20.4.09

Corrupció: el teu NO compta!

Refusing a bribeLa corrupció és un fenomen econòmic, social i polític complex que afecta tots els països. La Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció és el primer instrument internacional jurídicament vinculant contra la corrupció. La Convenció ofereix una oportunitat única per a donar una resposta global a un problema mundial. Per a obtenir més informació sobre la Convenció contra la Corrupció, seguiu l'enllaç.

El Programa Mundial de NU contra la corrupció i el crim és un catalitzador i un recurs per ajudar els Estats l'aplicació efectiva de les disposicions de la Convenció. Que ajuda als Estats en desenvolupament vulnerables o amb economies en transició mitjançant la promoció de mesures contra la corrupció en el sector públic i privat, incloses les d'alt nivell en els cercles polítics i financers.

"Tota persona té un paper, no només els governs, sinó també els parlamentaris, les empreses, la societat civil, els mitjans de comunicació i el ciutadà mitjà. La corrupció ens perjudica a tots; per tant, lluitar-hi en contra és una responsabilitat compartida"