9.4.09

El Govern reserva 8,7 milions d'euros a la contractació social per fomentar la integració de persones amb risc d'exclusió

  • La mesura fomenta la integració en el món laboral del col·lectiu de persones amb risc d'exclusió social
  • Es contracten serveis a centres d’inserció laboral de disminuïts, a empreses d'inserció sociolaboral i a entitats sense ànim de lucre
El Govern ha aprovat destinar 8,7 milions d’euros de l’import total de la seva contractació de l’any 2009 a fomentar la integració en el món laboral de persones amb risc d’exclusió social. Aquesta quantia es farà efectiva a través de l’activitat de departaments, empreses públiques i organismes autònoms, que fomentaran objectius socials a través dels seus contractes de subministraments i serveis.

En aplicació d’aquesta mesura, el Govern pot contractar serveis a centres d’inserció laboral de disminuïts, a empreses d'inserció sociolaboral i a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social. Les prestacions que solen contractar-se mitjançant aquesta reserva són les obres i els serveis de conservació i manteniment de béns immobles, de missatgeria, de correspondència i de distribució, d’arts gràfiques, de neteja i de bugaderia, de restauració, de recollida i de transport de residus, i també altres serveis de subministraments auxiliars per al funcionament de l’Administració.

Els departaments, els organismes autònoms i les empreses públiques de la Generalitat reserven anualment des de fa força exercicis una part de la seva contractació a aquests tipus d’entitats.