la newsletter especial amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna. Entreu al newsletter en català: [Responsabilitat Global] Dia Internacional de la Llengua · Febrer 2015

[es] Ya puede acceder a la newsletter especial con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna. Entren al newsletter en castellano: [Responsabilitat Global] Día Internacional de la Lengua · Febrero 2015

[ca] Veure llistat tots els newsletters
[es] Ver listado todos los newsletters

20.2.15

Jornada sobre liderazgo responsable contra la corrupción

 3a_Jornada_RSE_Col·legi_Censors

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya organiza la tercera jornada de Responsabilidad Social, que tendrá lugar el 26 de marzo, y que este año pondrá el centro de atención en el liderazgo responsable contra la corrupción.
Respon.cat colabora, entendiendo que esta es una materia fundamental en la gestión de la Responsabilidad Social. De hecho, durante el año pasado, Respon.cat inició un proyecto para determinar cuáles eran las materias que en clave local debían ser consideradas más relevantes, y la lucha activa contra la corrupción en el marco de una empresa ética fue una de las seleccionadas.
Las dos empresas ponentes, Mango y Agbar, son miembros de Respon.cat, y estarán representadas por Enric Casi, consejero, y Xose Puga, Chief Compliance Officer. Josep Maria Canyelles hablará sobre el liderazgo responsable como una forma de lucha activa contra la corrupción a partir de la gestión de la RSE. Canyelles participa como coordinador de Respon.cat, además de ser miembro de la Comisión de RSE del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
PROGRAMA [programa en PDF]
9.30-10.00h      Inauguración
 • Daniel de Alfonso, Director de la Oficina Antifraude de Cataluña
 • Àngel Pes, Presidente de la Red Española del Pacto Mundial
 • Daniel Faura, Presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya(CCJCC)
10.00-11.00h     Sesión 1: “Valores y competencias de los líderes responsables”
Coordinador:
 • Joan Fontrodona, Profesor de ética empresarial de IESE
Ponentes:
 • Xavier Pont, Director General Fundación Ship2B
 • Josep Maria Canyelles, Coordinador Respon.cat
 • Enric Casi, Consejero de MANGO
11.00-11.30h     Pausa – café
11.30-12.30h     Sesión 2: “Herramientas para la prevención de la corrupción”
Coordinador:
 • Miembro del Consejo Directivo CCJCC
Ponentes:
 • Ignasi Genovés, Director General de Atención Ciudadana y Difusión de la Generalitat de Catalunya
 • Lourdes Parramon, Directora Área de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación de la Oficina Antifraude de Cataluña
 • Marta Tomás, Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
 • Xose Puga, Chief Compliance Officer de AGBAR
12.30-13.30h     Sesión 3: “Reporting, Transparencia y Rendición de Cuentas”
Coordinador:
 • Marcos González, CEO de MediaResponsable
Ponentes:
 • Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España
 • Helena Redondo, Socia de Sostenibilidad de Deloitte
 • Enric Olcina, Socio del Área de Forensic de KPMG
13.30-14.00h Clausura y conclusiones
 • Xavier López, Director General de Economía Social y Cooperativa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya
 • Daniel Faura, Presidente del CCJCC

Homologación:
Esta sesión está homologada con 3 horas de FPC en Otras materias

Organiza: Comisión RSE
Col·legi Censors Jurats de Comptes de Catalunya


Colabora:
Logos col·laboradors jornada Col·legi Auditors

Cómo llegar al CCJCC?
c/ Sor Eulàlia de Anzizu, 41-08.034 Barcelona
Bus
Líneas: 22, 54, 63, 68, 75, 78
Metro
Palau Reial (L3)
Tranvía
Palau Reial (T1, T2, T3)
Aparcamiento
Parking ESADE Barcelona – Business School (C/ Cavallers, 45)
Parking Campus Nord UPC (c/ Jordi Girona, 29)
Ver mapa en el programa en PDF