6.4.09

Finestra estratègica o capsa de Pandora?

Amb motiu de la declaració d’Amsterdam del GRI, Josep Maria Canyelles publica un article titulat "Finestra estratègica o capsa de Pandora?" on defensa que cal que el món empresarial assumeixi un veritable lideratge d’integració de l’RSE com un mínim comú denominador de l’activitat empresarial:
Després d’uns lustres en què la pràctica de l’RSE s’ha desenvolupat lentament però amb solidesa en paral·lel a l’aparició d’una nova economia basada en el coneixement, ara el món es troba immers en una crisi econòmica global, que en gran mesura ha vingut propiciada per la manca de responsabilitat social d’algunes empreses i sectors, especialment pel que fa a ètica i transparència.

La necessitat de regulació dels mercats s’ha fet patent i els qui proclamen la desregulació exposen els seus punts de vista amb la boca petita. Correm el risc, tanmateix d’una evolució pendular cap a models neoreguladors que no atenguin prou el caràcter dinàmic de l’economia. Una economia innovadora demana la seguretat jurídica de les normes però també la llibertat de poder descobrir nous models.

[Continuar llegint article]