3.4.09

Més d’un milió de persones a l’atur, als Països Catalans

Us presentem les preocupants dades de l'atur a la zona Euram que ha recollit la Intersindical CSS

Ja hi ha més d’un milió de persones a l’atur, als Països Catalans: fins quan es deixarà créixer aquesta xifra?

Tal com es preveia el mes passat, durant el març s’ha superat la barrera del milió de persones desocupades arreu dels Països Catalans, amb un altre creixement de l’atur del 3,83% mensual. De fet, a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i Pitiüses, el nombre de persones sense feina ja és gairebé un 75% major que fa un any, mentre que la Catalunya Nord va superar el mes de febrer la xifra històrica de 30.000 aturats i aturades.

Igualment, l’increment de l’atur al conjunt de l’Estat espanyol és del 56,69%, una xifra elevada, però molt inferior a la mitjana de les tres comunitats catalanes de dins de les seves fronteres, el que demostra la dificultat afegida que pateixen aquestes, a causa de l’espoli fiscal i la manca de competències en matèria econòmica i laboral per fer-hi front.

Així, a nivell territorial, es pot observar com és el País Valencià el territori on l’increment de l’atur és major, concretament un 78,87% superior al mes de març de l’any anterior. De fet, una vegada més, és una província seva, Castelló, la que pateix amb diferència un augment major del nombre de persones desocupades, tant al país com al conjunt de l’estat, ja que l’increment anual és del 132,48%. En tot cas, a la resta de províncies catalanes, l’augment és igualment superior al 65%.

Si prenem en consideració la variable de gènere, són els homes els que pateixen un increment de l’atur superior, ja que el nombre d’homes sense feina ha augmentat un 105,48% anual, mentre que el nombre de dones sense feina ho ha fet en un 48,08%. Tanmateix, i seguint una tendència iniciada el mes passat, aquesta diferència tendeix a reduir-se, tal com es demostra amb l’estreta diferència quant a l’increment de l’atur mensual. De la mateixa manera, el col·lectiu jove veu com el nombre d’aturats/des també augmenta per sobre de la mitjana, ja que és un 86,07% superior al de fa un any (xifra molt major que l’increment del 71,44% referent al nombre d’aturats/des joves del conjunt de l’Estat), mentre que és el col·lectiu immigrat qui se n’emporta la pitjor part, ja que a dia d’avui hi ha un 117,73% més de persones nouvingudes sense feina que fa un any.

Analitzant-ho per sectors, en termes relatius, segueix sent la construcció el que veu com el nombre d’aturats/des sectorials creix més ràpidament, concretament un 165,16% anual, el que suposen 122.639 noves persones desocupades. Tanmateix, és el sector serveis (malgrat el poc que se’n parli en els mitjans), el que envia més persones a l’atur, en concret 220.331 en un any, el que ha fet incrementar-ne la xifra un 62,37%. Pel que fa a la construcció, l’augment relatiu de persones desocupades ha estat del 66,23%, el que equival a 73.882 nous/ves aturats/des.

Aquesta xifra rodona de persones sense feina als Països Catalans és històrica, però tan sols és una conseqüència dels increments patits els darrers mesos, unit a la inacció i la ineficàcia dels governs estatal i autonòmics per fer front a l’actual crisi. Des de la Intersindical-CSC es reclama, doncs, posar fil a l’agulla i canviar el rumb de les mesures preses (i no preses) per tal de garantir el creixement de l’ocupació i el manteniment dels recursos per a les persones sense treball, tot i que aquest canvi no pot passar per seguir gastant els diners de forma indiscriminada i incondicional en entitats financeres i empreses, sense contrapartides per al manteniment del crèdit i la creació de llocs de treball. De la mateixa manera, un sistema de finançament just i el traspàs de les competències en matèria laboral no ha de ser més difícil en temps de crisi, sinó un requeriment indispensable per poder-hi fer front adequadament.

Font: Jornal.cat